Update belangrijk Frans nieuws

Nieuws update 25 05 20

Tevredenheid over de eerste twee weken van de ‘versoepelingen’ hebben de overhand zowel in de media als bij de regering.

1. Twee weken na de lancering van de deconfiniëring kijkt de regering opgelucht naar de evolutie van de Covid-19-epidemie. Hoewel het “nog te vroeg is om conclusies te trekken”, heeft minister van Volksgezondheid Olivier Véran aangegeven dat er vooralsnog geen tekenen zijn van een “opleving” in de circulatie van het virus. De indicatoren zijn bemoedigend: het aantal sterfgevallen en het aantal mensen dat op de intensive care terechtkomt, neemt geleidelijk af.

2. Wat staat er de komende week tot 2 juni op de agenda.
-Maandag 25 mei: Openbaar vervoer in de regio Parijs RATP keert terug naar een bijna normaal schema.De sanitaire maatregelen blijven streng: één op de twee beschikbare zitplaatsen en het dragen van een masker zijn verplicht, anders wordt er een boete van 135 euro opgelegd.
-De opening van de stranden gaat door in verschillende kustgebieden.
In een aantal gebieden hebben de prefecten besloten onder strikte voorwaarden hun stranden te openen zoals oa in Bouches-du-Rhone Sommige Bretonse burgemeesters hebben anders beslist en geven er de voorkeur aan om hun stranden voorlopig niet open te stellen
-Dinsdag 26 mei: presentatie van een plan voor de automobielsector.
Emmanuel Macron zal morgen een ‘auto-reddingsplan’ presenteren om de Franse auto industrie van de ondergang te redden.
-Woensdag 27 mei: Voorstel voor een Europees herstelplan.
De Europese Commissie zal de lidstaten een economisch herstelplan voorleggen voor een bedrag van 1000 miljard euro om de EU uit de recessie te halen.
-Dinsdag 2 juni: Regeringsaankondigingen over de volgende deconfiniëringsmaatregelen
Van de overheid wordt verwacht dat zij nieuwe richtlijnen geeft voor de heropening van bars en restaurants, bioscopen en theaters, tuinen en musea, grote winkelcentra en middelbare scholen. De deconfiniëringskaart, die rood en groen gekleurd is, kan ook worden gewijzigd en leiden tot verschillende beperkingen en openstellingen voor de departementen.

3. Onder druk van de coronaviruscrisis beloofde de regering de gezondheidszorg aan te pakken en te verbeteren. Er ligt nu een plan op tafel: “Segur de la santé”.
Emmanuel Macron beloofde twee weken geleden om “een einde te maken” aan de “onderbetaling” van vooral het verplegend personeel’. Het is de bedoeling om de salarissen in ziekenhuizen en de Ehpad op te trekken tot het Europees gemiddelde stelde de minister van Volksgezondheid, Olivier Véran. Volgens de vakbonden bedraagt het verschil ongeveer 300 euro per maand.

Olivier Véran is bovendien in overleg om de arbeidsomstandigheden in de zorginstellingen te verbeteren en te hervormen.Het doel is om de aantrekkelijkheid van ziekenhuizen/zorginstellingen te vergroten, die vanwege de arbeidsomstandigheden de grootste moeite hebben om aan personeel te komen.30% van de pas afgestudeerden verlaat het beroep binnen vijf jaar. In ziekenhuizen blijven duizenden posten vacant.

4. Organisatie van de zorg.

In dit stadium heeft de regering nog niet aangegeven welke concrete hervormingen er zullen komen. De zorg moet meer patiënt gericht worden en “over-administratie” moet aangepakt worden.Er zou ook een einde moeten komen aan het terugbrengen de opnamecapaciteit . In 20 jaar tijd is het aantal bedden in klinieken en ziekenhuizen met bijna 100.000 afgenomen.

5. Schuld en investering in de zorg.

Eind maart beloofde Emmanuel Macron “een grootschalig investeringsplan” aan het einde van de crisis. Het probleem is dat het exploitatietekort van de ziekenhuizen op dit moment is opgelopen tot 30 miljard. Het is een terugkerend pijnpunt.

In het kader van het “zorgplan” dat in het najaar van 2019 werd ontwikkelt, had de regering al een “massale” schuldovername van 10 miljard euro over drie jaar aangekondigd.
Tijdens de ministerraad van vorige week stelde Olivier Véran dat er nu een “inspanning tot 13 miljard euro” wordt gedaan.

