Update belangrijk Frans nieuws

Nieuwsupdate 21 01 21

Volgens Gabriel Attal, de woordvoerder van de regering zullen er vandaag geen aankondigingen zijn met nieuwe beperkingen. “We geven de avondklok een kans,” stelde hij. Met meer dan 100.000 vaccinaties gisteren zijn nu 692.777 gevaccineerden bereikt. Dat vertegenwoordigt 1,03% van de bevolking .

1. De Nationale Vergadering geeft groen licht voor de verlenging van de noodtoestand tot 1 juni.
Met 113 stemmen voor en 43 tegen heeft de Nationale Assemblee woensdag het licht op groen gezet voor de verlenging van de noodtoestand op het gezondheidsgebied tot 1 juni in verband met de uitbraak van Covid-19. De tegenstemmers kwamen uit het kamp van Melenchon (LFI) en Le Pen (RN) Na bespreking in de senaat volgende week kan de verlenging bekrachtigd worden vóór 16 februari, die nu als einddatum gold.

2. Macron en de studenten.

Na de demonstraties van gisteren heeft Macron vandaag uitgebreid gesproken met studenten van de universiteit Paris Saclay. Hij kondigde aan dat alle studenten toegang zullen krijgen tot twee maaltijden per dag voor de prijs van één euro per maaltijd in de U-restaurants. Tot nu toe werd de maaltijd van één euro slechts eenmaal per dag aan beursstudenten aangeboden. Ook maakte hij de introductie bekend van een “psychologiecheck” om studenten met psychische problemen de mogelijkheid te bieden een psycholoog te raadplegen en nazorg te verlenen. Emmanuel Macron gaf ook aan dat, als ze dat willen, de studenten één dag per week naar de universiteit kunnen terugkeren om er face-to-face lessen bij te wonen. “Een student moet dezelfde rechten hebben als een werknemer (…) Als hij het nodig heeft, moet hij één dag per week naar de universiteit kunnen terugkeren” in collegezalen met een maximumcapaciteit van 20%. Het zal een logistiek moeilijk probleem zijn, maar hij rekende op de inzet van de docenten en staf. Wel gaf hij aan dat “een terugkeer naar de normale gang van zaken niet mogelijk is in het tweede semester”. Pas na de zomer zou er eventueel een terugkeer naar een normale situatie kunnen zijn.

3. Sluiting skigebieden.
|
Na de aankondiging gisteren van de staatssecretaris voor Toerisme Jean-Baptiste Lemoyne dat de skiliften in de skigebieden “op 1 februari niet heropend zullen worden” is er een storm van kritiek gekomen. Ook hij gaf toe dat de sector afstevent op “een wit seizoen”.
De president van de regio Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez spreekt van een “potentiële ramp voor tienduizenden banen”. “De realiteit in de bergen is dat het vaak om mensen gaat wier salaris afhankelijk is van die paar maanden hard werken (…) Wat zij vragen is geen hulp maar werk”, benadrukte hij, waarbij hij ook opmerkte dat “mensen die geïnvesteerd hebben in het gebied alles dreigen te verliezen”. Hij betreurt het dat de regering “valse hoop” heeft gewekt bij de betrokkenen in de bergen, wier “woede en verbittering” hij zegt te begrijpen. Hij heeft een klacht ingediend bij de Raad van State. Ook vraagt hij om “met spoed een crisisvergadering te beleggen met de premier, de betrokken ministers en alle actoren in de berggebieden”. Op regionaal niveau zal Wauquiez volgende week zelf ook een crisisconferentie organiseren om een crisisplan voor de bergen op te stellen.
4. Covid-19: nieuwe virtuele EU-top om de dreiging van varianten aan te pakken
De 27 lidstaten van de EU komen vanavond bijeen voor een nieuwe top over de bestrijding van de pandemie, die per videoconferentie zal worden gehouden en onder meer zal gaan over de vraag hoe op de nieuwe varianten van het coronavirus moet worden gereageerd, snellere vaccinatie en de invoering van een gemeenschappelijk certificaat. Deze negende virtuele bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders van de EU over de gezondheidscrisis vindt plaats vanaf 18.00 uur. De Duitsers stellen voor om binnen de EU tests en quarantaines verplicht te stellen voor reizigers die afkomstig zijn uit gebieden die in het bijzonder door ‘nieuwe varianten’ zijn getroffen. Parijs heeft verklaard voorstander te zijn van gezondheidscontroles aan de intra-Europese grenzen. Aan de vooravond van de top hebben de ambassadeurs van de 27 landen een akkoord bereikt over de wederzijdse erkenning van antigenentests, een maatregel die Frankrijk verdedigde. Het Eu doel is om de vaccinatie te versnellen waardoor eind maart 80% van de gezondheidswerkers en de 80-plussers zijn gevaccineerd en tegen het einde van de zomer 70% van de volwassen bevolking. Het debat van vanavond zal toegespitst zijn op de vaststelling van gemeenschappelijke normen voor de vaccinatie-certificaten. Het is de bedoeling de wederzijdse erkenning van deze documenten mogelijk te maken legde een EU-functionaris uit. Hij zei dat het uiteindelijke doel een internationale erkenning zou zijn, vergelijkbaar met het vaccinatieboekje voor gele koorts van de WHO.
5. Covid-19: Er zijn in 24 uur tijd 26.784 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dit is het hoogste dagtotaal sinds 18 november, toen er 28.383 besmettingen werden geregistreerd. Er zijn 316 mensen in het ziekenhuis gestorven. De stijgende trend in ziekenhuisopnames van Covid-19 patiënten zette zich voort. In totaal zijn er nu 25.650 mensen in het ziekenhuis opgenomen, het hoogste aantal sinds 8 december. Het aantal mensen dat op de IC neemt toe, van 2.839 tot 2.852. De hoogst bezetting sinds 15 december.
6. Castex hervat het overleg met de sociale partners.
Jean Castex heeft een nieuwe overlegronde met de vakbonden en werkgevers gepland.
De minister-president ontvangt vandaag CPME-voorzitter François Asselin. Morgen volgt CFDT-baas Laurent Berger. De gesprekken vormen de voorbereiding voor de “sociale dialoogconferentie” die voor maart is gepland. Daar moeten belangrijke sociaal economische vraagstukken worden besproken, aangezien de vijfjarige termijn van Emmanuel Macron zijn laatste jaar nadert: de hervorming van de werkloosheidsverzekering, die is uitgesteld tot 1 april 2021.
De pensioenhervorming, die voor onbepaalde tijd is opgeschort en de toekomst van de “grand âge et autonomie”-wet, de wet die invulling moet geven aan de ‘vergrijzing’ van de Franse bevolking.
7. Een “kwantumplan” van 1,8 miljard euro over een periode van vijf jaar.
Emmanuel Macron, heeft vandaag op de universiteit van Saclay een nationaal investeringsplan van 1,8 miljard euro in kwantumtechnologieën gepresenteerd. Het plan zal een impuls geven aan nieuwe ontwikkelingen in de informatica en de industrie. Dit investeringsplan zal Frankrijk op de derde plaats zetten achter de Verenigde Staten en China”. Quantumtechnologieën maken gebruik van de verrassende eigenschappen van materie op het niveau van het oneindig kleine (atoom, ion, foton, elektron, enz.). Op lange termijn moeten zij het mogelijk maken computers te bouwen met een rekencapaciteit die de vergelijking kan doorstaan met die van de krachtigste supercomputers van vandaag. Zij zullen ook tal van industriële toepassingen mogelijk maken, zoals de productie van sensoren die veel gevoeliger zijn dan vandaag, of de bouw van fraudebestendige communicatiemiddelen.
8. “Wat het ook kost.”
De minister van financiën Olivier Dussopt stelt dat het jaar 2021 het einde zal betekenen van het beleid van “alles wat nodig is”, d.w.z. de mobilisatie van alle nodige middelen om de gezondheidscrisis het hoofd te bieden. “In heel 2020 hebben we massaal uitgegeven om het bedrijfsleven en de Fransen tijdens de crisis te steunen. Dit was mogelijk omdat we uit een jaar 2019 kwamen dat economisch gezien goed was geweest dankzij ons optreden, en omdat we de begroting sinds 2017 hadden gesaneerd”, vervolgde hij. Maar, zo voegde hij eraan toe, “het uitgavenniveau van vandaag is op termijn niet houdbaar”. Om de epidemie het hoofd te bieden, heeft de staat 44,1 miljard aan extra uitgaven uitgegeven, waarvan 41,8 miljard aan nooduitgaven. Minister van Economie Bruno Lemaire had eerder al gezegd dat de crisis en de door de staat ingezette middelen hebben geleid tot “het hoogste begrotingstekort in onze hedendaagse geschiedenis”. Het overheidstekort – exclusief de lokale overheden en de sociale zekerheid – is met 85 miljard euro gestegen, van bijna 93 miljard vorig jaar tot 178,2 miljard euro over 2020.

9. Een manuscript over de slag bij Austerlitz geannoteerd door Napoleon op de veiling.
Dit unieke document, dat tijdens zijn ballingschap op Sint Helena werd opgesteld door de keizer, wiens tweehonderdste sterfdag dit jaar wordt herdacht, wordt van 27 tot 30 januari tentoongesteld in een Parijse galerie Arts & Autographes, voordat het in de Brafa in Brussel te koop wordt aangeboden. De slag bij Austerlitz was het hoogtepunt van de militaire campagne van Napoleon: op 2 december 1805 in de Slag bij Austerlitz versloeg het Franse Leger de Russische en Oostenrijkse troepen en maakte zo een einde maken aan de Derde Coalitieoorlog. Het verloop van de beslissende confrontatie wordt sindsdien beschouwd als een wonder van militaire tactiek; een reputatie die nog meer waarde toekent aan het manuscript van Napoleon dat de strijd vertelt. Het manuscript, 74 pagina’s lang en dicht geschreven, vertelt uitvoerig over de voorbereidingen en het verloop van de slag bij Austerlitz. De heldenmoed van officieren en soldaten, is buitengewoon. zelfs ernstig gewond, groeten ze de keizer nog steeds, volgens dit verslag. Een toewijding die Napoleon hen zou terugbetalen met een beroemde toespraak die eindigde met : “Het enige wat je hoeft te doen is zeggen: “Ik was bij de Slag om Austerlitz,” en ze zullen zeggen: “Hier is een dappere man! De veiling start met een prijs die is vastgesteld op een miljoen euro.


Nieuws update 20 01 20

Covid19. Frankrijk “voor gezondheidscontroles” aan de Europese binnen grenzen.
1.”Frankrijk is voorstander van gezondheidscontroles aan de Europese binnengrenzen” om het gevaar van de ‘Engelse variant’ te bezweren, stelde regeringswoordvoerder Gabriel Attal. “De Europese binnengrenzen zullen het onderwerp zijn van de besprekingen die morgen door de Europese raad van regeringsleiders worden gehouden”.
“Frankrijk is er voorstander van dat de gezondheidscontroles worden ingevoerd mits dat gecoordineerd gebeurt”, voegde hij eraan toe. Hij erop wees dat “de buitengrenzen van de EU met Frankrijk sinds maart 2020 gesloten zijn. “Degenen die naar ons land reizen van buiten de Europese Unie, hebben bijna allemaal de Franse nationaliteit en moeten een negatieve PCR-test kunnen overleggen en zich ertoe verbinden een isolatieperiode van zeven dagen in acht te nemen”, stelde hij. Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel stelde voor de EU-Top, dat een herinvoering van controles tussen EU-landen niet kan worden uitgesloten als de situatie zou verslechteren.
2. De sociale diversiteit in de ‘Grandes Ecoles’ in tien jaar tijd niet verbeterd.
Studenten uit de meest bevoorrechte lagen van de samenleving en die in de Parijse regio wonen maken de meeste kans om toegelaten te worden tot de elite opleidingen, de ENA’s en Sciences Po’s. Dat blijkt uit een onderzoek gehouden door de Parijse School voor Economie.
De uitkomsten liegen er niet om: tussen 2006 en 2016 is de sociale diversiteit binnen deze instellingen, die de toekomstige bestuurlijke, wetenschappelijke en economische elites van Frankrijk vormen, niet verbeterd. Het percentage van studenten uit de ‘lagere klasse’ is tussen 2006 en 2016 niet toegenomen en is het nooit hoger geweest dan 10% in de grandes écoles. In dezelfde periode is tweederde van de leerlingen in de grandes écoles kinderen van CSP+ (hogere middenklasse: kaderleden, intellectuele of vrije beroepen, bedrijfsleiders)
In de 10% van de meest elitaire scholen is het percentage van kinderen uit de ‘lagere klasse’ zelfs beperkt tot 5%, terwijl CSP+’s daar bijna 80% voor hun rekening nemen. Daarnaast zijn ook de middenklassen (middenberoepen, werknemers, winkeliers, etc.) in deze opleidingen ondervertegenwoordigd.
“Ondanks dat de inschrijvingen in deze elitescholen in de loop van deze periode aanzienlijk zijn toegenomen, van 4% tot 5% per jaar is dat niet gepaard gegaan met een diversificatie van het sociale profiel van hun studenten”.Initiatieven te over en goede intenties ook, maar er is weinig verandering, is hun slotconclusie.

3.Covid-19:
In Frankrijk zijn in 24 uur 23.608 nieuwe besmettingen geregistreerd. 373 mensen zijn in het ziekenhuis gestorven, wat het totaal op 71.342 sterfgevallen brengt. Er werden 1988 nieuwe Covid- patienten opegenomen, 329 meer dan de dag ervoor. 313 patiënten werden in 24 uur op de intensive care opgenomen (+ 59)
105.791 mensen hebben gisteren de eerste dosis vaccin gekregen. Nu zijn er 585.664 Fransen gevaccineerd, volgens de VaccinTracker-site. 35,5% van de ontvangen doses (1.651.000) zijn gebruikt. De Covid-19-epidemie heeft de levensverwachting in Frankrijk met bijna een half jaar verlaagd stelde het INSEE in zijn demografische overzicht voor 2020.
De levensverwachting bedraagt nu 85,2 jaar voor vrouwen (bijna vijf maanden minder) en 79,2 jaar voor mannen (zes maanden minder). Dat is een veel sterkere daling dan in 2015 toen er een zware griep heerste.

4 .Livret A-spaarboekje.
De spaarrekening Livret A, een wijdverspreide spaarvorm in Frankrijk, heeft in 2020 twee keer zoveel spaargeld aangetrokken als in 2019 . Er werd een nettobedrag van 26,4 miljard euro ingelegd. In december werden 840 miljoen netto opgenomen van de spaarrekening, maar die bedragen werden gecompenseerd door een zeer hoge inleg met name aan het begin van het jaar, tijdens de lockdown. “Het jaar 2020 werd gekenmerkt door een grote crisis, met een daling van de consumptie en angst voor de toekomst, waardoor de lopende rekeningen de grote winnaars werden, gevolgd door het Livret A en LDDS op de tweede plaats”, stelt Philippe Crevel, directeur van de Cercle de l’épargne. Het Livret de développement durable et solidaire (duurzame en solidaire ontwikkelingsspaarrekening) kende ook hoogtijdagen met een inleg van 8,8 miljard euro, twee keer zoveel als in 2019, toen er 3,9 miljard euro was ingelegd.
Op de spaarrekeningen Livret A en LDDS is samen 35,2 miljard euro netto ingelegd, tegenover 16,6 miljard euro in 2019. Dit is de op één na hoogste jaarlijkse netto-instroom na het record van 49 miljard euro in 2012. Of dat geld nu gaat rollen is de vraag.
“De eerste cijfers van dit jaar laten zijn hoopgevend. Nu is het wachten op het openen van de horeca en de culturele instellingen. ” Dan wordt dit geld gebruikt om te consumeren en dat is zeer positief voor de economie”, anticipeerde de CEO van de Caisse des Dépôts.
5. De strijd tegen dierenmishandeling in de Assemblee
Een wetsvoorstel zal worden voorgelegd op 26, 27 en 29 januari. Het vormt een aanvulling op het eind december gepresenteerde dierenbeschermingsplan van de regering. “Deze tekst zal de geschiedenis van de dierenbescherming in Frankrijk markeren vanuit een wetgevend standpunt”, stelt de indiener Loïc Dombreval (LREM). Het wetsontwerp heeft betrekking op honden, katten, paardachtigen (paarden, ezels, enz.) en nieuw aan te schaffen huisdieren, met “de registratie van fokkerijen en een kader voor de voorwaarden voor de overdracht van deze dieren”.
De wet voorziet ook in zwaarder straffen tot drie jaar gevangenisstraf en 45.000 euro boete in het geval van de dood van het dier. Op zoopornografie staat vier jaar gevangenisstraf en een boete van 60.000 euro. Nevectomie (het verwijderen van een zenuw uit de voet) bij een paard, een praktijk die in Frankrijk verboden is voor renpaarden, zal moeten worden gemeld. Bovendien wordt op termijn het houden van wilde dieren in circussen verboden. Het houden van walvisachtigen in gevangenschap voor openbare vertoning en voortplanting zal ook worden verboden. Nertsfokkerijen zullen binnen vijf jaar worden gesloten.
6. Lokale ambtenaren waarschuwen voor trage aankomst van vaccins.
Een groot aantal burgemeesters en presidenten van departementen en regio’s uiten kritiek op het te lage aantal geleverde doses en het gebrek aan transparantie. Op 16 januari hebben François Rebsamen en Anne Vignot, respectievelijk burgemeesters van Dijon en Besançon, krachtig gereageerd door een gezamenlijk persbericht te publiceren waarin zij “het niet leveren van vaccins door de staat (…) aan de kaak stellen, hoewel we ons in het hart van de regio van Frankrijk bevinden die het zwaarst door Covid is getroffen”. “Bij het huidige leveringstempo zal het vier en een halve maand duren om alleen degenen die ouder zijn dan 75 jaar te vaccineren”, stellen zij. Martine Aubry (Lille) stelde dat zij door de prefect tegengehouden is om twee centra met meer dan 800 plaatsen te openen. “Mijn overtuiging is dat er een echt tekort aan vaccins is,” zei de voormalige minister, die “grote bezorgdheid” uitsprak over de traagheid van de campagne. Ze riep op tot meer “transparantie”: “Laten we niet hetzelfde sprookjes vertellen als bij de maskers en de tests. Ik begrijp heel goed dat er meer doses worden gegeven aan gebieden die zwaar getroffen zijn. Maar laten we geen leugens vertellen dat ‘alle’ mensen boven de 75 jaar zich kunnen laten registreren en gevaccineerd worden zolang de centra gesloten zijn”.

7. Gesloten universiteiten: studenten demonstraties.
Moe, gedemoraliseerd en armzalige leefomstandigheden : de studenten worden opgeroepen om vandaag de straat op te gaan om hun stem te laten horen. Veel studenten hebben al twee maanden lang geen “face-to-face”-lessen meer gekregen, in tegenstelling tot leerlingen van middelbare scholen. Verschillende onderzoeken wijzen op de slechte situatie waaronder de studenten leven. Isolement, depressies, woon- en geldzorgen. In de afgelopen weken zijn er verschillende zelfmoorden of zelfmoordpogingen geregistreerd. Sinds enkele dagen is de #etudiantsfantomes op de sociale netwerken zeer actief, waar vooral de frustratie van de jongeren over het gebrek aan opleidingen aan de universiteit tot uitdrukking komt. De regering deelt de “bezorgdheid” over het “diepe gevoel van isolement” van de studenten. Zij kondigde de versterking van psychologen en maatschappelijk werkers aan. Er zou ook een psychologische steuncheques moeten worden ingevoerd, een regeling voor de financiering van consulten bij een stadspsycholoog voor studenten in moeilijkheden.
Onvoldoende in de ogen van de studentenvakbonden. “We hebben de indruk dat de regering niet de ernst van de situatie kent” De UNEF stelt dat er een “noodplan” voor studenten moet komen van 1,5 miljard euro en roept op tot een onmiddellijke verhoging van de beurzen en de huisvestingssteun.
8. Luchtvervuiling Parijs.
Met meer dan 2.500 vroegtijdige sterfgevallen per jaar staat de Franse hoofdstad op plek vier in Europa wat betreft het aantal stikstofdioxideslachtoffers. Dat blijkt uit een studie van “The Lancet Planetary Health”. Het gaat vooral om de blootstelling aan stikstofdioxide (NO2) een zeer giftig gas dat vooral door het wegverkeer wordt uitgestoten. Het onderzoek is uitgevoerd door het Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), in samenwerking met onderzoekers van het Zwitserse Instituut voor Volksgezondheid en de Universiteit van Utrecht.
Onderzoekers hebben gegevens van bijna duizend Europese steden geanalyseerd. Voor de metropoolregio Parijs komen zij uit op 2.575 vroegtijdige sterfgevallen per jaar d.w.z. ongeveer 7% van het totale sterftecijfer. Op deze lijst, in relatie met het aantal inwoners staat Parijs net voor Madrid (2.380 doden).Volgens het laatste luchtkwaliteitsrapport van Airparif werden in 2019 ongeveer 500.000 mensen in de regio Ile-de-France (4%) nog steeds blootgesteld aan NO2-concentraties boven de door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanbevolen grenswaarden. Niveaus die twee keer zo hoog kunnen zijn voor mensen die in de buurt van de drukste verkeersroutes wonen, zoals de ringweg of de A1.


Nieuwsupdate 19 01 2021

Immuniteit tegen Covid-19 kan tenminste zes maanden duren. Dat komt dankzij de ‘geheugen’cellen die gereactiveerd worden bij een nieuwe infectie. Deze cellen, die deel uitmaken van de witte bloedcellen, houden het geheugen van een infectie in stand: ze kunnen bij een nieuwe infectie door dezelfde ziekteverwekker de productie van antilichamen weer op gang brengen.
1.Covid19 en vaccinatie: Het aantal sterfgevallen is voor het eerst sinds november boven de 400 komen te liggen. 404 mensen stierven aan de gevolgen van Covid-19 in 24 uur, gaf Santé Publique France (SPF) aan. Sinds het begin van de epidemie zijn in Frankrijk nu 70.686 mensen gestorven.
Er werden 3736 nieuwe besmettingsgevallen geregistreerd, een cijfer dat, zoals elke maandag, ver onder het gemiddelde ligt omdat de analyselaboratoria in het weekeinde sluiten.
Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames en het aantal ernstige gevallen dat de intensive care-afdeling binnenkomt, is de afgelopen dagen ook toegenomen. 2803 mensen worden nu op de intensive care verpleegd. Na een sterke daling sinds de piek van 4880 patiënten in november, was dit cijfer sinds eind december gestabiliseerd op 2.600 patiënten, maar is de afgelopen week gestaag gestegen.
Volgens de laatste cijfers die het ministerie van Volksgezondheid maandag heeft verstrekt, zijn sinds het begin van de campagne op 27 december in Frankrijk nu 479.873 mensen gevaccineerd.
2. Covid-19: de luchthavens van Parijs hebben in 2020 een daling gekend van 69,4% van het reizigersvervoer.
Parijs-Charles de Gaulle, heeft slechts 22,3 miljoen passagiers ‘afgehandeld’, 70,8% minder dan in 2019, en de luchthaven Orly, 10,8 miljoen (-66,1%), stelt de groep in een persmededeling. Voor de groep, die meer dan twintig luchthavens in de wereld beheert, is het verkeer in 2020 met 60,4% gedaald, met 96,3 miljoen afgehandelde passagiers. De luchtvaartsector is een van de sectoren die wereldwijd het meest te lijden heeft onder het coronavirus. De pandemie heeft geleid tot een daling van 60 procent van het aantal luchtvaartpassagiers wereldwijd en de vooruitzichten op korte termijn blijven somber, waarschuwde de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO).
Het aantal passagiers wereldwijd bedroeg in 2020 1,8 miljard. Dat aantal is vergelijkbaar met het niveau van 2003 en is ver verwijderd van de 4,5 miljard in 2019. De spectaculaire groei van de laatste 15 jaar is dus bruusk een halt toegeroepen.
3. Onbegrip over de reorganisatie bij Sanofi.
De farmaceutische groep zal naar verwachting nog eens 400 onderzoeksplekken in Frankrijk schrappen. Paul Hudson, de CEO van de Franse farmaceutische groep gaf tijdens een videoconferentie met verschillende vakbonden aan dat er 400 onderzoeksfuncties in de komende drie jaar in Frankrijk zullen worden geschrapt. De vakbond CGT is in het offensief gegaan en roept op tot een algemene staking. Het wegvallen van deze onderzoeks- en ontwikkelings (R&D) plekken is geen verrassing. Op 26 juni 2020 heeft het management van Sanofi tijdens een Europese ondernemingsraad een herstructureringsplan aangekondigd dat betrekking heeft op 1.700 banen in Europa, waarvan duizend in Frankrijk, in ondersteunende functies, in de verkoop en R&D.
De CGT stelt dat in 2008 Pharma R&D (exclusief de vaccinatiedivisie) 6.350 medewerkers in dienst had in 11 vestigingen. Nu zijn dat er minder dan 3.500, geconcentreerd in vier locaties en binnenkort drie. “De timing van deze aankondigingen is schokkend, zegt gezondheidseconoom Nathalie Coutinet. Sanofi is een van de weinige Franse bedrijven die geld heeft verdiend aan Covid-19. De omzet is in het derde kwartaal van 2020 met 5,7% gestegen tot 9,4 miljard euro en de nettowinst is met 9,4% gestegen tot 2,3 miljard euro. Het land zit midden in een crisis en in plaats van een beetje vaderlandsliefde te tonen, wordt er gesneden in banen.
4. Debat ‘Europees’ vaccinatiebewijs.
De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis heeft vorige week het idee geopperd van een “gestandaardiseerd” vaccinatiepaspoort, waarmee gevaccineerde mensen kunnen reizen om een impuls te geven aan de toeristenindustrie. De discussie spitste zich toe op de ‘erkenning’ door de lidstaten van dergelijke certificaten en de oprichting van een digitaal platform voor het verzamelen en uitwisselen van gegevens over vaccinatie. De dilemma is dat “we willen in geen geval een situatie creëren waarin mensen die niet gevaccineerd zijn bijvoorbeeld om medische redenen, beperkt worden in hun rechten en vrijheden”. Frankrijk en Duitsland vinden het idee van een vaccinatiepaspoort voorbarig. De Franse staatssecretaris Clément Beaune stelde dat “het schokkend zou zijn als er voor sommige mensen meer rechten zijn dan voor anderen”. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès benadrukte dat “dit certificaat geen inbreuk mag maken op de individuele vrijheden “. Ze is bang dat het “kan leiden tot discriminatie tussen Europese burgers wanneer de toegang tot vaccins niet algemeen is. Bovendien is nog onduidelijk of gevaccineerden ‘het virus niet meer kunnen overdragen’ .De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, stelde dat de discussie op de top van donderdag zal worden voortgezet, waarbij hij erkende dat het een “gevoelig” onderwerp is voor de 27 lidstaten.
5. Skigebieden en Disneyland Parijs.
Disneyland Parijs, de belangrijkste particuliere toeristische bestemming van Europa, heeft in een persbericht aangegeven dat de heropening is verschoven naar 2 april als gevolg van de aanhoudende gezondheidscrisis . Over de heropening van de skigebieden wordt morgen een beslissing genomen.
Bruno Le Maire deed er vandaag geen uitspraak over. Hij herinnerend aan zijn “volledige steun voor alle skigebieden en berggemeenschappen die zeer zwaar getroffen zijn”, maar gaf geen enkele indicatie over de beslissing die zal worden genomen. Volgens bronnen rond Castex is de kans erg groot dat de skigebieden niet open zullen gaan voor de voorjaarsvakantie. Voor de skigebieden is het inmiddels ‘erop of eronder’ nu zij een ‘wit jaar’ zien opdoemen. Alexandre Molin, president van ‘Domaines skiables de France’ stelt “we willen nu duidelijkheid dat we open mogen anders zullen de skigebieden het hele jaar gesloten blijven, omdat we in maart niet meer open gaan”. De wintersport vertegenwoordigt bv. 50% van het BBP van de Savoie. Hij benadrukte dat “meer dan 100.000 seizoensbanen zouden kunnen verdwijnen”. Als het economische model verdwijnt, zullen tienduizenden banen verloren gaan en zullen tienduizenden gezinnen de bergen verlaten om naar stedelijke gebieden te verhuizen, is zijn angst.
6. De verkoop van auto’s in Europa daalt met 23,7% in 2020
De verkoop van personenauto’s daalde tot minder dan 10 miljoen, 3 miljoen minder dan in 2019. De verkoop van auto’s heeft een ,,ongekende” daling in een 2020 jaar gekend.
“De markt voor personenauto’s is ingestort met 23,7% tot 9.942.509 voertuigen als gevolg van de pandemie”, 3 miljoen minder dan in 2019, zei de Europese fabrikantenvereniging (ACEA) in een verklaring. Dit is het laagste cijfer sinds het begin van de statistieken in 1990, lager dan in 2013 en 1993, die al donkere jaren waren voor de automobielindustrie. Na een rampzalig voorjaar en enkele maanden van ups en downs was december een van de beste maanden van het jaar, met een daling van slechts 3,3% . Veel landen bleven in december achter, zoals Italië, Frankrijk en België, maar Spanje herstelde zijn niveau van december 2019 en Duitsland, Oostenrijk en Nederland deden het zelfs beter dan in 2019.
7. ‘Lupin’ de Netflixserie met Omar Sy is op weg om de grootste niet-Engelstalige hit van het platform te worden. Ook de ‘originele’ boeken van de avonturen van Arsène Lupin gaan als warme broodjes over de toonbank. Lupin de gentleman-dief, is de hoofdfiguur uit de verhalen van de Franse schrijver Maurice Leblanc. Lupin werd voor het eerst geïntroduceerd in een feuilleton in het tijdschrift Je sais tout op 15 juli 1905. Sindsdien zijn er miljoenen boeken verkocht en films en tv series met Lupin in de hoofdrol gemaakt. Volgens de gegevens van Netflix zal de serie binnen 28 dagen 70 miljoen keer bekeken worden. Dat is meer dan ‘The Queens Gambit’ met 62 miljoen views of La Casa de papel. Lupin, geproduceerd door Gaumont, is een wereldwijd succes geworden en staat in de Top 10 van meest bekeken programma’s in veel landen. In de VS stond de serie in het weekend van de release zelfs op nummer 1.

8. Dakloze vader vindt zijn dochter via sociale netwerken.
Patrice, 65 jaar oud, is al 30 jaar dakloos en raakte op een koude winteravond in gesprek met Christelle, een winkelier uit de Bordeauxstreek, in Lesparre-Médoc. “Hij zei ‘bonjour madame, bonne année’. Samen met een vriendin besluit Christelle hem mee naar huis te nemen en dan horen ze zijn verhaal. Hij vertelt hoe hij 14 jaar geleden zijn dochter Aurore kwijtraakte, die in een pleeggezin in Toulouse werd geplaatst. Sinds die tijd heeft hij nooit meer gezien en weet niet waar ze is gebleven. Geraakt door zijn verhaal besluiten Christelle en Virginie een Leetchi ‘cagnottte’ te lanceren waarmee ze 900 euro ophalen. Bovendien komt er een grote actie opgang via de sociale netwerken. Het departement Gironde biedt Patrice enkele nachten opvang aan. Het Rode Kruis geeft kleren en een kapper biedt aan om hem gratis ‘toonbaar’ te maken. En dan wordt dankzij de FB actie Aurora gevonden en op zondag 17 januari konden vader en dochter elkaar weer ontmoeten op het perron van het station van Nancy, waar Aurore woont. Een ontroerende moment voor zowel Patrice als zijn dochter, die vertelt dat ze al enkele jaren op zoek is naar haar vader: “Ik had alle gemeentehuizen gebeld, maar niemand wist iets”.


Nieuwsupdate 18 01 21
Avondklok: 40.000 controles uitgevoerd en 5900 bekeuringen uitgedeeld.
1. Het Ministerie van Binnenlandse zaken heeft aangegeven dat bij het ingaan van de avondklok op zaterdag om 18.00 uur door de politie 5.900 bekeuringen zijn uitgeschreven. Er zijn 40.000 controles uitgevoerd. Dat is een enorme stijging vergeleken met toen de eerste avondklok in oktober werd ingevoerd. Jean Castex stelde toen dat er maar 4777 boetes na vijf avonden waren opgelegd. Bij niet-naleving van de avondklok legt de politie u een boete van 135 euro op. Deze nieuwe avondklok zal “ten minste 15 dagen duren”, zei premier Jean Castex tijdens zijn persconferentie op donderdag.
2. Covid-19: Professor Arnaud Fontanet hoopt op “een terugkeer naar het normale leven” aan het einde van 2021.
De epidemioloog en lid van de Wetenschappelijke Raad Arnaud Fontanet stelt dat “terugkeer naar het normale leven pas in het laatste kwartaal van 2021 weer mogelijk is”. Maar daarvoor zouden vaccins op grotere schaal beschikbaar moeten zijn”. Hij stelt dat het moeilijk is “om te voorspellen hoeveel doses vaccin binnen drie maanden beschikbaar zullen zijn”. Toch verwacht hij dat het mogelijk moet zijn om 8 miljoen mensen te vaccineren voor het einde van maart en daarna 12 miljoen in april.
De epidemioloog benadrukte vooral het belang van “wereldwijd bewustzijn”. “We komen alleen van het virus af als we de ‘wereldkaart’ trekken en als de vaccins alle landen van de wereld bereiken. Anders bestaat het risico dat er nieuwe varianten komen”. In dit verband is “wereldwijd toezicht op varianten” noodzakelijk. Hij maakt zich grote zorgen om de ‘Engelse variant’ en verwacht dat er vanaf maart een heropleving van de epidemie zal plaatsvinden. “Voordat deze variant zal toeslaan moeten we de huidige golf bedwongen hebben. Zoals het er nu voorstaat hebben we niet veel ruimte om te manoeuvreren als de epidemie weer op gang komt.” stelt Fontanet.

3. #Metooinceste: Duizenden getuigenissen na de Duhamel-zaak
Zal de affaire Duhamelzaak de ‘incest stilte’ verbreken? Sinds dit weekeinde getuigen duizenden slachtoffers van vermeende incest op Twitter onder de hashtag “#metooinceste”, drie jaar na het #metoo-fenomeen, in het kielzog van de Weinstein-affaire,
Het boek van Camille Kouchner, ‘La familia grande’ heeft een schokgolf te weeg gebracht. Politiek wetenschapper Olivier Duhamel wordt daarin beschuldigd van incest met zijn stiefzoon. Er loopt nu gerechtelijk onderzoek naar “verkrachting en seksueel geweld door een persoon met gezag over een 15-jarige minderjarige”. Olivier Duhamel heeft inmiddels al zijn functies neergelegd.
In zijn val sleurt hij veel hoge ambtenaren mee die ervan worden beschuldigd op de hoogte te zijn geweest van de feiten. Onder hen ook oud-minister Elisabeth Guigou, die direct ontslag nam uit de door haar geleide incestcommissie. Frédéric Mion, de directeur van Sciences Po wordt door studenten opgeroepen om ontslag te nemen. Incest zou één op de tien personen in Frankrijk treffen. De staatssecretaris voor Kinderen en Gezinnen, Adrien Taquet, prees de slachtoffers op Twitter voor hun “moed”: “Deze vrijheid van meningsuiting is essentieel en moet gepaard gaan met krachtige maatregelen om de slachtoffers beter te beschermen, schreef hij. Adrien Taquet had een maand geleden een “onafhankelijke commissie voor incest en seksueel geweld in de kindertijd” opgericht. Maar nu Elisabeth Guigou opgestapt is, is de commissie geschorst in afwachting van de benoeming van een nieuwe voorzitter, die “over enkele weken” zal plaatsvinden, aldus Taquet.

