wel of niet reizen naar Frankrijk , update 2 mei

Schengen reizigers kunnen vanaf 3 mei overdag binnen Frankrijk reizen.

Het is inmiddels duidelijk dat u als (Schengen) reiziger vanaf morgen 3 mei naar Frankrijk kunt vertrekken en binnen Frankrijk overdag zonder beperkingen kunt reizen. De gendarmerie en het Franse Ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken van Frankrijk (Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères) laten hier geen twijfel over bestaan. “Concernant les tests, tous les voyageurs de 11 ans et plus, en provenance d’un pays étranger, quel qu’il soit, doivent se munir du résultat négatif d’un test PCR réalisé moins de 72 heures avant le départ.”
De categorie ‘toerist’ bestaat wettelijk niet. U bent een ‘reiziger’ (voyageur) die naar Frankrijk vertrekt en zich binnen Frankrijk net als iedere Fransman kunt verplaatsen. Er geldt vooralsnog een avondklok van 19.00 uur tot de volgende ochtend 0.600


7 mei: Zoals beloofd hier het antwoord van Pieter de Gooijer, de Nederlandse ambassadeur zoals hij dat vanmiddag verwoordde.

Geachte heer d’Olivat,

Uw brief gestuurd n.a.v. ons facebook-bericht over het reisadvies Frankrijk heb ik in goede orde ontvangen. We hebben de vele reacties op ons bericht gezien en begrijpen de frustratie van veel Nederlanders die weer willen reizen tussen Nederland en Frankrijk, of het nu voor vakantie is, bezoek aan een 2e huis of aan familie of vrienden. Echter, de coronapandemie is nog niet onder controle en de informatie die ons vanuit de Franse overheid toekomt stelt onveranderd dat men tot nader order vanuit het Schengengebied (waar wij Nederlanders onder vallen) alleen Frankrijk kan binnen reizen indien men daarvoor een dringende reden heeft. Reizen wordt in principe dus nog steeds afgeraden. Zie: https://www.diplomatie.gouv.fr/…/coronavirus-les…/ Ook de Nederlandse autoriteiten raden met klem elke internationale reis af en doen daarbij een beroep op ieders verantwoordelijkheid en adviseren de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse zaken te volgen : https://www.nederlandwereldwijd.nl/…/reizen/reisadvies
Met vriendelijke groet,
Pieter de Gooijer Nederlandse ambassadeur in Frankrijk

Hierbij het antwoord:

Geachte heer de Gooijer,
Hartelijk dank voor uw reactie. De inhoud spreekt voor zich.
R&D Frankrijk dient echter een ander doel en speelt een andere ‘rol’ dan de ambassade. Zij ‘dient’ een ander ‘heer’ om het zo te stellen en dat zijn ín ons geval de leden van onze site.
Wij spannen ons in om die leden te voorzien van ‘de grenzen die Franse wet stelt’ wat betreft reizen toerisme enz. Onze leden die vaak afhankelijk zijn van hun ‘overleven’, soms in letterlijke zin, hebben direct belang bij vooral ‘feitelijk correcte informatie’, uiteraard binnen de wettelijke kaders.
Tussen ‘adviezen’ en ‘wettelijke bepalingen’ is in deze, inderdaad complexe, tijd, een relatief groot ‘verschil’ ontstaan.
Over ‘het waarom en nut’ daarvan is het vast mogelijk om een interessante beschouwing te ontwikkelen. Wellicht is het mogelijk om daar in de toekomst (post covid), wanneer daar meer ruimte voor is, eens met de ambassade van gedachte te wisselen.
Het is dan wellicht ook mogelijk om eens in overleg met de afdeling voorlichting van uw ambassade te komen tot een vorm van samenwerking waarin de informatie wat meer op elkaar is afgestemd. Dat zou wellicht ‘misverstanden’ kunnen voorkomen.