6. 100 km grens: de regering werkt aan een “aanzienlijke uitbreiding” vanaf volgende week.Jean-Baptiste Lemoyne, staatssecretaris van Toerisme, stelt dat “de resultaten die zijn geboekt in de strijd tegen de epidemie” versoepelingen mogelijk zouden worden. Hij sprak over de “herontdekking van Frankrijk”. Hij gaf echter geen krimp op vragen over de mogelijkheid om buiten het land te reizen en stelde dat die beslissing begin juni zal worden genomen in de ministerraad.

7. Vanaf juni zal de werktijdverkortingsregeling zal op een “redelijke” manier afgebouwd worden, stelt Bruno Le Maire.

“Er zal een verandering komen in de regels” van de steun van de staat. “We zullen op minder dan 100 procent zitten, maar we gaan niet naar 50 of 70 procent,” aldus de minister.
Samen met Muriel Penicaud de minister van arbeid zal hij “de komende dagen” met concrete voorstellen komen.De werknemers zullen niets inleveren, het zijn de werkgevers die meer moeten gaan betalen.” stelt hij. Voor de sectoren die hun activiteiten niet op 1 juni hervatten, wordt daarentegen “alle arbeidstijdverkorting gehandhaafd”.

8. De Franse staat heeft 450 miljard euro, oftewel 20% van het BNP, vrijgemaakt om de Franse economie te ondersteunen. Dit bedrag omvat zowel de daadwerkelijk vrijgemaakte middelen als de verstrekte garanties voor leningen

Vooruitlopend op de steun aan de automobielsector mn. Renault, stelt Bruno Le Maire dat de Franse regering niet eist dat de groep locaties sluit in ruil voor een door de staat gegarandeerde lening.
“We willen Renault zelf de kans geven om zijn productieapparaat aan te passen”.

9. Hoe laat je minimaal twee meter tussen elke klant in een bar, café of restaurant?
De problemen tussen de vertegenwoordigers van de horeca en de overheid zijn groot.
Het zou volgens de sector namelijk neerkomen op slechts een kwart van de klantenkring. Volgens de media is er gisteren een akkoord bereikt voor de ‘groene’ departementen.
“Deze verplichting is nu van tafel”. Er wordt gestreefd naar een bezettingsgraad van 50% aangevuld met staatssteun en vrijstelling van lasten voor de gehele duur van het confinement.
Premier Edouard Philippe zal dit in de loop van de week bekendmaken

10. Sommige gemeentes, zoals die van Nantes, Bordeaux en Toulouse, hebben ook een helpende hand geboden aan restauranthouders en coffeeshops De burgemeester van Bordeaux, Nicolas Florian, heeft positief gereageerd op een dringend verzoek om cafés en restaurants toe te staan hun terrassen uit te breiden tot straten en pleinen. Er is een website geopend waarin iedereen zijn verzoek kenbaar kan maken.

“Elke restauranthouder kan de uitbreiding van zijn terras aanvragen. De aanvragen zullen worden overlegd met de uitbaters en omwonenden.” Hij geeft aan dat deze maatregel alleen maar voor deze zomer zal gelden.

11.Roxana Maracineanu, de minister van sport stelt dat “Zonder een vaccin” tegen Covid-19, de sport niet kan herstarten zoals ‘vroeger’. De minister hoopt dat “op 2 juni verdere maatregelen worden aangekondigd, zodat de clubs maatregelen kunnen nemen om competities en wedstrijden te hervatten. Over het verschil met Duitsland stelt ze “we hebben besmettingshaarden gehad in Frankrijk, die onze buren, met name Duitsland, niet hebben meegemaakt”.