4. Welke 29 steden zijn kandidaat om de Franse Culturele Hoofdstad 2022 te worden?
Er zijn er negenentwintig in de race en er zal er maar één overblijven. Annecy, Villeurbanne en Montélimar zijn kandidaten voor de regio Auvergne-Rhône-Alpes, Brest en de gemeente Châteaugiron voor Bretagne, Bourges en de gemeente Vierzon voor de regio Centre, Colmar, Metz en de gemeente Vitry-Champagne voor de Grand Est, Roubaix voor de Hauts-de-France, Le Kremlin-Bicêtre, Versailles en de Val Briard voor het Ile-de-France, Angoulême, Gujan-Mestars en Pau vertegenwoordigen Nouvelles Aquitaines, Sète en Pézenas zijn kandidaten voor Occitanië, Laval en Le Mans voor de Pays-de-la-Loire, Aix, Antibes, Cannes, Istres en de gemeenschap van de gemeenten van Pays d’Apt vertegenwoordigen Paca, Le Lamentin draagt de kleuren van Martinique, Saint-Paul die van het eiland Réunion en de gemeenschap van Grand Sud Caraïbe die van Guadeloupe. Een eerste selectie half februari moet de lijst aanscherpen. Dan “zal de jury de geselecteerde kandidaten in de laatste week van maart 2021 een auditie laten doen, stelt het ministerie. De winnaar wordt begin april gekozen.
5. Covid-19: Meer dan in totaal 70.000 sterfgevallen, 16.642 nieuwe gevallen, 9081 mensen gevaccineerd in 24 uur.
De afgelopen 24 uur zijn 16.642 nieuwe gevallen geregistreerd. 141 patiënten stierven in het ziekenhuis. In de afgelopen zeven dagen werden 9631 nieuwe ziekenhuisopnames geteld, waarvan 1418 op de IC’sHet ministerie van Volksgezondheid heeft ook de laatste vaccinatiecijfers meegedeeld. 9081 mensen zijn de afgelopen 24 uur gevaccineerd. Sinds het begin van de campagne op 26 december zijn nu in totaal 422.127 mensen gevaccineerd. Vanaf maandag kunnen mensen boven de 75 jaar en mensen met bepaalde pathologieën die tot ernstige vormen van Covid kunnen leiden, gevaccineerd worden.
6. Limoges: Een anti 5G collectief verwoest een zendmast van 230 meter hoog.
Geen signaal. 1,5 miljoen mensen in Limoges hebben dagenlang geen radio of tv signaal kunnen ontvangen. Een TDF-zender in Les Cars, nabij Limoges (Haute-Vienne) werd verwoest en twee naburige sites werden ook getroffen door de brand, waaronder een gsm-antenne, die de telecommunicatiediensten van verschillende departementen verstoorde.
Enkele uren na de brand, die de mast van 230 meter verwoeste, ontving de plaatselijke krant Le Populaire du Centre een brief, ondertekend door een tot nu toe onbekend, obscuur collectief: “het Comité voor de afschaffing van 5G en Son Monde (CAO5GSM). Het collectief noemt de vernietigingsoperatie “Stemmen van de wind en vogelgezang” en zegt dat het “al heel lang bestaat” om “een oorlog tegen 5G” te voeren. “Het gevaar staat voor onze deur, we zijn niet machtig, we zijn slechts een handvol opgejaagde en doodsbange mensen”. Sinds afgelopen voorjaar zijn enkele tientallen relaisantennes in brand gestoken. De sabotage wordt toegeschreven aan anarchistische groepen. Andere maken deel uit van anti-5G of de anti-Linky bewegingen. Twee mannen zijn in september veroordeeld tot drie en vier jaar gevangenisstraf voor het in brand steken van een antenne in de Jura.

7. Frankrijk “zeer terughoudend” over een Europees vaccinatiepaspoort
Clément Beaune staatssecretaris voor Europese zaken stelt dat Frankrijk “terughoudend” is ten aanzien van de invoering van een EU vaccinatiepaspoort en is van mening dat de kwestie niet op de agenda van de Europese Raad van volgende week moet staan. Hij vindt de discussie voorbarig. “Het zou schokkend zijn, in een tijd waarin deze inentingscampagne nog overal in Europa wordt opgestart, als er voor sommige mensen meer rechten zouden zijn dan voor andere. Dit is niet onze opvatting over bescherming en toegang tot vaccins” stelt hij. De Griekse regeringsleider heeft een oproep gedaan aan de Europese Unie om een “gestandaardiseerd” vaccinatiecertificaat in te voeren om een impuls te geven aan de toeristische industrie, die is verwoest door de pandemie. De Europese Commissie steunt dit idee. Ursula von der Leyen, spreekt van een “medische noodzaak”, in tegenstelling tot de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die zich “voorlopig” tegen dit idee op wereldschaal heeft uitgesproken.

8. Er wordt een onderzoek wegens ‘meineed’ ingesteld naar de politieprefect van Parijs en andere magistraten. Het onderzoek richt zich op “valse getuigenissen” tijdens hun hoorzittingen voor de onderzoekscommissie van de Nationale Assemblee over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Naast Didier Lallement zijn de voorzitter van het Parijse Hof van Beroep, Jean-Michel Hayat, Catherine Champrenault, Rémy Heitz, en de voormalige officier van Justitie van de Nationale Financiële Aanklager (PNF) Eliane Houlette het doelwit van dit onderzoek. In september 2020 beschuldigde Ugo Bernalicis, voorzitter van de onderzoekscommissie voor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht de zeven hoge ambtenaren van “valse getuigenissen” en “meineed” ten overstaan van parlementsleden. Het gaat getuigenissen oa. rond de arrestaties van de ’gele hesjes’, ongeoorloofde politie demonstraties, verklaringen in de affaire Fillon en de benoeming van een rechter in dezelfde zaak. Een ‘valse getuigenis’ kan worden bestraft met vijf jaar gevangenisstraf en een boete van 75.000 euro.
9. Emmanuel Macron, Arthur Rimbaud en Paul Verlaine.
Emmanuel Macron heeft het idee verworpen om voor Arthur Rimbaud een plek in te ruimen in het Pantheon. Hij doet dat uit respect voor de bezwaren die de familie van de dichter naar voren brachten. “Ik wil niet tegen de wens van de familie van de overledene in gaan. De resten van Rimbaud worden niet uit de familiegraf in Charleville-Mézières verwijderd”, liet Macron weten in een brief van aan de familieadvocaat.
Het is een veel bediscussieerd slotakkoord in een zaak die zo langzamerhand een ‘soap’ geworden was, die wel paste bij het turbulente leven van Verlaine en Rimbaud. In september werd een petitie openbaar gemaakt waarin Emmanuel Macron werd gevraagd de procedures voor een gezamenlijke herbegrafenis van Arthur Rimbaud en Paul Verlaine in het Pantheon op gang te brengen ”om hun nagedachtenis te vieren door hen samen met andere grote literaire figuren, Voltaire, Rousseau, Dumas, Hugo, Malraux, op te nemen in het Pantheon”. Maar ja dat was tegen het zere been van de achter achternicht Jacqueline Teissier-Rimbaud en het literaire genootschap ‘vrienden van Rimbaud’ “Als de twee dichters samen het Pantheon binnenkomen, zal iedereen denken aan ‘homoseksuelen’, maar dat is niet waar. Rimbaud begon zijn leven niet met Verlaine en eindigde het niet met hem, het was slechts een jeugdzonde”. Stellen zij. Een op zijn zachtst gezegd hypocriet standpunt voor wie van hun levensloop op de hoogte is


Nieuwsupdate 15 01 21

1. Als de avondklok niet genoeg is, komt een er een nieuwe lockdown.
Een dag na de aankondiging van nieuwe beperkingen door Jean Castex, geeft Bruno Lemaire, de minister van Economie, aan dat de avondklok “de circulatie van het virus moet beperken”. En als deze maatregel onvoldoende blijkt te zijn, “zal het nodig zijn om over te gaan tot extra maatregelen”: “in dit geval zal er sprake zijn een nieuwe lockdown”
Hij rechtvaardigde het regeringsbeleid en het ontbreken van een heropeningsschema voor de sectoren die gesloten blijven; restaurants, bars, sportzalen en bioscopen. “De steunmaatregelen zullen van kracht blijven zolang we gedwongen zijn de sluitingen te handhaven,” benadrukte hij. Bruno Lemaire raadde met name bedrijfsleiders aan om hun staatsgegarandeerde lening (PGE) met hun bankier te gaan bespreken en eventuele problemen te melden.
Bruno Lemaire is van mening dat Frankrijk het “veel beter doet dan de Verenigde Staten” bij het beheersen van de gevolgen van de crisis, dankzij zijn krachtige sociale vangnetten.
Hij herhaalde ook zijn verzet tegen de overname van Carrefour door de Canadese Couche-Tard. “Voedselzekerheid is strategisch voor ons land”. Hij voegde eraan toe dat de staat bereid is het ‘overname’ decreet uit te breiden om deze overname te blokkeren.
2. vaccinatie
Twee van de belangrijkste vakbonden van liberale artsen hebben de problemen aan de kaak gesteld die zij met de autoriteiten hebben ondervonden bij het openen van vaccinatiecentra en het verkrijgen van de doses van de vaccins tegen Covid-19. De “woede” neemt toe onder huisartsen, stelt Jacques Battistoni, president van MG France, tijdens een persconferentie. “Liberale vaccinatiecentra krijgen niet de middelen om te opereren” om het Covid-19 vaccin toe te dienen, zei hij, met getuigenissen die dat ondersteunen.
“We zien een oriëntatie op ziekenhuizen,” die “driekwart” van de tot nu toe geopende vaccinatiecentra in beslag nemen. “Het laat de vaccinatiecijfers sneller stijgen”, maar “het zal moeilijker worden om mensen te vaccineren boven de 75 jaar die thuis wonen”, waarschuwde hij.
Battistoni pleitte voor “het dichter bij de patiënten brengen van het vaccin”, waarbij hij benadrukte dat ten minste 70% van de huisartsen “klaar is om zich te laten vaccineren”. “We moeten het tempo opvoeren”, zei Jean-Paul Ortiz, voorzitter van de CSMF, de toonaangevende vakbond onder de liberale artsen.”Een zesde van de door Pfizer geleverde vaccins is gebruikt”, dat wil zeggen iets minder dan 250.000 mensen van de ongeveer 1,5 miljoen ontvangen doses.
“Open al deze flesjes,” zei hij, en voegde eraan toe dat “elke verloren dag catastrofale gevolgen heeft vanuit een gezondheids- en economisch oogpunt.
3 .Covid-19: 21.228 ontdekte gevallen en meer dan 71.000 vaccinaties in 24 uur in Frankrijk.
Er zijn 21.228 positieve gevallen geregistreerd, tegenover 23.852 op woensdag. Er zijn 283 sterfgevallen geregistreerd in 24 uur, wat het totale aantal coronavirus slachtoffers in de ziekenhuizen! op 48.310 brengt. Sinds het begin van de epidemie zijn 2.851.670 mensen besmet geraakt met Covid-19. In de afgelopen zeven dagen zijn er 9214 nieuwe ziekenhuisopnames geregistreerd, waarvan 1354 op de intensive care.
Er kregen 71.049 mensen volgens VaccinTracker in de afgelopen 24 uur de eerste dosis vaccin, wat het totaal op 318.216 brengt.
De site santé.fr waar mensen ouder dan 75 jaar een afspraak moesten maken om het vaccin te ontvangen, ging gisteren niet open zoals gepland. Reserveringen kunnen nu vanaf vandaag 8 uur ‘s ochtends beginnen, geeft de site aan.

4. Covid-19: de uitbreiding van de noodtoestand.
Olivier Véran, de minister van Volksgezondheid stelt dat een nieuwe verlenging van de noodtoestand tot juni, “essentieel” is op een moment dat de circulatie in Frankrijk van nieuwe, meer besmettelijke varianten van het coronavirus een “verhoogd risico op herhaling van de epidemie” met zich meebrengt.
Het wetsvoorstel, dat aan de Raad van Ministers is voorgelegd, zal op 18 en 25 januari in het Parlement worden besproken. De regering wil de noodtoestand verlengen tot 1 juni en de overgangsregeling voor het verlaten van de noodtoestand voortzetten tot 30 september.
De minister verzekerde dat bewezen is dat de avondklok voor 18.00 uur een “remmend effect ” had op de epidemie. “De avondklok om 18.00 uur in de departementen waar we hem op 2 januari hebben ingesteld, in 15 departementen, toont aan dat de incidentie, en dus de evolutie van de epidemie, toeneemt. Maar dat die toename veel minder is ” dan in de rest van het land”. In de betrokken departementen is er een stijging van 16% geweest tussen 2 en 12 januari. In de overige departementen een stijging van 43% .

5. De vaccinatiecampagne zal minstens 4,3 miljard euro kosten.
Frankrijk gaat alle nodige middelen op tafel leggen om de gezondheids- en economische crisis aan te pakken. Dat stelt de minister van Openbare Financiën, Olivier Dussopt. De rechterhand van Bruno Lemaire zegt dat “de aankoop van vaccins, de vaccinatiecampagne, de tests (die allemaal gratis zijn)” de staat minstens 4,3 miljard euro zal kosten.
Dit bedrag is opgenomen in de financieringswet van de sociale zekerheid voor 2021, maar zou in de toekomst kunnen worden verhoogd als het onvoldoende zou blijken te zijn. Het is vooralsnog onmogelijk om te weten of er meer nodig is, stelt Olivier Dussopt. Dit bedrag omvat 1,5 tot 2 miljard euro voor de aankoop van vaccins alleen. “Vaccinatie blijft de beste investering” en rechtvaardigt deze kosten, pleitte de minister. Daarnaast kijkt Bercy naar “hoe het mechanisme van het Solidariteitsfonds kan worden verbeterd”, aldus Olivier Dussopt. Het is het symbool voor de “bereidheid om te reageren op de gevolgen van de epidemie, wat die ook moge kosten en zolang het duurt”. Zodra de crisis voorbij is, zal deze hulp afgebouwd moeten worden: “het uitgaveniveau kan niet eeuwig zijn”. De regering rekent op een snelle terugkeer naar groei om zo de overheidsuitgaves weer op de rails te krijgen.
6. Ingeblikte en diepvries groenten.
De fabrieken van ingeblikte en bevroren groenten draaien op volle na de uitbreiding van de avondklok naar 6 p.m.. Consumenten hebben minder tijd om boodschappen te doen. Olivier Morel, voorzitter van de handelsvereniging voor ingeblikte en ingevroren groenten stelt “de fabrieken draaien momenteel de kist om”, zeven dagen per week, om het hoofd te bieden aan een “sterke stijging van de consumptie”. Tijdens de eerst lockdown in het voorjaar, is de omzet in de supermarkten gestegen, met +31% voor diepvriesgroenten en +28% voor conserven. De druk is groot, maar “we verwachten geen tekorten”, zei Olivier Morel. Hij herinnerde er wel aan dat de fabrikanten afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van landbouwproducten, die door een teleurstellende oogst in 2020 tegenvallen. De voedingsindustrie wordt aan de andere kant geconfronteerd met een daling van de bestellingen van de collectieve en commerciële catering. Maar dat wil nog niet zeggen dat er makkelijk omgeschakeld kan worden naar supermarkten die weer andere assortimenten en verpakkingen willen.
7. Lancering van een burgerraadpleging over “recreatieve cannabis”.
De parlementaire informatieronde over de regulering en de impact van de verschillende vormen van cannabisgebruik heeft een online burgerraadpleging over de “recreatieve” cannabis opgestart. Het gebruik, bezit en de verkoop in Frankrijk zijn verboden.
De vragenlijst zal zes weken online staan. Daarna zal de onderzoeksmissie “eind maart-begin april” haar rapport over “recreatieve” cannabis moet opleveren. “Het is niet de bedoeling om te laten zien hoe de wetgeving moet worden gelegaliseerd, maar om te laten zien dat er van de burgers reële verwachtingen bestaan over de ontwikkelingen in de wetgeving”, stelt Ludovic Mendes (LREM), een van de rapporteurs. Sinds de start van de onderzoekscommissie in januari 2020 zijn inmiddels veel specialisten en professionals gehoord.
Deze raadpleging die.nt ook om “de bevinding van opiniepeilingen te verifiëren dat bijna één op de twee Fransen voorstander is van een wijziging van de wetgeving”.Er zijn 5 miljoen gebruikers per jaar en 900.000 dagelijkse rokers. “In landelijke gebieden waar de landbouw in moeilijkheden kan komen, willen veel jonge boeren cannabiskwekerijen opstarten, maar er is een grote juridische vaagheid.” stelt Mendes. De Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin, die van de strijd tegen de drugshandel een prioriteit heeft gemaakt, zei in september dat hij tegen de legalisering van “deze shit” was.

8. Vijftig+, de noodlottige en fatale leeftijd voor filmactrices…
Van alle Franse films in 2019 werd slechts 8% van de rollen gegeven aan vrouwen boven de 50. Bij mannen van boven de vijftig is dat meer dan het dubbele.
Catherine Deneuve en Nathalie Baye zijn de uitzonderingen die de regel bevestigen. Ondanks een zeker bewustzijn heeft de filmindustrie moeite een plek in te ruimen voor ouder wordende actrices, zodat hun carrière veel eerder eindigt dan die van mannen.
Vijf jaar geleden pakte een collectief genaamd de ” Tunnel van 50″ het probleem aan van de afwezigheid van vrouwen boven die leeftijd in fictie, en in het bijzonder in film. De oorzaak is dat het publiek alleen jonge vrouwen op het scherm wil zien, terwijl de glamour van de mannen geen houdbaarheidsdatum lijkt te hebben. De situatie verbetert nauwelijks, ondanks discussies.
Sommige actrices proberen hun ‘bestaan’ te verlengen door middel van cosmetische chirurgie, terwijl mannen “kunnen werken, zelfs als ze een buik en hangwangen krijgen”, stelt Nathalie Chéron verontwaardigd. De weinige sterren die het 50-jarig bestaan zonder problemen hebben doorstaan, zoals Catherine Deneuve, 77, die de afgelopen twee jaar in zes films is verschenen, zijn “de boom die het bos verbergt”, stelt Catherine Piffaretti, een van de oprichtsters van de ‘Tunnel van 50’.


Nieuwsupdate 13 01 21

1. Covid-19 epidemie. In Nancy is vandaag de inentingscampagne, voor mensen boven de 75 jaar die thuis wonen, officieel van start gegaan. De nationale campagne gaat morgen van start, met de opening van een telefoonlijn voor het maken van afspraken en een bezoek van premier Jean Castex aan Metz. Jean-François Delfraissy, de voorzitter van de Wetenschappelijke Raad stelt dat hij de regering heeft aanbevolen om de scholen open te houden. Wel moedigde hij de regering aan om de regels voor klassensluitingen te verlagen in het geval dat de aanwezigheid van de ‘Engelse’ variant aangetoond is. Volgens hem is het belangrijk om de verspreiding van deze variant zolang mogelijk te vertragen.
Jean Castex zal morgenavond met Veran een persconferentie houden om eventuele nieuwe maatregelen bekend te maken. Een derde Lockdown lijkt vooralsnog uitgesloten. Castex stelde gisteren dat de Fransen zich tijdens het vakantieseizoen “goed hadden gedragen” en dat “de avondklok werkte”. Er zou wel een veralgemening van de avondklok vanaf 18.00 uur worden overwogen.

2. De prioriteiten van de regering, voor de eerste zes maanden van 2021.
Vandaag houdt Emmanuel Macron samen met de regering een seminar om de hervormingsagenda voor de komende maanden vast te stellen. Macron wil bewijzen dat hij vastbesloten is om in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2022 zijn hervormingsplannen door te zetten .Bij het ‘seminar’ zijn de 30 ministers en de 12 staatssecretarissen aanwezig.
Het doel is om de “grote prioriteiten” van de eerste zes maanden van 2021 te bespreken, omdat “onze burgers terecht van ons verwachten” dat het “een nuttig jaar wordt, dat wil zeggen een jaar van strijd, van heropleving, van ambitie”, stelde Emmanuel Macron.
Een van de speerpunten is de verankering van de verdediging van het klimaat in de Grondwet. Deze grondwetsherziening zal op 20 januari aan de Raad van Ministers moeten worden voorgelegd, vóór een eventuele raadpleging van de Fransen tussen september en december. Tegelijkertijd zal het Parlement zich buigen over de klimaatwet, die door Emmanuel Macron moet worden gebruikt om de sceptische Fransen ervan te overtuigen dat niemand voor hem “zoveel” heeft gedaan voor de ecologie.
3. Een andere prioriteit voor Maron zijn de wetsvoorstellen over de veiligheid en het islamistisch separatisme. Deze wetten, moeten tegemoet te komen aan de zorgen van de rechtse kiezers van Emmanuel Macron. Tegelijkertijd is er in linkse kringen veel onrust en protesten tegen deze wet. Om de linkse achterban gerust te stellen, zal de regering maatregelen voorstellen om “gelijke kansen” te bevorderen, zoals het opzetten van een antidiscriminatieplatform.
Emmanuel Macron is ook van plan om sociale hervormingen door te zetten, zoals hij op 5 januari in Tours heeft gedaan over alimentatiebetalingen. Aan de andere kant zou het seminar kunnen vaststellen dat het onmogelijk is om in de komende maanden andere hervormingen door te zetten zoals de decentralisatie en de meer emblematische hervorming van de pensioenen.
4. Economie.

Bruno Lemaire, de minister van economische zaken is met een aantal beschouwingen gekomen. Hij stelde dat het bereiken van 6% groei in 2021 “een uitdaging” zal zijn, gezien de “onzekerheden” op het gebied van gezondheid die momenteel nog steeds bestaan.
Het herstel van de economie dit jaar, na de verwachte daling van 11% in 2020, zal afhangen van de “snelheid van de vaccinatie”, het “risico van het verschijnen van een nieuw virus” en het “risico van een economische vertraging in verband met de nieuwe lockdowns van onze belangrijkste Europese partners”, stelde hij. De minister rekent op een moeilijke eerste helft van het jaar, maar hoopt op “een zeer grote economische opleving” in de tweede helft van het jaar.

5. Toekomst van de EDF.

Naast deze algemene beschouwing besteedde Lemaire ruim aandacht aan de herstructurering van de EDF. Als het bedrijf zich niet transformeert “loopt EDF zich te pletter” zegt hij. Hij wil het bedrijf de middelen geven om opnieuw te investeren” en voegde eraan toe dat het “niveau van de schuldenlast van de EDF niet houdbaar is”. “Mijn verantwoordelijkheid als minister van Economie en Financiën is om EDF (…) de middelen te geven om zich tot een van de grootste energiebedrijven ter wereld te ontwikkelen en te blijven. Hij bestreed het standpunt van de bonden dat het bedrijf ontmanteld wordt.
In 2018 werd de CEO van EDF, Jean-Bernard Lévy, door de overheid gevraagd een reorganisatieplan op te stellen voor het bedrijf, dat voor bijna 84% in handen is van de staat. Dit plan, Hercule genaamd, zal leiden tot een opsplitsing van EDF in drie entiteiten: een overheidsbedrijf (EDF bleu) voor kerncentrales, een ander (EDF vert) dat genoteerd staat op de beurs voor elektriciteitsdistributie en hernieuwbare energieën, en een derde (EDF azuurblauw) dat de hydro-elektrische stuwdammen moet beheren. Het project heeft vertraging opgelopen, omdat het afhankelijk is van de voortgang van de besprekingen tussen Frankrijk en Brussel, met name over de prijs van kernenergie. In een persbericht dat vandaag werd gepubliceerd, riepen de vakbonden CFDT, CGT, CFE-CGC en FO de regering opnieuw op om “af te zien van het Herculesproject” dat zou “leiden tot de feitelijke desintegratie” van het bedrijf.

6. Covid-19: 19.753 nieuwe gevallen en meer dan 50.000 vaccinaties in 24 uur in Frankrijk.
In de afgelopen 24 uur zijn 19.753 nieuwe Covid-19-besmettingen geregistreerd, waarmee het totale aantal gevallen sinds het begin van de epidemie op 2.806.590 komt. Dit is een sterke, maar voorspelde stijging ten opzichte van de 3.582 gevallen op maandag. Volgens Santé Publique France zijn er 362 mensen overleden aan Covid-19 in het ziekenhuis. De ziekenhuizen hebben 1.660 nieuwe patiënten opgenomen, wat het aantal ziekenhuisopnames op 24.703 brengt. Op de intensive care zijn 258 nieuwe patienten opgenomen. Er verblijven nu 2678 mensen op de IC’s. 189.834 mensen hebben nu de eerste dosis vaccin ontvangen, waarvan 51.483 de afgelopen 24 uur, volgens VaccinTracker. De regering hoopt tegen het einde van de week ongeveer 400.000 mensen te hebben gevaccineerd.
7. Elektriciteit.
De regering verzekerde ons dat Frankrijk deze winter geen ‘stroom blackkout’ zal krijgen, ondanks de problemen in de elektriciteitsvoorziening. “De Franse mannen en vrouwen zullen zonder problemen worden bevoorraad en we riskeren geen enkele stroomstoring”, zei staatssecretaris Bérangère Abba in de Senaat. “ De zekerheid van onze elektriciteitsvoorziening is volledig gegarandeerd”, benadrukte ze. “Er zou alleen in het geval van een ernstige en ongewone koudegolf, gedurende meerdere opeenvolgende dagen, wellicht ingegrepen moet worden,” voegde ze er aan toe. De netbeheerder zou dan over verschillende hefbomen beschikken, waaronder “als laatste redmiddel tijdelijke en gecontroleerde onderbrekingen”.De netwerkexploitant RTE waarschuwde dat Frankrijk deze winter problemen zou kunnen krijgen met de elektriciteitsvoorziening in februari, omdat de gezondheidscrisis het onderhoud van de kernreactoren heeft verstoord. Een deel van de oppositie uitte opnieuw scherpe kritiek op het besluit om de kerncentrale van Fessenheim (Haut-Rhin) eind vorig jaar te sluiten.
8. Rapport Banque de France.
De versoepeling van de lockdown eind vorig jaar was niet voldoende om de economie een impuls te geven. Volgens het laatste economische verslag dat vandaag is gepubliceerd, schat de Banque de France (BdF) dat de activiteit zich in de maand december slechts “gedeeltelijk” heeft hersteld ten opzichte van de maand november. De BDF houdt rekening met een teruggang van 7% van het BBP in december ten opzichte van het niveau van voor de crisis”. Het gedeeltelijke herstel in december was vooral te danken aan de dienstensector en detailhandel, die het meest getroffen was door de lockdown. Ook de persoonlijke diensten, de handel en de reparatie van auto’s hebben zich sterk hersteld. Aan de industriële kant was er ook een verbetering, met name in de chemische industrie en in computer-, elektronische en optische producten. Aan de andere kant bleven de automobiel- en luchtvaartindustrie nog steeds achter. In de bouwsector bleef de activiteit stabiel, “dicht bij het niveau van voor de crisis”, stelt de BDF.
9. Verbod op nitrieten in vleeswaren.
In een parlementair verslag, dat vandaag is gepresenteerd, wordt gevraagd om een geleidelijk verbod op nitrietzouten in de charcuterie tegen 2025. Deze controversiële additieven worden gebruikt om de houdbaarheid te verlengen en oxidatie te voorkomen, maar worden verdacht van het bevorderen van de ontwikkeling van bepaalde vormen van kanker.
De auteurs van dit verslag, baseren zich in hun argumenten op de hoorzittingen met wetenschappers, waaronder professor Axel Kahn, die voorzitter is van de Ligue contre le cancer. In het verslag wordt aanbevolen om “het gebruik van nitraatadditieven in vleeswaren met ingang van 1 januari 2023 te verbieden voor vleesproducten” – zoals rauwe ham – en “met ingang van 1 januari 2025 voor alle vleeswarenproducten te verbieden” – met inbegrip van gekookte ham. “Ongeveer 76% van de vleeswaren die in de supermarkten op de markt worden gebracht, bevatten nitraten of nitrieten”, stelt het rapport. De fabrikanten zijn tegen het voorstel. Ze stellen dat door het verbod er een mogelijke opleving zal komen van botulisme. De fabrikanten pleiten ervoor dat de parlementariërs wachten op de publicatie van een advies van de Anses (gezondheidsdienst) alvorens tot een verbod over te gaan.


Nieuwsupdate 12 01 21

Vanaf vandaag geldt ook in de departementen Var en Drôme de verscherpte avondklok vanaf 18.00 uur. Er zijn nu in totaal vijfentwintig departementen waar de avondklok vanaf 18.00 geldt.

1. Macron heeft vandaag aangegeven dat de strategie “van de ene week op de andere” kan veranderen.”Mijn obsessie is dat ons land uit de crisis moet komen. En dat de dag dat we erin slagen dit virus in te dammen, we sterker zullen zijn zodat we alle motoren van de economie krachtig kunnen herstarten”, stelde hij, in de marge van een bezoek aan de ArianeGroupe in Vernon (Eure) “We houden meerdere keren per week vergaderingen. We nemen beslissingen die “elke donderdag moeten worden verduidelijkt”, tijdens de inmiddels traditionele persconferentie van Jean Castex en Olivier Véran. Daar zullen zij naar verwachting komende donderdag nieuwe mededelingen doen. “Ik ben iedere dag met de crisis bezig. Morgens; ‘s middags; ‘s avonds”. Macron probeert zo te reageren op de sterke kritiek die op hem is geuit sinds de mislukte start van de vaccinatiecampagne. Voor morgen staat een langverwachte Defensieraad op de agenda.
2..Prijsverhoging elektriciteits– en bankkosten.
De gereguleerde elektriciteitstarieven zullen op 1 februari voor particulieren met 1,73% stijgen. Dat blijkt uit een document van de Commissie voor de regulering van de energiesector (CRE).
Voor bedrijven zal de stijging 3,02% bedragen.
In haar motivering noemt CRE een stijging van de kosten van de energievoorziening door de stijgende grondstoffenprijzen. Daarnaast zijn kosten als gevolg van de gezondheidscrisis gestegen en nam het aantal onbetaalde rekeningen toe. Voor een huishouden zou de berekende stijging gemiddeld 16 euro extra per jaar bedragen
Banken: Volgens de Panorabank-vergelijker zullen de bankkosten in 2021 met 0,6% stijgen ten opzichte van vorig jaar. Dit lijkt gematigd, maar het is nog steeds de hoogste stijging sinds 2017.
De grootste stijging van de bankkosten zijn dit jaar toe te schrijven aan de kosten voor rekeningonderhoud (die met 4,6% zijn gestegen).
Andere kosten die stijgen zijn oa. opnames die je doet in een geldautomaat die niet van je bank is. Veertien banken hebben de prijs van die opnames verhoogd.”

3. Covid-19: aanvraag van AstraZeneca ter goedkeuring voorgelegd
Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) kondigde dinsdag aan dat het een aanvraag had ontvangen voor een vergunning voor het AstraZeneca/Oxford vaccin tegen het coronavirus.
Er wordt een besluit kon genomen op 29 januari, stelde het in Amsterdam gevestigde Europese agentschap in een verklaring. Het zal het derde vaccin zijn dat in de EU wordt toegelaten.
De WHO stelt dat ondanks de covid-vaccins er dit jaar geen wereldwijde ‘groepsimmuniteit’ zal worden bereikt. Dat betekent dat ondanks de vaccinatiecampagnes die overal ter wereld wordt opgestart het tenminste tot 2022 zal duren voor het Covid 19 virus wereldwijd onder controle zal zijn. Tot die tijd zullen er dus ook beperkingen blijven bestaan en moet iedereen beschermende maatregelen blijven nemen, stelt de WHO.
4.Covid-19 Vaccinatie: privé-platforms geselecteerd voor het maken van afspraken.
De online medische afsprakenplatforms Doctolib, Maiia en Keldoc hebben aangegeven dat zij door de Staat zijn geselecteerd voor de “publieksfase” van de Covid-19 vaccinatiecampagne.
Zij zouden een sleutelrol toebedeeld krijgen één week voor de start, op 18 januari, van de inenting voor alle mensen ouder dan 75 jaar. Vanaf donderdag zal dat mogelijk zijn met de planner die door de regering via de publieke informatiesite sante.fr moet gaan functioneren. Doctolib stelt dat “prioritaire patiënten al afspraken kunnen maken” en stelt dat “150 vaccinatiecentra” uitgerust zijn met software “in heel Frankrijk”. De concurrent Maiia, een dochteronderneming van de medische IT groep Cegedim, verzekert dat inschrijvingen mogelijk zijn “vanaf deze woensdag 13 januari” voor een vaccinatie vanaf maandag 18 januari, voor “patiënten ouder dan 75 jaar” en “sapeur pompiers en verpleegkundigen ouder dan 50 jaar”.
Volgens Doctolib moeten “alle vaccinatieplekken woensdagavond zijn uitgerust (…) en de staat zal de kosten dragen”. Maiia wijst er ook op dat vanaf 18 januari “de boekingen moeten worden gedaan door online een afspraak te maken”, via privé-platforms of de website sante.fr, “die de Fransen in staat moet stellen om een vaccinatiecentrum te vinden”.

5.Covid-19: 310 doden en slechts 3582 nieuwe besmettingen in 24 uur.
Voorzichtigheid is geboden omdat op maandag de gepubliceerde gegevens altijd naar beneden toe beïnvloed worden door de sluiting van de analyselaboratoria in het weekeinde.
Het aantal mensen dat op de intensive care is opgenomen bedraagt nu 2.666, waarvan 208 in de laatste 24 uur .Er zijn 1.289 nieuwe ziekenhuisopnames. Er waren 310 nieuwe sterfgevallen in de ziekenhuizen.
Minstens 138.351 mensen, waaronder 45.351 op maandag, hebben sinds het begin van de campagne in Frankrijk een eerste dosis vaccin ontvangen, volgens de site VaccinTracker, die een telling uitvoert op basis van officiële openbare gegevens.

