vertaling verplaatsingsformulier

In toepassing van artikel 3 van het decreet van 23 maart 2020 dat de algemene maatregelen voorschrijft die nodig zijn om de Covid-epidemie19 aan te pakken in het kader van de noodtoestand op gezondheidsgebied.

Ik, ondergetekende,
Mevrouw / Meneer :
Geboren op:
Te:
Verblijvende:

verklaren dat mijn reis verband houdt met de volgende reden (vink het vakje aan) goedgekeurd door artikel 3 van het decreet van 23 maart 2020, waarin de algemene maatregelen worden voorgeschreven die nodig zijn om de Covid-epidemie19 aan te pakken in de context van de noodtoestand sanitair(1):

*Reizen tussen het huis en de plaats van uitoefening van de beroepsactiviteit, wanneer deze essentieel zijn voor de uitoefening van activiteiten die niet kunnen worden georganiseerd in de vorm van telewerk of verplaatsingen van beroepen die niet kunnen worden uitgesteld(2).

*Reizen om benodigdheden te kopen die nodig zijn voor professionele activiteiten en aankopen van basisbehoeften(3) in winkels waarvan de activiteiten geautoriseerd blijven (lijst op government.fr).

*Consulten en zorg die niet op afstand kunnen worden verleend en die niet kunnen worden uitgesteld; consulten en zorg voor patiënten met een langdurige aandoening.

*Reis om dwingende gezinsredenen, voor hulp aan kwetsbare mensen of kinderopvang.

*Korte trips, binnen de limiet van één uur per dag en binnen een straal van maximaal één kilometer rond het huis, gekoppeld aan de individuele fysieke activiteit van de mensen, met uitsluiting van elke collectieve sportpraktijk en elke nabijheid van andere mensen, ofwel wandelen met enkel mensen uit hetzelfde huis, of de behoeften van huisdieren.

*Gerechtelijke of administratieve dagvaarding.

*Deelname aan missies van algemeen belang op verzoek van het bestuursorgaan.

Gedaan te:
Datum:              (verplichte startdatum en tijd te vermelden)

Handtekening:

1) Personen die van een van deze uitzonderingen willen profiteren, moeten, indien nodig, bij het reizen buiten hun huis een document hebben waarmee zij kunnen bewijzen dat de reis in kwestie binnen de reikwijdte van de een van deze uitzonderingen.
2) Te gebruiken door zelfstandigen, wanneer hun werkgever geen bewijs van reis kan overleggen.
3) Inclusief gratis aankopen (distributie van levensmiddelen, enz.) En reizen in verband met het ontvangen van sociale uitkeringen en het opnemen van contant geld.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.