Vaccinatieverzet in het land van Louis Pasteur

 

In Nederland leek het er een tijdlang op dat veel mensen zich niet zouden laten vaccineren tegen corona. De bereidheid lag in juli vorig jaar onder de 60%. Inmiddels is dat veranderd. Midden december was dat 67% en op het moment van schrijven van dit stuk is dat opgelopen tot 76%. Daarmee lijkt, als de vaccinatie eenmaal is afgerond, de zo gewenste groepsimmuniteit binnen bereik.

In Frankrijk is de weerstand veel groter. Met slechts 40% (red; dit was ten tijde van schrijven, het percentage is inmiddels flink gestegen) bereidheid tot vaccineren is dit het land met de grootste weerstand tegen vaccinatie ter wereld. En dat is opvallend omdat de Fransen lange tijd helemaal niet zo veel problemen met vaccineren hadden. In het land van Louis Pasteur, de uitvinder van de vaccinatie volgens veel Fransen, was de weerstand tegen vaccineren tot eind van de vorige eeuw gering. Slechts rond de 10% van de Fransen had toen bezwaren. Dat veranderde met de komst van de Mexicaanse griep (H1N1) in de winter van 2009/2010. De Franse regering heeft toen in de ogen van veel Fransen een zwaar overdreven vaccinatiecampagne op touw gezet. Er rezen vragen over een vermeende belangenverstrengeling tussen de gezondheidsindustrie, de wetenschappelijke wereld (van de virologie) en de politiek. Die argwaan tegen de grote Farmaceutische bedrijven (complot de Big Pharma) een veronderstelde belangenverstrengeling tussen die industrie, medische wereld en de politiek is alleen maar toegenomen.

Ook in Nederland zette de toenmalige minister Klink zwaar geschut in tegen het virus. In 2009 werd door de regering 34 miljoen vaccins en toen grote uitbraak uitbleef, werden uiteindelijk 20 miljoen vaccins vernietigd: een kostenpost voor de staat van 144 miljoen.

Steeds meer rumoer
In Frankrijk was er al in de negentiger jaren rumoer over een vaccin tegen hepatitis B dat multiple sclerose (MS) zou veroorzaken. De centrale overheid in de persoon van de minister van Volksgezondheid, Philippe Douste-Blazy drong er bij de Fransen sterk op aan vooral de scholieren te laten vaccineren. Het aantal gediagnosticeerde MS-gevallen liep in die tijd omhoog, maar dat kwam vooral – zo bleek later – doordat er meer en beter MS onderzoek werd gedaan zodat dáárdoor de gerapporteerde aantallen stegen. In 2010 waarschuwde de EMA (het Europees geneesmiddelenbureau) voor een toename van narcolepsie (overmatige slaperigheid overdag, ook bij voldoende nachtrust) bij vaccinaties met het vaccin Pandemrix (vaccin tegen de Mexicaanse griep). In 2010 was er in Frankrijk ook l’Affaire du Mediator. Het ging om een medicijn tegen diabetes dat hartproblemen kon veroorzaken. Daarover waren er al jaren allerlei verhalen in omloop. In 2010 werd het medicijn verboden in Frankrijk. Het verbod leverde een “zie je wel, er was iets mis”-effect op bij veel Fransen. Zo ontstond er steeds meer discussie rondom het vaccineren. Ook mengden zich artsen in de polemiek rondom vaccinatie en sommige artsen waarschuwden tegen zogenaamde vaccins multivalents (immunisatie tegen meerdere ziekten) en tegen de toevoeging van aluminium aan de vaccins.

Andere bezwaren
Ook speelde een rol dat de vaccinatiecampagne tegen de Mexicaanse griep een te grootschalige opzet had. Vaccineren in sporthallen, in de rij staan om door een onbekende te worden geprikt… Fransen prefereren een direct contact met de eigen huisarts of de hun bekende infirmière. Sommige commentatoren wijzen er ook op dat de succesvolle strijd tegen mazelen, polio en de bof zo ver achter ons ligt dat er nog maar weinig mensen zijn die deze ziekten van nabij hebben meegemaakt. Hierdoor zou de waardering voor vaccinaties voor een deel verdwenen zijn. Ook wordt er een verband gelegd met politiek maatschappelijke opvattingen. Niet alleen sommige religieuze groepen hebben (net als in Nederland) principieel bezwaar tegen vaccineren. Het gaat daarbij voornamelijk om meer fundamentalistische protestantse en katholieke groeperingen. Daarnaast bevinden de vaccinatieweigeraars in Frankrijk zich vaak op de extreme linker- en rechtervleugel van het politiek maatschappelijke spectrum; de meeste vaccin-bezwaarden vind je onder de aanhang van Marine Le Pen en van Jean-Luc Mélenchon. Dat valt dan weer samen met een vaak genoemde karaktertrek van de Fransen: een grote afkeer en wantrouwen tegen de centrale macht in Parijs. Hierdoor en door al de hierboven genoemde affaires liep het aantal bezwaarden in Frankrijk op van 10 naar 40%.