6.Renault: wereldwijde verkoop daalde met 21,3% in 2020
De autofabrikant Renault zag zijn verkoop in 2020 met 21,3% dalen, waarbij hij net als de rest van de sector te lijden had onder de beperkingen in verband met de wereldwijde gezondheidscrisis.
Volgens een persbericht dat vandaag is gepubliceerd, heeft de groep 2,9 miljoen auto’s verkocht op een wereldmarkt die met 14,2% is gedaald. De daling van de omzet van de groep is “vooral te wijten aan de hoge blootstelling in de landen die een strikte lockdown hebben gekend. In Europa daalde de omzet met 25,8% tot 1,4 miljoen stuks.
“In de tweede helft van het jaar was er meer dynamiek in de elektrische en hybride markt”, stelde ‘Sales Director’ Denis le Vot. Eind december noteerde de groep 14% meer bestellingen dan in 2019 in Europa en 20% minder voorraden. “. Renault bleef de elektrische markt in Europa domineren in 2020 met 115.888 verkochte voertuigen (+101,4% op jaarbasis), waarvan 100.000 ZOE. Het bedrijf lanceerde ook een geëlektrificeerde versie van zijn Twingo mini-stadswagen en presenteerde de goedkoopste elektrische auto op de markt voor 2021, de Dacia Spring.

7.Cédric O pleit voor “overheidstoezicht” op sociale netwerken.
Verbanning op twitter van Donald Trump, schorsing van 70.000 accounts gelieerd aan de pro-Trump QAnon-beweging. Naar aanleiding van deze initiatieven pleitte Cédric O vanmorgen voor “overheidstoezicht” op sociale netwerken.
Volgens Cédric O, de staatssecretaris voor digitale zaken kan Twitter worden beschouwd als een openbare ruimte, waaraan dus “een aangepaste “rule of law” zou moeten gelden, en niet alleen de algemene voorwaarden voor het gebruik van het sociale netwerk zelf.
Er is een gebrek aan regelgeving die “een probleem vormt omdat ze het democratisch debat mede bepalen”: “ze hebben daardoor een onredelijke impact op ons leven gekregen,” betoogt hij.
De opvatting van Cedric O staan haaks op de Amerikaanse visie “in de Verenigde Staten is het anders. Ze zijn van mening dat je op Twitter feitelijk deelneemt aan een privé-onderneming.”
Dat beperkt de manoeuvreerruimte van de overheid op het gebied van regelgeving. De Europese Unie probeert de regulering van sociale netwerken te versnellen, door middel van een wet op de digitale diensten, die “stelt dat de grootste sociale netwerken zich moeten houden aan een aantal regels onder toezicht van de overheid”, legt Cédric O uit.

8.Macron zit de “One Planet Summit” voor.
Macron was vanuit het Élysée de voorzitter van de ‘One Planet Summit’ die gewijd is aan biodiversiteit. De deelnemers hebben initiatieven gepresenteerd rond vier thema’s: bescherming van ecosystemen op land en in de zee; bevordering van agro-ecologie en het verband tussen ontbossing, het behoud van soorten en de menselijke gezondheid. Dit laatste onderwerp, zoönose, staat centraal in het nieuws. De Covid-19-pandemie illustreert de vermenigvuldiging van zoönosen, ziekten die van dieren op mensen overgaan, door de frequentere contacten tussen soorten die worden veroorzaakt door de vernietiging van wilde habitats enerzijds en de bioindustrie anderzijds .
Eind vorig jaar publiceerde het IPBES [Internationaal Panel voor Biodiversiteit] een rapport waaruit blijkt dat wanneer de biodiversiteit wordt beschadigd, dit kan leiden tot pandemieën en zoönosen. En als we niet voorzichtig zijn, zullen er meer crises komen zoals degene die we nu meemaken” Volgens de Wereldorganisatie voor Diergezondheid is 60% van de besmettelijke menselijke ziekten zoönosen. Ook wordt geschat dat van de vijf nieuwe menselijke ziekten die elk jaar opduiken, er drie van dierlijke oorsprong zijn. Daarom verdedigt One Planet het concept van het behoud van “één gezondheid”, aangezien de gezondheid van mens en dier onderling afhankelijk is en verband houdt met de gezondheid van de ecosystemen waarin zij naast elkaar bestaan.

9 .Vogelgriep: preventief ruimen van pluimvee in vijf departementen.
Volgens een decreet dat vandaag gepubliceerd is, “kan het preventief slachten van pluimvee worden bevolen door de prefect in alle gemeenten in de volgende departementen: Gers (32); Landes (40); Pyrénées-Atlantiques (64); Hautes-Pyrénées (65)”. In het departement Lot-et-Garonne kan in 11 gemeenten preventief worden geslacht, zo staat vermeld. Een eerdere verordening, die op 3 januari is gepubliceerd, betrof meer dan 110 gemeenten in de Landes en 15 in de Pyrenees-Atlantiques.
Deze maatregelen zijn genomen “gezien de snelle verspreiding van het virus dat verantwoordelijk is voor het influenza van het subtype H5N8 bij pluimvee en gekweekt pluimvee en de noodzaak om het risico van verspreiding van de epizoötie te voorkomen”.
In het departement Landes alleen al, zijn 170 uitbraken van vogelgriep gisteren bevestigd op maandag (er waren 127 op vrijdag). In de Gers zes (vier meer dan op vrijdag), stelde landbouwminister Julien Denormandie tijdens een bezoek aan de prefectuur van de Gers. In de Gers zijn al 50.000 eenden geslacht, en “drastische, massale slachtingen in een zone van 5 km rond elke geïdentificeerde uitbraak” zullen ook plaatsvinden in “alle getroffen departementen, zoals de Hautes-Pyrénées en de Pyrénées-Atlantiques”, aldus de minister. Inmiddels zijn”meer dan 600.000 eenden” geëuthanaseerd, gaf de minister aan.


Nieuwsupdate 11 01 21

1. Covid-19: “In dit stadium is er geen nieuwe Lockdown gepland,” stelt Gabriel Attal, de woordvoerder van de regering.
“We hebben sinds het begin van deze crisis laten zien dat we een dagelijkse follow-up hebben en dat we altijd de nodige maatregelen nemen om de Fransen te beschermen”, aldus de regeringswoordvoerder. We zien wel dat sommige landen om ons heen, waar het virus twee tot drie keer meer circuleert dan hier opnieuw in lockdown moeten”. Hij roept de Fransen op “vooral hun waakzaamheid niet te laten verslappen”
2.Covid-19: Scholen.
Jean Michel Blanquer stelt dat het “sluiten van scholen als laatste noodmaatregel wordt gezien”.
De Minister van Onderwijs gaf aan, dat de eerste baccalaureaatsexamens in maart “in dit stadium” worden gehandhaafd, “in het belang van de studenten”. Jean-Michel Blanquer stelt voorzichtigheidshalve wel “wij wijzen geen enkele maatregel bij voorbaat af,” maar hij wil “de kinderen zoveel mogelijk op school houden”. Het openhouden van de scholen wordt als zeer belangrijk gezien “om de sociale ongelijkheid te verminderen en de economie te ondersteunen, doordat de ouders kunnen blijven werken.
De minister wil nog steeds dat leerkrachten, “een van de eerste” beroepen zullen zijn die gevaccineerd worden, wanneer de publieksvaccinatiecampagne, van start gaat. Waar Blanquer eerder aangaf dat er sprake zou zijn van ‘maart’ was hij nu voorzichtiger. De inenting van de leraren zal plaatsvinden in de “eerste helft van 2021”, stelde hij nu. De regering is van plan om het testen van Covid-19 op scholen uit te breiden. In januari zijn een miljoen tests – meestal antigene – voorzien, “vooral” op middelbare scholen.

3. Huiselijk geweld: +60% van de meldingen tijdens de tweede lockdown.

Marlène Schiappa, de minister voor Burgerschapzin stelde dat het online meldingsplatform voor seksueel en gendergerelateerd geweld tijdens de tweede lockdown met 60% is toegenomen.
“Ook al was de tweede lockdown minder rigoureus dan de eerste, paradoxaal genoeg werden er meer meldingen geregistreerd”. De minister verklaart dit verschil door “de dreigende economische en sociale crisis” en “een extreem hoge stress voor mensen die thuis moesten blijven”.
Het platform arretonslesviolences.gouv.fr, dat in de herfst van 2018 werd gelanceerd, heeft in twee jaar tijd “meer dan 20.000 gevallen” behandeld, stelde Marlène Schiappa.
Deze agenten, die luisteren naar slachtoffers, die anoniem kunnen blijven, kunnen hen doorverwijzen naar een politiebureau of een gendarmeriebrigade om een klacht in te dienen of naar gespecialiseerde verenigingen. Als er een onmiddellijke dreiging is kan er een politiepatrouille worden gestuurd om in te grijpen.
Op het gebied van huiselijk geweld is er ook een speciale telefoonlijn, 3919, die wordt beheerd door de Nationale Federatie van de Solidariteit van de Vrouw (FNSF).
4 Coronavirus: 15.944 nieuw geregistreerde gevallen in Frankrijk.
Het aantal bevestigde gevallen bedroeg 15.944 op zondag, tegenover 20.177 op zaterdag. Een gebruikelijke ‘weekend dip’. Het aantal ziekenhuisopnames is gestegen naar 24.526 tegenover 24.240 op zaterdag, met 729 nieuwe ziekenhuisopnames op één dag. Op de intensive care is het aantal patiënten ligt gestegen 2620, tegenover 2.600 de dag ervoor.
De Ziekenhuizen registreerden 151 nieuwe sterfgevallen in 24 uur, wat het totale aantal doden sinds het begin van de epidemie op 67.750 brengt. Volgens deskundigen zullen de komende twee weken cruciaal zijn voor de indicatoren, die vrezen voor ‘het effect’ van de kerstvakantie.
5. Kanaal: 30 migranten gered op zee en teruggebracht naar Frankrijk.

Dertig migranten, waaronder drie kinderen, werden op zee gered en op maandagochtend naar de Franse kust gebracht toen ze in twee geïmproviseerde boten Engeland probeerden te bereiken.
Sinds eind 2018 nemen deze illegale overtochten van het Kanaal toe. In 2020 werden meer dan 9.500 overtochten of pogingen tot overtochten geregistreerd, vier keer meer dan in 2019, volgens een verslag van de Franse autoriteiten. Zes mensen stierven en drie verdwenen. Volgens François Guennoc, voorzitter van de Auberge des Migrants, kan de toename worden verklaard door “verschillende factoren”: “de zeer goede weersomstandigheden tussen begin maart en augustus, de toename van het succespercentage, de verbetering van de methoden van de smokkelaars en de winstgevendheid van deze praktijken.
Bovendien wordt de overtocht in vrachtwagens lastiger door de verbetering van het identificatiesysteem aan de grenzen”.
6. Covid-19: eerste doses Moderna-vaccin geleverd.
Meer dan 50.000 doses van het Covid-19-vaccin Moderna, dat zojuist in Europa is toegelaten, zullen vandaag worden geleverd en naar de regio’s Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes en Paca worden verzonden. Deze doses zullen worden verdeeld over de steden, Mulhouse, Colmar, Straatsburg, Reims, Nancy, Metz, Lons-le-Saunier, Besançon, Dijon, Moulins, Nice en Toulon.
De gezondheidsinstellingen in deze steden zullen “binnen een week de vaccinatiecentra bevoorraden”. Tot eind juni moeten “bijna acht miljoen doses” van het Moderna-vaccin aan Frankrijk worden geleverd. Voor dit vaccin zal een distributiecircuit worden opgezet dat “in de komende weken zal worden ontworpen om over te schakelen op het apotheekcircuit, dat in heel Frankrijk zeer fijnmazig aanwezig is”. Het moet worden toegediend met twee injecties – net zoals het BioNTech/Pfizer-vaccin – met een interval van ten minste 28 dagen. Maar er zijn minder logistieke beperkingen, omdat het kan worden bewaard bij -20 graden in plaats van -80.
7. Presidentsverkiezingen 2022:
Zowel de socialistische burgemeester, Anne Hidalgo van Parijs als de voormalige minister van Economische Zaken van François Hollande, Arnaud Montebourg zetten een nieuwe stap in de richting van een presidentiële kandidatuur.
Hidalgo zal over een tiental dagen een “platform van ideeën” lanceren, genaamd “Idées en commun” (Gemeenschappelijke Ideeën). Haar doel “is bij te dragen aan een sociaal en ecologisch links project voor 2022”, stelde haar eerste plaatsvervanger, Emmanuel Grégoire, die het ideeën platform zal leiden. Haar eventuele kandidatuur werd toegejuicht door de eerste secretaris van de Socialistische Partij, Olivier Faure. Hij zei dat Anne Hidalgo “een uitstekende kandidaat” zou zijn.
Van zijn kant stelde Arnaud Montebourg, dat er een nieuw partij zal worden opgericht: “L’engagement” – dat is ook de titel van zijn boek dat in november werd gepubliceerd. “Ongeveer 50 mensen werken aan de oprichting van de partij, die tot doel heeft “de kandidatuur van Arnaud Montebourg te steunen” en die zich richt op alle ‘niet links georienteerde’ Fransen. De spoeling op rechts wordt dus dun.

8..Trump’s account sluiting: Breed protest in Frankrijk.
De Franse minister van Economie Bruno Le Maire bekritiseerde het besluit van het sociale netwerk Twitter om de account van Donald Trump af te sluiten en zei dat het niet aan de internetreuzen was om de digitale ruimte te reguleren. “De digitale oligarchie is een van de bedreigingen die boven staten en democratieën hangen,” stelde de minister.
“De regulering van de digitale reuzen kan en mag niet worden gedaan door de digitale reuzen. Als het noodzakelijk is, moet het worden gedaan door het soevereine volk, door de staten en door justitie,” stelde Bruno Le Maire, die regelmatig kritiek heeft op de exorbitante macht van de Gafa (acroniem voor Google, Amazon, Facebook en Apple). Van politiek links tot rechts werden dezelfde geluiden gehoord. Jean-Luc Mélenchon, de leider van LFI , zei dat ” de Gafa niet kan worden ingezet om het publieke debat te controleren. “. Marine Le Pen, ziet het als een “echte machtsgreep van de kant van grote particuliere belangengroepen”.
9. Djebbari verwerpt het idee van een vaccinatiepaspoort.
Frankrijk lijkt niet te streven naar de invoering van een “vaccinatiepaspoort” voor reizen.
De minister van Vervoer, Jean-Baptiste Djebbari, sloot het idee uit. “We zitten in een vaccinatieproces, die ons in staat zal stellen om de vrijheid te herwinnen. Dat is wat moet, in plaats van de bevolking in te delen op basis van of ze zijn ingeënt of niet,”
Sommige luchtvaartmaatschappijen, zoals Qantas in Australië dringen aan op het idee van een ‘reispaspoort’. Jean-Baptiste Djebbari stelt “In de meeste landen is het illegaal. We hebben een vaccinatiecampagne die over de hele wereld van start gaat, zodat we uiterlijk volgend najaar (2022) een internationale groeps-immuniteit hebben”, legt hij uit. “De bedoeling is om de vaccinatie te versnellen zodat we deze definitieve verdediging kunnen creëren en niet onze toevlucht hoeven nemen tot uitsluiting van groepen”, zegt hij.
10. De sleutel van de cel waar Napoleon stierf, op een veiling voor 5500 euro.
Het Britse veilinghuis Sotheby’s stelt op zijn website dat de sleutel van de cel geveild wordt waar Napoleon stierf toen hij door de Britten op het eiland St.Helena gevangen was gezet. De metalen sleutel, 13 centimeter lang, is gevonden ‘in een Schots huis,” Een soldaat genaamd Charles Richard Fox, die na de dood van de Franse keizer in 1821 op het eiland St. Helena was, had de sleutel naar Schotland gebracht om deze aan zijn moeder te geven, die een “grote fan” van de voormalige heerser was. Ze stuurde hem tijdens zijn gevangenschap snoep en boeken. Zijn nakomelingen vonden uiteindelijk de sleutel en besloten deze op een veiling te verkopen.
Richard Fox zelf had de sleutel uit zijn slot gehaald tijdens een bezoek na de dood van Napoleon. Dat legt hij uit in een notitie, die samen met het object wordt verkocht. Volgens Sotheby’s zou de kavel tot 5.000 pond (5.500 euro) waard kunnen zijn. De veiling sluit op donderdag, bieden kan dus nog


 


Nieuwsupdate 08 01 21

1.Volgens informatie, bevestigd door BFMTV, Le Parisien en Franceinfo, die Matignon citeren, is hier de lijst van nieuwe! departementen waar de avondklok vervroegd zal worden naar 18.00 uur. Deze avondklok zal as. zondag van kracht worden: Haut-Rhin, Bas-Rhin, Côte-d’Or, Yonne, Cher, Allier, Haute-Savoie, Alpes-de-Haute-Provence, Vaucluse en Bouches-du-Rhône. Voor die 18 departementen waar de avondklok van 18.00 uur nu al geldt, verandert er niets.
2. Economische impact gezondheidscrisis.
Nu in het begin van nieuwe jaar wordt duidelijk wat voor verschillende sectoren de economische impact van de gezondheidscrisis is geweest over het jaar 2020. In verschillende sectoren staat het water aan de lippen. Door de pandemie van Covid-19 zijn de inkomsten uit het toerisme vorig jaar in Frankrijk met 41% gedaald tot 89 miljard euro, oftewel 61 miljard euro aan winstderving voor de sector, stelde Jean-Baptiste Lemoyne, “Het jaar 2020 is een schok geweest”.
Volgens schattingen van Atout France, dat Frankrijk in het buitenland promoot, heeft de gezondheidscrisis vorig jaar de binnenlandse inkomsten met 29 miljard euro (-48%) doen dalen en die van internationale reizigers met 32 miljard (-52%). De consumptie van binnenlands toerisme, dat wordt geschat op ongeveer 180 miljard euro – inclusief 30 miljard euro voor tweede woningen bedraagt 7,4% van het nationale BBP en is met ongeveer een derde gedaald.
“Toch was er veel ‘lokaal Europees’ toerisme, de Belgen, Duitsers, Nederlanders… en vooral de Franse clientèle, die in Frankrijk in de zomer en de herfst op vakantie gingen”, stelde de minister.
Geografisch gezien heeft de daling van de inkomsten uit het internationale toerisme vooral Ile-de-France (-23,1 miljard euro) getroffen, maar ook de regio’s Auvergne-Rhône-Alpes (-7,2 miljard euro), Provence-Alpes-Côte d’Azur (-6,7 miljard), Occitanië (-4,5 miljard) enNouvelle-Aquitaine (-4,1 miljard).
3. De evenementensector in Ile de France heeft 3,4 miljard euro verloren in 2020.
De vooruitzichten voor de evenementensector in 2021 zijn “alarmerend”. De regering voorziet nog steeds geen datum voor de heropening van de sector, waardoor de Parijse regio vorig jaar 3,4 miljard euro aan economische spin-offs heeft verloren.
Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel van Parijs Ile-de-France, zijn tussen maart en december in totaal 317 beurzen geannuleerd of “gedigitaliseerd”, waardoor 85.000 bedrijven in de sector zo’n 17,2 miljard aan omzet hebben verloren. Dit betekent een “kolossale impact” voor de regio, met een verlies van 3,4 miljard euro aan economische spin-offs. In 2020 zijn de bezoekersaantallen, de aanwezigheid van exposanten en de netto standruimte volgens de studie met bijna 80% gedaald. In het vierde kwartaal van 2020 werden slechts twee shows voor het grote publiek gehouden, Salon Zen en Animal expo, begin oktober, terwijl 44 shows “virtueel” werden gehouden, d.w.z. 28% van de geplande evenementen.
Zonder vooruitzichten zijn de organisatoren gedwongen om tussen nu en augustus 2021 geplande evenementen te annuleren: er zijn al 50 beurzen geannuleerd.
4. Skigebieden.
De skiliften zullen niet heropenen , stelde Jean-Baptiste Lemoyne, staatssecretaris voor toerisme.
“De regering is zich er terdege van bewust dat er behoefte is aan duidelijkheid voor de bergsector en we zijn vastbesloten om hen die duidelijkheid zo snel mogelijk voor de rest van het seizoen te geven”, verzekerde hij. Hij voegde er echter aan toe dat er geen datum kan worden vastgesteld vóór de Defensieraad van volgende week. Voor de sector ziet het er rampzalig uit. Het verlies aan omzet voor de hele sector gedurende de twee weken van de kerstvakantie wordt geraamd op 1,5 miljard euro. De president van de Franse skigebieden, Alexandre Maulin, stelt: “We dwalen blind in de mist over het voortbestaan van ons economisch model”. Hij wees erop dat het nu “al een economische catastrofe” is. Volgens Dominique Marcel, CEO van Compagnie des Alpes, moeten!! de skigebieden in februari open. De Compagnie des Alpes exploiteert tien skigebieden. “We hebben duidelijkheid nodig zodat mensen van tevoren kunnen boeken”. Voor de februari vakantie die “40% of zelfs meer van de omzet” vertegenwoordigt, hoopt Dominique Marcel op “een snelle positieve beslissing”. Jean Castex gaf aan dat er op 20 januari een bijeenkomst zal zijn met de sector om een mogelijke heropening van de skiliften begin februari te bestuderen.
5. Covid-19: 21.703 nieuwe gevallen geregistreerd en 277 doden in 24 uur.
Het aantal patiënten in de ziekenhuizen bedroeg 24.488, 260 minder dan de dag ervoor, met 1.441 nieuwe ziekenhuisopnames . Op de Ic’s wordt nu één bed op twee door een Covid-patiënt bezet. Er liggen op de IC’s nu 2.573 Covid patiënten, 34 minder dan de dag ervoor, met 181 nieuwe opnames. Er waren 277 sterfgevallen in het ziekenhuis te betreuren.
6. De Marine Le Pen, distantieert zich van Donald Trump.
Eindelijk is het zover. RN-voorzitter die tot gisteren volhield dat ze de overwinning van Joe Biden “absoluut niet” erkende is om. Marine Le Pen zei dat ze “zeer geschokt was door (de) gewelddadige beelden”. Ze wilde er nu geen twijfel over laten bestaan. “Nu het hele proces, is afgerond is er geen probleem, voor mij en voor wie dan ook, om toe te geven dat Joe Biden president van de Verenigde Staten is,” zei ze. Wat betreft de bestorming van Capitol Hill is Marine Le Pen van mening dat Donald Trump “de impact van zijn woorden niet heeft overzien”. “Hij moet nu zo duidelijk mogelijk veroordelen wat er is gebeurd,” benadrukte ze. Ze was het niet eens met de blokkade van Trump op FB, Twitter en Youtube. Mogen grote particuliere bedrijven zoals de digitale reuzen beslissen wie het recht heeft om te spreken en bepalen wat wij mogen zeggen? vroeg ze. Marine Le Pen stelde om “de honderden extremisten, die opnieuw hebben geprobeerd een democratisch proces te onderbreken” niet te verwarren met “de 72 miljoen Amerikanen die op Donald Trump hebben gestemd”.
7. Vogelgriep: In Les Landes voltrekt zich een ramp voor de pluimveesector.
Landbouwminister Julien Denormandie stelde dat het een “de race tegen de klok is” tegen een “zeer ziekmakend” vogelgriepvirus. Sinds de eerste gevallen van vogelgriep in december zijn ontdekt, zijn er nu ongeveer 124 uitbraken geregistreerd, waarvan 119 in de Landes-regio, meer dan het dubbele van het aantal dat een week geleden is geregistreerd.
Enkele honderdduizenden eenden zijn al geruimd, wat “kolossaal is, maar helaas is het nog niet genoeg,” zei Denormandie. Er is inmiddels een uitbreiding van de preventieve ruiming in een gebied van 3 km tot 5 km rond de besmette bedrijven”. Er zijn “bufferzones” ingesteld waarin het verboden is om pluimvee te vervoeren. “Om sneller te kunnen ruimen wordt de slachtcapaciteit vergroot met ad-hoc technische units, met grote slachtcapaciteiten”. Wat de compensatie voor de landbouwers betreft, heeft Denormandie verzekerd dat “met ingang van volgende week de eerste voorschotten zullen worden uitbetaald”. De minister is van mening dat “de enige effectieve oplossing bioveiligheid” is voor de sector.
Wat betreft een vaccin wees de minister erop dat er op dit moment “geen erkend vaccin” is. Bovendien weigeren “een aantal exporterende landen gevaccineerd pluimvee te kopen”.
8. Het Louvre heeft in 2020 de volle impact van de Covid-19 pandemie ondervonden, met een daling van 72% van de bezoekersaantallen ten opzichte van 2019 en een omzetverlies van meer dan 90 miljoen euro. Het grootste museum ter wereld, dat zes maanden lang gesloten is geweest, heeft in 2020 2,7 miljoen bezoekers verwelkomd, tegenover 9,6 miljoen in 2019.
Ondanks de blockbuster-tentoonstelling “Leonardo da Vinci” (1,1 miljoen bezoekers), die voor de eerste lockdown werd voltooid, bedroeg het inkomstenverlies meer dan 90 miljoen euro, terwijl de staatssteun 46 miljoen euro bedroeg.
De diversificatie in de inkomstenwerving is wel voortgezet in 2020: in 2020 werd de film “Une nuit au Louvre” opgenomen. Leonardo da Vinci”, werd wereldwijd uitgezonden in samenwerking met Pathé Live. Het concert van David Guetta, dat op oudejaarsavond live werd uitgezonden om het internationale publiek aan te moedigen een donatie te doen aan het Louvre, werd 16 miljoen keer bekeken. Staatssteun en een grondige reorganisatie van het museum zijn essentieel om het in staat te stellen de verwachtte toestroom van bezoekers in 2024, het jaar van de Olympische Spelen in Parijs, te ontvangen.
9. De fiets wordt steeds populairder.
Het fietsgebruik is in 2020 met 10% gestegen en in de periode tussen de lockdowns zelfs met 27%. De stijging blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door Vélo & Territoires in samenwerking met het Ministerie van Ecologische Overgang.
De toename van het aantal fietsverplaatsingen in de loop van het jaar bedroeg +31% in stedelijke gebieden, +14% in voorstedelijke gebieden en +15% op het platteland.
“Het jaar 2020 is het jaar van de grote fietshausse in Frankrijk geweest”, stelt de organisatie. Twee factoren in het bijzonder hebben de Fransen aangezet tot het gebruik van de fiets: de stakingen in het openbaar vervoer en de gezondheidscrisis waarbij mensen het openbaar vervoer meden.
10. Île de Ré: 29 dolfijnen gered.
Op 6 januari zijn bij eb 32 dolfijnen vast komen te zitten op het strand van La Patache in Portes-en-Ré. Brandweermannen werden gealarmeerd en gingen naar de locatie om een reddingsoperatie uit te voeren. Samen met andere reddingscentra op het eiland die als versterkingen kwamen, medewerkers van het reservaat en lokale bewoners, slaagden ze erin om 29 van de 32 dolfijnen te redden.
Drie dolfijnen hebben het niet overleefd stelt Jean-Roch Meslin, lid van Ré nature environnement. De rest van de groep verkeerde in goede gezondheid.


Nieuwsupdate 06 01 21

1.Vaccinatie strategie:
Emmanuel Macron schetste dinsdagavond, de grote lijnen van de versnelling van de immunisatiestrategie. Macron stelde dat er twee fasen zullen zijn: een tot eind maart om de meest kwetsbare en de verzorgers te vaccineren. Dan is er een veel bredere strategie, die Macron een griep-achtige strategie noemde, zoals we vandaag kennen voor griep, met vaccins die eenvoudiger op te slaan zijn. Voor de eerste fase, is de uitvoerende macht van plan om vijf of zes centra per departement in januari op te zetten vergelijkbaar met de Covid-onderzoekscentra van de laatste maanden. Macron kondigde ook aan dat er een communicatiecampagne over vaccinatie zou worden gelanceerd. “Hoe eerder we mensen kunnen vaccineren die dat willen, hoe beter,” zei het staatshoofd. Macron waarschuwde dat “het vaccin de crisis niet zal stoppen” en dat de economische en sociale gevolgen nog vele maanden voelbaar zullen zijn.

2. Jean Castex zal morgen 7 januari om 18.00 uur een persconferentie geven om de vaccinatiestrategie te bespreken. Er zullen nieuwe gezondheidsregels worden aangekondigd die de komende weken van kracht zullen zijn.
De minister-president zal naar verwachting ook een besluit nemen over de nieuwe departementen waar de avondklok vanaf 18.00 uur zal worden ingesteld. Ook de eventuele heropening van restaurants, cafés en bars en de nog gesloten theaters zal worden besproken. Uitstel van hun opening lijkt de meest voor de handliggende uitkomst. Om de inkomstenderving te compenseren, zal het Solidariteitsfonds voor hen toegankelijk worden gemaakt, stelde France Inter vandaag. Ook de uitkeringen voor deeltijdwerk zullen worden gehandhaafd.

3. Europees Geneesmiddelenbureau keurt Moderna-vaccin goed
Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft vandaag ‘groen licht’ gegeven voor het Amerikaanse laboratorium Moderna’s coronavirusvaccin. Het is het tweede vaccin dat goedgekeurd wordt voor gebruik in de Europese Unie.
“Het EMA heeft aanbevolen om een voorwaardelijke vergunning voor het in de handel brengen van Moderna’s Covid-19-vaccin te verlenen om ziekte bij mensen boven de 18 jaar te voorkomen”, aldus een verklaring van de in Amsterdam gevestigde Europese geneesmiddelenbureau.
4. Affaire Olivier Duhamel ‘La Familia grande’
Het is een zaak die nu al dagen een van de ‘headlines’ van het nieuws vormt .
Volgens jurist Camille Kouchner heeft haar stiefvader, politicoloog Olivier Duhamel, zich in de jaren 80 herhaaldelijk vergrepen aan haar minderjarige tweelingbroer.
Duhamel werkte onder meer voor het Parijse instituut voor politieke wetenschappen SciencesPo. Olivier Duhamel, een van de bekendste politicologen van Frankrijk, stopt per direct met al zijn functies vanwege aantijgingen van incest en pedoseksualiteit. Duhamel noemt de beschuldigingen aan zijn adres „persoonlijke aanvallen”.
Morgen komt het boek ‘La Familia grande’ uit van de hand van Camille Kouchner, de stiefdochter van Duhamel. In dat boek beschuldigt Kouchner Duhamel ervan haar minderjarige tweelingbroer in de jaren 80 te hebben misbruikt. Het seksueel misbruik zou zijn begonnen toen de jongen dertien jaar oud was en 2,5 jaar hebben geduurd. In 2008 zou de inmiddels overleden moeder van de tweeling op de hoogte zijn gesteld, maar zij zou hebben gezwegen om Duhamel te beschermen. Ook andere vrienden van het stel zouden hebben gezegd dat het beter was om niet publiekelijk te spreken over het misbruik. Inmiddels heeft het Parijse Openbaar Ministerie een vooronderzoek geopend, hoewel de ‘feiten’ verjaard zijn.
5. Covid-19: meer dan 5000 vaccinaties uitgevoerd op dinsdag in Frankrijk.
Vanaf vandaag worden dagelijks de vaccinatiecijfers bekend gemaakt.
Meer dan 5.000 vaccinaties werden dinsdag in Frankrijk uitgevoerd, volgens cijfers die om 17.00 uur door de minister van Volksgezondheid, Olivier Véran, op Twitter werden vrijgegeven. Volgens de minister vonden deze inentingen plaats in een dertigtal ziekenhuizen. Op woensdag, “zullen ongeveer in honderd ziekenhuizen doses zijn afgeleverd,” zei hij.
“De kruissnelheid van de vaccinatie in Frankrijk gaat de komende dagen samenvallen met die van onze buren”, stelde de minister van Volksgezondheid. “We hebben gisteren de 2.000 vaccinaties overschreden (…) we zullen op een exponentiële curve zitten”. De minister kondigde ook de oprichting aan van 100 vaccinatiecentra deze week, 300 volgende week en 5 tot 600 tegen eind januari.
6. Coronavirus: 20.489 nieuwe gevallen in Frankrijk
Frankrijk registreerde 20.489 nieuwe gevallen van coronavirus in 24 uur. Deze cijfers zijn bijna vier keer hoger dan de vorige dag, omdat ze op maandag over het algemeen lager zijn, vanwege de vertraging van de registratie in verband met het weekend.
De gegevens laten ook 91 minder gehospitaliseerde patiënten zien (479 nieuwe ziekenhuisopnames, 24.904 ziekenhuisopnames in totaal). Er was ook een zeer lichte daling in reanimatie, met 41 minder patiënten. Daarnaast zijn er 345 sterfgevallen in het ziekenhuis en 522 in Ehpad en de medisch-sociale voorzieningen, wat het totale aantal sterfgevallen in de afgelopen 24 uur op 867 brengt. In totaal zijn nu 66.282 mensen overleden aan Covid 19.
7..Michelin is van plan om tot 2.300 van zijn 21.000 banen in Frankrijk te schrappen.
Verwacht wordt dat meer dan 10% van het Franse personeelsbestand van Michelin de komende drie jaar zal vertrekken. De Groep kondigde vandaag aan dat zij tot 2.300 werkplekken in Frankrijk zal schrappen, zonder gedwongen vertrek, in het kader van een “vereenvoudigings- en concurrentieplan”. Michelin heeft sinds 2017 al bijna 1.500 plekken geschrapt in het kader van zijn reorganisatie, oa. in zijn historische hoofdkwartier in Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)
Sinds een tiental jaar wordt de groep “geconfronteerd met ingrijpende structurele veranderingen op de wereldmarkt voor banden, met name door de massale komst van goedkope producten”. Zij is dan ook van mening dat zij “de strategische veranderingen in haar activiteiten moet begeleiden om zich voor te bereiden op de toekomst”. De vijftien industriële vestigingen in Frankrijk hebben zich geleidelijk aan gespecialiseerd in high-end, landbouw-, industrie- en wedstrijdbanden. Tegelijkertijd zet Michelin “zijn strategie voort om nieuwe activiteiten met een hoge toegevoegde waarde in Frankrijk te lokaliseren”, zoals waterstof, 3D-printing, kleefstoffen en recyclage van kunststofafval. Tegen 2030 wil Michelin 30% van zijn verkoopcijfers in deze sectoren halen.
8. Covid-19: race tegen de tijd om de verspreiding van de nieuwe Britse variant te stoppen
Met de komst van een eerste vaccin tegen Covid-19 leek het licht eindelijk aan het einde van de tunnel te zijn, en het einde van de epidemie binnen handbereik. Maar voor veel wetenschappers bestaat er geen twijfel over dat het ontstaan van een meer besmettelijke variant van SARS-CoV-2 het einde van de crisis kan vertragen.
“Het zal heel moeilijk zijn om de verspreiding ervan te stoppen en we moeten de meest kwetsbare mensen zo snel mogelijk beschermen, te beginnen met de 75-plussers”, zegt Arnaud Fontanet, epidemioloog bij het Pasteur Instituut en lid van de Wetenschappelijke Raad van Covid-19. “We zijn bezig met een echte race tegen de tijd”, zegt hij, waarbij hij benadrukt dat deze “VoC 202012/01”, zoals het wordt genoemd, al enkele weken circuleert in Frankrijk.
Om te voorkomen dat de situatie in Engeland, die dringend en drastisch moest worden herzien, “moeten we vroeg en hard toeslaan”, stelt de epidemioloog. Lokale of zelfs nationale maatregelen die strenger zijn dan de huidige avondklok kunnen nodig zijn om een derde golf tegen te gaan, “in afwachting van de terugkeer van goed weer”, wat minder gunstig is voor de circulatie van het virus.
9. Vogelgriep: China schort de invoer van Frans pluimvee op.
China heeft woensdag aangekondigd dat het de invoer van Frans pluimvee heeft opgeschort in verband met de uitbraak van de vogelgriep in Frankrijk. In een gezamenlijk persbericht hebben de douane en het ministerie van Landbouw verklaard dat deze maatregel bedoeld is om “de veiligheid van de veehouderijbedrijven in het land te verdedigen en de verspreiding van de epidemie te voorkomen”. In het communiqué wordt melding gemaakt van gevogelte en pluimveeproducten, zoals foie gras. Inmiddels zijn honderdduizenden landbouwhuisdieren zijn al preventief geslacht.
De aankondiging van Peking komt de dag na een telefoongesprek tussen de Franse minister van Economische Zaken Bruno Le Maire en de Chinese vicepremier Hu Chunhua. Volgens Bercy zijn de twee ministers “overeengekomen de samenwerking in de landbouwsector te bespoedigen, met name op het cruciale punt van de zonering, waarover in de komende weken een akkoord zou moeten kunnen worden bereikt”. Parijs wil dat Peking het ‘zone’ concept erkent, dat bestaat uit het beperken van een exportverbod tot een door een epidemie getroffen gebied en niet tot het hele land. De onderhandelingen met China waren oorspronkelijk gericht op varkensvlees en het risico van overdracht van de Afrikaanse varkensgriep, maar Parijs wil pluimvee bij de onderhandelingen betrekken. Tijdens zijn laatste bezoek aan China eind 2019 had president Emmanuel Macron de Chinese markt verder opengesteld voor de sector, met name voor foie gras.