19 05 20 Nieuwsupdate
Het Franse nieuws werd beheerst door de ontmoeting tussen Macron en Merkel.
1. Versoepeling vrije verkeer Schengenlanden vanaf 15 juni.
Jean-Yves Le Drian de minister van Buitenlandse zaken stelde dat Franse reizigers en vaste inwoners van Frankrijk die van buiten de Europese Unie (EU) aankomen, vanaf 20 mei zullen worden uitgenodigd om zich te onderwerpen aan een “vrijwillige” test. In geval van besmetting zal hen dan een quarantaine worden opgelegd van 14 dagen.
Er zijn sinds het begin van de gezondheidscrisis 186.000 Fransen zijn gerepatrieerd.
Met betrekking tot het vrije verkeer in de Schengen landen stelde Le Drian dat …”Als de pandemie niet oplaait, kan er vanaf 15 juni een algemene versoepeling komen”.
2.De Conseil d’Etat (Raad van State) beveelt de opheffing van het verbod op bijeenkomsten in gebedshuizen.
De Raad van State beval de regering maandag om het “algemene en absolute” verbod op bijeenkomsten in gebedshuizen op te heffen.
De Raad oordeelde na een kort geding dat was aangespannen door verschillende organisaties dat het verbod een “ernstige en duidelijk onwettige” schending van de godsdienstvrijheid was en beval de regering om het “binnen acht dagen” op te heffen.
“De Raad van State is van mening dat het algemene en absolute verbod niet in verhouding staat tot de doelstelling van het behoud van de volksgezondheid en dus, gezien het wezenlijke karakter van dit onderdeel van de vrijheid van godsdienst, een ernstige en duidelijk onrechtmatige inbreuk op deze laatste vormt”, stelde zij in haar vonnis.
3.Volgens het ministerie van Volksgezondheid daalt het aantal mensen dat voor een Covid-19-infectie in het ziekenhuis is opgenomen. Op dit moment zijn 19150 patiënten opgenomen. Er zijn 375 nieuwe opnames geregistreerd. Ook de druk op de IC’s neemt af. Er worden nu 1.998 (-89) patiënten verpleegd. Er waren 38 nieuwe opnames de afgelopen 24 uur. Er waren 131 nieuwe sterfgevallen.
4. Abattoirs getroffen door nieuwe Covid-19 uitbraken.
Vierenvijftig werknemers van een slachthuis in Fleury-les-Aubrais (Loiret) hebben Covid-19 besmetting opgelopen, twintig meer dan de dag ervoor. Het regionale gezondheidsagentschap (ARS) Centre-Val de Loire heeft op uitgebreide schaal tests uitgevoerd.
De ARS is van plan om vandaag door te gaan met het testprogramma.
Het gaat om een slachthuis, waar ongeveer 400 mensen werken, stelde de prefect op zondag. De scholen en kinderdagverblijven in de stad bleven maandag gesloten, na een beslissing van de burgemeester.
De landbouwersbond stel dat “Industriële slachthuizen “onmogelijk de sanitaire maatregelen kunnen naleven” . De abattoirs zijn te groot, er zijn te veel dieren en er werken te veel mensen. Ze stellen voor de trend naar steeds groter en massaler terug te draaien naar kleinschaliger en regionaal gerichtere slachthuizen..
5. In een gemeenschappelijke verklaring stellen Emmanuel Macron en Angela Merkel een Europees herstelplan voor van 500 miljard euro. “Ter ondersteuning van een duurzaam herstel dat de groei in de EU herstelt en versterkt”.Het zal een ambitieus, tijdelijk en gericht herstelfonds zijn”.
Zij stellen voor dat de Europese Commissie dit herstelfonds financiert door ‘als EU’ op de financiële markten geld te lenen. Het geld moet ten goede komen “aan de sectoren en regio’s die het zwaarst getroffen zijn”. Bovendien “zullen de landen die van het herstelplan profiteren, de steun niet hoeven terug te betalen”, stelt Emmanuel Macron.
Als dit plan, door de 27 landen van de Europese Unie zou worden aangenomen, is het vergelijkbaar met de zgn ‘Eurobonds’.

Ursula Von der Leyen, voorzitter van de Europese commissie reageerde in een verklaring positief.. “Ik ben blij met het constructieve voorstel van Frankrijk en Duitsland”. Zij erkent de omvang van de economische uitdaging waarvoor Europa staat en benadrukt de noodzaak om een oplossing te vinden binnen de begroting van de EU”.

6.De minister van Economische Zaken, Bruno Le Maire, stelt als reactie op het Frans-Duitse voorstel voor een herstelfonds, dat “hij moeilijke discussies verwacht met enkele lidstaten van de Europese Unie (EU) om tot een akkoord te komen”. Hij noemt vier landen in het bijzonder: Oostenrijk, Denemarken, Zweden en Nederland”. De onderhandelingen zullen plaatsvinden tijdens de Europese Raad in juni. Frankrijk zal dit herstelplan kunnen gebruiken om “de gezondheidssector te moderniseren” en andere door de crisis getroffen sectoren te ondersteunen, stelt hij.