Hoe gaat het verder?
In Nederland liep de bereidheid om gevaccineerd te worden snel op toen er eenmaal uitzicht was op een vaccin. Inmiddels is 95% van het medisch personeel dat voor de eerste golf van inentingen in aanmerking komt, bereid zich te laten vaccineren of heeft de inenting al gehad. Kennelijk neemt het vertrouwen toe naarmate meer mensen zijn gevaccineerd en er geen of heel weinig verontrustende berichten over schadelijke bijwerkingen zijn. In Frankrijk hoor je vaak mensen zeggen dat ze niet als eersten geprikt willen worden. Liever de kat uit de boom kijken en zien hoe het prikken bij anderen verloopt. Ook mijn Franse lerares, die bij mij altijd als een uiterst redelijk mens is overgekomen, stelde zich desgevraagd op dat standpunt. Eerst zien (bij anderen!), dan pas geloven. Het is niet gek te veronderstellen dat de bereidheid tot geprikt worden ook in Frankrijk zal oplopen naarmate de vaccinatiecampagne meer op gang komt. In ieder geval zijn – zo merkte ik zelf – alle prikcentra momenteel meer dan volgeboekt. Ik probeer al twee weken tevergeefs een prikafspraak te maken. “Vous êtes très nombreux à vouloir vous faire vacciner. Réessayez prochainement ou chercher un autre centre.” is de boodschap die ik steeds ontvang.

Berend Jan van den Boomen, magazine ‘DROP’ nr 132

(aanvulling redactie LOTgenoten;)

Het verzet van de Franse bevolking heeft ook nog zijn grondslag door het bedrog van de regering ten tijde van de Tjernobyl ramp.

Volgens twee Franse kernwetenschappers, Paul Genty en Gilbert Mouthon, waren de Franse autoriteiten volledig op de hoogte van het feit dat de radioactiviteit in het land het veiligheidsniveau destijds overschreed. Die informatie werd echter geheim gehouden en het hoge risico op besmetting werd ontkend.

Na de explosie in de kerncentrale van Tsjernobyl in de Oekraïne, toen nog onderdeel van de Sovjet Unie, kwam een radioactieve wolk vrij die zich over een groot deel van Europa verspreidde.

Door de weersomstandigheden zou de radioactieve wolk volgens de Franse regering bij de Franse grens zijn gestopt. De Franse minister van Landbouw verklaarde een week na de ramp dat Frankrijk als gevolg van de grote afstand tot Tsjernobyl volledig vrij is gebleven van radioactiviteit. De toenmalige minister van Milieu, Alain Carignon, zei dat de regering stralingsniveaus had gemeten die vijf tot honderd maal onder het gevaarlijke niveau lagen.

Uit  documenten blijkt echter dat melk kort na de ramp 2.000 tot 4.000 becquerel (een eenheid die radioactiviteit meet) per liter bevatte. In geitenmelk zou zelfs 10.000 becquerel gemeten zijn. Volgens de Europese wetgeving destijds moest elk product dat meer dan 500 becquerel per liter bevatte, van de schappen gehaald worden.

Dat de Franse regering in 1986 zweeg over de risico’s, heeft volgens Stephane Lhomme, woordvoerder van de groep ‘Stop Kernenergie’ te maken met het feit dat 80 procent van de energie in het land door kerncentrales wordt geleverd. Frankrijk heeft 58 kerncentrales. Tsjernobyl was in het midden van de jaren tachtig een zeer onwelkome catastrofe. De risico’s werden verdoezeld, om weerstand tegen kernenergie bij de bevolking te voorkomen.

 

Verwante berichten