Nieuwsupdate 05 01 21

De chaos zowel politiek als organisatorisch rond de vaccinatiecampagne neemt toe. Tegelijkertijd blijft het voor als nog onduidelijk of de voorgenomen heropening van de skipistes nu wel of niet doorgaat.
1. Premier Jean Castex heeft vandaag in Toulon de “steriele polemieken” aan de kaak gesteld die “nooit een leven hebben gered”. Hij doelt op de toenemende kritiek waarbij de regering wordt beschuldigd van traagheid en gebrek aan anticipatie op de inentingsstrategie tegen Covid-19.
De laatste tijd werd er weinig van hem vernomen maar nu bevestigt hij dat hij donderdag een persconferentie zal houden met de minister van Volksgezondheid, Olivier Véran.
Daar zal ‘uitvoerig’ worden gesproken over “de uitrol van de vaccinatie”. “Samen moeten we onze medeburgers concreet laten zien dat we net zo vastberaden zijn om de gezondheidscrisis te bestrijden als om de economische en sociale crisis te bestrijden.
Hij herinnerde eraan dat de tweede golf “nog niet voorbij” is, maar dat de indicatoren “minder slecht zijn in Frankrijk dan in de meeste landen om ons heen”.

2.Vaccinatie: Regio presidenten Xavier Bertrand en Laurent Wauquiez uiten scherpe kritiek.
De president van de Hauts-de-France regio Xavier Bertrand (ex-LR) is van mening dat Emmanuel Macron “een zeer ernstige fout” heeft begaan met zijn inentingsstrategie die “onvermijdelijk tot mislukking leidt”. Vaccinatie ” moet de nationale prioriteit zijn” stelde Xavier Bertrand. Hij riep de uitvoerende macht op om “transparant te zijn” over het aantal beschikbare vaccins. “We kunnen niet dezelfde officiële leugen herbeleven als bij het ‘masker fiasco’, waarbij de doctrine werd geleid door het tekort,”. Hij wil het tempo op voeren door oa de legergezondheidsdienst in te schakelen en gedecentraliseerd samen te werken met lokale verkozenen”. Hij gaf aan dat hij zelf bereid is om vaccinatiecentra te openen “in openbare ruimtes of middelbare scholen”. Ook wil hij doses kopen naast de door Europa bestelde doses, zelfs als dat betekent dat er meer voor het vaccin moet worden betaald: “de menselijke gezondheid is onbetaalbaar”, stelde Xavier Bertrand.
De President van de regio Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, pleitte ook voor een “totale verandering van aanpak op een gedecentraliseerde manier”, Laurent Wauquiez. Hij riep op tot “inenting, met een politieke wil van alle gekozen vertegenwoordigers, van de president tot de burgemeester van de kleinste gemeente”. Hij prees het “Duitse model van samenwerking tussen de staat en de regio’s”.
3.Vaccinatie: Véran belooft dat Frankrijk in “de komende dagen” andere EU landen zal inhalen.
De minister van Volksgezondheid stelde dat de regering de vaccinatiestrategie zal “versterken, versnellen en vereenvoudigen”.In eerste instantie is de vaccinatie voorbehouden aan kwetsbare mensen in EHPAD en verzorgend personeel boven de 50 jaar. De vaccinatie wordt “vanaf vanochtend” uitgebreid naar Sapeurs en thuiszorgers boven de 50 jaar. De regering zal ook toestemming geven, “voor het einde van januari”, voor de inenting van mensen “van 75 jaar en ouder die thuis wonen”. Het gaat dan om “vijf miljoen mensen”. Veran herinnerde eraan dat het vooral nodig is “om genoeg doses te hebben”. Hij kondigde aan dat de regering “de orders voor vaccins op Europees niveau zal aanvullen”. “We zullen binnenkort 500.000 doses Moderna per maand hebben en we zijn op zoek naar andere vaccins om de Fransen te beschermen”, stelde hij. Hij wil dat er “in de komende dagen een registratiesysteem wordt geopend voor Franse burgers die zich willen laten vaccineren via het internet, per telefoon, en de app ‘TousAntiCovid’. Het doel is vooral om de overheid “zichtbaar” te maken. Deze maatregelen zullen donderdag tijdens de persconferentie in detail besproken worden.

4. Coronavirus:
Frankrijk heeft 4022 extra gevallen van Covid-19 geregistreerd in 24 uur, volgens gegevens die maandag op de website van de regering zijn gepubliceerd. Zondag waren er 12.489 nieuwe zaken geregistreerd. De cijfers zijn meestal lager op maandag, vanwege laboratoriumsluitingen.
De gegevens van het ziekenhuis tonen een toename van 602 nieuwe patiënten, 24.995 in totaal. Er zijn 144 nieuwe aanmeldingen op de IC’s, 2666 in totaal. Daarnaast zijn er 378 sterfgevallen geregistreerd in het ziekenhuis. Dat brengt het totaal op 65.415 brengt sinds het begin van de pandemie.
5. Emmanuel Macron is vandaag op bezoek bij de Caisse d’allocations familiales (CAF) in Tours. Hij is daar ter gelegenheid van de hervorming van de alimentatie wetgeving . Deze hervormingen maken het mogelijk dat de alimentatie betaald wordt door de staat in geval van wanbetaling van de voormalige echtgenoot, stelde het Elysée. Deze hervorming, die op 1 januari in werking is getreden is “een toezegging van het staatshoofd, die aan het einde van het Grote Nationale Debat is aangekondigd”.
“Het staat iedereen die dat wil toe om het CAF te vragen om te bemiddelen bij de betaling van de alimentatie”. Dit “vangnet” zal “eenoudergezinnen beschermen en hun dagelijks leven vereenvoudigen door het wegnemen van de onzekerheid die ontstaat door het dreigen met of het niet betalen van hun alimentatie”, stelt het Élysée.

6. Operatie Barkhane.

Ondanks het feit dat er juist de afgelopen dagen een aantal Franse militairen zijn gesneuveld in Mali wil Florence Parly, de minister van defensie het aantal troepen in de Sahel verminderen. De vijf soldaten werden gedood tijdens het reizen in “VBL”, een licht pantservoertuig van een verouderd ontwerp. Er zijn nu 5100 soldaten betrokken bij de anti-Jihadistische missie in 2020.
Parly stelt dat het “zeer waarschijnlijk is” dat de omvang van de operatie Barkhane in de Sahel wordt verminderd na ” de significante militaire successen” in 2020.
Een besluit zal worden genomen op de volgende gezamenlijke top van Frankrijk en de G5 Sahel-landen in februari. In 2020 heeft de Barkhane-eenheid “aanzienlijke militaire successen geboekt. Zo werd de leider van Al Qaeda, de Algerijnse Abdelmalek Droukdal, in juni in het noorden van Mali gedood. In november werd Bah Ag Moussa, de “militaire leider” van de aan Al Qaeda gelieerde Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) gedood. De minister sloot opnieuw onderhandelingen uit “met terroristische groeperingen zoals Al-Qaeda of Daech, die lukraak moorden en bloed aan hun handen hebben”. Maar de deur staat open voor “mensen die de wapens hebben neergelegd en die niet gemotiveerd zijn door een radicale ideologie”. Ze moeten zich aansluiten bij het vredesakkoord van Algiers van 2015, voegde ze eraan toe.
7. Verdwijning van Delphine Jubillar:
In de Tarn hebben de onderzoekers nog steeds geen enkel spoor gevonden van de vrouw, die al drie weken vermist is in Cagnac-les-Mines. De verdwijning van de 33 jarige verpleegster en moeder van twee kinderen houdt Frankrijk al weken in de ban.
Verschillende familieleden van deze 33-jarige moeder, die in de nacht van 15 op 16 december in Cagnac-les-Mines verdween, hebben besloten een civiele procedure aan te spannen tegen de onderzoeksrechter die met de zaak belast is. Het zijn drie neven en drie vrienden van Delphine.
“Ze hebben deze weken geleefd in angst en hoop en vandaag de dag is hun verlangen om te weten wat er is gebeurd. Ze willen weten, wat het onderzoek heet opgeleverd,” legde Philippe Pressecq de advocaat van de familie uit. Daarmee hopen de familieleden van Delphine Jubillar toegang te krijgen tot het dossier van de onderzoekers. Volgens de advocaat willen zijn cliënten “hopen” en “geloven dat Delphine terugkomt”. “Maar ze sluiten geen enkele hypothese uit.”
8. Skiliftexploitanten betreuren het “zwijgen” van de overheid
De regering heeft zich nog niet officieel uitgesproken over de situatie van de wintersportplaatsen, minder dan 48 uur voor de aanvankelijk genoemde heropening.
De sluiting van de skiliften heeft tijdens de kerstvakantie geleid tot een daling van de economische activiteit in de berggebieden met 80%. De belangorganisatie DSF stelt “De tijd is niet langer voor aarzeling, maar voor actie en besluitvorming” en vraagt om de eerste openingsvergunningen “vanaf nu, afhankelijk van de gezondheidstoestand in elk departement”.
Met het einde van de schoolvakanties zijn de skiliefhebbers voornamelijk afkomstig uit de regio, terwijl het tempo van de ziekenhuisopname en de circulatie van het virus op een niveau ligt dat “verenigbaar” is met een heropening, zo pleit de vereniging. “Het is tijd dat de regering deze kwestie objectief bekijkt en het woord “openen op 7 januari” respecteert, want er is geen enkele rechtvaardiging meer voor een verbod op een activiteit die in de open lucht en met de juiste gezondheidsprotocollen plaatsvindt”, benadrukt Alexandre Maulin, voorzitter van DSF

9. Jean Castex plant een boom in de tuin van het Matignon…
Deze ‘boomplant traditie’ gaat terug tot Raymond Barre die in 1978 hier als eerste premier mee begon. Castex heeft gekozen voor een asboom, “een hout dat goed bestand is tegen vuur, dat zeer resistent en massief, is”, zei de minister-president, waarbij hij opmerkte dat de boom “bekend is in de Pyreneeën-Orientales”, waar hij vandaan komt “De dieren, vooral de koeien en de paarden, houden van de bladeren van de es: het is een voedzame boom,” zei hij, in aanwezigheid van de tuinmannen van het Matignonpark. Gevraagd naar de politieke betekenis, legde de premier uit dat “het beter is om veerkrachtig te zijn”, nu zijn regering wordt geconfronteerd met een ongekende gezondheidscrisis. Hij weer er ook op dat de es een strijdboom is: in de ‘Ilias werd de speer van Achilles gemaakt van essenhout”. Het is de 17e boom die door evenveel premiers is geplant.
De eik, symbool voor een lange levensduur, is het meest gekozen. Daarna de magnolia. Edouard Philippe koos voor een appelboom.


Nieuwsupdate 04 01 21

Het eerste weekend van 2021 bracht geen goed nieuws op het gebied van de coronavirus epidemie. De regering wordt alom bekritiseerd voor de vaccinatiecampagne die als veel te traag wordt beschouwd. De directeur-generaal van de gezondheidszorg, Jérôme Salomon, stelde dat “de trend zorgwekkend is en de besmettingsgraad na de feestdagen weer in de lift zit”.

1. Rave party Rennes:

Bij de rave party in Rennes met 2500 deelnemers, die na twee dagen veel gedoe met de gendarmerie door ordetroepen beëindigd is, zijn acht mensen in hechtenis genomen. Bovendien werd “belangrijke geluidsapparatuur” in beslag genomen stelde de openbaar aanklager Philippe Astruc uit Rennes. “16 luidsprekers, vijf draaitafels, een mengtafel, twee generatoren en een verlichtingsplatform” en een vrachtwagen werden in beslag genomen.
Er zijn 1.645 bezoekers bekeurd en zes mensen in hechtenis genomen voor drugsdelicten, handel in verdovende middelen en heling. Het Openbaar Ministerie van Rennes stelt dat het een onderzoek heeft ingesteld naar “het onrechtmatig organiseren van een feestelijke bijeenkomst met een muzikaal karakter”, “opzettelijk geweld tegen personen die het openbaar gezag in handen hebben”, “het beschadigen van eigendommen van anderen in vergadering” “het onrechtmatig organiseren van een drankgelegenheid” en “schendingen van de wetgeving inzake verdovende middelen.
Inmiddels zijn de meeste verdachten weer op vrije voeten. Een van de organisatoren wordt nog vastgehouden.

2. Covid19. vaccinatiecampagne.

Macron uitte vandaag zijn ongenoegen over de traagheid waarmee de vaccinatiecampagne op gang komt. In zijn nieuwjaarsrede beloofde Macron te vechten tegen elke “ongerechtvaardigde traagheid” Een paar dagen later is het zover. De druk vanuit de gezondheidszorg en artsen en de oppositie is dan ook enorm. Emmanuel Macron heeft zijn woede geuit over de meer dan trage start van de inentingscampagne in Frankrijk. “Dingen moeten snel en fundamenteel veranderen” stelt hij geïrriteerd. Volgens de gegevens van de onafhankelijke CovidTracker-site hebben in Frankrijk tot nu toe (maandagochtend) slechts 352 personen de eerste dosis Covid19-vaccin ontvangen. Deze cijfers zijn belachelijk laag in vergelijking met die van onze Europese buren. In Duitsland kregen meer dan 180.000 mensen deze zondag hun eerste dosis vaccin.
“We zijn niet met een gezinswandeling bezig, maar het lijkt er wel op” stelde hij. Inmiddels heeft de regeringswoordvoerder Gabriel Attal de komst van 500.000 extra doses per week aangekondigd. “De door de president gevraagde versnelling is al onderweg,” stelde hij.

3. Covid 19 vaccinatiestrategie.

Les Républicains hebben opgeroepen tot een “spoedzitting” met minister van Volksgezondheid Olivier Véran over de vaccinatiestrategie van Frankrijk. “Ons land bevindt zich in een situatie van mislukking en vertraging op het gebied van vaccinatie”. De RN vice-president Jordan Bardella, stelde het “amateurisme” van de regering aan de kaak. “Wij zijn het lachertje van de wereld.” Olivier Veran, de minister van gezondheidszorg heeft de boodschap inmiddels ook begrepen. Waar hij vorige week nog adviseerde om “snelheid en haast” niet te verwarren, kondigde Olivier Véran nu de “onmiddellijke” invoering aan van vaccinatie voor gezondheidswerkers ouder dan 50 jaar, inclusief privé-artsen. Een maatregel die niet voor begin februari was gepland. De minister van Volksgezondheid beloofde ook om “voor begin februari” vaccinatiecentra op te zetten in steden “voor mensen van 75 jaar en ouder, daarna 65 jaar en ouder, enz. . Vaccinatie in de apotheek wordt ook overwogen. Ook Elisabeth Bouvet, voorzitter van de HAS (Hoge autoriteit Gezondheidszorg) Technische Commissie voor Vaccinaties stelde dat het allemaal veel te traag verloopt. Zij verwierp echter het verwijt dat het ‘rampzalig zou verlopen’. “De strategie blijft: prioriteit voor de meest kwetsbare mensen, en gezondheidswerkers, uitbreiden wanneer we kunnen, als we het noodzakelijke aantal doses hebben.” “Wij hebben nooit gevraagd om zo langzaam op te starten”, zei de infectioloog.
4. Vogelpest: 40 nieuwe uitbraken, voornamelijk in de Landes-regio van Frankrijk.
In Frankrijk zijn inmiddels 61 uitbraken van vogelgriep vastgesteld. Een toename van 40 in een paar dagen tijd. In een persbericht stelt het ministerie dat 48 van de 61 bevestigde uitbraken zich bevinden in het departement Landes, een traditioneel gebied waar foie gras wordt geproduceerd. Het ministerie wijst er ook op dat de perimeter waarbinnen prefecten opdracht kunnen geven tot preventief ruimen rond bevestigde uitbraken, onlangs is uitgebreid. Het gaat nu om meer dan 110 gemeenten in de Landes en 15 gemeenten in de Pyreneeën-Atlantiques. Het ministerie zei dat de strategie voor ziektepreventie “kan worden herzien in het licht van een nieuw advies van het gezondheidsagentschap Anses dat deze week wordt verwacht”. Er is inmiddels veel kritiek op het het preventief slachten van gezonde dieren oa. door de landbouwbonden Confédération paysanne en Modef, die stelt dat preventief ruimen “uit gezondheidsoogpunt even ondoeltreffend als moreel onaanvaardbaar is”.
5. Woede rond signeersessie Miss Frankrijk.
Het is zover, Amandine Petit is verkozen tot ‘schoonheidskoningin’ Miss France 2021. Het leidde direct tot problemen. De nieuwe schoonheidskoningin ging op zaterdag 2 januari naar de Moezel voor een signeersessie in een winkelcentrum in Farébersviller. En het was erg druk!, zoals blijkt uit foto’s gepubliceerd op sociale netwerken waar honderden toeschouwers het podium bevolkten waar Miss France 2021 stond. En iedereen uitte zijn onbegrip het is “een misverstand wanneer bioscopen, theaters, concertzalen, pretparken, restaurants en disco’s gesloten zijn”, tweette MixLor Radio in een bericht met drie foto’s waarin Amandine Petit gemaskerd op het podium verschijnt voor een enorme menigte toeschouwers. “De cultuur lijdt, maar Miss Frankrijk zou het recht hebben om zich hieraan te onttrekken”? “Ça va Jean Castex, Olivier Véran,? Miss Frankrijk is essentieel voor de Republiek? Een winkelier in de buurt stelt ”een klant voor 8 m2 voor mij! Distanciëring, desinfectie, het dragen van een masker plus vizier, beademing, plexiglas-scheidingen. Ik heb mijn winkel drie maanden moeten sluiten en nu moet ik eerder sluiten, vanwege de avondklok! Ondertussen verwelkomt het winkelcentrum B’EST Miss France 2021. De Covid bestaat kennelijk niet zolang de kassa maar rinkelt.
6. Covid-19:

Meer dan 12.000 nieuwe bevestigde gevallen van Covid-19 werden geregistreerd in 24 uur in Frankrijk. Het aantal ziekenhuis opnames steeg licht.
Het aantal geregistreerde gevallen bedroeg 12.489 in 24 uur, vergeleken met 3.466 op zaterdag. Tijdens de vakantieperiode varieerde dit dagelijkse cijfer sinds medio december enorm, van ongeveer 3.000 tot meer dan 21.000. Maar gemiddeld ver van het doel van de regering van 5.000 gevallen per dag. Het aantal patiënten dat voor Covid-19 in het ziekenhuis is opgenomen is 24.780, 322 meer dan op zaterdag, met 657 nieuwe opnames gedurende de dag. Het aantal patiënten op de intensive care is ook iets gestegen tot 2665, 33 meer dan op zaterdag, met 101 nieuwe opnames.

7. Restaurants zullen naar verwachting niet! heropenen op 20 januari.
Na bioscopen en musea zou het de beurt zijn aan de restaurants om hun heropening nog verder uit te stellen. Het ligt niet in de verwachting dat de restaurants hun activiteit kunnen hervatten op woensdag 20 januari en zullen nog enkele weken gesloten blijven, stelt RTL. Volgens het radiostation zou het nieuws de komende dagen officieel worden gemaakt.
Emmanuel Macron had deze datum in november genoemd, mits de gegevens over de epidemie het toelaten. De regering zou echter niet van plan zijn om te wachten op de cijfers van het vakantieseizoen. De enige troost: de regering zal aankondigen dat de steunmaatregelen “zolang als nodig” zullen worden verlengd.

8. Mega Fusie. PSA- Fiat Chrysler
De aandeelhouders van PSA hebben de fusie met Fiat Chrysler goedgekeurd. Ze hebben groen licht gegeven voor het fusieproject dat ‘Stellantis’ zal gaan heten. Dit nieuwe conglomeraat zal de vierde plaats innemen onder de grootste fabrikanten ter wereld, na Volkswagen, Toyota en de Renault Nissan Mitsubishi Alliance.
9. Geboorte van een ijsbeer in Mulhouse.
Er is een ijsbeerwelp werd geboren in het Mulhouse (Haut-Rhin) zoölogisch park.
Een zeldzame geboorte in Frankrijk die al op 22 november heeft plaatsgevonden en die zou kunnen helpen het bewustzijn tegen de opwarming van de aarde te verhogen, stelde het park.
“Dit is de vijfde geboorte van een levensvatbare ijsbeer in meer dan twintig jaar in Frankrijk, de tweede in Mulhouse”, kondigde de dierentuin met trots aan in een persbericht. “De eerste weken van het leven van een ijsbeer zijn delicaat”. Deze beer “is nog nooit in contact geweest met de mens (zelfs niet met een dierenarts). “Voorlopig komt de mens niet tussenbeide en laat hij de instincten van de moeder en het welpje zich manifesteren, zonder enig contact met de mens”, legt Benoît Quintard, de dierenarts-dokter van de dierentuin, uit.
Er is een camera geïnstalleerd in het kraamhok, waar het welpje bij zijn moeder is. Zodra het geslacht van de berenwelp is vastgesteld, worden voorstellen voor namen voorgelegd aan de bezoekers voor een stemming.
De vorige baby van het Mulhouse-poolberenpaar, Sesi en Vicks, werd geboren in november 2016. Deze ijsbeer, Nanuq genaamd, verliet de Haut-Rhin afgelopen april. Aanvankelijk zou ze naar de Zoo de la Flèche (Sarthe) gaan, maar uiteindelijk nam ze haar intrek in de Zoo van München in Duitsland.


Macron en zijn wensen voor ons allemaal voor 2021

Op oudejaarsavond heeft Macron zijn traditionele nieuwjaarsrede uitgesproken. Hij deed dit in een wat ‘lossere’ setting dan in andere jaren. Dit is wat hij gezegd heeft.
Emmanuel Macron, was ‘hoopvol’ in zijn wensen voor 2021. Hij verwacht dat, dankzij het vaccin tegen Covid-19, het economisch herstel in 2021 vorm zal krijgen.

1. “Ja, dit jaar 2020 is moeilijk geweest. Het heeft ons herinnerd aan onze kwetsbaarheden. Maar samen komen we er nog meer verenigd uit en hebben we veel geleerd”, stelde hij in zijn toespraak vanuit het Elysée.
Macron verwees naar de inentingscampagne die nu druppelsgewijs van start gaat. Hij stelde dat er gezocht wordt naar een compromis tussen degenen die bang zijn dat er een vaccin verplichting zal worden opgelegd en aan de andere kant degenen die Frankrijk ervan beschuldigen dat de campagne te traag van start gaat. Emmanuel Macron verzekerde dat er “ onder toezicht van onze wetenschappers en onze artsen geen afbreuk zal worden gedaan aan de veiligheid en omstandigheden waaronder de inentingen zullen worden uitgevoerd”.
Net voor de toespraak van Macron kwam het nieuws naar buiten waarin de minister van Volksgezondheid, Olivier Véran, een versnelling van de campagne aangekondigde: “vanaf maandag zal de vaccinatie openstaan voor zorgverleners boven de 50 jaar, die aanvankelijk pas vanaf februari zouden worden gevaccineerd.

2. Wat betreft het economisch herstel gaf Macron optimistisch gestemd aan dat hij verwachtte dat Frankrijk uit het dal zal komen met een het “uitvinden van een sterkere economie.””Wij zullen instaat zijn om al in het voorjaar een sterkere economie uit te vinden die tegelijkertijd werkgelegenheid schept, innovatiever is, meer respect heeft voor het klimaat en de biodiversiteit, en meer steun biedt”.
Dit voorjaar van 2021 “zal het begin zijn van een nieuwe Franse ‘ochtend’, van een Europese renaissance”. Maar waarschuwde hij “de eerste maanden van het jaar zullen moeilijk zijn en, in ieder geval tot de lente, zal de epidemie nog een zware druk leggen op het leven van ons land”.
Hij somde verschillende van zijn prioriteiten voor het komende jaar op: ecologische transitie, secularisme, gelijke kansen en de strijd tegen “alle ongelijkheden en discriminatie”.
Zonder over de pensioenhervorming expliciet te praten, noemde hij alleen maar de noodzaak om de kosten van de crisis niet op de toekomstige generaties te laten drukken.

3. Over de EU en het Verenigd Koninkrijk.
Macron verwees ook naar de Brexit, die vrijdag om middernacht in werking treedt.
Hij verzekerde dat de belangen van de Europese Unie (EU) door het vorige week bereikte akkoord zijn gewaarborgd. Het Verenigd Koninkrijk blijft “onze vriend en bondgenoot” na zijn vertrek uit de EU, zei de president. Hij benadrukte het belang van de lotsverbondenheid met Europa.
“Ik wil u heel duidelijk zeggen: ons lot ligt in de eerste plaats in Europa”, zei de Franse president. Hij riep op tot een “sterker, autonomer en meer verenigd” Europa. In 2020 hebben we de nodige veranderingen kunnen doorvoeren en onze geloofwaardigheid kunnen versterken,” stelde hij.
We hebben Duitsland, en vervolgens de andere leden van de Europese Unie, kunnen overtuigen om één enkel herstelplan op te stellen, om een besluit te nemen over een gemeenschappelijke en gezamenlijke schuld om onze toekomst beter voor te bereiden. »

4. Over de economische ondersteuningsmaatregelen.
Emmanuel Macron stelt dat Frankrijk “ een van de meest actieve landen is geweest in de bescherming en ondersteuning van jongeren, werknemers en ondernemers” Het heeft veel gekost maar “het heeft levens gered en banen beschermd. Ik geloof oprecht dat we de juiste keuzes hebben gemaakt op het juiste moment,” voegde hij eraan toe.

Het staatshoofd stond stil bij de 64.000 Covid-19 slachtoffers en hun families. Hij prees de inzet van iedereen die in deze crisis hun uiterste best hebben gedaan om “te zorgen, te voeden, op te voeden en te beschermen”.
Macron eindigde met voorbeelden van een aantal individuele Fransen, van Gérard, de eigenaar van een maskerfabriek in Romain, een gendarme in Tende, tot Mauricette, 78, een bewoner van een bejaardentehuis in Sevran, die als eerste Franse vrouw tegen Covid-19 werd ingeënt.
Hij noemde ze voorbeelden van een “Een prachtige boodschap van hoop voor het komende jaar”.


Nieuws update 19 06 20

1. Na negen maanden werk hebben de 150 Fransen die zitting hebben in de ‘Burgerconventie voor het klimaat’, (vergelijkbaar met de Nederlandse ‘klimaattafels!) meer dan 100 voorstellen gedaan om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Er wordt dit weekend opnieuw over gestemd tijdens de zevende en laatste zitting.
Het doel is: het vaststellen van een reeks maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 40% te verminderen ten opzichte van 1990, en dit alles “in een geest van sociale rechtvaardigheid”. In verschillende werkgroepen zijn tal van voorstellen gedaan. Macron heeft aangegeven dat hij van plan is een aantal voorstellen van de ‘conventie’ in te voeren. Dit zijn hun belangrijkste voorstellen.
2.-Wat betreft ‘wonen’ wordt het omlaag brengen van het energieverbruik in de openbare ruimte (bijvoorbeeld door een verbod op de verwarming van caféterrassen), de vervanging van olie- en kolengestookte ketels tegen 2030 in nieuwe en gerenoveerde gebouwen en het verbod op de aanleg van bedrijfsterreinen zolang er nog commerciële, ambachtelijke of industriële braakliggende terreinen beschikbaar zijn. De groep stelt ook de verplichting voor hoe eigenaars hun woningen moeten verwarmen, een maatregel die waarschijnlijk aan een referendum zal worden onderworpen.
3.-Wat betreft de ‘voedselvoorziening’ wordt voorgesteld om het gebruik van pesticiden te verminderen door de meest milieubelastende pesticiden in 2035 te verbieden. In het onderwijs moet het vak agro-ecologie ingevoerd worden. Bovendien moeten producten met een hoge CO2-voetafdruk en een lage voedingswaarde belast worden. Een van de meest ambitieuze maatregelen is de heronderhandeling van de Parijse Klimaatakkoorden op Europees niveau.
4.-De voorstellen van de “consumentengroep” bestrijken een breed spectrum, van consumenteninformatie tot regels voor reclame. Zij stelt voor de koolstofvoetafdruk van de producten op de verpakking te vermelden, de reclame voor de meest vervuilende producten te verbieden en eisen dat de reclame boodschappen overbrengt die de consument ertoe aanzetten minder te consumeren! Bovendien stelt zij voor tegen 2025 een systeem van statiegeld op glas in te voeren.
5. De ‘mobiliteitsgroep’ had als taak de sterk vervuilende sector van het weg- en luchtverkeer aan te pakken. De groep heeft onder meer gestemd voor een verbod op de meest vervuilende voertuigen in de stadscentra, een snelheidslimiet van 110 km/u op de snelweg en een verbod vanaf 2025 op het op de markt brengen van nieuwe voertuigen die veel broeikasgassen uitstoten. Wat de luchtvaart betreft, stelt de groep krachtige maatregelen voor: stopzetting van de binnenlandse vluchten tegen 2025 en een verbod op de bouw van nieuwe luchthavens.
6. De laatste werkgroep heeft zich beziggehouden met het thema “produceren en werken” tijdens de ecologische transitie. Tot de belangrijkste voorstellen behoorden de verplichte recycling van alle kunststoffen en de afschaffing van alle kunststoffen voor eenmalig gebruik vanaf 2023, en de verkorting van de werkweek van 35 naar 28 uur met behoud van loon!
Wat uiteindelijk het ‘lot’ zal zijn van al deze voorstellen zal moeten worden afgewacht. Veel bindend karakter hebben hun voorstellen niet.
7.Vandaag zullen de regeringsleiders van de EU-27 voor het eerst per videoconferentie debatteren over het herstelplan dat de Commissie eind mei heeft gepresenteerd. Op tafel ligt de 750 miljard euro die de instelling op de markten wil lenen en onder de lidstaten wil herverdelen in de vorm van leningen (250 miljard euro) en begrotingssubsidies (500 miljard euro, waarvan 310 miljard euro in tranches in de landen wordt geïnjecteerd) om de economieën van de Unie nieuw leven in te blazen. Ook ligt de Europese ontwerpbegroting 2021-2027 (1100 miljard) ter tafel, waarop het herstelplan is gebaseerd en die is herzien ivm. de coronaviruscrisis.
Alle lidstaten zien de noodzaak in van een herstelplan, alleen over de manier waarop en in welke vorm het geld verdeeld moet worden lopen de meningen sterk uiteen. “Het zal heel moeilijk zijn om tot een akkoord te komen”, waarschuwt een hooggeplaatste EU-ambtenaar, die spreekt over een compromis, niet in juli zoals Parijs en Berlijn dat willen, maar pas tegen “het einde van de zomer”.
Van Nederland verwacht iedereen dat zij het meest ‘dwars’ zullen liggen.
8. Toename overheidsschuld. In de eerste drie maanden van het jaar steeg de Franse staatsschuld tot “2438,5 miljard euro, een stijging van 58,4 miljard euro” in vergelijking met het vorige kwartaal. Zo steeg het procentueel gezien van 98,1% van het bbp eind 2019 naar 101,2%,. Het is de “sterkste stijging sinds het tweede kwartaal van 2009”, stelt het INSEE.
De overheidsschuld stijgt met 46,4 miljard euro. De schuld van de lokale overheden met 3,3 miljard euro en de schuld van de sociale zekerheid met 8,7 miljard euro. De verwachting is dat de schuld over de hele linie vooral over het tweede kwartaal nog eens explosief zal stijgen.
Ook de Banque de France verwacht dat de overheidsschuld sterk stijgen tot 119% van het bbp in 2020.
9. Opleving in de huizen en vastgoed markt. Sinds 11 mei is er een duidelijke opleving vooral in het duurdere segment. Kopers die op zoek zijn naar luxueuze eigendommen zijn terug en stuwen de prijzen op, vooral in de prijsklasse boven de miljoen euro. “We hebben de indruk dat de klanten de verloren tijd inhalen”, stelt Thibault de Saint-Vincent, president van het luxe vastgoednetwerk van Barnes.
10. Coronavirus. Opleving van de circulatie van het virus in Normandië
Volgens een persbericht van het directoraat-generaal Gezondheid (DGS), zijn in de afgelopen 24 uur 28 patienten overleden. Er zijn 10.125 mensen in het ziekenhuis en er zijn 136 nieuwe opnames geregistreerd in 24 uur. 752 patiënten verblijven op de IC’s
De situatie verslechtert in Normandië, waar de circulatiesnelheid van het virus is toegenomen. “Deze toename kan worden verklaard door de opsporing van clusters in het zuiden van Rouen,
11.Na het geweld van de afgelopen dagen in Dijon is er momenteel een operatie “Bestrijding van de criminaliteit” aan de gang, sinds 8.30 uur, in de wijk Grésilles van Dijon en in Chenôve. In totaal worden 148 politieagenten en gendarmes met drugsdetectiehonden naar de twee locaties gestuurd. De operatie omvat het doorzoeken van kelders en gemeenschappelijke ruimtes en het “zoeken naar wapens, munitie en drugs”, aldus de prefect Bernard Schmeltz,
Gendarmes fouilleren mensen op straat en doorzoeken auto’s en gebouwen.
12. Jean-François Delfraissy, de voorzitter van de Wetenschappelijke Raad, zei tijdens zijn hoorzitting in de onderzoekscommissie dat “het risico van een tweede golf” serieus moet worden genomen. De wetenschappelijke raad verwacht een tweede golf in de late herfst.
Hij zei verder dat “een algemeen confinement zoals in maart dan niet mogelijk of wenselijk zal zijn”. In tegenstelling tot wat er in de afgelopen drie maanden is gebeurd, “zal er een jonge bevolking met een laag risico zijn die in staat zal zijn om te blijven werken en naar school te gaan, om een normaal leven te leiden, uiteraard met alle nodige voorzorgsmaatregelen. Aan de andere kant zullen de ouderen en risicogroepen wel in ‘confinement’ geplaatst moeten worden.
Wel kan hij zich voorstellen dat er tegen die tijd preventieve geneesmiddelen op de markt zijn. Op een werkend vaccin zullen we langer moeten wachten, stelt hij.