7.Parijs maakt een steunpakket vrij van 200 miljoen euro.
Maandag heeft de Gemeenteraad van Parijs gestemd over een hulpplan ter waarde van bijna 200 miljoen euro ter ondersteuning van bedrijven, de culturele wereld en gezinnen die in grote moeilijkheden verkeren. “De economische en sociale gevolgen van deze crisis zullen diepgaand en langdurig zijn”, waarschuwde de burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo. Uit recente cijfers van de INSEE blijkt dat “Het verlies aan activiteit in Parijs wordt geschat op – 37,5% .
Het probleem is dat de stad al kampt met een schuld van 6 miljard euro. Bovendien vallen voor dit jaar door de sluiting van restaurants, bar en terrassen veel inkomsten weg.
Het plan voorziet oa in een “vrijstelling van rechten en heffingen”, met inbegrip van “terras- en tentoonstellingsrechten” en maatregelen voor de culturele sector en het verenigingsleven.
8. “Wij zijn de vergetenen!”
Bij zonsopgang op dinsdag, place du Trocadero, is actie gevoerd door uitzendkrachten in de catering en evenementen wereld. Het zijn uitzendkrachten die op bruiloften en grote evenementen zoals Roland Garros cocktails, recepties, enz. verzorgen.
Inmiddels hebben deze uitzendkrachten geen contract meer en loopt hun uitkeringstermijn op zijn eind. “Tot nu toe is ons geen hulp geboden. Wij zijn de vergetenen! Stellen ze in een verklaring Zij vragen om een verlenging van hun uitkeringsrechten.
9. De Europese automarkt is in april verder ingestort met 76,3% op jaarbasis.
Vooral de Franse fabrikanten zijn hard getroffen: de leveringen van de Renaultgroep (met Dacia, Lada en Alpine) zijn in de loop van de maand met 79% gedaald en die van PSA (Peugeot, Citroën, Opel-Vauxhall, DS) met 81,2%,. Vorige maand kwamen er slechts 270.682 nieuwe personenauto’s op de weg in de EU, tegenover 1,14 miljoen in april 2019.
10. Carole Delga, de president van de Occitaanse regio stelt voor om de hele zomer lang iedereen gratis toegang te verlenen tot de autosnelwegen. Het idee hierachter is om tijdens de vakantie de toeristische sector een steuntje in de rug te geven.
Jean-Baptiste Djebbari, staatssecretaris van Verkeer, ziet weinig in dit voorstel.
“Het is noch realistisch, noch wenselijk om deze zomer geen tol te eisen van de autoweg maatschappijen,

Nieuws update 14 05 20

De regering heeft vandaag haar “Marshallplan” voor het toerisme bekend gemaakt.

1.Vanmiddag heeft Edouard Philippe de plannen bekend gemaakt om de toeristische sector te redden. Dit is een samenvatting wat hij heeft gezegd.

De Fransen zullen in juli en augustus op vakantie kunnen gaan stelt premier Edouard Philippe. Het plan voorziet in “een verbintenis van 18 miljard euro aan overheidssteun” om de sector in leven te houden. De Fransen “kunnen hun vakanties boeken”, zei hij.

Hij benadrukte dat “de toeristische sector zich ertoe heeft verbonden om ervoor te zorgen dat iedereen volledig wordt vergoed wanneer de evolutie van de epidemie het niet mogelijk maakt om op vakantie te gaan”.

Door deze noodhulp hoopt de regering op “zowel het herstel als de heropleving van een sector” die 7% van het Franse BBP en twee miljoen banen vertegenwoordigt.

De “investeringsinspanning” van de staat zal worden geleid door de Banque des Territoires en Bpifrance, “die een gezamenlijk herstelplan voor het toerisme hebben opgesteld voor meer dan drie miljard euro aan financiering tussen nu en 2023”. Het herstelplan voorziet in leningen onder gunstige voorwaarden en investeringen in aandelen.

In totaal vertegenwoordigt het regeringspakket “een verbintenis van meer dan 18 miljard: “het is zonder precedent, het is massaal maar het is noodzakelijk”, zei de minister-president.

Rond 25 mei wordt besloten wanneer en in welke departementen de restaurants en cafes begin juni open zullen kunnen gaan.

Let op! Het Marshall plan geldt voor vakanties binnen! Frankrijk. In hoeverre EU vakanties mogelijk zullen zijn moet helaas nog afgewacht worden! Vooralsnog zijn de grenzen gesloten tot 15 juni.

