Verkeersovertredingen en klassen van overtredingen

De boetes zijn verdeeld in vijf klassen. Deze worden bestraft met boetes, waarvan het bedrag stijgt naar gelang van de ernst van de overtreding. Verkeersveiligheid informeert u over de belangrijkste overtredingen en hun verdeling binnen de verschillende overtredingsklassen.
De belangrijkste overtredingen:
1e klasse:
° Het niet naleven van de parkeerregels.
2e klasse:
° Verandering van richting zonder te knipperen;
° Niet-betaling van een tol;
° Geen verzekeringsbewijs.
3e klasse:
° Snelheidsovertredingen van minder dan 20 km/u (bij een maximaal toegestane snelheid van meer dan 50 km/u);
° Niet-conforme reminrichtingen.
4e klasse:
°Gebruik van een handtelefoon;
°Rijden op de vluchtstrook;
°Rijden zonder veiligheidsgordel;
°Geen voorrang verlenen;
°Het niet naleven van een rood licht of een stopbord;
°Kruising of overschrijden van een ononderbroken lijn; °Ontbreken van een periodiek technisch controle; °Rijden onder invloed van alcohol;
°Verboden verkeer;
°Het niet respecteren van de veiligheidsafstand;°Snelheidsovertredingen van minder dan 50 km/ u;
°Gevaarlijk inhalen;
°Rijden zonder verlichting;
°Ontbreken van een kentekenbewijs.
°Het afspelen van harde muziek
°Het dragen van oordopjes
°Het nuttigen van etenswaren terwijl u rijdt (niet door ouderen)
5e klasse:
°Snelheidsovertredingen hoger dan 50 km/u.
Hoeveel ga je betalen per klasse!
1e klasse ticket:
°maximaal 38 euro
Overtreding 2e klasse:
°maximaal 150 euro euros
Overtreding 3e klasse:
°maximaal 450 euro
Overtreding 4e klasse:
°maximaal 750 euro
Overtreding 5e klasse:
°Maximaal 1500 euro of maximaal, 3000 euro bij recidive
Sommige overtredingen van de eerste vier klassen worden bestraft met een vaste geldboete.
Overtreding 1e klas:
°Maximaal 11 euro
Overtreding 2e klasse:
°Maximaal 35 euro
Overtreding 3e klasse:
°Maximaal 68 euro
Overtreding 4e klasse:
°Maximaal 135 euro
Strafbare feiten vallen onder de bevoegdheid van de politierechter en de gewone verjaringstermijn is één ja

Verwante berichten