Nieuwsupdate 18 12 20

1. Emmanuel Macron, heeft het Elysée verruild voor de officiële residentie van La Lanterne, in Versailles, “waar hij zich zal kunnen isoleren en verder zal kunnen werken”, stelt het Elysée. Zijn vrouw Brigitte Macron, die negatief testte, blijft op het Élysée. Emmanuel Macron testte positief op Covid-19 en moet minstens zeven dagen lang in isolatie blijven. “Hij hoest, heeft koorts en is ernstig vermoeid”, stelt het Elysée.

2. : Frankrijk gaat “een andere manier” voorstellen aan de Afrikaanse staten.
Bruno Le Maire, economische zaken en Yves le Drian, buitenlandse zaken willen de Franse ontwikkelingshulp hervormen om “een andere weg” voor te stellen aan zijn partners in Afrika. Deze beleidsverandering heeft vooral te maken met de toenemende invloed van China in Afrika. “Het is ondenkbaar dat we de nieuwe actoren die we zien op het gebied van ontwikkelingshulp de vrije hand laten”. Naast China maakt Frankrijk zich ook zorgen over de invloedsstrategieën van Rusland en Turkije op het Afrikaanse continent.
De Franse ontwikkelingshulp bedroeg bijna 11 miljard, dat is 0,44% van het BNP. In 2022 zal het worden verhoogd tot 0,55%. Er is een wetsvoorstel ingediend om “een nieuwe impuls te geven” aan dit ontwikkelingsbeleid, stelde Jean-Yves Le Drian. Hij kondigde een nieuw ontwikkelingsinnovatiefonds aan dat gefinancierd zal worden door de staat. Bruno Le Maire herinnerde eraan dat de Afrikaanse landen in 2020 een recessie van gemiddeld 3% zullen doormaken. “De recessie verergert de overheidsschuld van deze landen tot ver buiten hun aflossings- en economische mogelijkheden.” Hij rechtvaardigde de besluiten van Frankrijk, zoals de opschorting van de schuldsanering voor de armste landen, “een moratorium dat tot juni 2021 is verlengd”. Hij wil een “coherent kader voor herstructurering en schuldverlichting voor de armste landen” tot stand brengen waarbij alle G20-landen en particuliere schuldeisers betrokken zijn.
In mei zal in Frankrijk een internationale top met Afrikaanse leiders en financiële instellingen worden gehouden rond de schuldenproblematiek.

3.Verijdelde aanslag op de Thalys: de schutter Ayoub El Khazzani veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf.

Drie mannen die beschuldigd werden van hulp aan de schutter, werden veroordeeld tot straffen variërend van 7 tot 27 jaar gevangenisstraf. Op 21 augustus 2015 stapte El Khazzani in het station van Brussel in de trein, gewapend met een Kalashnikov, een pistool en 300 kogels. Hij werd overmeesterd door passagiers, waaronder twee Amerikaanse soldaten op vakantie en in burgerkleding. Zijn doel was om “blindelings en zonder onderscheid” de ongeveer 200 passagiers in de trein te doden, zei de president. De medeverdachten, Bilal Chatra, Redouane El Amrani Ezzerrfi en Mohamed Bakkali, werden schuldig bevonden aan het helpen van El Khazzani en Abaaoud op hun reis naar Europa vanuit Syrië en werden veroordeeld tot respectievelijk 27, 7 en 25 jaar gevangenisstraf. Voordat de rechtbank zich donderdagmorgen terugtrok om te beraadslagen, had El Khazzani zich uitgebreid verontschuldigd. “Het spijt me uit de grond van mijn hart,” zei hij snikkend .

4.Teruggave van koloniale ‘schatten’.
De teruggave van de schatten die in de Quai Branly worden geconserveerd, is door de parlementariërs met 48 van de 50 stemmen goedgekeurd. Een “wens om het partnerschap tussen Frankrijk en het Afrikaanse continent te vernieuwen en te verdiepen”, stelt de minister van Cultuur Roselyne Bachelot. De overdracht aan Benin betreft 26 stukken van de “Schat van Behanzin” verkregen na de plundering van het Paleis van Abomey in 1892. Senegal moet de volledige eigendom van een zwaard en de schede die aan El Hadj Omar Tall, een grote West-Afrikaanse militaire en religieuze figuur uit de 19e eeuw terugkrijgen. Dit zwaard wordt door het Musée de l’Armée in Parijs bewaard en wordt in Dakar in langdurig bruikleen gegeven. Het doel is “het ondersteunen van jonge Afrikanen die op legitieme wijze op zoek zijn naar hun erfgoedidentiteit”, aldus rapporteur Yannick Kerlogot (LREM).
De restitutie van werken is lange tijd het onderwerp geweest van gepassioneerde en complexe debatten over de hele wereld, waarbij historische argumenten, nationalistische sentimenten en culturele diplomatie, met elkaar werden vermengd. Griekenland heeft zonder succes de terugkeer van de Parthenon friezen van het British Museum geëist. Egypte heeft de terugkeer geëist van talloze faraonische schatten. Zo’n 240 ‘verdachte’ Afrikaanse artefacten van het Quai Branly Museum, worden nu grondig onderzocht om de oorsprong van hun aanwinst vast te stellen.
5.Europees Geneesmiddelenbureau vervroegt besluit over Moderna-vaccin naar 6 januari.
Aangezien de Amerikaanse farmaceuten van Moderna sneller dan verwacht aanvullende gegevens hebben gestuurd, zal het EMEA daarom op 6 januari, zes dagen voor de oorspronkelijk geplande datum, in een “buitengewone” vergadering bijeenkomen.
Klinische studies uitgevoerd op 30.400 deelnemers hebben een gemiddelde doeltreffendheid van 94,1% van het Moderna-vaccin aangetoond. Het US Agency for Medicines, de FDA, zal naar verwachting donderdag het groene licht geven voor dit vaccin, dat dan het tweede vaccin op de Amerikaanse markt zou worden, na het Pfizer/BioNTech-vaccin.
EMEA-baas Emer Cooke stelt dat het EU-agentschap laat zien dat het in staat is geweest om te reageren op de urgentie van de situatie. “Dankzij de ongelooflijke inspanningen van iedereen die bij dit proces betrokken is, hebben we onze schema’s voor de evaluatie van de Covid-19 vaccins kunnen herzien,” zei ze. “Het aantal besmettingen blijft in heel Europa toenemen en we weten dat we een enorme verantwoordelijkheid hebben om zo snel mogelijk een vaccin op de markt te brengen, terwijl we er tegelijkertijd voor moeten zorgen dat onze wetenschappelijke criteria robuust zijn”.
6.Covid-19: 258 doden en 18.254 nieuwe gevallen in 24 uur.
De directeur-generaal Gezondheid, Jérôme Salomon, waarschuwt voor een toename van het aantal positieve Covid-19 gevallen. Er zijn 18.254 positieve gevallen bij Covid-19 geregistreerd, vergeleken met 17.615 op woensdag. Een stijging die Jérôme Salomon verontrust, die tijdens een persconferentie verklaarde dat “in Frankrijk, na een sterke daling van het aantal gevallen, gedurende enkele dagen een stijging is waargenomen. Er worden 2808 patiënten verpleegd op de IC.
7.Besançon: diefstal van kerstmaaltijden.
De levensmiddelen van ‘Secours populaire de Besançon’ bestemd voor de kerstmaaltijd van dak en thuislozen werden gestolen in de nacht van woensdag op donderdag.
De dieven braken in het gebouw in door een raam en stalen zalm, chocolade en kaas, zei de politie. Er is een onderzoek geopend en toevertrouwd aan de departementale veiligheid van Doubs. Volgens L’Est Républicain wordt het bedrag van de schade geschat op 10.000 euro. Vrijwilligers van de liefdadigheidsvereniging hebben donderdagmorgen “met afgrijzen” de inbraak in het distributiecentrum in de wijk Saint-Ferjeux in Besançon geconstateerd. “Alle aanvullende feestelijke producten zijn van ons gestolen”, zei de Secours populaire du Doubs op zijn Facebook-pagina, die nu uit eigen middelen “nood”-aankopen moest doen. “Deze voedingsmiddelen waren bedoeld voor de armsten, en dat is misselijkmakend. Een echte koude douche”, stelde de secretaris-generaal van de Secours Populair, Blandine Polonceau.
8.Internationale dag van de Migranten.
Het bedrag dat arbeidsmigranten in Frankrijk naar hun familie in Afrika overmaken is dit jaar met 25 procent gedaald als gevolg van de verslechterde economische positie. Gemiddeld werd dit jaar 1.300 euro verstuurd. “De gezondheidssituatie heeft de kwetsbaarheid van deze werknemers vergroot, die gevangen zitten tussen de daling van hun inkomen en de noden van hun gezinnen”
De overmakingen zijn “essentiële bronnen van inkomsten voor vele landen in Afrika”, zoals in Senegal waar ze 12,8 % van het BBP vertegenwoordigen. “Deze bedragen zijn bovendien hoger dan de officiële ontwikkelingshulp. De resultaten van deze studies bevestigen de trend gepubliceerd in een rapport van de Wereldbank. Volgens de Wereldbank zullen deze bedragen, die tot een derde van de economie van sommige arme landen kunnen vertegenwoordigen, in 2020 445 miljard dollar bedragen, tegenover 554 miljard in 2019. Het IPSOS/RMDA-onderzoek werd uitgevoerd onder 500 mensen “uit de Afrikaanse diaspora in Frankrijk, waarvan ten minste 75% geld stuurde, met name naar Afrika ten zuiden van de Sahara”.

9.Ikea : staking en stiptheidsacties.
Sinds 10 december zijn er in verschillende winkels van de Zweedse meubelgigant stakingen en prikacties. De werknemers protesteren voor het eerst sinds de oprichting van Ikea in Frankrijk tegen de afschaffing van hun eindejaarsbonus – een integraal onderdeel van de variabele component van hun salaris. De resultaten “laten geen herverdeling van de winst voor de werknemers toe. Er is geen alternatief”, stelt Ikea Frankrijk. In plaats daarvan kregen de werknemers in de winkels “een kerstboom en een cadeaubon van 15 euro, die alleen in de Zweedse kruidenierswinkel geldig is”, stelt Roger Pouilly, centrale vakbondsafgevaardigde van de CGT. De werkonderbrekingen zouden volgens de CGT bijna 15 winkels hebben getroffen in de afgelopen week, van de 34 die de groep in het land heeft. Bij sommige vestigingen wordt gevraagd om een loonsverhoging, bij andere om een bonus. De eindejaarsbonus was een financiële aanvulling die volgens de vakbonden tot nu toe de lage salarissen in het bedrijf heeft gecompenseerd. Het gemiddelde salaris van de werknemers “is ongeveer 8 tot 10% hoger dan het minimumloon, terwijl dat van de bestuurders ongeveer 9.000 euro bruto per maand bedraagt”, aldus Pouilly. Hij wijst erop dat er bovendien “veel 25-uurcontracten zijn bij Ikea. Mensen voor wie dit de enige baan is”.

10. Kerstreces van de ‘nieuwsupdates’.

De komende twee weken zullen er geen dagelijkse nieuwsupdates zijn. Als er ontwikkelingen zijn op bijvoorbeeld het ‘Covidfront’ houd ik u daarvan uiteraard op de hoogte. Vanaf 4 januari start ik weer met de updates.
Dank u wel voor het lezen van alle ‘updates’ al die maanden.
Ik wens u prettige feestdagen toe en een gezonde jaarwisseling!


Nieuwsupdate 17 12 20

1.Emmanuel Macron test positief.
Emmanuel Macron, is positief getest op Covid-19. “Overeenkomstig de geldende gezondheidsvoorschriften die op iedereen van toepassing zijn, zal de president van de Republiek zich gedurende 7 dagen isoleren. Hij zal blijven werken en zijn activiteiten op afstand uitvoeren”, aldus het persbericht.
Komt de hele Republiek nu tot stilstand? Enkele minuten na de aankondiging van het Elysée dat Emmanuel Macron positief had getest op het coronavirus, kondigde premier Jean Castex aan dat ook hij zich “in isolement plaatst”. De twee mannen hebben dinsdagavond samen gegeten.
Brigitte Macron zal binnenkort uit voorzorg getest worden.
Hoewel Macron in alle omstandigheden de voorzorgsmaatregelen heeft gerespecteerd, worden alle personen met wie hij de afgelopen dagen fysiek gesproken heeft, nu beschouwd als potentiële “contactgevallen”. Dat geldt ‘in theorie’ voor alle fractievoorzitters die samen met Macron gelunched hebben en zeker voor Richard Ferrand, de voorzitter van de Assemblee, die inmiddels ook in quarantaine is. De ministers worden niet beschouwd als “contactgevallen”, ondanks de Raadszitting van woensdag.
2.Covid-19: 1,16 miljoen doses vaccin geleverd aan Frankrijk voor het einde van het jaar.
Frankrijk zal ongeveer 1,16 miljoen doses Covid-19 vaccin geleverd krijgen voor het einde van het jaar, stelde Jean Castex in de Assemblee. Daarna” zouden we rond 5-6 januari 677.000 extra doses moeten ontvangen” en vervolgens “ongeveer 1,6 miljoen doses in februari”. In totaal heeft Frankrijk ongeveer 200 miljoen doses besteld om 100 miljoen mensen te vaccineren, aangezien het vaccin op dit moment twee injecties nodig heeft, enkele weken na elkaar. De ongeveer 3,5 miljoen doses die in de komende twee maanden worden ontvangen, zullen het dus mogelijk maken om ongeveer 1,7 miljoen Fransen te vaccineren, voornamelijk ouderen of kwetsbare personen en enkele gezondheidswerkers en Ehpad. “Deze strategie voor de inzet van vaccins zal versneld doorgezet worden tijdens de “eerste helft” van 2021, stelde Jean Castex. Die benadrukte dat het een “logistieke uitdaging” zal worden. Niet alle vaccins zijn hetzelfde en daarom zal de logistiek die nodig is om de distributie ervan te regelen onvermijdelijk anders zijn,”. Zo moet het Pfizer/BioNTech-vaccin, het eerste vaccin dat zal worden ingezet, worden opgeslagen bij -70°C.
De premier beloofde ook dat de regering “extra transparant zal zijn in deze fase van de epidemie”. Hij hoopt op die manier dat de fouten die er in het verleden zijn gemaakt met de tests en de maskers vermeden kan worden.
3. EU: De vaccinatie tegen covid gaat op 27 december van start.
De inenting tegen Covid-19 begint in de EU op 27, 28 en 29 december, stelde Ursula von der Leyen. “Het is tijd voor Europa: we beschermen onze burgers en we zijn samen sterker”.
De eerste partijen vaccins, waarvoor de bestellingen voor Europa door Brussel zijn gecoördineerd, zullen over de staten worden verdeeld op basis van de omvang van hun bevolking. Het gezamenlijk door de Amerikaanse laboratoria Pfizer en BioNTech ontwikkelde vaccin is het eerste dat is goedgekeurd in een aantal westerse landen. De EU heeft contracten afgesloten voor zeven Covid-vaccins. Het EMA plant een vergadering op 12 januari om het Amerikaanse vaccin Moderna te bespreken. Dit zou het tweede vaccin kunnen worden waarvoor in de EU een vergunning wordt verleend. Bovendien kondigde de EU aan dat zij de verkennende gesprekken met het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Novavax heeft afgesloten voor de aankoop van 100 miljoen doses van zijn potentiële coronavirusvaccin.
Zodra dit is afgerond, zal dit het zevende contract zijn dat de EU met een farmaceutisch bedrijf sluit voor een Covid-vaccin. Europa zou dan een potentieel hebben van meer dan twee miljard doses.
4.De stad Parijs benoemt te veel vrouwen.

De stad Parijs krijgt door de staat een boete opgelegd voor het niet respecteren van de pariteit. In 2018 werden er ” te veel vrouwen in managementposities aangesteld” . Van de 16 posten werden er 11 bekleed door vrouwen en 5 door mannen, d.w.z. 69% van de werknemers. De wet stelt echter een minimumvertegenwoordiging van 40% voor elk geslacht vast. Ironisch genoeg was deze maatregel bedoeld om vrouwen in de arbeidswereld te bevorderen. Als het gemeentehuis de instructies niet opvolgt, moet het een boete van 90.000 euro betalen aan het Ministerie van Ambtenarenzaken. Anne Hidalgo, reageerde ironisch “deze boete is duidelijk absurd. De achterstand is overal in Frankrijk nog steeds erg groot”, benadrukte ze. “We moeten het tempo opvoeren en ervoor zorgen dat er meer vrouwen dan mannen benoemd worden,”.
De socialistische burgemeester kondigde aan dat zij begin 2021 de boete persoonlijk zal gaan betalen bij het Ministerie van Ambtenarenzaken. Zij zal worden vergezeld door haar “plaatsvervangers”, “directeuren” en “alle vrouwen van het algemeen secretariaat”.
5.Kunststof voedselverpakkingen.
Vijf jaar na COP 21 kan een plastic roerstaafje in de koffie schuldgevoelens oproepen. Maar hardgekookte eieren in polystyreen trays gewikkeld in plastic folie zijn nog steeds beschikbaar. De Franse agrovoedingsmiddelen industrie is net na de fossiele industrie, de grootste CO2 ‘vervuiler’, ver voor de bouw, de landbouw, de auto’s en het luchtvervoer.
En dan gaat het vooral om de ‘plastic’ en kunststof verpakkingen. In Frankrijk wordt 45,5% van het plastic gebruikt voor het maken van verpakkingen. Fabrikanten klagen over het gebrek aan recyclingkanalen voor verschillende materialen: polystyreen, polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP) films.
Zelfs gesorteerd gaan yoghurtpotten, blisterverpakkingen, zakken chips of salade het vaakst naar de vuilverbranding: volgens Citeo, die gespecialiseerd is in het recyclen van huishoudelijke verpakkingen, werd in 2019 slechts 5% gerecycled.
6. Covid-19: 292 sterfgevallen in 24 uur.
Er zijn 17.615 nieuwe gevallen van Covid-19 geregistreerd, volgens gegevens die zijn gepubliceerd door Volksgezondheid Frankrijk. In 24 uur tijd stierven 292 mensen in het ziekenhuis . De druk op de IC’s blijft afnemen met 2.840. patiënten.

7.Aanslagen Charlie Hebdo : Ali Riza Polat en Hayat Boumeddiene veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf.
Het Speciale Hof van Assisen in Parijs veroordeelde Ali Riza Polat tot dertig jaar gevangenisstraf wegens “medeplichtigheid” aan terroristische misdrijven gepleegd door de broers Said en Chérif Kouachi en Amédy Coulibaly voor de aanslagen op Charlie Hebdo en de Hyper Cacher. De vijf rechters, volgden dus niet de eisen van de Anti-Terroristische Aanklager, die levenslange gevangenisstraf had geëist voor de hoofdverdachte die aanwezig was.
De Frans-Turkse Ali Riza Polat zal tegen zijn veroordeling in beroep gaan, zei zijn advocaat. Ook het openbaar ministerie kondigde aan dat ook zij in beroep wilde gaan tegen de gevangenisstraf van 30 jaar.
Hayat Boumeddiene, de voortvluchtige metgezel van Amédy Coulibaly, die bij verstek werd berecht werd veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf. Mohamed Belhoucine, die vermoedelijk gedood is in Syrië en die bij verstek is berecht, kreeg de zwaarste straf, levenslange gevangenisstraf.
Drie andere verdachten, werden veroordeeld voor terroristische samenzwering. Onder hen kreeg Ramdani de zwaarste straf: 20 jaar gevangenisstraf. Nezar Mickael Pastor Alwatik, een voormalig medegedetineerde van Amédy Coulibaly, werd veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf, en Willy Prevost tot 13 jaar gevangenisstraf.

8.De parlementsleden kijken nog een laatste keer naar de begroting 2021.
Het is het einde van een budgetmarathon. Vandaag neemt de Nationale Assemblee de financieringswet 2021 nog een laatste keer door voor een eindstemming.
“We bevinden ons op een cruciaal” en “delicaat” moment tussen “het einde van de noodmaatregelen” en “het op de rails krijgen van het herstelplan”, benadrukt de algemeen rapporteur, Laurent Saint-Martin (LREM). Rechts, dat tegen de begroting zal stemmen, heeft zijn steun gegeven aan de “herstel”-missie, ook al vindt het dat het plan onvoldoende gericht is en dat sommige uitgaven “geen verband houden met de crisis”. Links is van mening dat het herstelplan achterblijft bij wat nodig is en onvoldoende gericht is op de “vraag”. Dit zijn de belangrijkste drie punten.
8.1. Recordschuld. Na een recessie die in 2020 naar verwachting 11% van het bbp zal bereiken, verwacht de begrotingswet een economische opleving van 6% van het bbp in 2021, een tekort van 8,5% en een schuld die stijgt tot 122,4% van het bbp.
Noodhulp. Om de sectoren die het zwaarst door de crisis zijn getroffen, zoals de horeca, de evenementensector en de vrijetijdssector, te steunen, heeft de regering aangekondigd dat zij in de begroting voor 2021 meer dan 20 miljard euro aan noodhulp zal vrijmaken. 11,4 miljard zal worden besteed aan arbeidstijdverkorting. Ongeveer 7 miljard euro, waaronder 5 miljard euro aan nieuwe kredieten, zal aan het Solidariteitsfonds worden toegevoegd ter ondersteuning van bedrijven.
8.2.Een uitgebreid herstelplan.
In een poging om het hoofd te bieden aan de crisis, bevat het herstelplan van de regering, een aangekondigde steun van “100 miljard euro” tot 2022 mede betaald vanuit het EU steunpakket. In 2021 omvat het “herstelplan” 22 miljard euro aan kredieten, verdeeld over drie pijlers: “ecologie”, “concurrentievermogen” en “territoriale cohesie”. Het omvat 3 miljard euro voor de energierenovatie van gebouwen in 2021. Wat de cohesie betreft, is 4 miljard euro gereserveerd voor “jongeren”, met name voor hun intrede in het beroepsleven.
8.3.Lagere productiebelastingen.
Met deze FDP wordt een verbintenis van de meerderheid die voor de Covid-crisis werd verdedigd, geconcretiseerd: de verlaging van 10 miljard euro aan vennootschapsbelastingen. Deze concurrentiemaatregel heeft aanleiding gegeven tot een fel debat in de Kamer.
Links uitte kritiek op een maatregel die “het grootkapitaal” bevoordeelt en op de afwezigheid van een “ecologische of sociale paragraaf”. De lokale bestuurders hebben hun bezorgdheid geuit over de gevolgen van deze belastingverlagingen voor de middelen van de lokale overheden


Nieuwsupdate 16 12 20

1.Covid-19: Jean-François Delfraissy roept op tot “uiterste voorzichtigheid voor de komende 6 maanden”.
De voorzitter van de Wetenschappelijke raad wijst erop dat de komst van het vaccin “geen invloed zal hebben op het verloop van de gezondheidsproblemen in het eerste kwartaal van 2021 en maar weinig in het tweede kwartaal”. Volgens hem zullen we moeten wachten tot de zomer van 2021 om de eerste effecten ervan te kunnen waarnemen. “Dit begin van het jaar zal niet anders zijn dan in 2020”, stelde hij, en dringt er bij de Fransen op aan alles in het werk te stellen om een derde golf te voorkomen. Delfraissy organiseert zelf geen kerstdiner, maar houdt het bij een ‘borrel’ met wat hapjes voor enkele vrienden. Hij benadrukte dat “de immuunrespons en de bijwerkingen” van het vaccin nauwlettend in de gaten zullen worden gehouden en zal zelf een van de eerste zijn die zich zal laten vaccineren.

2.Tijd voor het vonnis in het Charlie Hebdo proces.
Na drie maanden van intense maar chaotische hoorzittingen zal het Speciale Hof van Parijs vandaag uitspraak doen in het proces tegen de veertien verdachte ‘handlangers’ van de aanslagen van januari 2015 op Charlie Hebdo en Hyper Cacher. Het openbaar ministerie eiste straffen “die in overeenstemming zijn met de extreme ernst van de feiten”, tot levenslange gevangenisstraf”. De verdediging drong er bij de rechtbank op aan om de schuldigen niet “ten koste van alles” te vonnissen om de afwezigheid van de broers Said en Chérif Kouachi en Amédy Coulibaly te compenseren. Na de emotionele getuigenissen van de overlevenden van de aanslagen en de nabestaanden van de 17 slachtoffers, probeerde de rechtbank gedurende enkele weken de puzzel van het onderzoek naar de 14 verdachten, in elkaar te zetten. De bewijsvoering steunt op basis van telefoongegevens en enkele DNA-sporen. Maar er is veel onduidelijk in de bewijsvoering. De verdediging stelde dan ook dat het een zaak vol “hypothesen” en “leeg” bewijs is. Zo is er niets vastgesteld over de herkomst van de wapens die de gebroeders Kouachi gebruikten. En het blijft onduidelijk hoe de wapens in de handen van de terroristen terecht zijn gekomen. Inmiddels is de rechtbank begonnen met voorlezen van het vonnis. Ze sloot ‘terroristische kwalificatie’ uit voor zes van de elf aanwezige verdachten. De vijf rechters vonden de zes verdachten schuldig aan ‘criminele samenzwering’, maar gebruikten de term “terrorisme” niet. Ali Riza Polat werd wel schuldig bevonden aan “medeplichtigheid” aan de terroristische misdaden van Said en Chérif Kouachi en Amedy Coulibaly. Daarna ging de president van de rechtbank, Régis de Jorna, ging verder met het voorlezen van de conclusies van de rechtbank.3. Populariteit van Jean Castex.
Premier Jean Castex moest dienen als “bliksemafleider” voor Emmanuel Macron, en blijft qua populariteit ver achter zijn voorganger Édouard Philippe.
Macron’s populariteit blijft stabiel op 42%. Castex scoort een middelmatig niveau van 37% van de Fransen die geloven dat hij een goede minister-president is. Het beeld van Jean Castex is “nauwelijks vleiend “: de meerderheid van de Fransen vindt hem “noch bekwaam (55%), noch dynamisch (65%), noch charismatisch (73%) en ziet hem niet als iemand die een toekomst heeft in de politiek (72%)”. Het contrast is opvallend met zijn voorganger Édouard Philippe, die al maanden lang de favoriete politieke persoonlijkheid van Frankrijk is ook al treedt hij nauwelijks meer in de schijnwerpers.4. Opening wegrestaurants voor vrachtwagenchauffeurs.
De truckersvakbonden hebben hun zaak gewonnen. De ‘routiers’ “zullen in staat zijn om de hele dag open te blijven, inclusief de lunch,” en ook tijdens de avondklok.
“De regering heeft het verzoek gehonoreerd van de chauffeurs, de vakbonden en representatieve beroepsfederaties om de opening van de ‘routiers’ tot de lunch uit te breiden”, stelde de minister van Transport, Jean-Baptiste Djebbari. “Nu de weersomstandigheden verslechteren, ben ik blij dat truckers hun warme maaltijden binnen kunnen nuttigen,” voegde hij eraan toe. Alleen vrachtwagenchauffeurs kunnen op vertoon van hun beroepskaart toegang krijgen tot deze wegrestaurants. Momenteel zijn er bijna 400 geopend, op een totaal van ongeveer 1.200.
5. Covid-19: Pfizer-BioNTech-vaccin.
Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA) heeft de oorspronkelijk voor 29 december geplande vergadering met een week vervroegd naar 21 december, waarop het zal aankondigen of het Pfizer-BioNTech-vaccin al dan niet zal worden toegelaten. Het Europese agentschap zegt “aanvullende gegevens” over dit onderwerp te hebben ontvangen die de commissie van het agentschap nodig heeft. “Een buitengewone vergadering (van het comité) is gepland voor 21 december om een besluit te nemen”, voegde het EMEA hieraan toe in zijn verklaring. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen reageerde snel in een bericht dat op haar Twitter-account
“Ik ben blij met het besluit van het EMEA om zijn vergadering te vervroegen”. “Elke dag telt – we werken op volle toeren om veilige en effectieve #COVID1 vaccins toe te laten,”.
6. Covid-19: 314 doden en 11.532 nieuwe gevallen in 24 uur.
In de afgelopen 24 uur zijn 11.532 nieuwe Covid-19-besmettingen geregistreerd. Dit is een sterke stijging ten opzichte van de 3.063 infecties van de dag ervoor. Op maandag worden de gepubliceerde gegevens altijd naar beneden toe beïnvloed door de sluiting van de analyselaboratoria in het weekend. 314 mensen stierven aan Covid-19 in het ziekenhuis volgens Santé Publique France.
7. Een zuurstof ‘infuus’ van 4 miljard euro voor de SNCF.
De Franse Staat heeft ingetekend op een kapitaalverhoging van de SNCF voor een bedrag van 4,05 miljard euro. Dit is een enorme stimulans voor de SNCF. Deze kapitaalsinjectie zal “de investeringen van haar dochteronderneming SNCF Réseau [de spoor- en stationsbeheerder] ondersteunen en duurzame vernieuwing van het nationale spoorwegnet mogelijk maken”. Dat staat te lezen in een perscommuniqué van de betrokken ministeries (economie, duurzame ontwikkeling en vervoer) In detail: 2,3 miljard euro zal worden besteed aan de vernieuwing van de drukste knelpunten. Daarnaast zal 1,5 miljard euro worden besteed aan de investeringen die nodig zijn om een einde te maken aan het gebruik van glyfosaat langs de sporen en om bruggen en tunnels veiliger te maken en 250 miljoen euro zal worden gebruikt om een vijftiental drukke regionale lijnen te reintegreren. In ruil voor deze “uitzonderlijke overheidssteun” verwacht de Staat dat de SNCF zich ertoe verbindt verbinden de uitstoot van broeikasgassen tussen 2015 en 2030 met 30% te verminderen.
8.Archeologie: een ” zeer waardevolle schat” van 27.400 stuks in beslag genomen.
De douane heeft een grote slag geslagen met de inbeslagname van illegaal opgegraven archeologische voorwerpen. Het betreft ‘een buit’ van 27.400 stukken van “onschatbare waarde”. Een onderzoek van meer dan een jaar door een team van Franse douanebeambten, in samenwerking met de Belgische autoriteiten, heeft geleid tot deze recordvondst. De ‘opgravingen’ zijn gedaan op verschillende sites in Oost-Frankrijk waar de dader, uitgerust met metaaldetectoren en een zeer solide wetenschappelijke archeologische studie, jarenlang zijn ongepubliceerde ‘opgravingen’ heeft gebruikt voor persoonlijke en commerciële doeleinden. De douane kwam deze Fransman uit de regio Grand Est op het spoor toen hij beweerde dat hij 14.154 Romeinse munten had gevonden op een stuk grond dat hij in België had aangekocht.
In het huis van de dader vonden zij in totaal 27.400 objecten van uitzonderlijke kwaliteit uit verschillende periodes, waaronder een uiterst zeldzame Romeinse dodecaëder, dit mysterieuze twaalfzijdige object, waarvan er slechts enkele voorbeelden in de wereld zijn.
Roselyne Bachelot, de minister van Cultuur stelde dat “het ministerie van Cultuur, samen met alle betrokken ministeries, gemobiliseerd is in de strijd tegen aanvallen op ons cultureel erfgoed”.
9.Het UFC-Que Choisir maakt zich zorgen over de omvang van de wanbetalingen bij consumentenkredieten.
In een gepubliceerde studie stelt het UFC-Que Choisir de houding van bepaalde financiële instellingen aan de kaak die de Fransen ondanks de economische en gezondheidscrisis aanzetten tot het afsluiten van een consumentenkrediet. De consumenten bond maakt zich grote zorgen over het hoge niveau van ‘achterstallige leningen’ .Vóór de crisis hadden de Franse banken volgens de UFC 9 miljard euro aan schulden opgebouwd die hun klanten niet konden nakomen. “Per leengeval bedragen deze onbetaalde schulden meer dan 1.000 euro, tien keer meer is dan in Duitsland”, stellen zij.
De situatie is verder verslechterd met de crisis. Zij schatten dat het consumentenkrediet bij wanbetaling in 2021 zal oplopen tot meer dan 12 miljard euro (+ 40%)”
De vereniging hekelt “een ernstig gebrek aan waakzaamheid in de voorwaarden voor kredietverlening” door de bankinstellingen. Het wijst met een beschuldigende vinger naar de BNP Paribas Groep en Société Générale, waar respectievelijk bij 7,1% en 5,6% van de consumentenkredieten sprake is van wanbetaling. Volgens de UFC zijn diezelfde instellingen terughoudend om de schuld te herstructureren van hun klanten in moeilijkheden.
De vereniging roept de wetgevers op om de banken te dwingen een herstructureringsmaatregel voor te stellen zodra een tweede ‘terugbetalingsprobleem’ zich voordoet. UFC heeft een standaardbrief opgesteld die kan worden gebruikt om een krediet herstructurering aan te vragen en roept de Fransen op om “voorzichtig te zijn” alvorens een nieuwe leningen aan te gaan