2.Aan twee eisen van de sector is gedeeltelijk tegemoetgekomen: deeltijdwerk zal mogelijk blijven tot eind 2020 voor bedrijven in de sector toerisme en evenementen. De toegang tot het solidariteitsfonds voor bedrijven in de sector café-restaurants, toerisme, evenementen, sport en cultuur zal worden verlengd tot eind september.

Aan de andere kant is de overheid niet ingegaan op een voorgestelde BTW verlaging tot 5,5%.

Om de vraag te ondersteunen en restaurantbezoek aan te moedigen, wanneer ze weer open kunnen, wordt het plafond voor restauranttickets verdubbeld tot 38 euro en wordt het gebruik ervan toegestaan in het weekend en op feestdagen tot eind 2020.

3.Over zomerkampen en ‘open scholen’.

Door de crisis komt de zomervakantie van veel Fransen, vooral met een laag inkomen in gevaar. staatssecretaris van Onderwijs en Jeugd, Gabriel Attal heeft daarom maatregelen aangekondigd om toch zoveel mogelijk mensen vakantiemogelijkheden te bieden.

Ieder jaar gaan 3 miljoen kinderen niet op vakantie, d.w.z. een kwart van alle leerlingen in Frankrijk. De staatsecretaris wil het budget voor het investeringsfonds voor sociaal toerisme verdrievoudigen “er wordt 225 miljoen euro vrijgemaakt om de sector te moderniseren. Alle organisaties voor sociaal toerisme komen in aanmerking, zolang ze maar een duurzame en ecologische projecten aanbieden”

Wat betreft een ondersteuning aan “colo’s” (colonie de vacances), wordt er aan een specifiek ondersteuningsproject voor deze zomer gewerkt.

Er is nu een kinderbijslagfonds ten bedrage van 35 miljoen euro om kinderen van de allerarmsten gezinnen naar zomerkampen te sturen. Er wordt nu gedacht aan een verruiming van de ondersteuningsnorm. Het gaat om honderdduizenden ouders die werken maar net buiten de boot vallen binnen het huidige toelage systeem.

4. Er was veel ophef vandaag over de Franse farmaceut Sanofi naar aanleiding van verklaring van de directeur van de groep dat “De Amerikaanse regering heeft recht op de grootste voororders” in geval van de productie van een vaccin/curatief tegen het Coronavirus. De groep stelde in een persbericht dat “de productie op Amerikaanse bodem vooral ten goede zal komen aan de Verenigde Staten en dat de rest van de productiecapaciteit zal worden toegewezen aan Europa, Frankrijk en de rest van de wereld”. De groep beloofde wel dat uiteindelijke het vaccin “voor iedereen toegankelijk zal zijn”.

De reactie van de Franse regering kwam direct. De minister van Economische Zaken, Agnès Pannier-Runacher, stelde dat het “onaanvaardbaar” zou zijn als het Franse farmaceutische concern Sanofi de Verenigde Staten voorrang zou verlenen

Mevrouw Pannier-Runacher zei dat ze “onmiddellijk” de Franse farmaceutische groep op het matje heeft geroepen “Het hoofd van Sanofi Frankrijk bevestigde mij dat het vaccin beschikbaar zou zijn voor alle landen en natuurlijk (…) voor de Fransen, vooral omdat het productiecapaciteiten heeft in Frankrijk,” legde ze uit.

5.De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat het nieuwe coronavirus “nooit meer kan weggaan” en een ziekte worden waar de mensheid mee zal moeten leren leven.

“We hebben een nieuw virus dat voor het eerst de mensheid bedreigt en het is daarom erg moeilijk te zeggen wanneer we het kunnen verslaan”, zei Michael Ryan, WHO-directeur voor gezondheidscrises, tijdens een virtuele persconferentie in Genève.

“Dit virus kan endemisch worden in onze gemeenschappen, het zal misschien nooit meer weggaan,” benadrukte hij.

6. Het ministerie van Arbeid zal de controles versterken om arbeidstijdverkortingsfraude aan te pakken.

Er zal een controleplan komen en er zullen strafrechtelijke sancties worden ingesteld.

Er zal “onderscheid worden gemaakt tussen bedrijven die te goeder trouw fouten hebben gemaakt bij het indienen van hun vorderingen en bedrijven die hebben gefraudeerd”.