In het ‘pre covid tijdperk’ is het met enige regelmatig voorgekomen dat onze leden zich onvoldoende voorgelicht voelden door uw voorlichters. Dat is geen kritiek, want ik kan me voorstellen dat het werk van uw ambassade complex is en niet ‘a priori’ de belangen van de Nederlandse ondernemers en tweede huizen bezitters en ‘toeristen’ centraal stelt.
Omdat wij inmiddels toch een veel gelezen en geraadpleegde site zijn hoop ik op een toekomstige uitwisseling en productieve samenwerking. Ik wens u en uw medewerkers veel wijsheid toe in deze tijd, die ongetwijfeld ook veel van uw inzet en emoties vraagt.
Met vriendelijke groet
Gerard d’Olivat

 

________

Terugkomend op de commotie rond de website van de Nederlandse ambassade het volgende.
Gisterenavond is er een reactie gekomen van de ambassade. Hieronder de letterlijke tekst:

We hebben de vele reacties op dit bericht gezien en begrijpen de frustratie van veel Nederlanders;
Of het nu Nederlanders betreft die graag naar hun tweede huis of gewoon op vakantie naar Frankrijk willen, of Nederlanders die in Frankrijk een chambre d’hôtes of camping uitbaten en hun Nederlandse gasten broodnodig hebben, of Nederlanders die permanent in Frankrijk wonen en al een hele lange periode hun familie en vrienden uit Nederland niet hebben kunnen ontvangen…. iedereen wil natuurlijk graag z.s.m. terug naar het “normale” (reis)leven.

Echter, de informatie die ons vanuit de Franse overheid toekomt stelt onveranderd dat men TOT NADER ORDER vanuit het Schengengebied (waar wij Nederlanders onder vallen) alleen Frankrijk kan binnen reizen indien men daarvoor een dringende reden heeft. Reizen wordt in principe dus nog steeds afgeraden.

Indien u toch moet reizen dan dient u nog immer een negatief resultaat van een PCR-test van <72 uur aan te tonen alsmede een verklaring op erewoord -> 

Tot slot: de coronapandemie is nog niet onder controle. Elke internationale reis – vanuit het buitenland naar Frankrijk en vanuit Frankrijk naar het buitenland wordt daarom nog steeds met klem afgeraden door de Nederlandse en Franse autoriteiten. We doen daarbij een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid en adviseren u daarbij graag om het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te blijven volgen. https://www.nederlandwereldwijd.nl/…/reizen/reisadvies…
INTERIEUR.GOUV.FR
www.interieur.gouv.fr
www.interieur.gouv.fr

Ik zal de brief voor u duiden. Ook de Nederlandse ambassade heeft het niet meer over ‘toeristen’, maar over Schengenreizigers. Ze verwijzen naar een ‘advies’ van de Nederlandse regering dat zoals zij stellen ‘tot nader orde’ gehandhaafd blijft. Het is inderdaad zo dat ook in Frankrijk de regering u ‘adviseert’ om uw verplaatsingen te beperken. Het betreft echter een ‘advies’ waarbij gesteld wordt dat het u ‘in principe’ wordt afgeraden.

Het is echter aan u om te bepalen of uw vertrek en reis naar Frankrijk voor u ‘noodzakelijk en dringend’ is. Dat wordt nergens in de ‘adviezen’ voor u ingevuld.
U mag dat geheel naar eigen eer en geweten voor u zelf bedenken en invullen. Er staan geen boetes, controles of sancties tegenover.

Als u op reis gaat verwijzen zij naar de juiste voorwaarden waaronder u het Franse grondgebied mag betreden. (PCR test en verklaring op eer) Binnen Frankrijk geldt nog steeds de avondklok en zijn oa. musea, restaurants en sommige winkels gesloten. Het dragen van mondkapjes is verplicht in gesloten openbare ruimtes waaronder winkels en in het openbaar vervoer.

Wat betreft mededelingen van de Belgische ambassade zullen wij u morgen nader berichten, speciaal voor de Belgische leden van de site.

Omdat we in een tijd van zgn. ‘disclaimers’ leven het volgende:
Wij informeren u naar ‘eer en geweten’ wat wettelijk toegestaan is. Het is dus niet zo dat, omdat het wettelijk toegestaan is om vanaf 3 mei naar en door Frankrijk te reizen, wij u zouden oproepen dit ook te doen.
Die beslissing ligt geheel bij u…


Na het interview van Emanuel Macron is er veel te doen geweest over de vraag of ‘toeristen’ nu wel of niet welkom zijn in Frankrijk voor 7 juni. Er wordt daarbij veel verwezen naar een bericht van de Nederlandse ambassade waarin onomwonden wordt gesteld dat ‘toeristen’ niet welkom zijn in Frankrijk.
Tegelijkertijd mag het duidelijk zijn dat voor veel leden van de site tot grote onrust leidt ,waaronder uitbaters van campings, B&B’s, tweede huizenbezitters, vrienden en familieleden die hun ouders of kinderen eindelijk wel weer eens willen bezoeken.
Omdat het hier niet om een uitstel van slechts een week gaat, maar om periode van vijf weken heeft Gerard een brief gestuurd aan de Nederlandse ambassadeur met verzoek om ‘opheldering’.
Hieronder treft u de brief aan.