Nieuwsupdate 15 12 20

1. Covid-19: de Wetenschappelijke Raad pleit voor “zelfredzaamheid”.
In een poging om het risico van een derde golf van Covid-19 in januari te beperken, heeft de Wetenschappelijke Raad “zelf isolatie” aanbevolen. Eén week voor-, en tijdens de kerstperiode zeker als men van plan is die door te brengen met ‘ouderen’. De raad herinnert eraan dat het noodzakelijk is om “de gezins- en vriendenbijeenkomsten zoveel mogelijk te beperken, vooral tijdens de eindejaarsperiode. Ze raden aan voorzorgsmaatregelen te nemen: “neem één week voor 24 of 31 december vrijaf of ga telewerken”.
Voor schoolkinderen en middelbare scholieren roept de Raad op om in de laatste week voor de vakantie de sociale distantie goed in acht te nemen. Ze roepen de scholen op om “tolerant” te zijn voor schoolverzuim op donderdag en vrijdag voor de kerstvakantie. Het ministerie van Onderwijs ondersteunt deze oproep. Jean Michel Blanquer de minister van onderwijs zal vandaag een ‘notitie’ hierover sturen aan de rectoren. De ouders zullen de scholen echter zelf moeten inlichten.
2. Macron en de politie.
Na het inmiddels ‘beruchte’ interview van Macron met Brut en zijn uitspraken over ‘geweld en racisme’ bij de politie gaan de acties van de politievakbonden iedere dag door met demonstraties en stiptheidsacties in het hele land. Maandagavond kwamen honderd politieagenten bijeen voor de Arc de Triomphe in Parijs. In Grenoble hebben 130 politieagenten bij de prefectuur een verzoek ingediend voor een conventioneel ontslag om te protesteren tegen Macron.
Ze beschuldigen hem ervan dat hij de politie ‘laat vallen’. Vandaag hebben de belangrijkste politievakbonden aangekondigd dat ze niet zullen deelnemen aan de “Beauvau de la sécurité”, een studiedag over en met de politie die aangekondigd is door Emmanuel Macron voor begin januari.
In een brief aan het Staatshoofd schreef Fabien Vanhemelryck, Secretaris-generaal van Alliantie, dat een “zoveelste seminar zonder voorafgaande concrete maatregelen als onfatsoenlijk zal worden beschouwd”.”Uw opmerkingen over de politieagenten die impliceren dat onze collega’s racistisch of gewelddadig zijn, hebben veel emoties en woede opgewekt die nog nooit eerder zijn gevoeld”, stelt de vakbond. “Wij delen u mee dat wij, niet zullen deelnemen aan de Beauvau de la Sécurité omdat de voorwaarden om daar vreedzaam te overleggen niet aanwezig zijn”, voegde de Secretaris-generaal van de Alliantie eraan toe.
De politiebonden hebben vrijdag een onderhoud met de minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin.
3..Covid-19: 372 doden in 24 uur en 3063 nieuwe infecties.
Het aantal mensen dat op de intensive care is opgenomen voor een infectie met het nieuwe coronavirus is op maandag 14 december met 210 nieuwe patiënten gestegen tot een totaal van 2.896. Er zijn 372 patiënten in het ziekenhuis overleden. 25.449 mensen worden nu in het ziekenhuis verpleegd. Er zijn slechts 3.063 nieuwe registraties geweest. Let wel, op maandag worden de gepubliceerde gegevens altijd naar beneden toe beïnvloed door de sluiting van de analyselaboratoria in het weekeinde.
4. Emmanuel Macron kondigt een referendum aan om klimaatbescherming in de grondwet te verankeren.
De president van de Republiek heeft gisteren meer dan twee uur lang gedebatteerd met de leden van het Burgerklimaatverdrag. De inhoud van het komende wetsvoorstel zal slechts een klein deel van de voorstellen van het burgerklimaatverdrag overnemen, waardoor sommige leden van de Burgerconventie teleurgesteld zijn.
Macron kreeg slechts driemaal een applausje tijdens de ontmoeting met de leden van het Burgerklimaatverdrag. Toen hij om 17.00 uur binnenkwam, toen hij drie uur later het voorstel goedkeurde om ‘voedselbonnen’ in te voeren om de minder bedeelden te helpen zich op duurzaam voedsel te richten en ten slotte, met veel enthousiasme, toen hij aankondigde dat hij bereid was een referendum te organiseren over de integratie van ‘het behoud van het milieu en de biodiversiteit’ in artikel 1 van de Grondwet. Toch zijn er nog wel wat hordes, vooral in de Senaat, te nemen voor het zover is. Maar mocht het lukken dan zou het een primeur zijn op milieugebied onder de Vijfde Republiek. De hervorming is echter nog lang niet voltooid: deze wijziging van artikel 1 is al twee keer door de regering voorgesteld en de Senaat heeft zijn verzet hiertegen openlijk uitgesproken.
5. De burgemeester van Marseille, Michèle Rubirola zal haar ontslag bekendmaken.
Michèle Rubirola heeft een vergadering belegd van de ‘Printemps Marseillais’, het politieke team van ecologen en socialisten dat de gemeenteraadsverkiezingen heeft gewonnen.
De socialist Benoit Payan, nu loco burgemeester wordt burgemeester en zijzelf wordt zijn eerste plaatsvervanger. De chronische vermoeidheid van Michèle Rubirola, die verband houdt met medische problemen zou de oorzaak zijn voor de ‘troonswisseling’. Er zijn alle lange tijd geruchten over haar aftreden. De rechtse oppositie LR is ‘not amused’. “Uiteindelijk is Michèle Rubirola het eerste slachtoffer van de politieke chaos die Printemps Marseillais creëert . Ik hoop met heel mijn hart dat de stad Marseille niet het tweede slachtoffer zal zijn!”stelt de LR fractie.
6.Covid-19: Druk op een snellere goedkeuring van het vaccin in de EU.
Verschillende landen oefenen druk uit op het Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA) en de Europese Unie om het vaccin van de Amerikaanse laboratoria Pfizer en het Duitse BionNTech rond 23 december te laten goedkeuren, en niet pas rond 29 december zoals nu gepland. Alle gegevens van BioNTech zijn beschikbaar, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben al hun goedkeuring gegeven. Een herziening van de gegevens en goedkeuring door het MEA moet zo snel mogelijk plaatsvinden. “Het vertrouwen in het vermogen van de Europese Unie om te handelen staat op het spel.” Het Europees Geneesmiddelenbureau, gevestigd in Nederland, beraadt zich momenteel over de vergunningverlening voor een aantal Covid-19-vaccins. Het was vorige week het doelwit van een cyberaanval waarbij documenten met betrekking tot Pfizer en BioNTech werden gehackt.
7. Een verhoging van het minimumloon (SMIC) met ongeveer 1% op 1 januari.
Elk jaar profiteert het minimumloon van een automatische verhoging die wordt berekend op basis van twee criteria: de inflatie die wordt vastgesteld voor de 20% van de huishoudens met de laagste inkomens en de helft van de koopkrachtwinst van het basis uurloon voor werknemers. De automatische herwaardering van het minimumloon op 1 januari zou ongeveer 1% moeten bedragen, of een verhoging van ongeveer 15 euro, tot iets meer dan 1.554 euro bruto per maand, volgens AFP-berekeningen. De verhoging van het minimumloon moet woensdag in de Raad van Ministers officieel worden gemaakt. Begin december had premier Jean Castex aangegeven dat er “waarschijnlijk” geen impulsen zouden zijn die verder gaan dan de automatische herwaardering.
Het INSEE publiceerde de inflatiecijfers voor november, die uitkwamen op -0,2% voor de 20% van de huishoudens met de laagste inkomens. De koopkrachttoename voor deze groep is volgens de expertgroep van de Smic 1,91%.
8. ‘Liefdadigheids-wijnveiling’ van de Hospices de Beaune.
Ondanks de gezondheids- en economische crisis heeft de 160 e wijnveiling van de Hospices de Beaune (Côte d’Or) een nieuw record gevestigd.
Na een paar uur bieden werd de “liefdadigheids vat” (een vat van 228 liter of 288 flessen), die bedoeld was voor ziekenhuispersoneel dat door de Covid was getroffen, verkocht voor 780.000 euro. Daarmee werd het vorige record van 2015 (480.000 euro) na de aanslagen in Parijs verbroken. De opbrengst van dit vat – de oudste liefdadigheids wijnveiling ter wereld – zal worden geschonken aan ziekenhuispersoneel dat het slachtoffer was van de Covid-19.
Maar het ging natuurlijk vooral om de zeshonderddertig 228 liter “stukken” die ‘gewoon’ geveild werden. Ongeveer 140 kopers waren áanwezig’ via telefoon of internet en een dertigtal andere ondertekenden een schriftelijk bod, stelde Aline Sylla-Wallbaum, veilingmeester bij Christie’s, die de veiling organiseerde. “Al met al was de deelname goed,” zei ze.
De veiling leverde uiteindelijk 12 miljoen euro op. Dit bedrag wordt gebruikt voor de financiering van de investering en de lopende werkzaamheden van het ziekenhuis met 1000 bedden dat door de Hospices wordt gerund, een instelling die in 1443 is opgericht om de “arme zieken” te helpen.
9.In het kasteel van Blois gaan de archeologische opgravingen terug tot de neolithische periode.
Het kasteel van Blois heeft nog niet al zijn geheimen onthuld. De voormalige residentie van de koningen van Frankrijk stond al bekend om haar kluwen van bouwstijlen, variërend van de middeleeuwse periode tot de gouden eeuw van het classicisme. Zeven koningen en tien koninginnen van Frankrijk verbleven er. Het team boorde gaten in de grond en analyseerde vervolgens de objecten die werden opgegraven. Elementen van archeologisch voorwerpen, die een periode van het neolithicum tot de Gallische periode beslaan, werden uit de grond gehaald. Er zijn scherven van aardewerk en vuursteen geïdentificeerd, waaronder wat gereedschap. Dit zijn objecten die 2500 jaar voor onze jaartelling door de mens zijn vervaardigd. De opgravingen werden gedaan in de zaal die bekend staat als de Zaal van de Vrijmetselaars. Deze archeologisch vondsten geven een uniek ‘kijkje’ in de geschiedenis van de site die veel verder gaat dan die van de koningen van Frankrijk


Nieuwsupdate 14 december 2020

1. Brexit en Frankrijk.

Bruno Lemaire, de minister van economische zaken stelt dat .”Brexit’s grote verliezers zullen de Britten zijn, niet de Fransen,”. Hij schatte “de impact van de Brexit op 0,1 punt op de economie”. “Het is 0,1 punt te veel, maar het is niet veel vergeleken met wat het de Britten zal kosten. Volgens de minister van Economie “is de Brexit politieke en economische waanzin. Toch zullen er sectoren die getroffen worden in Frankrijk, vooral de visserij. “Macron zal voor de vissers vechten”, zei de minister van Economische Zaken. “Zij zijn van fundamenteel belang voor sommige gemeenten en voor onze cultuur,” zei hij. “Ik ben volledig solidair met de vissers, we zullen er zijn om hen te steunen.”

2.Brexit: politie en douane “klaar” op 1 januari.

De grenspolitie en de douane zullen klaar staan om de doorvoer van reizigers en goederen naar het Verenigd Koninkrijk te garanderen wanneer dit land na 1 januari de gemeenschappelijke markt verlaat, verzekerden de ministers Clément Beaune en Olivier Dussopt . “We zijn klaar in de havens, in de stations en op de luchthavens.” “Wat er ook gebeurt, op 1 januari zullen we ons in een andere wereld bevinden, of er nu een overeenkomst is of niet met het Verenigd Koninkrijk”, merkte de heer Beaune op. “Met ingang van 1 januari wordt Groot-Brittannië een ‘derde’ land”, voegde minister Olivier Dussopt eraan toe. “Dit betekent lucht- en grenspolitiecontroles. Het betekent ook een verandering in de voorwaarden voor de doorgang van goederen. Vooral in Gare du Nord zal dat zichtbaar worden in de ‘bewegwijzering’ en controle. Zo zal een identiteitskaart vanaf oktober 2021 niet langer volstaan om naar het VK te reizen.

3. Heropening restaurants op 20 januari

De minister van Economische Zaken, Bruno Le Maire, maakt de heropening van cafés, restaurants ed. op 20 januari afhankelijk van een verbetering van de gezondheidssituatie.
In dit stadium is het dus onmogelijk voor hem om deze datum te garanderen. “Het zou een buitensporig risico zijn om dat te zeggen,”. Het is deze onzekerheid die de woede van de sector aanwakkert. “Wij zullen de laatste bedrijven zijn die kunnen heropenen als zelfs de heropening van 20 januari 2021 niet eens gegarandeerd is. De afgelopen negen maanden is de hele sector opgeofferd op het altaar van de gezondheidscrisis”, stellen de vakorganisaties.

In afwachting van de heropening heeft Bruno Le Maire aangekondigd dat hij in de ontwerpbegroting voor 2021, 20 miljard euro extra zal vrijmaken om de noodhulp aan bedrijven te handhaven. “We willen al hun vaste kosten dekken. Als er hier of daar aanvullende maatregelen nodig zijn, zullen we er zijn. Maar niet zeker of het genoeg is. Volgens een enquête die de sector in november onder haar leden heeft gehouden, zei 66% dat ze zich grote zorgen maakten over het herstel, terwijl 30% overwoog om “een faillissement aan te vragen of te stoppen”.

4. Restaurants, hotels en nachtclubmanagers demonstreren in Parijs.


De “beroepen die door de Covid-crisis zijn opgeofferd” hebben besloten om massaal de straat op te gaan. Vandaag zullen managers van restaurants, cafés, brasserieën, traiteurs, hotels, discotheken, nachtclubs en bowlingbanen uit heel Frankrijk in Parijs demonstreren om de heropening van hun etablissementen te eisen. De demonstratie, geïnitieerd door de Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) en de Groupement national des indépendants (BNI), is gepland voor 13.00 uur op de esplanade des Invalides. Zowel de dienstverleners als de leveranciers (brouwers, wijnbouwers, boeren, foodservice, groenteboeren, wasserettes, etc.) zullen ook vertegenwoordigd zijn. “We moeten deze knettergekke regering doen inzien dat de hele industrie op het punt staat failliet te gaan”, stelde Fabien Moragon, “Niemand helpt ons, noch de banken noch de staat. We zijn het zat om te horen dat arbeidstijdverkorting een vorm van hulp is. Het staat je niet toe om een activiteit te onderhouden.
5.Parlementsleden waarschuwen voor de “rampzalige” situatie in dierentuinen.
Zo’n vijftig parlementsleden van verschillende partijen, 32 senatoren en 16 afgevaardigden, waarschuwden premier Jean Castex voor de “rampzalige situatie” van de dierentuinen in Frankrijk. De afgevaardigden en senatoren hekelen “deze situatie, die even onverwacht als onrechtvaardig is” en wijzen erop dat de zoölogische parken “vaste kosten hebben die in geen verhouding staan tot die van het circus, temeer daar hun activiteiten vallen onder de regulerende taken van instandhouding van de soorten, voorlichting aan het publiek en wetenschappelijk onderzoek, en dat de steun in het kader van het herstelplan niet voldoende is om de exploitatieverliezen als gevolg van de sluiting van de parken voor het publiek te dekken”.
Zij vragen om een nieuw wijzigingsdecreet dat “bijna 100 Franse parken, vertegenwoordigd door de Franse Vereniging van Zoölogische Parken” toegang geeft tot de “legitieme steun” waarop zij meenden recht te hebben. “Het overleven van velen van hen staat op het spel,” zeggen ze.

6.Coronavirus: 150 doden en 11.533 nieuwe gevallen in 24 uur.

Volgens de op zondag 13 december gepubliceerde cijfers van Volksgezondheid Frankrijk zijn er nu 57.911 sterfgevallen in verband met het coronavirus geregistreerd, waarvan 150 in de laatste 24 uur. Er zijn 11.533 nieuwe gevallen ontdekt. Daarnaast zijn in de afgelopen zeven dagen 8.608 mensen in het ziekenhuis opgenomen, waarvan 1.146 op de intensive care.

7. Glasvezelabonnementen.

Volgens de laatste Ariase barometer is Gratuit de duurste glasvezeloperator, met een gemiddelde “instap” abonnementsprijs van 34,53 euro per maand, gevolgd door Orange. Dan komen Sosh en Red, de goedkope merken van Orange en SFR. Bouygues Telecom is met 23,99 euro veruit de goedkoopste op de markt. In een jaar tijd steeg de gemiddelde prijs van een glasvezelabonnement met 9% tot 28,35 euro. Toch kan de factuur snel oplopen. De vier nationale operatoren hebben een brede waaier van prijzen ontwikkeld, waaronder verschillende diensten, thuisbewaking, Svod… Het Live Box Up pakket van Orange wordt zo gefactureerd voor 69,99 euro per maand (exclusief promoties) Ook in de mobiele sector zijn de prijzen gestegen, met een stijging van 3% in één jaar tot gemiddeld 19,50 euro. Ook hier is Bouygues Telecom de goedkoopste, met een gemiddelde kostprijs van het pakket over vierentwintig maanden, voor 10 GB aan data, voor 14,41 euro. Sosh vraagt 15,41 euro per maand, gevolgd door Red met 15,42 euro.

8. Emmanuel Macron zal vandaag de Burger Klimaat Conventie ontvangen.

Er wordt een ‘levendige’ uitwisselingen verwacht. Verschillende ministers zullen ook aanwezig zijn, waaronder Barbara Pompili, minister van Ecologische Overgang, en Julien Denormandie, minister van Landbouw en Voedselvoorziening. Vanaf 17.00 uur zal Emmanuel Macron “naar hen luisteren, op hen reageren en aangeven langs welke weg de besluitvorming voor de nieuwe klimaatwet zal worden genomen”. De presentatie van de klimaatwet wordt eind januari verwacht. Het zal de apotheose zijn van een lange weg die Macron met de milieuactivisten heeft afgelegd.
Een weg die begon met de massale demonstraties van de Gele hesjes tegen de invoering van de CO2 belasting. Het belangrijkste tussenstation was de presentatie deze zomer van de voorstellen van de Burgerklimaat Conventie. Macron verzekerd hen dat er “krachtige besluiten” zouden worden genomen op basis van hun voorstellen. Hij stelde dat hij 146 van de 149 CCC-voorstellen “zonder filters” zou overnemen, die tot doel hadden de uitstoot van broeikasgassen in Frankrijk “in de geest van sociale rechtvaardigheid” met ten minste 40% te verminderen. Sindsdien is de toon van Macron veranderd wat met grote regelmaat leidde tot spanningen met milieuactivisten en de Klimaatconventie.

9. Demonstraties ‘Wet Algemene Veiligheid.’
Enkele tienduizenden mensen demonstreerden voor de derde achtereenvolgende week om de voorgestelde “veiligheidswet” aan de kaak te stellen. De demonstraties brachten zo’n 60.000 mensen op de been. Er waren deze keer geen grote incidenten, maar in de hoofdstad hielden veel CRS-eenheden en mobiele gendarmes de demonstranten nauwlettend in de gaten.
“We kijken naar de jongeren, die in het zwart gekleed zijn, ook al weten we nu dat ze zich tijdens de demonstratie kunnen omkleden, evenals naar uitrusting, helmen, brillen, wapens en projectielen,” stelde de CRS. Er werden 150 arrestaties verricht. Sommige arrestaties van de kant van de politie riepen vragen op. Verschillende verenigingen en vakbonden, waaronder de LDH, de SNJ, de CGT en de Unie van Magistraten, hebben deze “willekeurige arrestaties” in een perscommuniqué aan de kaak gesteld. “Massa-arrestaties, ongegronde aanklachten die de processie afbreken, detentie zonder legitieme reden na de wettelijke termijn, politiebewaring die aan de zender wordt gemeld op basis van strafbare feiten …”: voor deze verenigingen is de lijst van “ontoelaatbare misbruiken” lang. Dertig mensen worden nog steeds vastgehouden.

Nieuwsupdate 11 12 20

1.Covid-19: Emmanuel Macron roept Frankrijk op om “extra waakzaam te zijn” met Kerstmis.
Hij heeft het volste vertrouwen dat De Fransen in staat zijn om “kerst op de juiste manier te vieren en “er gezond doorheen te komen”. Er zijn “veel regels en ik weet dat ze zwaar wegen,”
maar, stelde hij, “de staat is er om je te beschermen,”. Hij richtte zich speciaal tot de ‘kunstwereld’ die onverwacht nog drie weken extra gesloten zullen blijven.
Hij was van mening dat de ontwikkeling van de epidemie in het land in de afgelopen weken “bewijst dat een passende inperking een goede maatregel is geweest,” en zei dat Frankrijk “vandaag de dag een van de Europese landen is die het virus het best onder controle heeft”.
2.Covid-19: Sanofi en GSK kondigen aan dat hun vaccin pas eind 2021 klaar zal zijn.
De Franse laboratoria Sanofi en het Britse GSK kondigden vandaag aan dat hun Covid-19-vaccin pas eind 2021 klaar zou zijn, na slechter dan verwachte resultaten van de eerste klinische proeven. De uitvoering van het programma “is vertraagd om de immuunrespons bij de ouderen te verbeteren,” stelden de bedrijven. Zij verwachten nu dat er pas in het vierde kwartaal van volgend jaar een vaccin beschikbaar zal zijn. De laboratoria willen “de concentratie van de antigenen verfijnen om een hoge immuunrespons in alle leeftijdsgroepen te verkrijgen”.
Daartoe zullen de laboratoria vanaf februari een extra testfase uitvoeren op basis van een recent uitgevoerde test op niet-menselijke primaten (lees apen) met een verbeterde antigeenformule. Dit toonde aan dat “het kandidaat-vaccin bescherming kon bieden tegen longziekte en kon leiden tot de snelle eliminatie van het virus in de neus en de longen binnen 2 tot 4 dagen”, aldus het persbericht. Sanofi en GSK hadden verschillende leveringscontracten lopen, waaronder een met de Europese Unie, die 300 miljoen doses vaccin reserveerde voor 2021.
3. Covid-19: de ECB breidt haar noodprogramma uit en verhoogt het met 500 miljard euro.
De Europese Centrale Bank besloot vandaag haar belangrijkste noodprogramma te versterken en uit te breiden om de economie van de eurozone te ondersteunen. Het belangrijkste wapen, het programma voor de terugkoop van particuliere en openbare schulden (PEPP), is met negen maanden verlengd tot maart 2022. Het beschikbaar gestelde bedrag van 1 350 miljard euro is met 500 miljard euro verhoogd. Om te voorkomen dat het aantal wanbetalingen in verband met de epidemie toeneemt, heeft de ECB hun programma van goedkope leningen aan banken, die in juni 2021 zouden aflopen, verlengd tot december 2021. De gunstige voorwaarden voor uitstaande leningen aan instellingen worden met een jaar verlengd tot juni 2022. In een verklaring stelde de ECB “De Raad van Bestuur zal klaar blijven staan om zijn instrumenten waar nodig aan te passen” in het licht van “de aanhoudende grote onzekerheid over de dynamiek van de pandemie en de inzet van vaccins”.
4.Covid-19: 297 doden in 24 uur, bijna 14.000 nieuwe positieve gevallen ontdekt.
13.750 positieve gevallen van Covid-19 werden donderdag 10 december geregistreerd, iets lager dan de vorige dag, maar nog steeds ver verwijderd van de symbolische grens van 5.000 gevallen per dag die aanvankelijk door de regering was vastgesteld om de inperkingsmaatregelen op 15 december op te heffen. In de afgelopen 7 dagen blijft het dagelijks gemiddelde van nieuwe positieve gevallen boven de 10.000 en de tendens neemt toe.
Het aantal patiënten op de intensive care blijft licht dalen en daalt zelfs tot onder het symbolische cijfer van 3000, tot 2.949 personen.
5. Klimaatplannen: de stad Parijs, Francois Hollande en de EU.

Aan de vooravond van de ‘vijfde’ verjaardag van de ‘klimaat akkoorden’ van Parijs komt ‘iedereen’ met nieuwe voorstellen en evaluaties. Francois Hollande, die als gastheer het klimaatakkoord van Parijs van 2015 ondertekende, stelde dat er niet veel terecht is gekomen van al die plannen. “Niet alleen moet het akkoord van Parijs worden toegepast, maar Europa moet nieuwe doelstellingen vaststellen en beseffen dat zij een voorbeeld moeten stellen voor de rest van de wereld. Als er geen extra inspanningen worden geleverd, zal de opwarming tegen het einde van de eeuw ruim boven de 2°C liggen. Het kan hoger zijn dan 3,5°C of zelfs 5°C bereiken”, waarschuwde Hollande.
De stad Parijs kondigde de lancering aan van een Klimaatacademie in september 2021. Het toekomstige “IPCC Parijs” zal “aanbevelingen moeten doen voor de ecologische transitie van de stad”. Ook de EU kwam met een ambitieus plan om de uitstoot van het continent in 2030 met “ten minste 55%” te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990, in vergelijking met de huidige doelstelling van 40%, teneinde tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken. Op de top is “een ambitieus voorstel voor een nieuwe klimaatdoelstelling” aangenomen, zo stelde de voorzitter van de Commissie, Ursula von der Leyen, op Twitter. Macron reageerde direct “Tien jaar is morgen. Dus laten we ons uiterste best doen om te slagen, nu, allemaal samen. Omdat er geen plan B is.”
6. Vijf jaar na de ‘klimaatakkoorden’ van Parijs. Macron praat met Xi Jinping.

Emmanuel Macron sprak aan de telefoon met de Chinese president Xi Jinping om de verplichtingen te bespreken, die beide landen zijn aangegaan om het vijf jaar geleden ondertekende klimaatakkoord van Parijs uit te voeren. De twee landen en hun partners moeten zich ertoe verbinden dat “het jaar 2021 het jaar wordt van een hernieuwde, concretere en sterkere internationale vastberadenheid ten gunste van de klimaatactie en het behoud van de biodiversiteit”, stelde Macron. Hij hoopte dat de door de VN, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk mede georganiseerde topontmoeting van zaterdag “een gelegenheid zal zijn om de beoogde maatregelen ter verwezenlijking van de doelstellingen te bekrachtigen. China, verantwoordelijk voor meer dan een kwart van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, beloofde in september “in 2030 te beginnen met het terugdringen van de CO2-uitstoot” en “in 2060 koolstofneutraliteit” te bereiken.
7. Hervorming Jeugdstrafrecht.
De Assemblee is begonnen met de herziening van de verordening uit 1945 over het jeugdstrafrecht. Een omstreden regeringsontwerp, dat door rechts als ‘slap’ en door links als onevenwichtig wordt ervaren. De hervorming met meer dan 400 amendementen beoogt de invoering van 13 jaar als grens waarop een kind juridisch verantwoordelijk kan worden gesteld. Bovendien moet het strafrecht voor jongeren versneld worden via een twee fasen procedure.
De rechtse partijen staan kritisch tegenover de drempel van dertien jaar. Volgens hen geeft dat een vrijbrief voor “straffeloosheid”. Bovendien denken ze dat de “de werkelijke effectiviteit van de maatregelen”, zowel “op het gebied van onderwijs als op het gebied van het behoud van de openbare orde “, beperkt zal zijn. De linkse fracties willen dat de strafrechtelijke ondergrens “onweerlegbaar” is, en dat de rechter deze niet kan opheffen. De overheid is bezig met het “omvormen van minderjarigen tot volwassenen” stellen zij. Zij vragen om een “kinderwetboek” in plaats van een “wetboek van strafrecht voor jongeren”.
8. EDF: Hercules project. De vakbonden zijn fel gekant tegen de voorgenomen reorganisatie.
Er is gisteren een tweede actie- en stakingsdag georganiseerd door de energiebonden. Ze protesteren tegen het zgn. “Hercules”-project om EDF op te splitsen in drie afzonderlijke onderdelen. Een overheidsbedrijf (EDF blauw) voor kerncentrales, een ander (groen) dat genoteerd staat op de beurs voor elektriciteitsdistributie en hernieuwbare energie en een derde (azuurblauw). Op de ‘azuurblauwe’ tak, de waterkrachtcentrales, richten zich de stakingsacties. Door Brussel wordt geëist dat deze tak marktconform moet gaan werken met de mogelijkheid tot concurrentie. Daarnaast is er onrust en acties bij de gassector van Engie. Ze zijn bang voor de gevolgen van een voorgenomen regeling, waarbij nieuwe gebouwen niet meer mogen worden aangesloten op het gasnet. Verschillende politieke partijen hebben zich aangesloten bij het verzet tegen het Hercules project. Ze wijzen op “de talrijke gevaren van de voorgestelde ontmanteling van het EDF”.
Barbara Pompili, minister van Ecologische Overgang, stelde dat de onderhandelingen worden voortgezet: “De wens van de regering is natuurlijk niet om één van de industriële juwelen van Frankrijk te destabiliseren”.
9. Gesjoemel rond de aangelegde voorraad ‘maskers’.
De onderzoekscommissie van de Senaat naar het beheer van de coronacrisis, stelt de betrokkenheid van de directeur-generaal Gezondheid (DGS). Jérôme Salomon aan de kaak. Hij wordt er van beschuldigd dat hij in 2019 zou hebben gelobbyd om een rapport te wijzigen over de voorraad maskers die nodig zouden zijn in geval van een epidemie. Bruno Retailleau, de voorzitter van de LR groep in de Senaat, stelde, “de heer Solomon heeft druk uitgeoefend op een comité van deskundigen om de conclusies over de voorraad maskers te wijzigen,”. In augustus 2018 is door Jean-Paul Stahl, hoogleraar besmettelijke ziekten aan het universitair ziekenhuis van Grenoble, een deskundigenrapport ingediend bij het Franse agentschap voor de volksgezondheid. Zij adviseerden de overheid om in het geval van een mogelijke pandemie één miljard maskers aan te schaffen. Twee maanden later stelde Jérôme Salomon voor om tussen de 50 en 100 miljoen maskers te bestellen. Een enorm verschil. De commissie stelt dat Jérôme Salomon zich moet verantwoorden, omdat er een tekort aan maskers was tijdens de eerste golf. Deze onthullingen zouden de positie van de directeur-generaal van de gezondheidszorg, en met hem de hele uitvoerende macht, verzwakken.

 


Nieuwsupdate 09 12 20

Covid-19: Persconferentie Castex op donderdag 10 december.”Er is een risico op een derde golf”, waarschuwt Gabriel Attal.


1. De regering komt vandaag bijeen om de strategie te bespreken die er na de 15 december zal worden gevoerd. Vandaag waarschuwde de regeringswoordvoerder Gabriel Attal ons alvast. “Er is een risico op een derde golf. Het gebeurt al in de Verenigde Staten en sommige Aziatische landen.” zei hij en stelde vast dat het doel van Emmanuel Macron van 5.000 wekelijkse besmettingen nog lang niet lijkt te zijn bereikt. De afgelopen week hebben de epidemiecijfers een plateau bereikt met 10.000 nieuwe gevallen per dag. Deze gegevens, die minder goed zijn dan verwacht, kunnen de geleidelijke versoepelingen verstoren. “De president heeft een strategie in fases, maar deze fases zijn duidelijk geconditioneerd door de gezondheidscriteria”, waarschuwde de woordvoerder.
Tijdens de vergadering van de Raad voor ‘de verdediging van de gezondheid’ moet de regering beslissen of ze “een aantal zaken voor 15 december heroverweegt”. De ‘cijfers zijn ons enige kompas,” concludeerde hij. Voor morgen, donderdag, staat er een persconferentie van premier Jean Castex op het programma om meer duidelijkheid te geven.
2. ‘Afluister’proces: vier jaar geëist tegen Sarkozy
Nicolas Sarkozy en zijn advocaat, Thierry Herzog, worden ervan verdacht dat ze geprobeerd hebben om een hooggeplaatste magistraat, Gilbert Azibert, om te kopen om informatie te verkrijgen over een juridische procedure die tegen Sarkozy zou worden opgestart. Het is een geruchtmakend proces waarin vooral in ‘rechtse’ kringen wordt gesuggereerd dat het hier een ‘politiek’ proces betreft.
De magistraten van de Nationale Financiële Aanklager (PNF) hebben vier jaar gevangenisstraf geeist, waarvan twee jaar voorwaardelijk, tegen Sarkozy.
Dit is de eerste keer in de geschiedenis van de 5de Republiek, dat er een gevangenisstraf wordt geëist tegen een voormalige president. “De feiten zouden niet zijn gebeurd als een voormalige president de verantwoordelijkheid en de plichten van het ambt dat hij bekleedde in gedachten had gehouden”, stelde de aanklager Blachon. Aan de hand van stukken uit het dossier die op een scherm in de rechtszaal werden geprojecteerd, beschreven de aanklagers “toegang tot de hoogste rechterlijke instantie” en een “doofpotaffaire”. Zelfs het hoofd van het parket, Jean-François Bohnert, kwam persoonlijk om steun te betuigen aan zijn twee collega’s. “Niemand is hier op zoek naar wraak op een voormalige president van de Republiek”, zei Bohnert. De advocate van Sarkozy, Jacqueline Laffont stelt dat de eisen kant noch wal raken. Haar cliënt heeft er “het volste vertrouwen in” dat de bevindingen van de aanklagers ontzenuwd worden.
3. Volgens Emmanuel Macron is “de energie en de ecologische toekomst van Frankrijk afhankelijk van kernenergie”.
Emmanuel Macron heeft in Le Creusot, het nucleaire bedrijf Framatome bezocht. In een lange toespraak schetste hij de toekomst van ‘kernenergie’ voor Frankrijk. Hij benadrukte het belang van kernenergie, die regelmatig onder vuur ligt van ‘groene’ bestuurders en milieuorganisaties. “De Franse toekomst hangt af van een CO2 arme industriële ambitie” en “de nucleaire industrie speelt daarbij een essentiële rol”, stelde hij. Vervolgens presenteerde hij drie “strategische lijnen” die de toekomst van de sector onderstrepen.
Ten eerste blijft kernenergie een essentieel onderdeel van de Franse energiemix. “Ik ben nooit een voorstander geweest van kernenergie, maar als we onze energiemix opnieuw in evenwicht moeten brengen, moet kernenergie de komende decennia een belangrijke pijler blijven”, verzekerde hij.

Een snelle afbouw van kernenergie zou neerkomen op “het openen van kolen- of gasgestookte centrales.” Bovendien moet kernenergie ook worden verdedigd als een industriële sector die werkgelegenheid schept. “Weinig sectoren bieden zoveel perspectieven, vooral voor onze jeugd”, stelde hij. De boodschap is dus duidelijk, en vooral gericht aan de jeugd: “de nucleaire industrie biedt een toekomst aan technici, onderzoekers en arbeiders”. Bovendien zal deze sector, gesteund door het herstelplan, een “essentiële” rol spelen in de ontwikkeling van de ambitie van de overheid op het gebied van waterstof.