In het eerste geval wordt gevraagd “een dialoog aan te gaan met de onderneming met het oog op een minnelijke schikking””In geval van aantoonbare fraude, kunnen strafrechtelijke sancties (tot 2 jaar gevangenisstraf en 30.000 euro aan boetes) en administratieve sancties (terugbetaling van steun en uitsluiting van steun voor maximaal 5 jaar) worden opgelegd.

7. Airbus, de noodlijdende Europese vliegtuigfabrikant is bezig met het opstellen van een grootscheeps herstructureringsplan. Het zou kunnen leiden tot een inkrimping van het personeelsbestand met 7-10%.

In een brief aan de 135.000 werknemers schreef de directievoorzitter van het bedrijf, Guillaume Faury, dat Airbus “in een ongekend tempo geld aan het verliezen is”. Hij vroeg de medewerkers om zich voor te bereiden op een mogelijk grotere personeelsinkrimping dan was aangekondigd. “Airbus’ overleving staat op het spel als we nu niet handelen,” voegde hij eraan toe.

Deze bezuinigingen kunnen sneller komen dan verwacht.

De Europese vliegtuigfabrikant zou de vakbonden tegen het einde van de maand op de hoogte brengen van zijn voorstellen.

8. Bijeenkomsten toegestaan van meer dan tien personen op privé-plaatsen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft bevestigd dat bijeenkomsten van meer dan tien personen op privé-plaatsen zijn toegestaan. In tegenstelling tot wat Edouard Philippe zei, wordt in het decreet dat maandag in de Staatscourant is gepubliceerd, melding gemaakt van bijeenkomsten van meer dan tien personen op de openbare weg, maar niet van bijeenkomsten van meer dan tien personen op privé-locaties.

9. Heel Frankrijk op de fiets! Elisabeth Borne, minister voor ecologische transitie kondigt de oprichting aan van een opleiding voor fietsmonteurs.

Deze academie, met een budget van 8 miljoen euro voor de periode 2020-2022, zal het mogelijk maken om “technische handleidingen, een website en trainingsmateriaal te ontwikkelen, maar ook om fietsexperts op alle niveaus (monteurs, trainers…) op te leiden”.

“De regering heeft bovendien een plan van 20 miljoen euro opgesteld om de Fransen aan te moedigen hun fiets te gebruiken vooral in de grote steden. Een platform genaamd coupdepoucevelo.fr stelt hen in staat om erkende reparateurs te vinden en te profiteren van een waardebon van 50 euro. Na drie dagen hebben zich 3.200 reparateurs aangemeld en “enkele duizenden fietsen zijn al gerepareerd”, aldus het persbericht.

10.De epidemie in Frankrijk

Het aantal slachtoffers van de Covid-19 epidemie ius opgelopen tot 27.074 mensen volgens het laatste rapport van de gezondheidsautoriteiten. De druk op de intensive care units blijft afnemen, maar 21.071 mensen blijven in het ziekenhuis opgenomen voor een coronavirus infectie, waaronder 2.428 ernstige gevallen op de IC’s.

11. Thermische camera’s zijn ingezet op de luchthaven Roissy-Charles de Gaulle (CDG) om potentiële corona patiënten op te sporen bij hun aankomst.

De camera maakt het mogelijk om in de stroom van passagiers, na het ophalen van hun bagage, passagiers met een temperatuur hoger dan 38°C te identificeren door de contouren van het gezicht, wazig, met een rood kader te markeren. De reiziger wordt naar de medische spoeddienst van de luchthaven gebracht, waar de mogelijke besmetting kan worden getest.

Staatssecretaris van Transport, Jean-Baptiste Djebbari, verklaarde tijdens een bezoek aan de luchthaven.”Gezondheidsbeveiliging is de volgende stap in controlemaatregelen die het mogelijk maken om een veilige omgeving te creëren”.


Nieuws update 11 05 20

Het nieuws wordt volledig gedomineerd door allerlei sfeer reportages door het hele land van de eerste dag van de versoepelingen. Vooral in Parijs wordt er met argusogen gekeken door de autoriteiten of alles in goed banen wordt geleid. Bij het bericht een impressie ‘in beeld’ van de eerste dag van het ‘deconfinement’.