Aan de Nederlandse ambassade tav. de ambassadeur Pieter de Gooijer
Rue Eblé 7-9 75007 Parijs.
Betreft: ‘reisbeperkingen ‘toeristen’ tot 7 juni.
afz. Gerard d’Olivat:
Geachte heer,
1. In de informatie die u via oa. uw website verspreidt, stelt u dat het Schengen reizigers waaronder inbegrepen reizigers uit Nederland tot 7 juni niet toegestaan zou zijn binnen Frankrijk te reizen tenzij om een zgn. ‘noodzakelijke reden’. ‘Toeristen’( hoe zijn die eigenlijk gedefinieerd?), waaronder kennelijk ook tweede huizen bezitters zou het derhalve niet toegestaan zijn om binnen Frankrijk te reizen zonder ‘geldige/noodzakelijk reden’. Deze beperkingen zouden volgens uw website impliciet dus ook betrekking hebben op (niet dwingend) familie, kinderen en vrienden bezoek. Ook hen zou het, volgens uw website niet toestaan zijn, binnen Frankrijk te reizen.
2. Kunt u mij een officiële Franse regeringsverklaring laten zien waarin dit expliciet beschreven staat? Kunt u mij dan bovendien ook inlichten op welke manier de Franse overheid van plan is om dit tot 7 juni 2021 te controleren en te handhaven?
Welke sancties/boetes/gevangenisstraf? leggen zij bijvoorbeeld op aan ‘toeristen’ bij ‘overtreding’?
3. Bij navraag bij de officiële kanalen van de gendarmerie die door verschillende leden van de site R&D Frankrijk zijn geraadpleegd, wordt ons bij herhaling gewezen op het vaststaande feit dat er binnen het Franse grondgebied (France Metropolitaine) door Schengen reizigers zonder ‘motif imperieux’ mag worden gereisd. De categorie ‘toeristen’ als uitzonderingsgroep kennen zij niet!
4.Bent u het met mij eens, gelet op punt 1, 2 en 3, dat indien er geen ‘wettelijk en inzichtelijk’ Frans regeringsdocument bestaat dat het ‘toeristen’ verboden zou zijn om binnen Frankrijk overdag te reizen tot 7 juni en er bij de gendarmerie geen enkele ‘beleids- en sanctie notitie’ te vinden is waarin er aan ‘toeristen, waaronder tweede huizen bezitters aparte beperkingen worden opgelegd, dat de informatie die u verspreidt onjuist of althans voorbarig is?
5.Het lijkt me niet meer dan redelijk om van u te vragen, wanneer uw Ambassade geen ‘officiële Franse documenten’ kunt produceren, u onverwijld uw berichtgeving hierover aanpast en waar nodig rectificeert. Ik wijs u er in dat verband op dat het ‘advies’! van de Nederlandse regering om alleen zgn. ‘noodzakelijke reizen’ naar Frankrijk te ondernemen niets te maken heeft met de voorwaarden waaronder Schengen reizigers binnen Frankrijk kunnen en mogen reizen.
6. 
Veel nederlanders in Frankrijk, zijn geheel of gedeeltelijk economisch afhankelijk van ‘het toeristenseizoen’. De afgelopen dagen heb ik verschillende gedupeerde uitbaters gesproken die hun voorseizoen door dit soort ongefundeerde uitspraken in het honderd zien lopen. Boekingen worden afgezegd enz.
Het berokkent hen, de uitbaters en tweede huizen bezitters, kinderen die familieleden en vrienden willen bezoeken en die afgaan en zich laten leiden, door de, vooralsnog niet onderbouwde beweringen, van uw Ambassade, direct aantoonbare economische en emotionele schade.
Hoogachtend,

Gerard d’Olivat

Volgend artikelde gezondheidspas

Verwante berichten