4. Macron en de Franse strijdkrachten.

Macron is van mening dat de Franse strijdkrachten op kernenergie blijven steunen. “Kernenergie blijft de hoeksteen van onze strategische autonomie”, en is ook een sleutelelement om van Frankrijk een “onafhankelijke, en geduchte militaire macht” te maken. Hij kondigde aan, dat ‘de Charles de Gaulle’, die in 2038 het einde van zijn levensduur zal bereiken, zal worden vervangen door een nucleair vliegdekschip . De fabriek van Framatome in Le Creusot zal onderdelen van het nucleaire aangedreven toekomstige vlaggenschip produceren.
De minister van de strijdkrachten, Florence Parly, gaf daarna details over dit toekomstige schip. Het zal een tonnage hebben “van ongeveer 75.000 ton”, 300 meter lang zijn en kan “ongeveer 30 SCAF-jagers en 2.000 matrozen” herbergen. Macron sloot de bijeenkomst af: “we willen uit deze crisis komen door te herinvesteren” in deze energie, waarin “er een toekomst is” en waarin de uitvoerende macht “gelooft”. De reactie uit de ‘groene’ hoek kwam direct. Greenpeace stelde dat kernenergie “een valse oplossing is die niet bijdraagt aan de ecologische balans in Frankrijk”.
5.Savoie: vijf doden in de crash van een reddingshelikopter…
De helikopter, een Airbus EC135 van Service aérien français (SAF), stortte gisteravond neer op een hoogte van 1800 meter met aan boord vier medewerkers (1 piloot, 1 instructeur piloot, 1 lieroperator en 1 lierinstructeur) en twee redders van het CRS Alpes . Het ongeluk vond plaats in de gemeente Bonvillard, zo’n 15 kilometer ten zuidwesten van Albertville.
“Toen het alarm werd gegeven, werd de hele reddingsketen in gang gezet: drie helikopters in totaal en een grondinterventie om de overlevenden zo snel mogelijk te vinden als die er waren en de helikopter te lokaliseren”, zei de prefect van de Savoie. Pascal Bolot kondigde ook aan dat er een onderzoek is ingesteld naar de toedracht. “Ze waren er om levens te redden, om te trainen en ze verloren hun eigen leven. Ik denk aan hun families, hun kinderen en ik vertel hen dat de hele natie vanavond bij hen is omdat ze voor een nobele zaak zijn gestorven”, stelde de prefect van Savoye in zijn condoleances aan de families. Ook Emmanuel Macron betuigde zijn steun. ” Vanavond in Savoie zijn 3 leden van de Franse luchtreddingsdienst en 2 CRS Alpes omgekomen bij een helikoptercrash. Een persoon, gewond, vecht voor zijn leven. De steun van de Natie gaat uit naar de families, vrienden en collega’s van deze Franse helden”, twitterde hij. Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin heeft aangekondigd dat hij de site vandaag zal bezoeken.
6.Covid-19: 380 doden en 13.713 nieuwe gevallen in 24 uur.
Volgens het Franse volksgezondheidsrapport zijn er in de afgelopen 7 dagen 8.373 nieuwe ziekenhuisopnames , waarvan 1.100 op de intensive care. Er werden gisteren 13.713 nieuwe gevallen van Covid-19 gemeld. Er waren 380 nieuwe sterfgevallen in het ziekenhuis te betreuren.
Dit brengt het totale dodental van Covid-19 sinds het begin van de epidemie op 56.352.
7.Thuisonderwijs:
Dit is een van de hete hangijzers van de wet tegen separatisme – omgedoopt tot de wet “versterking van de republikeinse beginselen” – die vandaag aan de Ministerraad is voorgelegd. Emmanuel Macron wil dat het onderwijs vanaf drie jaar verplicht wordt en dat “thuisonderwijs strikt beperkt wordt “. Maar ‘thuisonderwijs’ is een groot goed in Frankrijk en leidde tot felle discussies. En dus bond Jean Castex in. “In het Franse recht is het beginsel van de leerplicht, een beginsel met uitzonderingen. We stellen deze logica niet ter discussie”, stelde hij. “Maar sommige mensen gebruiken deze uitzonderingen om hun kinderen op te voeden met doeleinden die in strijd zijn met de wetten en waarden van de Republiek. Dit moet worden vermeden en bestraft. Maar het kind met het badwater weggooien dat wil hij niet. “Als je uit het schoolsysteem wilt stappen, kan dat binnen het kader van vastgestelde criteria”, stelde Castex. De criteria zijn: “de gezondheidstoestand of de handicap van het kind”, “intensieve sport- of kunstbeoefening”, ” geografische afstand tot een school” en “andere uitzonderlijke redenen”. Jean Castex hoopt op deze manier een uitweg te vinden in dit dossier en zei dat de overheid “degenen die dit recht gebruiken in het belang van hun kinderen niet zal bestraffen”. Of het genoeg is om het vuur te blussen?
8. De raddraaiers. (les Casseurs)
De minister van Justitie, Eric Dupond-Moretti, stelt dat hij “werkt” aan een tekst om “het mechanisme te versterken” voor de strijd tegen extreme geweldadigheden tijdens demonstraties.
“We gaan binnenkort aanklagers, politieagenten en prefecten bij elkaar brengen. Ik heb dit initiatief gelanceerd om beter samen te werken” en “het systeem te versterken” Op zaterdag hebben de beelden van geweld aan het einde van de demonstratie een grote schok teweeg gebracht. “In het verleden konden we met toestemming van de officier van justitie preventief ingrijpen”, zei hij. Het heeft zijn vruchten afgeworpen. “We openden de tassen en vonden maskers, wapens, hamers, traangas, zwarte kleren en bivakmutsen. “Ik werk (aan een tekst) met methode en precisie,” voegde Dupond-Moretti eraan toe.”Het doel is op voorhand juridische stappen te ondernemen om de ontmanteling van hun netwerken mogelijk te maken. Het idee is om deze groep en zijn organisatie beter in kaart te krijgen en “het probleem bij de wortel aan te pakken”.
9. De katholieke kerk in financiële problemen.
Door de Covid-19-epidemie heeft de katholieke kerk niet kunnen profiteren van haar belangrijkste bron van inkomsten, de collectes.”Een echte financiële schok”, waarbij een daling van 30 tot 40% van de inkomsten werd geregistreerd, stelde de Franse Bisschoppenconferentie (CEF). Dit nettoverlies, geschat op 90 miljoen euro, werd veroorzaakt door de volledige of gedeeltelijke sluiting van de kerken, waardoor de Kerk haar belangrijkste bronnen van inkomsten, zoals de inzameling of de “casuel”, betaald voor de ceremonies, is kwijtgeraakt

Nieuwsupdate 08 12 20

1. Macron in aanvaring met de politiekorpsen.

Na het interview van Macron op Brut zijn er uit protest tal van acties geweest van de Nationale politie en Gendarmerie. Er waren verkeersblokkades en demonstratieve controles waarbij de politie stelde dat zij ‘noch op huidskleur, noch op ras discrimineerden’. Ze eisten dat Macron zijn woorden zou intrekken. Op de pro politiesite ‘horsservice’, opgericht door oa. ‘oud’ politieagenten, werd opgeroepen om voortaan met scherp te schieten op ‘linkse raddraaiers’. In dit bericht schreef de ‘pro-politie groep’: “Voor alle bommengooiers, voor de mortieren, voor de molotovcocktails, voor de hamers en de kasseien, geen LBD…. Open het vuur!”. Na een paar uur werd het bericht verwijderd, bevestigde de nationale politie. De politie zelf heeft aangifte gedaan en de zaak is door verwijzen naar het openbaar ministerie.
2.Politie: Macron roept op tot een “Beauvau de la Sécurité”.
Onderdruk en de kritiek van de politiekorpsen heeft Emmanuel Macron een brief aan de politievakbonden geschreven om in januari een overlegronde te houden over de politiehervorming met vertegenwoordigers van wetshandhavingsinstanties, gekozen bestuurders en burgers.
Met deze “Beauvau de la Sécurité”, genoemd naar de plek waar het Ministerie van Binnenlandse Zaken is gevestigd, wil Macron de omstandigheden waaronder de politie opereert verbeteren en de vertrouwensband met de Fransen verstevigen. De bijeenkomsten zullen gebaseerd zijn op de hervormingsplannen die door minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin onlangs zijn gepresenteerd. “Er is een dringende noodzaak om te handelen,” stelt Macron die Gérald Darmanin heeft gevraagd om “zo snel mogelijk” in overleg te gaan met de politievakbonden. “Ik wil snel en concreet vooruitgang boeken om de voorwaarden voor de uitoefening van het mooie en onmisbare beroep te verbeteren. Afsluitend stelt hij “Frankrijk heeft zijn politieagenten en gendarmes nodig (…), we zijn hen steun en bescherming verschuldigd. Deze brief is een antwoord op de brief van de secretaris-generaal van de vakbond Unité-SGP-FO Yves Lefebvre, die gisteren aan het staatshoofd is geschreven. Lefebvre geeft daarin uiting aan de “woede” die er bij de politieagenten leeft, veroorzaakt door zijn opmerkingen over discriminatie op uiterlijk en ras door de politie..
3. Vogelgriep: Eerste eendenfokkerij in Frankrijk besmet.
Een eerste Franse boerderij, die eenden fokt in Les Landes, is besmet met de vogelgriep, stelt het ministerie van Landbouw.
De ziekte was onlangs in Frankrijk al aangetroffen in dierenwinkels en bij wilde vogels, maar niet op boerderijen. “Als preventieve maatregel” zijn de 6.000 eenden op de boerderij in Bénesse-Maremne, geruimd. Er bestond al het vermoeden van besmetting met het vogelgriepvirus op dit bedrijf, na een abnormaal hoog sterftecijfer. “Om het risico van verspreiding van het virus onder controle te houden, zijn verplaatsingen van pluimvee verboden” in een 10 km lange zone rond de uitbraak “waar strenge sanitaire maatregelen in acht moeten worden genomen”, benadrukte het ministerie. Het ministerie stelt dat “de vogelgriep niet op de mens kan worden overgedragen door de consumptie van pluimvee, eieren en foie gras “. De producenten van foie gras zijn bang voor een omzetdaling in de sector die toch al zwaar getroffen wordt door de coronapandemie en de sluiting van de restaurants.
4.Covid-19: 366 nieuwe sterfgevallen in 24 uur, meer dan 3000 mensen op de IC.

Er zijn in de afgelopen 7 dagen 8.374 nieuwe ziekenhuisopnames geregistreerd, waarvan 1.131 op de intensive care. In totaal liggen 26.365 Covid-19 patiënten in Frankrijk in het ziekenhuis, een cijfer dat de afgelopen twee dagen is gestegen. Van hen worden 3198 patiënten op de intensive care behandeld. Er zijn slechts 3.411 nieuwe gevallen van Covid-19 geregistreerd. Dit aantal is sterk gedaald ten opzichte van de 11.022 nieuwe gevallen van de dag ervoor. Maar op maandag worden de gepubliceerde gegevens naar beneden toe beïnvloed door de sluiting van de analyselaboratoria in het weekeinde.

5. Proces aanslag Joodse Hypermarche 15 januari 2015

Het openbaar ministerie eiste bij verstek voor Mohamed Belhoucine een levenslange gevangenisstraf. Hetzelfde geldt voor Ali Riza Polat, die beschuldigd wordt van medeplichtigheid. Tegen Mehdi Belhoucine, eveneens bij verstek, wordt 20 jaar gevangenisstraf geëist. Tegen de weduwe van Coulibaly, Hayat Boumedienne, die in Syrië verblijft, is 30 jaar geëist.
Tegen een zestal medeplichtigen en handlangers die oa. betrokken waren bij het leveren van wapens en geld werden straffen geëist van 17 tot 20 jaar.
“Zij waren de spil en de ruggengraat van deze terroristische aanslag.” stelden de openbaar aanklagers. “Het gaat er niet om de levenden te laten boeten voor de daden van de doden, maar om de levenden te straffen die de doden hebben laten handelen”.
In hun requisitoiren gebruiken de twee officieren van justitie voor elk van de verdachten hetzelfde argumentatieschema: de verankering in het islamitisch radicalisme. Het feit dat ze op de hoogte waren het radicalisme en de plannen van Amedy Coulibaly en hun band met verschillende terroristische cellen.
6. Bouw van sociale huurwoningen.
53% van de steden die verplicht zijn om voldoende sociale huurwoningen te bouwen, voldoen niet aan hun wettelijke doelstellingen. Dit blijkt uit een studie van De Abbe Pierre Foundation die zich uitstrekt over de periode 2017-2019.
Sinds 2000 verplicht de wet ‘solidariteit en stadsvernieuwing’ (SRU) de gemeenten met meer dan 3.500 inwoners dat hun woningbestand voor 20% moet bestaan uit sociale woningen, een aandeel dat tot tot 25% in de komende jaren tot 2025 moet worden verhoogd. Volgens de berekeningen van de Abbé Pierre Foundation heeft 53% van de gemeenten, d.w.z. 550 steden, hun doelstellingen voor de periode 2017-2019 niet gehaald.
Bovenaan de lijst van slechte leerlingen staan vooral Paca-gemeenten. In deze regio heeft 83% van de gemeenten die onder de wet vallen hun doelstelling in de loop van de periode niet gehaald, vóór Corsica (67%) en vervolgens Pays de la Loire (59%).
“In de eerste jaren van de SRU-wet waren de staat en de prefecten niet streng genoeg en veel gemeenten hoopten dat de wet niet zou worden toegepast”,stellen de onderzoekers. “Er zijn burgemeesters, maar ook de bevolking zelf die sociale huisvesting weigeren uit angst voor verpaupering door het aantrekken van sociaal zwakkeren en het teruglopen van het ‘woongenot’.
7.Carrefour wil 15.000 jongeren aannemen in 2021.
Carrefour wil de “Covid-generatie”, die op het punt staat de arbeidsmarkt te betrekken een kans bieden. De CEO Alexandre Bompard gaf aan dat hij in 2021 15.000 jongeren in dienst wil nemen, waaronder 50% van de jongeren uit achterstandswijken.
“Elk jaar is iets meer dan 20% van de werklozen, jonger dan 25 jaar, terwijl er 750.000 jongeren op de arbeidsmarkt” bijkomen, stelt Alexandre Bompard. “Dit jaar is nog eens extra moeilijk vooral voor de ‘Covid-generatie’ zoals hij dat noemt. Hij wil het aantal banen voor jongeren bij Carrefour te verhogen: “Volgend jaar, in 2021, nemen we 15.000 jongeren aan, die we ofwel een vast contract ofwel een studiecontract aanbieden”. Dat is “50% meer dan het voorgaande jaar. “Ik wil 50% van deze jonge rekruten uit kansarme wijken, vooral uit de ‘moeilijke wijken’ van de steden”
Carrefour is van plan om rechtstreeks naar hen toe te gaan. “De eerste zeer concrete oplossing is het bereiken van schoolkinderen in het derde jaar van de middelbare school, tijdens de “derdejaarsstages”. Als de evolutie van de pandemie het toelaat, “zullen we volgend jaar 3000 3de jaars stages instellen”. Bovendien wil het bedrijf een financiële bijdrage leveren van 500 euro aan het halen van een rijbewijs.
8.Wiskunde: Frankrijk, slechtste leerling van de klas.
Het is geen verrassing meer, en dat is al lang zo: Franse studenten hebben geen ‘wiskundeknobbel’. Verre van dat. Volgens de resultaten van het Trends in International Mathematics and Science Study (Timss), uitgevoerd in mei 2019 staat Frankrijk op de laatste plaats onder alle landen van de Europese Unie, met resultaten die vergelijkbaar zijn met die van Roemenië.

Het is ook de op één na laatste in de OESO-landen, vóór Chili. Aan de andere kant van het spectrum staan de landen die veel beter presteren: Singapore, Hongkong, Zuid-Korea, Taiwan en Japan strijden om de top van de ranglijst. Om u een idee te geven Nederland stond op plaats 2 binnen de EU na Finland en Vlaanderen die de lijst altijd fier aanvoerde is wat weggezakt.

9 .Ardèche: 5 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor het doden van de haan Marcel

De man uit de Ardéchois die in mei de haan van zijn buurman doodschoot heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van 5 maanden, een boete van 300 euro en een verbod van drie jaar om een wapen te dragen, opgelegd gekregen door de rechtbank in Privas. Het gekraai van de haan Marcel was de man te veel geworden. Maar hij betuigde spijt. “Ik heb spijt van wat ik gedaan heb, ik had nooit mijn pistool moeten pakken. Maar ik was totaal doorgedraaid van het hanengekraai, ik kon het niet meer aan.” Sébastien Verney, de eigenaar van Marcel, had in augustus een petitie opgesteld met de titel “Gerechtigheid voor de haan Marcel! Voor de rechtbank stelde hij “Een vreselijk drama heeft onze familie getroffen: de moestuin van onze familie werd vernield en onze arme haan Marcel werd extreem wreed afgeslacht. Een barbaarse daad die ons diep heeft geschokt in het kleine paradijs dat we voor onze familie en onze dieren hadden gebouwd”.
“We wonen in de Ardèche, een trots landelijk gebied. Wie wordt nu het volgende slachtoffer: het koeren van de tortelduiven, de tarweoogst, de tomaten die groeien, het gebalk van de ezel, het gebeier van de kerkklokken of het grazen van onze koeien? voegde Sébastien Verney er pathetisch aan toe.

Nieuwsupdate 07 12 20

1. Castex is bang voor een derde golf na de opheffing van de ‘lockdown’ op 15 december, net zoals dat in de VS gebeurd is na Thanksgiving. “ Vanaf 15 december, “als de doelstellingen worden bereikt is geen certificaat meer nodig om in Frankrijk te reizen. Er komt een avondklok van 21.00 tot 7.00 uur wordt in het hele land. Reizen naar het buitenland is toegestaan, maar reizigers moeten rekening houden met het advies van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken en de specifieke bepalingen van elk land afzonderlijk. Om naar Spanje te gaan is bijvoorbeeld een negatieve PCR-test nodig die minder dan 72 uur voor aankomst wordt uitgevoerd. In Italië zullen de Franse toeristen een negatieve PCR-test minder dan 48 uur voor aankomst moeten kunnen overleggen. Er wordt een run verwacht op de ‘test locaties’. De voorspelling is dat de Fransen zich massaal willen laten testen voordat ze zich bij hun familie voegen met kerst. Laurent Wauquiez de president van de regio Auvergne Rhone-Alpes stelde, “we moeten dus anticiperen en de middelen geven aan iedereen die zich de week voor 24 december wil laten testen”. Anne-Claude Crémieux, viroloog, lid van de Nationale Academie voor Geneeskunde, stelde dat een test alleen nuttig is als deze een week voor vertrek wordt uitgevoerd en iedereen daarna ‘in huis blijft’ om te voorkomen dat het virus zich alsnog verspreid.

2.. Geweld in Parijs: Honderden “raddraaiers”, en 95 arrestaties.

Auto’s en straatmeubilair in brand gestoken en etalages geplunderd: de demonstratie tegen Algemene Veilgheidswet en de armoede verliep dit weekeinde uiterst gewelddadig. In totaal waren er 90 demonstraties in Frankrijk. En er werden incidenten gemeld in Lyon, Dijon en Nantes.
Volgens de politie zijn er 95 mensen gearresteerd in heel Frankrijk. 42 van hen werden gearresteerd in Parijs. Zondagochtend stelde minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin dat 67 politieagenten en gendarmes – waarvan 48 in Parijs – gewond raakten tijdens de demonstraties, waarbij ongeveer 52.000 mensen op de been waren.
Het hele politieke spectrum veroordeelde het geweld. Bruno Retailleau, voorzitter van de LR senatoren, stelde woedend: “Hoeveel weken zullen Emmanuel Macron en zijn minister van Binnenlandse Zaken nog hulpeloos toekijken hoe 400 misdadigers de straten van Parijs in brand steken? “Rémi Féraud, senator van de PS riep op tot “solidariteit met de slachtoffers van deze misstanden en met de ordehandhavers die opnieuw geconfronteerd worden met extreem geweld. Hoe komt het dat ze nog steeds niet uit de weg zijn geruimd? De vraag dringt zich op.”, stelde hij.

3.Macron: “Misschien ben ik geen kandidaat.”.

Emmanuel Macron heeft een les geleerd tijdens de gezondheidscrisis, waarin “we absoluut onvoorspelbare dingen hebben meegemaakt”. Hij “sluit ook niets uit”, inclusief het scenario op de manier van Francois Holland, die het idee om zich kandidaat te stellen voor de verkiezingen van 2017 opgaf. “Misschien kan ik geen kandidaat zijn,” stelde hij aan het einde van een geruchtmakend interview van meer dan twee uur met de online jongeren media ‘Brut’. “Misschien zal ik in het laatste jaar onpopulaire maatregelen moeten nemen (…),waardoor het voor mij onmogelijk zal zijn om een kandidaat te zijn”. Zijn uitspraken over ‘politiegeweld’ en ‘racisme’ riep veel weerstand op in politiekringen…”Ik heb er geen moeite mee om de term ‘politiegeweld’ te gebruiken, maar ik nuanceer het het,” zei hij. “Er zijn politieagenten die gewelddadig zijn” en “die gestraft moeten worden”, maar tegelijkertijd sprak hij zijn afschuw uit over de politieagente die ‘werd aangevallen door gekken” en sprak in dat verband over het ‘ensauvagement’ (verloedering) van de Franse samenleving. Waar in politiekringen vooral veel verontwaardiging over was is dat Macron stelde dat mensen op basis van hu huiskleur en uiterlijk, vaker aangehouden en gecontroleerd worden. In dit verband kondigde hij de oprichting aan van een “internetplatform” om discriminatie te melden. De politievakbonden hebben inmiddels geëist dat Macron zijn uitspraken terugneemt.

4. Macron maakte zich in het interview met Brut ook buitengewoon kwaad op de ‘ecologen’ die van hem verwachten dat hij de uitkomsten van de ‘Burger Klimaat Conventie’ onverkort uitvoert. Feitelijk heeft hij dat in juni min of meer toegezegd, maar is daarna snel op zijn schreden teruggekeerd. Emmanuel Macron stelde kwaad” Het gaat om “een studie”, de analyse “van de gevolgen” en “begeleidende maatregelen”… “Ik ben echt heel boos op die activisten die me in het begin gesteund hebben en die nu zeggen “je moet de tekst nemen alsof de totale waarheid onthuld is”! (…) Maar dat doe ik niet … het is de Bijbel niet, of de Koran”, reageerde hij kwaad. “Niemand heeft zoveel gedaan op dit terrein als wij in de afgelopen drie jaar,” stelde hij afsluitend.

5. Covid-19: E zijn 11.022 nieuwe gevallen van coronavirusinfectie in 24 uur geregistreerd. Dat is ver boven het doel van 5.000 gevallen dat door de regering is vastgesteld om de inperkingsmaatregelen op 15 december op te heffen. In de afgelopen week schommelde het aantal nieuwe positieve dagelijkse tests tussen de 4005 en 14.064, met een gemiddelde van 10.500 per dag. Het aantal patiënten op de intensive care is iets afgenomen, tot 3210 tegen 3220 de dag ervoor. Dat is het tweede criterium dat door de regering is vastgesteld om een einde te maken aan de reisbeperkingen. Het aantal patiënten in reanimatie moet worden teruggebracht tussen de 2500 en 3000. Virologen stellen inmiddels dat “het doel om het aantal besmettingen onder de 5000 te laten uitkomen gecompliceerd en zelfs onmogelijk zal zijn.

6. Getto’s en Islamisme.

De president van de regio Ile-de-France, Valérie Pécresse stelt dat “we het islamisme niet kunnen uitroeien als we de stedelijke getto’s niet afbreken”. Deze “getto’s (…) stimuleren het seperatisme en de indoctrinatie”. Ze kritiseert de regering die feitelijk niets doet aan deze grootstedelijke problematiek. Ze pleit voor een bouw- en toewijzingsbeleid voor deze wijken die een echte sociale mix mogelijk maken en de middenklasse daar vast te houden en terug laten keren”. Gevraagd naar een verband tussen “terrorisme en immigratie”, stelt Precresse dat “men blind zou moeten zijn om niet te zien . “Samuel Paty’s moordenaar was Tsjetsjeen. De aanval van Nice is gepleegd door een illegale Tunesiër. Maar zegt ze, ook jonge Fransen groeien ook op met een hekel aan hun land”. Ze hamert erop dat vooral de illegale migranten snel moeten worden teruggestuurd. Ze is voor de versterkte controle op islamitische verenigingen en Moskeen. Valérie Pécresse wijst er op dat in de regio Ile-de-France enkele tienduizenden kinderen van alle leeftijden op niet onder staatstoezicht staande scholen zitten die onderworpen zijn aan een islamitische ideologie. “De sluiting van deze scholen is een prioriteit,” zegt ze.

7. Olivier Véran kondigt een kerstbonus aan voor 2,5 miljoen huishoudens.
Een uitzonderlijke eindejaarsbonus wordt op 15 december uitgekeerd aan 2,5 miljoen huishoudens met een laag inkomen, kondigde de minister van Solidariteit en Volksgezondheid, Olivier Véran, vandaag aan. Deze kerstbonus wordt uitgekeerd aan uitkeringsgerechtigden van de Revenu de Solidarité Active (RSA), de Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) en de Allocation Équivalent Retraite (AER). Voor RSA-begunstigden varieert dit afhankelijk van de samenstelling van het huishouden, van 152,45 euro voor een alleenstaande tot 381,12 euro voor een echtpaar met drie kinderen. Voor elke extra persoon in het huishouden wordt een bedrag van 60,98 euro toegevoegd. De kerstbonus komt bovenop de solidariteitshulp die al in november is uitgekeerd aan de begunstigden van de RSA, de ASS en de AER.
8.Met Kerstmis is 20% van de ouders niet in staat zijn om cadeaus te geven aan hun kinderen.
In totaal zullen 2,8 miljoen (20%) ouders hun kinderen dit jaar niet kunnen verwennen. Dat blijkt uit een Ifop-onderzoek. Bij de allerarmste” is dat zelfs 36%. “De gezondheidscrisis heeft een miljoen Fransen extra in armoede geduwd, waardoor de 9,3 miljoen mensen die in Frankrijk al onder de armoedegrens leven, nog eens verder onder de armoedegrens komen te zitten. Dit zijn gezinnen, jongeren, studenten, werklozen en alleenstaanden, stelt Dominique Besançon, afgevaardigde van Dons Solidaires.
52% van de gezinnen moet moeilijke keuzes maken om hun kinderen cadeaus te geven.
Voor de armste gezinnen zullen 1,9 miljoen ouders een beroep moeten doen op hulp van buitenaf (verenigingen, familie). De vrijwilligersorganisatie roept op tot de vrijgevigheid en lanceert nu voor de elfde keer de actie “Kerstmis voor iedereen”. De campagne “maakt het mogelijk, dankzij de inzet van vrijwilligers en bedrijven om duizenden geschenken te herverdelen aan mensen in moeilijkheden”, zegt de vereniging.
9.Frankrijk en Marokko ondertekenen een overeenkomst over illegale minderjarigen Marokkanen.
Frankrijk en Marokko hebben vandaag in Rabat een overeenkomst ondertekend om de terugkeer van minderjarige migranten naar hun land van herkomst te vergemakkelijken.
Het doel is om ” maatregelen te nemen die het meest geschikt zijn voor de belangen van deze kinderen, met inbegrip van hun terugkeer” naar Marokko. Net als andere Europese landen heeft Frankrijk zijn inspanningen opgevoerd om de terugkeer van illegale migranten te versnellen. De procedures voor jongeren onder de 18 jaar zijn het meest complex vanwege de bescherming die alle minderjarigen genieten, door het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind. Uiteindelijk is het de bedoeling dat Franse rechters de mogelijkheid krijgen om hun terugkeer naar Marokko te reguleren. Volgens schattingen van de regering zijn er tussen de 16.000 en 40.000 illegale minderjarigen in Frankrijk, die vaak onder erbarmelijke omstandigheden leven en uitgebuit worden

Nieuwsupdate 04 12 20

Jean Castex en de Minister van Volksgezondheid Olivier Véran hebben de details gegeven van het tijdschema voor de Franse vaccinatiecampagne, die in januari van start zou moeten gaan.

Ze zijn grotendeels conform de aanbevelingen van de Hoge Autoriteit voor Gezondheid (HAS). Castex stelde dat de vaccinaties niet verplicht zullen zijn en “gratis voor iedereen”. Er zullen drie onderscheiden fasen zijn.
1. Fase 1: de ouderen in Ehpad
Niet verwonderlijk, zullen de ouderen in Ehpad voorrang krijgen. “Het personeel” van deze vestigingen, zal daar onderdeel van uitmaken, stelt Jean Castex. In totaal “vertegenwoordigt dit ongeveer een miljoen mensen. Dat komt overeen met het aantal vaccins dat in de eerste maand zal worden geleverd”, vervolgt hij. De nadruk ligt op de ouderen in de Ehpad omdat die in kwestbare groepen samenleven voegde Veran er aan toe. Deze eerste fase gaat “begin januari 2021” van start, zodra de onafhankelijke gezondheidsagentschappen, met name het Europees Geneesmiddelenbureau, “uiterlijk” op 29 december het licht op groen hebben gezet voor het Pfiozer/BioNTech-vaccin. Prioritaire personen “zullen een medisch consult krijgen voorafgaand aan de inenting” Dat maakt het mogelijk “de gezondheidstoestand en eventuele contra-indicaties te controleren, de persoon te informeren over de voordelen en risico’s van het vaccin en zijn of haar toestemming te verkrijgen”. Voor de bewoners van Ehpad, “zullen de families uiteraard betrokken zijn bij deze medische procedure,” vervolgde hij.
2. Fase 2: de 65-plussers en risicogroepen.
Daarna zal een tweede fase van de vaccinatie beginnen. “Het doel zal geleidelijk aan worden uitgebreid, eerst naar mensen boven de 75 jaar, dan naar mensen boven de 65 jaar, en vervolgens naar personeel uit de gezondheidszorg en de medisch-sociale sector boven de 50 jaar met onderliggende problemen stelt Olivier Véran. “Afhankelijk van het tijdschema voor de vergunningen voor het in de handel brengen en de levering van de vaccins, begint deze tweede fase rond februari en maart 2021. Het gaat dan om een doelgroep van 14 miljoen mensen.
3. Fase 3: tijd voor de publiekscampagne
Na deze twee fasen, waarbij 15 miljoen mensen betrokken zijn, komt “de tijd voor massale vaccinatie”. Dit zal het moment zijn voor de “algemene publiekscampagne”, die door Emmanuel Macron is beloofd en die “vanaf april tot juni” 2021 zal duren. Maar niet iedereen van de bevolking wordt tegelijkertijd gevaccineerd. “De eerste mensen die worden opgeroepen worden zijn de mensen tussen 50 en 64 jaar oud en die werkzaam zijn in sectoren die essentieel zijn voor het functioneren van het land. Dat zijn oa. politie/veiligheids- en onderwijspersoneel, mensen die werkzaam zijn in de voedingssector, kwetsbare en mensen die tot de armsten behoren en de werkers die voor hen zorgen”. Tenslotte zal “de rest van de bevolking, de volwassenen”, toegang hebben tot het vaccin.
Voor jongeren onder de 18 jaar is nog geen tijdsschema aangegeven want “in dit stadium houden de aanbevelingen op bij volwassenen”, stelt. Olivier Veran. Hij wijst er met klem op dat een vaccin niet synoniem is met een terugkeer naar het normale leven. “We zijn hoopvol gestemd, maar het zal het verloop van de epidemie niet fundamenteel veranderen,” waarschuwde hij. De komende maanden zullen we ons aan de nu geldende regels moeten houden van sociale afstand ed.
4. Dominique Strauss-Kahn en de ‘Sofitel affaire’.”Het is tijd dat ik me uitspreek”, stelde de voormalige IMF-baas in een korte tekst die hij vandaag op Twitter plaatste. De documentaire “zal in de herfst van 2021 worden uitgezonden”, zei hij. “DSK” is van plan om zijn versie te vertellen van de zogenaamde Sofitel-affaire in New York, die nog steeds een van de grootste politieke schandalen in de Franse politiek is.
In oktober 2011 werd Dominique Strauss-Kahn beschuldigd van aanranding van een kamermeisje, Nafissatou Diallo. Hoewel het nooit tot een veroordeling heeft geleid, heeft de zaak de ambities van de voormalige minister van Economische Zaken, die de droom in duigen gooide om president van de Republiek te worden. “Ik heb nooit mijn versie gegeven van de gebeurtenissen die mijn terugtrekking uit het politieke leven markeerden. Anderen deden het voor mij, sprekend uit krantenknipsels, interviews en echte of vermeende feiten. De tijd is voor mij gekomen om mijzelf uit te drukken,” zei Strauss-Kahn. De aankondiging van de documentaire komt drie dagen voor de release van de Netflix-serie “Room 2806”, die ook aan de zaak is gewijd.5.Winteruitverkoop uitgesteld tot 20 januari.
Alain Griset, minister-president belast met het midden- en kleinbedrijf, heeft vrijdag bevestigd dat het begin van de winteruitverkoop wordt uitgesteld tot 20 januari. Twee federaties uit de sector van de detailhandel hadden de regering gevraagd de opening van de winterverkoop uit te stellen tot eind januari, vanwege de sluiting van de winkels in de lockdown. Het is van vitaal belang dat de winkels gedurende enkele weken in de winter tegen een “eerlijke prijs” kunnen verkopen, zonder prijsverlaging, om de cashflow weer op te bouwen en hun uitgaven te herstellen.
De datum van 20 januari valt waarschijnlijk samen met de heropening van de restaurants.
De minister van Economie, Bruno Le Maire, stelt dat dit uitstel van de verkoop “een manier is om kleine handelaren die minder marges hebben een beetje lucht te geven” en hun voorraden te verminderen.”De kleine winkels hebben de steun van de Fransen nodig” Hij rekent erop dat de Fransen zijn oproep zullen begrijpen en de winkels zullen steunen.
6.Covid-19:
Het aantal patiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen voor een Covid-19-infectie blijft dalen en ligt nu op 26.703. In het ziekenhuis zijn 326 mensen gestorven, waardoor het aantal doden in het land sinds het begin van de epidemie op 54.140 is gekomen.

Ook het aantal ziekenhuisopnames blijft dalen met 26.703 patiënten (tegenover 27.013 op woensdag en 27.639 op dinsdag), waarvan 3.425 op de Ic’s.

7. Met hoeveel mensen mag u kerst en oudjaar vieren?

“De circulatie van het virus blijft afnemen, week na week”, constateerde Castex tevreden tijdens de presentatie van de vaccinatiestrategie van de regering. Maar als we Kerstmis en Oud en Nieuw willen vieren met familie en vrienden, “zullen we de afstand moeten houden en altijd zorg dragen voor de bescherming van de meest kwetsbare, vooral onze oudsten,” stelde hij.
Hij zei dat “de meeste van onze Europese buren een maximum aantal gasten hebben vastgesteld voor deze nieuwjaarsfeesten, variërend van 6 tot 10 personen, met uitzondering van kinderen, afhankelijk van het land”. “Het lijkt ons redelijk om een maat van 6 volwassenen exclusief kinderen aan te bevelen,” voegde hij eraan toe. “Begin volgende week” zullen er meer details volgen in de opmaat naar 15 december.
8. Overlijden van Valéry Giscard d’Estaing: Emmanuel Macron vaardigt een nationale rouwdag uit op 9 december.
De dag na het overlijden van Valéry Giscard d’Estaing, hield Emmanuel Macron ter nagedachtenis aan zijn ‘verre’ voorganger een korte toespraak in de Salle des fêtes in het Élysée. “Ik behoor tot een generatie die onder zijn voorzitterschap is geboren en die ongetwijfeld niet altijd heeft kunnen inschatten hoeveel Valéry Giscard d’Estaing voor Frankrijk heeft veranderd” Zijn presidentschap heeft ons land en ons leven getekend,” voegde hij eraan toe, onder vermelding van “de verbetering van de positie van vrouwen; echtscheiding met wederzijdse instemming; stemrecht op 18-jarige leeftijd; vrijwillige onderbreking van de zwangerschap; integratie van onze gehandicapte mensen…”. “Hij heeft ons land in de ogen gekeken, met de ogen van een nieuwe generatie, die vooruitgang wilde”.VGE zal zaterdag in de Auvergne in besloten kring worden begraven. “In overeenstemming met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen (…) zal ik op woensdag 9 december een nationale rouwdag uitroepen” stelde Macron. In de gemeentehuizen zullen rouwregisters worden geopend.
9.”Fransen werken niet hard genoeg” stelt Bruno Le Maire.
De minister van Economische Zaken zet zich in voor de hervatting van de discussie over de pensioenhervorming. Hij stelde echter geen datum vast voor de hervatting van de besprekingen, maar zei te hopen dat dit “snel” zou gebeuren. De minister van Economische Zaken vroeg zich af of het “redelijk is om een pensioenstelsel te handhaven dat niet in evenwicht is”. Het niet hervormen van de pensioenen dreigt de pensioenen te verlagen, stelt hij.

