(Update 18 sep) Zwembaden bezitters opgelet! De opsporing niet-geregistreerde zwembaden wordt uitgebreid.

 

Bron: franceinfotv.fr
Het directoraat-generaal van de overheidsfinanciën heeft meegedeeld dat het met zijn systeem voor de opsporing van niet-geregistreerde zwembaden ongeveer 10 miljoen euro heeft kunnen innen en dat het dit systeem in heel Frankrijk zal veralgemenen. “De veralgemening zal vanaf september geleidelijk aan in alle Franse departementen worden doorgevoerd”.
Het systeem, “Foncier innovant” genaamd, is ontwikkeld in samenwerking met het consultancybedrijf Capgemini en de Amerikaanse digitale reus Google. Hiermee kunnen constructies of bouwprojecten op luchtfoto’s worden opgespoord en kan worden gecontroleerd of zij zijn aangegeven en correct zijn belast. Het systeem wordt sinds vorig jaar getest in negen departementen (Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Ardèche, Rhône, Haute-Savoie, Morbihan, Maine-et-Loire en Vendée) Er zijn inmiddels meer dan 20.000 niet-gedeclareerde zwembaden opgespoord. “Dit betekent alleen al voor het jaar 2022 bijna 10 miljoen euro aan extra inkomsten voor de betrokken gemeenten”. Van deze 10 miljoen euro is 5,7 miljoen euro geïnd om de openstaande belastingheffing van de vorige jaren recht te trekken en 4,1 miljoen euro voor de onroerendgoedbelasting van 2022.
De belastingdienst denkt dat “de winst aan directe lokale belastingen in 2023 bijna 40 miljoen euro zal bedragen”, zodra het systeem algemeen zal zijn ingevoerd. “Deze nieuwe middelen, die een permanente inkomstenbron zullen vormen voor de lokale overheden, zullen ervoor zorgen dat het project vanaf het tweede jaar rendabel is”. De kosten ervan worden geraamd op 24 miljoen euro voor de periode 2021-2023.
Zwembaden, zowel ingegraven als bovengrondse, moeten worden aangegeven als bouwwerken die de huurwaarde van een onroerend goed verhogen, mits zij niet kunnen worden verplaatst zonder te worden afgebroken. Zij worden in aanmerking genomen bij de huisvestings- en onroerendgoedbelasting.

De andere belasting die van toepassing kan zijn op zwembaden is de taxe d’aménagement, de zogenaamde ‘tuinhuisbelasting’ Deze eenmalige belasting wordt betaald op de meeste constructies waarvoor toestemming van de gemeente vereist is, of het nu gaat om een formele bouwvergunning of alleen een voorafgaande aangifte van werkzaamheden. Deze belasting geldt ook voor zwembaden groter dan 10 vierkante meter. Ten slotte kan de bouw van een zwembad leiden tot een verhoging van de tax d’habitation op een onroerend goed. Deze belasting wordt afgebouwd en in 2023 betaalt geen enkel huishouden nog taxe d’habitation op hun hoofdverblijf. Eigenaren van tweede woningen moeten deze belasting nog steeds betalen.

 

Beste LOTbewoners,

ik vond onderstaande discussie op een ‘bovengronds zwembad forum’ waar een inspecteur van de belastingdienst (voor zijn teksten staat een > ) het heeft uitgelegd. halverwege komt hij echter met nadere uitleg nadat hij e.e.a. verder heeft uitgezocht, lees dus door!!
(Dit is dus een publicatie van Facebook, je kunt mij dus NIET verantwoordelijk stellen, lees maar hieronder, ik heb het met Google vertaald):

 

>Ik ben controleur van de overheidsfinanciën bij een belastingdienst van particulieren, en ik voel me niet echt een “nut”. Verwar de mensen die je antwoorden en proberen antwoorden te geven op je vragen niet met de Franse belastingregels, die inderdaad heel ingewikkeld en soms onduidelijk zijn…

 Hallo, dus voor u die het weet, kunt u een duidelijk antwoord geven svp?

> Ik kan u inderdaad een duidelijk antwoord geven: de meeste mensen in deze groep verwarren twee soorten belasting: de onroerendgoedbelasting en de inrichtingsbelasting die verschuldigd is bij voorafgaande aangifte van werken. Wat de onroerendgoedbelasting op bebouwde eigendommen betreft, is de regel eenvoudig: constructies die eeuwig worden vastgezet, zijn belastbaar. Voor begraven of halfbegraven zwembaden is het vrij eenvoudig omdat er metselementen zijn, dus de eeuwige bevestiging blijft vrij vanzelfsprekend. Voor bovengrondse zwembaden, wat moet worden bekeken om te bepalen of er een eeuwige verblijfplaats is of niet, is het verplaatsbare karakter van het zwembad. Als u uw zwembad kunt verplaatsen zonder het te demonteren (bv: klein vrijstaand zwembad), is er geen eeuwige vastlegging dus geen belasting op onroerendgoedbelasting. Voor bovengrondse zwembaden die niet kunnen worden verplaatst zonder volledige demontage van de structuur, is er een eeuwige vaststelling in de zin van de belastingwet, dus belastingheffing aan de TF. In het geval van de persoon die de vraag heeft gesteld, is er wel een belastingheffing aan de TF, want het is niet mogelijk om zo’n zwembad te verplaatsen zonder volledige demontage.

