Wat verandert er op 1 september

Nieuwe stijging van de gastarieven

Op 1 september zal het gereguleerde verkoopstarief (TRV) van het door Engie verkochte aardgas met 8,7% stijgen. Een nieuwe stijging die in de lijn ligt van de tendens van de laatste maanden. De prijsstijgingen zijn +2,7% voor klanten die gas gebruiken om te koken, +5,5% voor klanten met een dubbel gebruik, koken en warm water, en +9% voor huishoudens die verwarmen met gas.
Sinds 1 januari 2019 zijn de gereguleerde tarieven voor de verkoop van gas HT van Engie met 15,8% gestegen, en met 16,7% sinds 1 januari 2015. Zij hadden tijdens de crisis een periode van achteruitgang doorgemaakt. Deze stijging kan ten dele worden verklaard door het economisch herstel na de koude winter, maar ook door de sterke stijging van de gasprijzen op de wereldmarkt. Bovendien zijn de Europese gasvoorraden op hun laagste peil sinds jaren.

Lagere prijzen voor sommige sigarettenmerken

Het is ongebruikelijk in een context van regelmatige verhogingen in de afgelopen jaren, maar de prijs van een pakje van bepaalde merken sigaretten zal licht dalen. De verlaging zal ongeveer 10 cent bedragen voor een pakje van 20 sigaretten, met name voor blauwe en rode Lucky Strike, blauwe Gauloises Blondes en rode News. Vanaf 1 september zal een pakje 9,90 euro kosten in plaats van 10. Sommige pakjes zullen met 20 cent worden verlaagd, zoals Camel Filtre en Essential, die nu voor 10 euro in plaats van 10,20 euro zullen worden verkocht.

Vermindering van de vergoeding voor werktijdverkorting

Vanaf 1 september zullen de regels voor werktijdverkorting opnieuw veranderen. Voor werknemers van bedrijven in de economische sectoren die het zwaarst door de gezondheidscrisis zijn getroffen, wordt de vergoeding verlaagd tot 60% van het brutoloon (72% netto). Voor bedrijven die nog steeds te maken hebben met beperkingen op activering en waarvan de omzet is beïnvloed, zal deze verlaging pas op 1 november ingaan. De overheidssteunregelingen zijn afgeschaft. Staatssteun zal voortaan worden gereserveerd voor sectoren of regio’s waarvoor nog steeds sanitaire beperkingen gelden en die nog steeds met structurele moeilijkheden te kampen hebben.

Het solidariteitsfonds wordt op 30 september afgeschaft.

Deze regeling zal met ingang van 1 oktober worden vervangen door een “vaste kosten”-regeling die is gericht op sectoren waarvan de activiteiten nog steeds door de gezondheidsbeperkingen worden benadeeld. De maatregel, die tot dusver beperkt was tot ondernemingen met een omzet van meer dan een miljoen euro, zal worden veralgemeend.

Met ingang van 1 september treedt de overeenkomst over de invoering van telewerken in de overheidsdienst in werking.

Een forfaitaire onkostenvergoeding tot een maximum van 220 euro per jaar is nu beschikbaar voor ambtenaren. Deze maatregel is bedoeld ter compensatie van bepaalde kosten in verband met telewerken, zoals internetaansluiting, elektriciteit, verwarming, enz.De vergoeding bedraagt 2,5 euro per dag telewerken en wordt driemaandelijks uitbetaald. De eerste betaling moet begin 2022 worden verricht voor telewerkdagen tussen 1 september en 31 december 2021.

Verlenging van het maximum voor maaltijdcheques
De verdubbeling van het dagplafond voor maaltijdcheques is met ingang van 1 september met zes maanden verlengd. Deze maatregel is door de regering genomen om de restaurantsector, die door de gezondheidscrisis is getroffen, te blijven steunen. Men kan dus het equivalent van 38 euro per dag gebruiken, tegen 19 euro in restaurants. De restaurantcheques kunnen zowel door de week als in het weekend en op feestdagen in restaurants worden gebruikt. De limiet voor levensmiddelenwinkels is echter nog steeds 19 euro. De geldigheidsduur van restaurantcheques van 2020, die in februari tot 31 augustus 2021 was verlengd, blijft ongewijzigd en zal dus verstrijken.

Verhoging van het maandelijkse abonnementsgeld voor Netflix
Vanaf 1 september krijgen abonnees van het videostreamingplatform Netflix te maken met een prijsverhoging. Wie zich abonneert op het essentiële pakket voor één scherm, zal 8,99 euro per maand moeten betalen, tegenover 7,99 euro. Het standaardpakket voor twee schermen gaat omhoog van €11,99 naar €13,49 per maand. Tot slot betalen abonnees van het premiumpakket, voor maximaal vier schermen tegelijk, nu 17,99 euro in plaats van 15,99 euro per maand.

Einde van de dekking van het vervoer naar een vaccinatiecentrum
De vergoeding van vervoerskosten naar een vaccinatiecentrum voor mensen die niet in staat zijn alleen te reizen, eindigt op 1 september. Tot nu toe werden deze kosten vergoed op basis van een doktersrecept. Mensen die naar het vaccinatiecentrum willen gaan, zullen dat op eigen kosten moeten doen.

Steun sportclubs.
Op 1 september gaat een nieuwe staatssteun van start. De gezinnen van kinderen tussen 6 en 17 jaar gaan minder betalen voor een sportclublicentie. De toelage bedraagt 50 euro per kind. De betrokken gezinnen ontvingen in augustus een brief. In totaal gaat het om 5,4 miljoen kinderen in Frankrijk.

Verwante berichten