Wat verandert er op 1 januari?

 

Zoals elk jaar wordt de Smic (het minimumloon) op 1 januari geherwaardeerd waarbij rekening wordt gehouden met de inflatie. Het stijgt automatisch (buiten de wettelijke verplichting) en komt daarmee op 1.353 euro netto per maand. Dat komt neer op een stijging van 24 euro voor een voltijdse 35-urige werkweek. Het bruto minimumuurloon wordt 11,27 euro in plaats van 11,07 euro. In het ambtenarenapparaat zullen de salarissen van de 410.000 laagstbetaalde werknemers op 1 januari 2023 ook met 1,8% worden verhoogd.

Einde van de rode postzegel.

Sinds 1849 zorgt de rode postzegel ervoor dat uw post binnen één dag wordt bezorgd.
Sinds 1 januari is de rode postzegel verdwenen.
De “rode e-brief” is daarvoor in de plaats gekomen: u moet een e-mail schrijven en deze versturen vanaf de website laposte.fr. Het wordt dan afgedrukt in het postkantoor dat het dichtst bij de geadresseerde ligt, vervolgens in een enveloppe gestopt en de volgende dag door de postbode bezorgd. Het is ook mogelijk om deze brief online te versturen vanuit een postkantoor met behulp van een klantenadviseur of een automaat. Deze maatregel komt omdat er van deze service nauwelijks meer gebruik gemaakt wordt. De nieuwe ‘emaildienst’ zal 1,49 euro kosten, tegenover 1,43 euro voor de rode stempel.

Het bedrag van de stagebonus verandert

De bonus voor het in dienst nemen van leerlingen zal in 2023 6.000 euro bedragen voor zowel minderjarigen als volwassenen onder de 30 jaar. Momenteel bedraagt deze steun 5.000 euro voor een minderjarige, 8.000 voor een volwassene.

Een vergoeding vervangt de algemene brandstofkorting

De staat zal zondag stoppen met het betalen van 10 eurocent per liter brandstof. In plaats daarvan zal een vergoeding worden betaald aan de armste werknemers die hun auto nodig hebben. De toeslag zal 100 euro bedragen voor het hele jaar 2023 en zal worden betaald aan personen met “een jaarlijks fiscaal referentie-inkomen per eenheid van minder dan 14.700 euro”, aldus de website van de overheid, d.w.z. ongeveer 10 miljoen werknemers. De aanvragen moeten worden ingediend op de website impots.gouv.fr.

Carpool en ecologische bonus

Er wordt een bonus van 100 euro uitgekeerd aan automobilisten die in 2023 gaan carpoolen, zowel voor lange ritten als voor dagelijkse ritten (vanaf een bepaald aantal ritten).
Ecologische bonusverhogingen voor de meest bescheiden. Het bedrag van de ecologische bonus voor de aankoop van een elektrische auto is verhoogd tot 7.000 euro voor de meest bescheiden huishoudens.

De maandelijkse Navigopas stijgt met 12%.

Het maandabonnement voor het openbaar vervoer in de regio Ile-de-France is gestegen van 75,20 naar 84,10 euro, een stijging van 12%. Bovendien kost het enkeltje nu 2,10 euro (+10,5%), het buskaartje 2,50 euro (+25%) en de weekkaart 30 euro (+31,6%). De aankondiging van Ile-de-France Mobilités werd begin december gedaan, nadat de staat een steunpakket van 200 miljoen euro had vrijgemaakt waarmee de regionale vervoersautoriteit de stijging van de tarieven als gevolg van de inflatie en de stijging van de energieprijzen zou kunnen beperken. Zonder deze overheidssteun zou de maandpas zijn gestegen tot 90 euro en het enkele kaartje van 1,90 tot 2,30 euro.

Elektriciteitsmeterstanden

Klanten die niet zijn uitgerust met een Linky-meter en die de afgelopen 12 maanden geen meterstanden aan Enedis hebben gestuurd, moeten in het vervolg aan de energieleveranciers 8,48 euro per twee maanden betalen.

Het tariefschild wordt uitgebreid voor gas

De stijging van de gereguleerde tarieven voor de verkoop van aardgas wordt beperkt tot 15%. Dit tariefschild geldt voor residentiële klanten (die minder dan 30 MWh/jaar verbruiken) en voor flatgebouwen met een individueel aardgasleveringscontract.

Jongeren onder de 26 jaar krijgen gratis condooms

Alle jongeren tussen 18 en 25 jaar kunnen nu gratis condooms krijgen bij de apotheek. In december kondigde Emmanuel Macron aan dat hij “de teams aan het werk zou zetten om deze maatregel uit te breiden tot minderjarigen”.

