Zelf zonnepanelen plaatsen, de administratieve procedures

Bron:https://www.123elec.com/quelles-demarches-administratives-pour-installer-mon-kit-photovoltaique

Als het om het plaatsen van zonnepanelen gaat, is het niet altijd eenvoudig om door al deze administratieve procedures te navigeren. Afhankelijk van het type verbinding, de grootte van de installatie, maar ook afhankelijk van de locatie, kunnen de procedures verschillen.

Samenvatting van de uit te voeren administratieve procedures

Hier vindt u een samenvattende tabel met de formaliteiten die moeten worden vervuld, afhankelijk van uw project:

 

Stap nr. 1: Stedenbouwkundige verklaring

Voor de installatie van fotovoltaïsche panelen zijn bepaalde vergunningen nodig en in het bijzonder een stedenbouwkundige overeenkomst, die de eerste administratieve stap vormt.

Voor de installatie van uw zonnekit is het noodzakelijk om vooraf een werkaangifte te doen bij uw gemeentehuis. Behalve in het geval van een vloerinstallatie waarvan de hoogte minder dan 1,80 m bedraagt ​​en waarvan het vermogen minder dan 3 kW bedraagt.

Bij bouw heeft het de voorkeur om dit verzoek op te nemen in de bouwvergunning om te voorkomen dat het proces later opnieuw moet worden gedaan.

Bron: https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31923

 

Samenstellen van het bestand

Deze voorlopige werkaangifte omvat verschillende documenten:

Indiening van het dossier en deadline

Dit dossier moet u indienen bij de dienst stedenbouw van uw gemeentehuis. Als tegenprestatie ontvangt u een ontvangstbewijs. Dit document dient u zorgvuldig te bewaren, het is het bewijs dat u het dossier op de aangegeven datum heeft ingediend.

De reactietermijn van het gemeentehuis bedraagt ​​één maand vanaf de datum van indiening van het dossier.

Na deze termijn en zonder retourzending wordt uw aanvraag als geaccepteerd beschouwd. Wel kunt u het validatiecertificaat zonder bezwaar aanvragen, zodat u met een gerust hart uw zonnepanelen kunt plaatsen.

Stap nr. 2: Verzoek om koppeling met ENEDIS

Naast de voorafgaande aangifte van werkzaamheden bij uw gemeentehuis, is voor de installatie van een fotovoltaïsche installatie (hetzij voor eigen verbruik met of zonder doorverkoop van het overschot, hetzij voor totale wederverkoop) een aangifte bij ENEDIS vereist.

Deze aanpak verschilt afhankelijk van het gekozen type verbinding.

Keuze nr. 1: Totaal eigen verbruik

Voor installaties met totaal eigen verbruik moet dan de volgende CACSI-procedure (Conventie voor Eigen Verbruik Zonder Injectie) worden uitgevoerd. Dit is een document ondertekend tussen Enedis en de elektriciteitsproducent. Het formaliseert de aanwezigheid van de fotovoltaïsche productie-installatie voor eigen verbruik, zonder injectie in het netwerk.

Dit type installatie houdt, zoals de naam al aangeeft, in dat de volledige fotovoltaïsche productie voor eigen gebruik is en dus geen injectie in het netwerk vereist.

Er wordt echter een meter toegestaan ​​tot 3kVA met betrekking tot de injectietolerantie op het netwerk volgens de energiewet volgens de decreten L315-5 en D315-10 van Legifrance:

Uittreksels uit de energiecodeartikelen over eigen verbruik:

Bron: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034095202/

Bron:  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034527854/2021-04-23

 

Het is dus heel goed mogelijk om een ​​installatie voor eigen verbruik te creëren die is aangesloten op uw elektrisch paneel en om de overtollige productie opnieuw te injecteren wanneer deze binnen de limiet van een installatie van 3 KVA ligt.

Dit is de eenvoudigste en snelste aangifte. ENEDIS is niet betrokken bij de inbedrijfstelling. Zodra uw dossier is geaccepteerd (ongeveer 15 dagen), kunt u uw installatie aansluiten en uw fotovoltaïsche productie zelf verbruiken.

Om dit administratieve proces uit te voeren, is het noodzakelijk om een ​​klantaccount aan te maken op de ENEDIS-website ( https://connect-racco.enedis.fr/prac-internet/login/ ). Dit proces is gratis.

Bij het doen van de aangifte wordt een eenvoudig beëdigd conformiteitsattest gevraagd.

Keuze nr. 2: Eigen verbruik MET wederverkoop

Om een ​​installatie voor eigen verbruik te kunnen realiseren waarbij het overschot van de eigen productie kan worden doorverkocht, is het noodzakelijk een beroep te doen op een RGE-gecertificeerde vakman (zeker bij doorverkoop van het overschot aan EDF Aankoopverplichting).

De bij ENEDIS uit te voeren procedure is een CAE (Toegangs- en Exploitatiecontract). Houd er rekening mee dat deze een langere periode heeft, maximaal 3 maanden.

Deze deadline komt overeen met de volgende fasen, zodra uw dossier bij ENEDIS is ingediend:

  • Indiening van het ENEDIS technisch en financieel voorstel (PTF). Het bedrag bedraagt ​​ongeveer € 50,- (en omvat de tussenkomst van een ENEDIS-technicus voor de aansluiting van de fotovoltaïsche installatie en de vervanging van de meter (door een LINKY-meter)
  • Accepteer en betaal het ENEDIS-voorstel
  • Realisatie van de fotovoltaïsche installatie
  • Vraag doorgang aan bij de CONSUEL-inspectie-instelling
  • Stuur het VISA-document naar ENEDIS

Wanneer al deze stappen zijn doorlopen, maakt een ENEDIS-monteur een afspraak voor de inbedrijfstelling.

Stap nr. 3: CONSUEL-conformiteitscertificaat

CONSUEL is een organisatie die elektrische installaties controleert om de correcte voltooiing van de installatie te verifiëren en valideren en zo de veiligheid van mensen te garanderen.

De passage van CONSUEL is niet verplicht voor fotovoltaïsche installaties met volledig eigen verbruik als en alleen als deze aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Installatie kleiner dan of gelijk aan 3kVA
  • Ontkoppelingssysteem geïntegreerd in de installatie
  • Wordt aangesloten op een elektrisch circuit dat voldoet aan de veiligheidseisen van NF C15-100
  • Geen opslagapparaat (batterij)

Het ontkoppelingssysteem is een VERPLICHT element in alle fotovoltaïsche installaties. Het is daarom inbegrepen in alle zonnekits die door 123elec worden aangeboden. Ofwel geïntegreerd in de omvormer (SMA, APS, HUAWEI) of in de beschermingskasten zoals bij het merk ENPHASE met de installatie van het QRELAY-ontkoppelingsrelais.

Het ontkoppelingscertificaat, genaamd DIN VDE 0126, is beschikbaar in elk productblad van de omvormer voor zonne-energie .

In alle andere gevallen is een bezoek aan het CONSUEL-keuringskantoor verplicht. 

Verwante berichten