Hij pleitte voor een toename van het nationale arbeidsvolume, dat, zo verzekerde hij, een van de laagste in Europa zou zijn. “Onze totale hoeveelheid werk is onvoldoende, het is een echt probleem.” Hij ging verder met uit te leggen dat “om collectief meer te produceren en meer welvaart te krijgen, we allemaal meer collectief en langer moeten werken, en iedereen zijn plaats moeten krijgen”

10 De “Covid-schuld”.

Het tijdperk van “wat er ook voor nodig is” heeft zijn langste tijd gehad. Zoals aangekondigd, heeft de regering een “commissie voor de toekomst van de overheidsfinanciën” opdracht gegeven om te werken aan de vermindering van de “Covid-schuld”, en om het begrotingstraject weer normaal te maken. “Als we uit deze historische crisis komen, zal de impact op de rekeningen van de natie zwaar en blijvend zijn. We moeten een manier vinden waarop we onze overheidsfinanciën organiseren en beheren”, stelt Castex. De rekening voor de Covid-19-crisis is nu al 186 miljard euro (86 miljard euro aan overheidsuitgaven en 100 miljard euro aan gederfde inkomsten uit belastingen en sociale zekerheid) De overheidsschuld zal dit jaar naar verwachting 119,8% van het bbp bedragen. Jean Arthuis, voormalig minister van Financiën van Jacques Chirac, zal de commissie voorzitten.

Nieuwsupdate 03 12 20

1.De voormalige president van de Republiek Valéry Giscard d’Estaing is overleden.

Hij stierf op 94-jarige leeftijd, omringd door zijn familie. Valéry Giscard d’Estaing was 48 jaar oud toen hij in 1974 het Elysée binnenkwam nadat hij François Mitterrand verslagen had. Hij was de eerste ‘niet-Gaullist’ van de vijfde Republiek.. Hij werd aangeduid met zijn initialen VGE. Op zijn initiatief werd in 1978, nadat zijn verhouding met Jacques Chirac, was bekoeld, de centrum-rechtse fusiepartij Union pour la Démocratie Française (UDF) opgericht. Hij werd politiek gezien als een van de steunpilaren van de Europese christendemocratische en rechts-liberale stroming die lange tijd haar stempel op de Europese politiek heeft gedrukt.
De eerste oliecrisis sloeg tijdens zijn presidentschap toe, waarna de werkloosheid in Frankrijk sterk opliep. Er kwam daarmee een eind aan de ‘dertig glorieuze jaren’, de periode van naoorlogse economische groei in Frankrijk. Giscard d’Estaing legde de nadruk op modernisering van de economie, onder andere door het aantal kerncentrales sterk uit te breiden en een begin te maken met het aanleggen van het TGV spoornet. Hij was een onbetwist expert op financieel-economisch gebied, maar zijn probleem was ‘het volk’, zoals Charles de Gaulle stelde . Giscard d’Estaing had geen enkele voeling met ‘gewone mensen’. Mede daarom werd hij, naast de economische tegenslagen tijdens zijn bewind, in 1981 verslagen door de socialist Mitterrand.
2. Overlijden van Valéry Giscard d’Estaing: .
Emmanuel Macron zal vanavond om 20.00 uur op Tv verschijnen, om een eerbetoon te brengen ter nagedachtenis aan Valéry Giscard d’Estaing. Macron heeft zijn medeleven al betuigd in een lange verklaring waarin hij hulde brengt aan zijn voorganger, wiens “zevenjarig presidentschap Frankrijk heeft getransformeerd”.
“Deze immense dienaar van de Staat was inspecteur van financiën, burgemeester, Frans en Europees afgevaardigde, minister, regionaal president, lid van de constitutionele raad, academicus en president van de Republiek. Hij heeft 65 jaar lang voor het algemeen belang gewerkt, op alle niveaus van de natie. Een dienaar van de staat, een politicus van vooruitgang en vrijheid, zijn dood is een groot verlies voor de Franse natie,” stelde Macron. “Valéry Giscard d’Estaing, met “Maupassant en Baudelaire als gids, was een man van het geschreven woord en de letteren. Als auteur van essays, romans en memoires werd hij in 2003 verkozen tot de Académie française en hield hij nooit op met het cultiveren van de liefde voor onze taal”, besloot Macron.
3.Covid-19: Risicodekking Pandemieën.
De minister van Economie Bruno Le Maire heeft de verzekeraars een ultimatum gesteld: als zij voor maandag 7 december geen ” belangrijk gebaar” maken, zal de regering in het parlement de invoering van een heffing van 1,2 miljard euro op de sector steunen. Le Maire sprak “voor de zoveelste keer” met de verzekeraars om hen te vragen “meer te doen” ter ondersteuning van de cafés, hotels en restaurants, die hard getroffen zijn door de tweede lockdown. “Ik verwacht dat ze op zijn minst de verzekeringspremies voor al deze sectoren bevriezen,” omdat hij de acties die tot nu toe zijn ondernomen, “volstrekt onvoldoende” vond. Sinds het begin van de pandemie is de verzekeringssector herhaaldelijk bekritiseerd omdat zij de door de crisis getroffen bedrijven niet heeft gesteund. Al in maart had Bruno Le Maire hen gevraagd om “deel te nemen aan de nationale solidariteit”. De verzekeraars willen hier niets van weten.
In het kader van een ‘contractvernieuwing’ hebben ze besloten om pandemieën, en dus ook Covid-19, uit te sluiten van hun garanties. Tegelijkertijd hebben verschillende bedrijven hun tarieven voor het jaar 2021 verhoogd, wat hen de woede op de hals haalde van de Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH).
4.Luchtvervuiling.Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft Frankrijk veroordeeld omdat het de Europese richtlijn inzake luchtkwaliteit uit 2008 niet heeft nageleefd en omdat het “de jaarlijkse grenswaarde voor stikstofdioxide stelselmatig en aanhoudend heeft overschreden”. Stikstofdioxide (NO2) is een zeer giftig gas dat vooral door het wegverkeer en met name door dieselvoertuigen wordt uitgestoten. Twaalf Franse agglomeraties worden getroffen door deze overschrijdingen: Parijs, Marseille, Lyon, Nice, Toulouse, Straatsburg, Montpellier, Grenoble, Reims, Clermont-Ferrand, Toulon en de vallei van Arve aan de voet van de Mont Blanc.
De commissie wijst er op dat “met uitzondering van het gebied Clermont-Ferrand, deze inspanningen niet voldoende zijn “. De Commissie geeft de Franse regering een laatste ultimatum: zij geeft haar twee maanden de tijd om hieraan te voldoen. Zo niet, dan zal de zaak opnieuw worden voorgelegd aan het Europees Hof van Justitie, ditmaal met “financiële sancties”. De teksten voorzien in een boete van 11 miljoen euro en dwangsommen van ten minste 240.000 euro per dag.
Als teken dat Frankrijk zich geen illusies maakt over de haalbaarheid, heeft de regering deze boete al begroot: voor 2019 is een voorziening van 81 miljoen euro getroffen.
|

5.Covid-19: de SNCF kampt in 2020 met een tekort van 5 miljard euro .

De SNCF, die zwaar getroffen is door de gezondheidscrisis, zal dit jaar bijna 5 miljard euro verliezen, stelde de CEO Jean-Pierre Farandou. ” We gaan het jaar afsluiten met een aanzienlijk verlies,” vertelde hij de regionale planningscommissie van de Senaat. Ik wil u eraan herinneren dat we in de eerste helft van het jaar, een nettoverlies hadden van 2,5 miljard euro. “We zullen dicht bij het dubbele uitkomen”, voegde hij eraan toe. Gedurende “het hele jaar 2020 zijn we op de financiële markten geweest, om geld te lenen. Om onze leningen terug te betalen, om salarissen te betalen, om onze leveranciers te betalen…”. “We zien de schuld van de SNCF omhoogschieten.” Het bedrijf is van plan om bedrijfsonderdelen te verkopen om hun schuldpositie te verbeteren. Jean-Pierre Farandou, die sinds november 2019 aan het roer van de SNCF staat, zal worden herbenoemd en leiding geven aan de omvorming van de overheidsgroep tot een naamloze vennootschap op 1 januari.

6. Covid-19: Vaccins en de georganiseerde misdaad.

Interpol deed een waarschuwingsbericht uitgaan aan de 194 lidstaten om zich voor te bereiden op acties van de georganiseerde misdaad rond de coronavirusvaccins. In een pers bericht waarschuwt de in Lyon gevestigde internationale politiesamenwerkingsorganisatie voor “mogelijke criminele activiteiten in verband met namaak, diefstal en illegale promotie van vaccins tegen Covid-19 en griep”. “De pandemie heeft al aanleiding gegeven tot ongekende roofzuchtige en opportunistische criminele activiteiten”.
Nu al zijn er ” promotie, verkoop en toediening van nepvaccins” tegen het coronavirus.

“In een tijd waarin verschillende Covid-19 vaccins de goedkeuring en wijdverspreide distributie naderen, zal het van cruciaal belang zijn om de veiligheid van de toeleveringsketen te waarborgen en om illegale websites die namaakproducten verkopen te identificeren”. Interpol roept zijn leden op om waakzaam te zijn voor het risico van het circuleren van valse tests. De eenheid cybercriminaliteit heeft inmiddels zo’n 3000 websites geïdentificeerd die gelinkt zijn aan apotheken die verdacht worden van de verkoop van namaak- en illegale geneesmiddelen en medische apparatuur. “Om niet in de valkuil van deze online zwendel te lopen, is het belangrijk om waakzaam en voorzichtig te blijven bij aanbiedingen die vaak te mooi lijken om waar te zijn”, waarschuwt de organisatie.

7. Covid-19:

In de afgelopen 24 uur zijn 14.064 nieuwe gevallen van Covid-19 ontdekt, waarvan Frankrijk op woensdag 2 december verslag heeft gedaan. Sinds dinsdag zijn er 313 mensen in het ziekenhuis gestorven, wat het dodental op 53.816 brengt. 1252 patiënten zijn in 24 uur opgenomen, 320 minder dan gisteren. Het aantal patiënten dat op de IC is ook gedaald. In totaal liggen er 27.013 patiënten in het ziekenhuis opgenomen, waarvan 3.488 op de IC.

8. Jean Castex schetst de strategie van de regering inzake vaccins .

De Franse regering plant een voorzichtige strategie. “Het zal geen strategie van verplichte vaccinatie zijn, maar een strategie van overtuiging en transparantie.” Het wantrouwen ten aanzien van vaccins is in Frankrijk sterker dan in de buurlanden. “We hebben weinig zicht” op “eerste generatie” vaccins, die tussen -80 en -20 graden Celsius moeten worden bewaard en een complexe logistiek vereisen, stelde Castex. Er zijn twee belangrijke fasen voorzien. Een eerste “zeer gerichte” vaccinatiecampagne tussen eind december en begin januari voor prioritaire personen, gevolgd door een tweede “bredere” campagne gericht op het grote publiek, tussen april en juni. “Omdat we nog nooit zo snel een vaccin hebben gehad, is er veel wantrouwen”. “Het zal de verantwoordelijkheid van de overheid zijn om de Fransen te overtuigen om hen gerust te stellen,”, stelde Castex.

Er is bovendien voorzichtigheid geboden door het feit dat vaccins de ontwikkeling van de ziekte van Covid-19 lijken te voorkomen, maar het is niet bekend hoe lang het vaccin werkzaam is en of ze ook de overdracht van het virus voorkomt. Het primaire doel is dan ook om de ziekenhuisopnames, opnamen en sterfgevallen op de intensive care te verminderen. Voor de “bestrijding” van de epidemie zal moeten worden gewacht “tot studies het bewijs leveren van de brede effectiviteit van de vaccins.
9.Sanofi-GSK’s vaccin.
Sanofi-GSK’s vaccin tegen Covid-19 wordt verkocht voor minder dan 10 euro, zei Thomas Triomphe, Vice President van het Franse laboratorium Sanofi. Toegankelijkheid staat “bovenaan onze prioriteitenlijst, direct na de veiligheid en doeltreffendheid”, stelde Triomphe. Sanofi ontwikkelt momenteel twee soorten vaccins tegen Covid-19. Het meest geavanceerde project, met de Britse partner GSK, bevindt zich momenteel in fase 2 van de klinische proeven en de laatste fase het testen bij de mens zal naar verwachting in de komende weken van start gaan. Sanofi, zet zich in voor de productie van een miljard doses in 2021 en wil zijn vaccin “van meet af aan met een grote toegankelijkheid en betaalbaar aanbieden, benadrukte de Ceo van Sanofi.

Nieuwsupdate 02 12 20

Toenemende spanning rond de pensioenhervorming, wie was Jean Moulin? en wordt de lockdown op 15 december opgeheven?

1.Covid-19: Instituut Pasteur verwacht 1600 tot 2600 patiënten op de IC rond half december. Het Instituut Pasteur stelt “Op basis van de verschillende modellen die we onderzoeken, wordt verwacht dat het aantal bedden voor de intensive care van Covid-19 patiënten tussen 1600 en 2600 bedden zal liggen op 15 december”. Dat zijn gunstige cijfers, omdat zoals Macron al aankondigde de “lockdown op 15 december zal worden vervangen door een avondklok, op voorwaarde dat de gezondheidssituatie verbetert. De te bereiken doelstellingen zijn, zo zei hij, een aantal nieuwe besmettingen teruggebracht tot ongeveer 5000 per dag en een aantal patiënten op de IC’s teruggebracht tot 2500 a 3000. De reisbeperkingen zouden dan worden opgeheven en musea, bioscopen en theaters zouden worden heropend.

2.Covid-19: 365 doden en 8083 nieuwe gevallen in 24 uur.

In de afgelopen 24 uur zijn 8083 nieuwe gevallen van Covid-19 zijn geregistreerd. Dit is de derde dag op rij dat het aantal mensen dat positief testte onder de 10.000 ligt. Sinds gisteren zijn ook 365 mensen in het ziekenhuis overleden. Het totale aantal doden sinds het begin van de epidemie in Frankrijk bedraagt 53.506. Het aantal ziekenhuisopnames is sinds gisteren sterk gedaald, met 619 minder patiënten, en voor het eerst sinds 4 november is het aantal ziekenhuisopnames onder de 28.000 gedaald. Er zijn ook 234 patiënten overgebracht naar de IC’s, waardoor het aantal patiënten daar op 3605 komt.

3. Castex beschouwt de pensioenhervorming niet als een “absolute prioriteit”.

Na de controverses over de ‘algemene veiligheidswet’ is er in de regering een nieuwe breuklijn ontstaan over een ander onderwerp. Sinds de minister van Economie, Bruno Le Maire, het nodig vond om dit weekend te spreken over pensioenhervorming als “een absolute prioriteit”, hebben verschillende van zijn collega’s publiekelijk afstand genomen van deze opmerkingen.
Te beginnen met Élisabeth Borne, de minister van Arbeid, die eindverantwoordelijk is voor het Pensioenbeleid. “De absolute prioriteit is om uit de gezondheids-, economische en sociale crisis te komen en de werkgelegenheid te beschermen”, stelde ze.
In een poging om een nieuwe controverse af te wenden, werd premier Jean Castex gedwongen een standpunt in te nemen. Hij kwam met een ‘tussen formulering’. “Een pensioenhervorming is noodzakelijk. Maar om te zeggen dat het DE! prioriteit is…nee! De prioriteit is de strijd tegen de crisis”, stelde de minister-president. Macron, brandde er zijn vingers ook niet aan.”De topprioriteit is gezondheidsmanagement en economische, sociale en culturele heropleving,” “De president wil het land blijven transformeren, het beter uitrusten met ‘eigentijdse’ middelen. Dus als het gaat om pensioenen, ecologie en gelijke kansen, is de tijd voor nietsdoen voorbij,” stelt het Elysee.

4.Skiën in het buitenland.

Emmanuel Macron overweegt “beperkende en ontmoedigende maatregelen” voor Fransen die met Kerstmis in het buitenland willen skiën. “Als er landen zijn die de ski resorts open houden, zullen er controles zijn om de Fransen af te schrikken” en “om geen ongelijkheid met resorts in Frankrijk te creëren”. Lemoyne, de staatssecretaris stelde dat afgezien van het Alpineskiën, alle Noordse activiteiten (ook in betaalde parken) en ijsbanen zijn toegestaan. Jean Castex gaf aan dat “de regering een quarantaine wil instellen om de Fransen te ontmoedigen om in het buitenland te gaan skiën. “De conclusie die we moeten trekken, is dat u niet naar Zwitserland gaat.” “Het idee is om te voorkomen dat de Fransen zichzelf besmetten in de skioorden van Zwitserland,” benadrukte hij.
Hij stelde dat er “willekeurige controles” zullen worden uitgevoerd “aan de grens”. Toch bleef veel ‘vaag’. Worden deze tests uitgevoerd op de heenweg of op de weg terug? Hoe wordt bepaald of reizigers naar skigebieden gaan of gewoon Zwitserland bezoeken? En waar moet de quarantaine plaatsvinden?

5.Een gedeelte van de trap van de Eiffeltoren verkocht voor 274.000 euro.
Een gedeelte van de wenteltrap van de Eiffeltoren bestaande uit ongeveer 14 treden is geveild voor 274.475 euro bij het veilinghuis Artcurial. Het is bijna drie meter hoog en komt van de oorspronkelijke wenteltrap van de IJzeren Dame uit 1889, die de 2de en 3de verdieping met elkaar verbond. Deze sectie is afkomstig uit een Canadese privé-collectie en werd geschat op 30.000 tot 40.000 euro. Het werd 10 keer meer.
In 1983 moest door de installatie van een lift tussen de laatste twee verdiepingen van de toren een trap worden gedemonteerd en in 24 secties worden gesplitst. Eén daarvan is sindsdien bewaard gebleven op de eerste verdieping van het monument. Drie andere zijn geschonken aan Franse musea: het Orsay-, de la Villette- (Parijs) en het IJzeren Historisch Museum (Nancy). In 1983 werden de overige twintig elementen verkocht aan verzamelaars uit de hele wereld. Deze verschillende stukken zijn nu te zien op prestigieuze locaties: de Yoishii Foundation in Yamanashi, Japan en in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York. Andere zijn te vinden in buitenlandse privé-collecties, met name in Zwitserland, Italië en Canada.
6.Hervorming van het IGPN, ( de algemene Inspectie van de nationale politie).
De slager die zijn eigen vlees keurt. De discussie over het functioneren van de IGPN houdt de gemoederen bezig. Castex heeft inmiddels een standpunt ingenomen over de “politie van de politie”. Hij stelt dat de IGPN in de toekomst door een onafhankelijk persoon zou kunnen worden geleid. “Waarom niet”. Ik ben er niet tegen”. We zijn er mee bezig”. Hij verwacht dat er binnen een paar weken een voorstel op tafel zal liggen.

Het IGPN, opgericht in 1854, wordt regelmatig bekritiseerd om zijn vermeende laksheid en gebrek aan transparantie, vooral als het gaat om gevallen van politiegeweld. Afgelopen juni kondigde voormalig minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner al aan dat hij een “hervorming” wilde starten: het IGPN, de Algemene Inspectie van de Gendarmerie (IGGN) en de Algemene Inspectie van het Bestuur (IGA). Het doel is om “hen meer onafhankelijkheid te geven “. Jean Castex stelde nu dat hij “compromisloos wilde zijn bij de beoordeling van het optreden van de veiligheidsdiensten. Voor hen gelden dezelfde wetten van de Republiek en de beroepsethiek”. Hij pleitte ook voor “beter toezicht” op de veiligheidsdiensten en zei dat hij “zeer geschokt” was door de recente beelden van een muziekproducent die door politieagenten werd geslagen.

7.In 2030 telt Frankrijk 21 miljoen ‘senioren’’.

Over tien jaar zullen er in Frankrijk 21 miljoen senioren boven de 60 jaar wonen, 3 miljoen meer dan in 2019, zo blijkt uit een studie van de statistische dienst DREES van de sociale ministeries. Dat zou betekenen dat er in de Ehpad tot 2030 108.000 tot 160.000 extra bewoners in residentiële instellingen voor afhankelijke ouderen zullen bijkomen.
Tussen 2030 en 2050 zouden volgens dezelfde demografische berekeningen nog eens 211.000 mensen bijkomen. Voor zelfstandige woningen, wooncomplexen voor ouderen, worden de behoeften geschat op 33.000 meer plaatsen tegen 2030 (van 104.000 tot 137.000).
Het beleid van de regering is er op gericht om ouderen zolang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Afhankelijk van hoe ‘gezond’ ouderen blijven de komende decennia zullen de aantallen bijgesteld worden.

8. Grootstedenbeleid.

De Rekenkamer stelt vast dat het stedelijk beleid er niet in slaagt de achterstandwijken aantrekkelijker te maken. De beleidsmakers hebben honderden hoorzittingen in acht volkswijken in vier regio’s van Frankrijk gehouden (Hauts-de-France, Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes en Provence-Alpes-Côte d’Azur). Het doel? De impact van het overheidsbeleid en de aantrekkelijkheid van de achterstandswijken te beoordelen op drie belangrijke aspecten- huisvesting, onderwijs en economische activiteit – en hun evolutie over tien jaar (2008-2018).

Hun conclusie, “ondanks de ingezette financiële en personele middelen is deze aantrekkelijkheid in tien jaar tijd weinig verbeterd. “Erger nog, de achterstandsgebieden kenden een economische en commerciële achteruitgang. Maatregelen voor economische ontwikkeling zoals banen voor onbepaalde tijd blijken “ineffectief” te zijn. Aan de andere kant nemen ‘illegale activiteiten’ snel toe. Minguettes-Clochettes, de gemeenten Vénissieux en Saint-Fons (Rhône), Maubeuge (Nord), de Grand Pont in Rive-de-Gier (Loire) of Rosiers-Chantepie in Sarcelles (Val-d’Oise), de hoofdoorzaak is dezelfde: de steeds toenemende verarming van deze gebieden door het ontbreken van een coherent “beleid voor de toewijzing van sociale woningen”. De minst kansarme bevolkingsgroepen verlaten deze wijken zodra ze de middelen hebben en in hun kielzog komen door de allerarmsten, waardoor elke sociale mix onmogelijk wordt.
9 “Wie was Jean Moulin?”
De Miss Frankrijk verkiezing is dit jaar op veel punten anders, maar sommige dingen blijven onveranderd, zoals de beroemde algemene kennistest. Elk jaar is deze test een moment waarop de kandidaten wachten. Ze weten het allemaal: een slecht cijfer kan hun plaats tussen de vijftien finalisten in gevaar brengen. Dus de spanning stijgt voor het examen. “Ik heb weinig gestudeerd door tijdgebrek”, zegt Lou-Anne Lorphelin, Miss Bourgondië en Marine Lorphelin’s het kleine zusje van Miss Frankrijk 2013. “Ik heb me pas twee of drie dagen voorbereid. Tussen mijn werk bij L’Oréal en mijn studie, kon ik me op niets anders concentreren.” Naast politiek, geschiedenis, geografie, zal ook de plaats van Frankrijk in de wereld aan de orde komen. De jonge vrouwen zullen zich ook in vijf regels moeten voorstellen en deze vervolgens in het Engels moeten vertalen. “Het idee is om te zien of ze lessen nodig hebben voor de internationale wedstrijden”, legt Sylvie Tellier uit. En dan opent ze in de majestueuze zaal van het Waldorf Astoria Versailles-Trianon Paleis de grote enveloppe met de veertig vragen. Op het menu staan vragen die variëren van “Welke vorst kreeg de bijnaam “de keizer met de bloemrijke baard”, “Wie was Jean Moulin?”, “Welk ministerie wordt geleid door Eric Dupond-Moretti?” “en welke Franse vrouw won als laatste een Oscar voor Frankrijk

Nieuwsupdate 01 12 20

Vandaag over ‘de Algemene Veiligheidswet, skigebieden, boeren en hoe een man van 300 kilo uit zijn huis in Perpignan werd getakeld.

1.Algemene veiligheidswet:
De meerderheid van de Assemblee stelt voor om “artikel 24 volledig te herschrijven” .Het is geen afstel, maar het lijkt er wel op. Na een vergadering in het Elysée hebben de voorzitters van de meerderheidsfracties in de Nationale Vergadering een uitweg uit de politieke crisis bedacht.

Tijdens een persconferentie hebben Christophe Castaner, voorzitter van de groep La République en marche (LRM) en zijn collega’s van het MoDem, Patrick Mignola, en de groep Agir, Olivier Becht, aangekondigd dat artikel 24 van dit wetsontwerp, volledig zal worden herschreven. Er werden echter geen details gegeven over de praktische details. Dat kan ook niet omdat de wet al is ingediend bij de Senaat na eerdere goedkeuring door de Assemblee. Castaner stelde”dit is geen intrekking of opschorting, maar een volledige herschrijving van de tekst”. “Wij zullen nu het tijdschema bespreken waarbinnen de wet opnieuw kan worden ingediend. De linkse oppositie (PCF en LFI) eiste de intrekking van de hele wet,”. De rechtse oppostie bij monde van Bruno Retailleau LR en voorzitter van Senaat stelde “De regering en haar meerderheid vervallen van de ene fout in de andere,” en zo voegde hij eraan toe dat het herschrijven van het artikel “nu volledig afhankelijk is van de Senaat.

2. Verzekering aanvullende ziektekosten.

Het consumenten platform UFC-Que stelt het gebrek aan “transparantie” van de aanvullende ziektekostenverzekering aan de kaak. Nu de consument vanaf 1 december op elk moment zijn aanvullende ziektekostenverzekering kan wijzigen, stelt het platform dat ‘transparantie een “onmisbaar” en “verplicht” instrument voor het vergelijken van de aanbiedingen op de markt moet zijn. Sinds 1 september moeten de ‘mutuelles’ verplicht aangeven wat de verhouding is tussen het bedrag van de uitgekeerde uitkeringen en het bedrag van de door de verzekeraar geïnde bijdragen. Drie maanden na de inwerkingtreding van deze verplichting zijn de “aanvullende regelingen nog lang niet allemaal transparant”. Met name (Crédit Agricole, GMF, Malakoff Humanis, MNH en MNT) voldoen niet aan deze informatieplicht. Volgens de auteurs van de studie gaat gemiddeld 76,2% van de premies naar de verzekerde. Zes van de onderzochte verzekeraars keerden meer dan 80% uit, “bijna de helft niet eens 75% van de bijdragen”, stelt Que Choisir. Om de consument in staat te stellen verzekeraars goed te kunnen vergelijken stelt het platform zijn ‘vergelijker’ van aanvullende ziektekostenverzekeringen gratis ter beschikking tot 7 december.

|
3.Covid-19: 408 doden en 4005 nieuwe gevallen in 24 uur.

28.258 mensen zijn momenteel in het ziekenhuis opgenomen, waarvan 3.751 op de intensive care. 4005 mensen hebben volgens de gezondheidsautoriteiten in de afgelopen 24 uur positief getest op Covid-19. Zoals elke maandag is het aantal nieuwe gevallen lager dan tijdens de week door de sluiting van de laboratoria in het weekend. Sinds gisteren zijn er 408 ziekenhuisdoden geregistreerd, waardoor het aantal doden in Frankrijk sinds het begin van de epidemie op 52.731 is gekomen.
1251 patiënten werden in de laatste 24 uur in het ziekenhuis opgenomen en 196 patiënten werden naar de IC’s overgebracht. In totaal liggen 28.258 mensen in het ziekenhuis (55 minder dan gisteren) en 3751 mensen liggen op de intensive care (5 minder dan op zondag).
4.Compensatie en arbeidstijdverkorting voor de redding van de skigebieden.
Jean Baptiste Lemoyne, staatssecretaris van toerisme, kondigde na afloop van een vergadering met premier Jean Castex, en belanghebbenden uit de sector aan dat er “een ad hoc-regeling zal komen ter compensatie van de skiliften”,die met Kerstmis gesloten zijn. Het doel is om “meer steun te verlenen aan de betrokkenen in de bergsector”. De regeling heeft betrekking op 75 skioorden. Ze heeft tot doel”om de sector in staat te stellen de aanwerving van seizoenswerkers voor de rest van het seizoen veilig te stellen. Seizoenwerkers kunnen van deze regeling gebruik maken als zij vorig seizoen al waren aangenomen of als zij voor 1 december voor het seizoen 2020-2021 een arbeidsverbintenis hebben ondertekend.
De regering werkt nu samen met de sector om “de voorwaarden voor de heropening te bepalen”, met inbegrip van “een campagne om de bergen te promoten voor de rest van het seizoen”. “Kerstmis staat garant voor 20%” van de activiteit van de bergregio’s, “we gaan ervoor zorgen dat de resterende 80% zo succesvol mogelijk is,” stelde hij. De sector en de Lemoyne zullen op 11 december hun besprekingen voortzetten.
5. Hoorzitting Gérald Darmanin
De Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin is gisterenavond gehoord door de Wetscommissie van de Nationale Assemblee. Om de opgelopen spanningen te verminderen, verdedigde de minister van Binnenlandse Zaken de politie en benoemde hij “zeven hoofdzonden” die volgens hem aan de basis liggen van de “structurele problemen” die er bij de corpsen zijn.
Gérald Darmanin begon zijn opsomming met een “fundamentele fout”, namelijk “de te korte opleiding die wij onze politieagenten aanbieden”. “Het verkorten van de initiële opleiding was geen goede maatregel,” zei hij. Volgens Darmanin vereist “het beroep van een politieagent, ‘s avonds laat, in moeilijke buurten, in moeilijke situaties” meer opleiding. Ook het contact met het ‘politie management ‘schiet te kort. Er is te weinig ‘coachend’ middenkader, stelde hij.
Daarnaast is er een schreeuwend gebrek aan behoorlijke ‘apparatuur’ en moeten de agenten in “vervallen en ontoereikende lokalen” werken die de kwaliteit van hun werk aantasten.

Gérald Darmanin wil alle wetshandhavingsinstanties tegen 1 juli uitrusten met bodycam’s. “Als de 17e arrondissementspolitiebrigade waren uitgerust met bodycam’s hadden dan had de mishandeling door politieagenten van Michel Zecler in zijn Parijse atelier niet plaatsgevonden. Ook het functioneren van de IGPN – de Algemene Inspectie van de Nationale Politie, zal opnieuw geëvalueerd en verbeterd worden.

6. Alain, een 52-jarige inwoner van Perpignan , is uit zijn appartement in het centrum van Perpignan gehesen. Een ongekende operatie met een gigantische kraan om deze man met een gewicht van meer dan 300 kg naar het universitair ziekenhuis van Montpellier over te brengen.
De300 kg zware man zit sinds december 2019 vast in zijn huis, te midden van vuilnis, op de vloer van zijn appartement. Er moesten veel voorzorgsmaatregelen worden genomen omdat er
“ een risico op instorting was”. Sloten moesten vervangen worden. Er moesten steunbalken geplaatst worden, om de vloer te stutten en de straatverlichting moest worden verwijderd. “Buren werden gevraagd om hun huizen tijdelijk te verlaten tijdens de hele operatie,” stelde de prefectuur. 15 brandweerlieden, een team van 3 mensen van de SAMU, 7 mensen van het ziekenhuis van Montpellier, 7 agenten van de gemeentepolitie 10 medewerkers van het gemeentehuis en particuliere bedrijven: er waren veel, heel veel mensen. Om 11.15 uur kon Alain uiteindelijk door de opening in de gevel van het gebouw naar buiten gehesen worden en in een speciale ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht.

7.Boeren werken gemiddeld 55 uur per week
Boeren, rundvee-, varkens- en pluimveehouders, graantelers, wijnbouwers, tuinders, vissers… Frankrijk telt ongeveer 400.000 boeren. Het INSEE heeft een groot onderzoek gepubliceerd over de ‘boerenstand’. In 1982 waren er nog 1,6 miljoen mensen werkzaam in de sector (7,1% van de totale beroepsbevolking), nu nog slechts 1,5%.. Tegelijkertijd is het percentage mannen onder de boeren gestegen tot 73 procent.
De daling van het aantal vrouwen wordt vooral verklaard door het feit dat steeds minder vrouwen als ‘boerin’ werken. 55% van de Franse landbouwers is 50 jaar en 13% is 60 jaar of ouder. Omgekeerd is slechts 1% van de boeren jonger dan 25 jaar. Boeren zijn gemiddeld minder gekwalificeerd dan het gemiddelde: in 2019 heeft 26% een hogere opleiding genoten, tegenover 43% van de andere werknemers. Het kwalificatieniveau is echter in bijna vier decennia sterk gestegen. Slechts 14% van de landbouwers had in 2019 geen enkel diploma of alleen een collegegetuigschrift, tegenover 82% in 1982. De overgrote meerderheid van de boeren werkt ook in het weekend. In 2019 werkte 88% van hen ten minste één zaterdag in de laatste vier weken en 71% ten minste één zondag. Bovendien heeft 15% van de boeren in de afgelopen vier weken “ten minste één keer ‘s nachts tussen middernacht en 5 uur ‘s morgens” gewerkt. Hun normale werkweek bedroeg gemiddeld 55 uur, volgens INSEE.
8. Covid-19: Pfizer/BioNTech heeft zijn vaccinatieaanvraag in Europa ingediend.

De Pfizer/BioNTech-alliantie kondigde aan dat zij een aanvraag heeft ingediend voor voorwaardelijke toelating van haar Covid-19-vaccin in de EU bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), en zegt dat zij hoopt het tegen het einde van de maand met de distributie te kunnen beginnen. De “formele aanvraag” bij de EMA werd gisteren ingediend door het Duitse laboratorium BioNTech, dat samenwerkt met de Amerikaanse farmaceut Pfizer.

9. Covid-19: Een “voor iedereen toegankelijk” vaccin.

De PCF, lanceert samen met “verenigingen, vakbondsleden en twaalf andere Europese politieke partijen”, een jaar lang een campagne voor de ondertekening van een voor iedereen toegankelijk vaccin. “We willen een miljoen handtekeningen verzamelen in zeven landen”, zei Fabien Roussel, secretaris van de PCF. Dat dit de drempel waarop de EU commissie verplicht is om te reageren op de petitie. De petitie #Right2cure en #NoProfitsOnThePandemic” zal toegankelijk zijn op sociale netwerken (Facebook, Twitter, Intagram). Volgens Roussel “moet er transparantie zijn over het vaccin”, maar “we weten niets over de geheime onderhandelingen tussen de Europese Commissie en de zes “Big Pharma”, de multinationals” die de vaccins op de markt zullen brengen. “Werknemers moeten niet het slachtoffer van het winstbejag van de grote farmaceuten.” stelde Roussel.