Screening van pasgeborenen op zeldzame ziekten wordt uitgebreid

Geboortescreening, waarbij alle pasgeborenen worden onderzocht op zeldzame maar ernstige ziekten, is uitgebreid met zeven nieuwe ziekten, wat het totaal op dertien brengt. De nieuwe ziekten in kwestie zijn homocystinurie, leucinose, tyrosinemie type 1, glutaarzuururie type 1, isovalerzuururie, lange-keten hydroxyacyl COA dehydrogenase deficiëntie en carnitine opname deficiëntie.

De invaliditeitsuitkering wordt uitgebreid

Mensen die doofblind (dubbele handicap van blindheid en doofheid), intellectueel, cognitief of psychologisch gehandicapt of getroffen door een neurologische ontwikkelingsstoornis zullen voortaan kunnen profiteren van de ‘menselijke’ hulp van het Prestation de compensation du handicap (PCH). Dit maakt het mogelijk om een zorgassistent te financieren om hulp te krijgen bij het uitvoeren van bepaalde handelingen in het dagelijks leven. Veel mensen met bepaalde handicaps waren voorheen uitgesloten van deze bijstand.

Het rendement op nieuwe PEL’s is gestegen tot 2%.

Dit is een primeur sinds 22 jaar. Het rendement op woonspaarplannen (PEL) is verhoogd van 1% naar 2%. Maar het gaat alleen om PEL’s die vanaf 1 januari 2023 zijn geopend. Deze rekeningen, die bedoeld zijn om een aankoop van onroerend goed voor te bereiden, blijven beperkt tot 61 200 euro, met een vast rendement.

Einde aan telefonische werving via 06- en 07-nummers

Commerciële gesprekken die beginnen met 06 of 07 zijn niet langer toegestaan. Volgens de website service-publique.fr zullen platforms voor telefonische colportage deze nummers, die bij iedereen geassocieerd worden met mobiele telefoons, niet meer kunnen gebruiken. Volgens een recent besluit van Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) zullen zij moeten overschakelen op nummers die met 09 beginnen. Deze maatregel is ook bedoeld om het tekort aan toe te wijzen nummers in de komende jaren op te vangen.

U kunt niet langer een gasketel financieren met MaPrimeRénov’.

De MaPrimeRénov-regeling subsidieert niet langer de aankoop van gasketels, ook niet die met een zeer hoge energieprestatie. De maatregel heeft tot doel de energierenovatie van gebouwen aan te moedigen. Een aantal bijzonder slecht geïsoleerde woningen, de zogenaamde “thermische flats”, mogen nu niet meer worden verhuurd (voor nieuwe contracten). Dit zijn woningen met een jaarlijks verbruik van meer dan 450 kwh/m2. Alle woningen met klasse G vallen onder het nieuwe verbod, behalve sommige met elektrische verwarmingssystemen.

Wegwerpverpakking en bestek verboden in fastfoodzaken

Niet meer je hele lunchtray weggooien aan het eind. Vanaf 1 januari 2023 moeten bestek en voedselverpakkingen in fastfoodzaken herbruikbaar zijn. Deze maatregel is opgenomen in de wet ter bestrijding van afval en de circulaire economie, die in 2020 is aangenomen.

Verbod op het ‘pletten van kuikens’

In de legkippensector moeten de producenten een einde maken aan de machinale ruiming van mannelijke kuikens door de geslachtsbepaling van de embryo’s in het ei te veralgemenen.

Gewasverzekering gewijzigd

Een hervorming van de oogstverzekering herziet de manier waarop landbouwers worden gecompenseerd voor oogstverliezen als gevolg van de klimaatverandering en moedigt hen aan een verzekering af te sluiten.

Bepaalde misdrijven worden niet meer berecht door het assisenhof

Misdrijven waarop 15 tot 20 jaar gevangenisstraf staat, voornamelijk verkrachting, zullen voortaan in eerste instantie worden berecht door strafrechtbanken, die geen jury’s hebben, en niet langer door assisenrechtbanken.

Strafvermindering is niet langer automatisch

Dit mechanisme bood gevangenen (behalve in het geval van terrorisme) automatisch strafvermindering, behalve bij slecht gedrag. Voortaan is het aan de strafuitvoeringsrechter om strafvermindering alleen toe te kennen aan gevangenen die “voldoende bewijs van goed gedrag” hebben geleverd of “serieuze inspanningen om te re-integreren” hebben getoond.

Verwante berichten