ten tweede, voor de planningsbelasting, daar komen de beroemde regels in verband met de oppervlakte van het zwembad die je hier en daar al hebt kunnen lezen, met de limiet van 10m2 die de verplichting van een voorafgaande aangifte bepaalt, dus van de inrichtingsbelasting die erbij hoort

bedankt voor uw antwoord. Dat laat altijd twijfel over tussen de wetsteksten en de interpretatie die er aan wordt gegeven.

>ondanks wat je misschien denkt, heb ik geen plezier in mijn werk om mensen in de war te laten over fiscale zaken. Ik probeer dus altijd zoveel mogelijk een zo duidelijk mogelijk antwoord te geven. Daarna, zoals in alle beroepen, zijn er mensen die proberen goed te werken en anderen niet. Dat wil niet zeggen dat alle mensen die bij de belasting werken, idioten zijn die in de handen wrijven bij het idee dat belastingbetalers belast worden voor hun zwembad. Bewijs dat jij en ik niet zo verschillend zijn: ik ben ook van plan om bij mij thuis een zwembad te plaatsen, vandaar mijn inschrijving op deze groep. Ik ben niet blij dat ik belasting moet betalen. Het is echter belangrijk om te weten welke belastingregels van toepassing zijn, zelfs als het antwoord niet noodzakelijkerwijs bevalt: het maakt het mogelijk om het project met kennis van zaken te uitvoeren, waarbij rekening wordt gehouden met de fiscale implicaties die dit met zich meebrengt. Tot slot, vrij voor iedereen in deze groep om de fiscale bepalingen te interpreteren zoals zij dat willen: als u sterke argumenten hebt om te bewijzen dat uw zwembad niet eeuwig vastzit, dan is dat perfect. Maar bij controle, als ooit zou blijken dat er inderdaad belasting verschuldigd is, dan moet je niet komen zeuren en klagen. De regels zijn er: achteraf is het aan jou om te zien wat je ermee doet, onder eigen verantwoordelijkheid

maar demonteren en slopen hebben niet dezelfde definitie

>inderdaad, sommige teksten kunnen op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. In het geval van het bovengrondse zwembad daarentegen lijkt het mij vrij duidelijk, ook al is het ons niet gunstig: de grote bovengrondse zwembaden die het op deze groep zien en waarop de belastingvragen betrekking hebben, zijn wel belastbaar bij de belasting. onroerendgoedbelasting…

in de zin van de tekst, slopen = demonteren. In principe vanaf het moment dat je geen blok kunt verplaatsen, een binnen, ben je bezorgd.

En dus een bovengrondse zwembad met houtstructuur er rond is niet belastbaar aangezien het geen metselwerk is om te DEMOLIREN!

En ja het hout houdt met schroeven, en zelfs een stalen bovengrond is niet vast aan de grond dus verplaatsbaar.

dus degene die de e-mail heeft beantwoord, is verkeerd om u dat te bevestigen?

Omdat hij goed demonteerbaar is zonder kapot te gaan.

Land betekent grond. Het feit dat je een zwembad kunt demonteren om het iets verder op te zetten zonder het te vernietigen, mag niet als grond worden beschouwd. Kortom, ik ga niet strijden over de paar euro’s die dat kan betekenen.

Dat de staat gebruik van de bedragen om de grote belastinglekken (bedrijven en rijke particulieren) te dekken en dat het de bovengrondse dumpt. En dat concept van demontage dat particulieren ertoe aanzet schoon water in de natuur te gooien in totale verspilling.

Voor de aanlegbelasting is de regel eenvoudig en gemeenschappelijk voor alle bouwwerken dus waarom niet. (Behalve de verschillen tussen gemeenten … )

>helaas geef ik alleen de regels aan. De gegrondheid van deze, in het kader van mijn werk, kan ik niet oordelen. Aan de andere kant, ik ben hier in een privé kader, kan je zeggen dat het mij ook niet veel uitkomt 

het was gewoon humor bedankt voor je toelichting

LET OP:

>Ik kom dus terug met nadere details, na de berichten want er is inderdaad een dubbelzinnigheid tussen “demonteren” en “slopen”. Ik corrigeer dus wat ik eerder heb gezegd: een bovengrondse zwembad, dat kan worden verplaatst door het te demonteren, zonder dat dit de structuur ervan moet beschadigen en/of beschadigen, is niet belastbaar. Volgens de rechtspraak van de Raad van State is “een privézwembad, gekocht in een kit van houten panelen en een oppervlakte van 30 m2 over een diepte van 1,50 m, een belastbare bebouwde eigendom, hoewel het geen embleem bevat metselwerk, wanneer het half begraven is, de installatie heeft grondwerkzaamheden vereist en kan niet gemakkelijk worden verplaatst zonder te worden gesloopt of beschadigd”. Daaruit kan daarentegen worden afgeleid dat indien het zwembad gemakkelijk kan worden gedemonteerd en zonder beschadiging elders kan worden teruggezet, er geen belasting is.

>Dan zouden we drie gevallen hebben:

– bovengrondse zwembad met metselwerk: belastbaar

– bovengrondse zwembad zonder metselwerk, maar met grondwerken of andere belangrijke werken waardoor het verplaatsing zou moeten worden aangetast: belastbaar

– bovengrondse zwembad zonder metselwerk, gemakkelijk afneembaar en verplaatsbaar zonder beschadiging van de structuur: niet belastbaar omdat niet permanent vast staat

>Ik geef toe dat dit een vrij wrede regel is, want dat is een beoordeling van de feiten. Verder maak ik van de gelegenheid gebruik om mijn mea culpa te maken voor mijn eerdere antwoorden waarin ik inderdaad geen onderscheid maakte tussen sloop en demontage.

>Laatste tip: het beste is om een tegenstelbaar antwoord te krijgen tegen de administratie in geval van latere geschillen. Twee mogelijkheden: ofwel doe je zoals de auteur van dit bericht, stuur je een bericht op je beveiligde e-mail impots.gouv.fr met foto’s van de installatie. Indien u denkt dat uw zwembad demonteerbaar is zonder dat u het hoeft te beschadigen, dient u dit ook in uw bericht te vermelden en de referenties van het besluit van de Raad van State hierboven bij te voegen (CE 13 apr. 2016, Sweet Home, nr. 376959: RJF 2016. 627, afsluiten. Schelde. ), met de vraag of dit van toepassing is op uw geval. Tweede mogelijkheid, of als je ooit van mening bent dat je niet moet worden opgelegd en dat je niet tevreden bent met het antwoord dat je krijgt van de service op de koerier (we zijn allemaal mensen en de regels zijn bijzonder ingewikkeld , er zijn inderdaad soms fouten of onnauwkeurigheden, dat overkomt mij ook, het bewijs hierboven), u kunt een verzoek indienen om een rescript te doen bij uw directie van de departementale overheidsfinanciën (zie op impots.gouv.fr hoe u de stap kunt realiseren). Het rescript zal u ook in staat stellen een tegenstelbaar antwoord te krijgen dat juridische waarde heeft. Dat was het dan.

 

Uw woorden hebben interessante en verduidelijkende antwoorden opgeleverd. Helaas zijn er vaak veel interpretaties zoals je zou willen, en niet zoals het is.


 

Maar hoe zit het nu met veranda’s en pergola’s?

VERANDA’S en PERGOLA’S La Direction Générale des Pinances publiques (DGFiP): “Een veranda is omsloten door glazen wanden en vaak voorzien van een verwarmingssysteem. Het kan worden bewoond en gemeubileerd. Het is dus belastbaar.” Dat betekent een verhoging van de taxe foncière. Dit geldt alleen voor veranda’s met een oppervlakte van meer dan 20 vierkante meter. Voor constructies groter dan 20 vierkante meter varieert het bedrag waarmee de belasting wordt verhoogd, afhankelijk van de grootte en de gemeente waarin het onroerend goed zich bevindt. U kunt twee jaar lang vrijstelling van deze belasting krijgen als u dit binnen 90 dagen van de bouw aangeeft bij de belastingdienst. Een veranda verhoogt ook de taxe d’habitation als deze nog van toepassing is op het huishouden. De taxe d’aménagement is van toepassing op alle veranda’s met een oppervlakte groter dan vijf vierkante meter en een plafondhoogte groter dan of gelijk aan 1,80 meter. Pergola’s daarentegen zijn meestal vrijgesteld van de taxe d’aménagement omdat het geen gesloten constructies zijn. Houd er echter rekening mee dat als de pergola kan worden afgesloten met behulp van een mechanisme of vaste luiken, deze onderhevig kan zijn aan belastingen. Belastingsimulator Met deze overheidssimulator kunt u berekenen hoeveel de nieuwe contructie(s) u gaat kosten. U moet details van uw project verstrekken, zoals het type constructie, de afmetingen, in welke gemeente u woont, enz. Dit zou u een idee moeten geven hoeveel taxe d’aménagement het u zal gaan kosten.

 

Verwante berichten