1.De ‘sanitaire noodwet’ kon niet op tijd officieel worden afgekondigd.
De Constitutionele Raad, zal zich uiteindelijk pas vanavond uitspreken over deze noodwet die zaterdag door het Parlement is aangenomen. Dit stelt de inwerkingtreding van twee belangrijke bepalingen uit tot maandagavond, onder voorbehoud van deze goedkeuring: de beperking van de reisafstand tot 100 km en de verplichte certificering in het openbaar vervoer. Toch doet de regering een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de Fransen om deze regel ondanks alles te respecteren.

De andere deconfiniëringsmaatregelen treden wel op maandagochtend in werking. Er is een tijdelijk decreet gepubliceerd in het Staatsblad om ze onmiddellijk ten uitvoer te leggen.

3.Problemen in Ile de France.

Het had maar een haar gescheeld of Ile de France was niet opengesteld melden bronnen rond de minister van Volksgezondheid.

“Het is een schoolvoorbeeld, we maken ons zorgen,” “De indicatoren zijn goed, maar het kan heel snel weer beginnen”, bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. Op het bureau van Olivier Véran liggen drie scenario’s voor de regio Parijs.
De meest optimistische voorziet dat Covid-19 onder controle blijft met een R0, d.w.z. een overdracht snelheid van 0,5. In de meest pessimistische is deze zelfde R0 op 1,5, wat betekent dat een nieuwe piek in de overdracht van het virus zal leiden tot “dezelfde epidemie”, stelt een lid van het kabinet van de minister. “Dan zouden we de hele zaak weer moeten sluiten.”

4.. De coronavirusepidemie heeft in Frankrijk in 24 uur tijd 243 extra sterfgevallen veroorzaakt, waardoor het totale aantal sterfgevallen sinds 1 maart op 26.230 komt, aldus het Directoraat-generaal Gezondheid in een persmededeling van vrijdag 8 mei.

De druk op de intensive care eenheden blijft afnemen, met 93 minder Covid-19 patiënten sinds donderdag. Op de Ic’s verblijven nog 2.868 patiënten.
In totaal zijn er nog 22.724 mensen in het ziekenhuis zijn opgenomen.

Vier regio’s – Auvergne-Rhône-Alpes, Ile-de-France, Grand-Est en Hauts-de-France – zijn volgens het DGS goed voor 72% van de gehospitaliseerde gevallen.

5. Aantal uitgedeelde boetes bij politiecontroles tijdens het confinement.

De inwoners van Seine-Saint-Denis (93) kregen meer dan 41.000 boetes.
In dezelfde periode heeft de politie daar 242.249 controles uitgevoerd. In totaal heeft het departement Ile-de-France het hoogste percentage boetes in Frankrijk: 17%.

900 boetes per dag/
In Seine Saint Denis, het ‘jongste’ departement van Frankrijk wonen 1,6 miljoen mensen. Het is het armste departement van Frankrijk met naar schatting 250.000 illegale inwoners.

6. In de regio Ile-de-France zijn certificaten nodig tijdens de spitsuren.
Tijdens een gezamenlijke conferentie van Jean-Baptiste Djebbari minister van vervoer en Valérie Précresse RATP is het vervoersplan voor Parijs gepresenteerd.

Tijdens de spitsuren is een werkgeverscertificaat verplicht, dat het gebruik van het openbaar vervoer tijdens de spits toelaat om aan het werk te gaan en moet door de werkgever worden ingevuld.

Het certificaat is essentieel voor het nemen van het openbaar vervoer in Ile-de-France van 6.30-9.30 uur en 16.00-19.00 uur, maandag tot en met vrijdag.

Daarnaast zal er een tweede certificaat zijn voor degenen die “een dwingende reden hebben om te reizen”.

Dit tweede type certificaat, heeft verschillende vakjes om aan te vinken, afhankelijk van de reden van de reis.

7. Tijdens een videoconferentie met de prefect van de Pyreneeën-Atlantiques hebben de burgemeesters van de Baskische kust unaniem hun wens geuit voor een zogenaamde ‘dynamische’ opening van de stranden.

De burgemeesters van de gemeenten langs de Baskische kust stellen voor, bij wijze van uitzondering, de toegang tot de stranden heropenen voor degenen die willen wandelen, rennen of deelnemen aan nautische activiteiten, met inbegrip van surfen.

Het laatste woord is aan de prefect, die stelde dat er een algemene oplossing moet worden gevonden voor de hele kustlijn van New Aquitaine.

In eerste instantie werd de datum van 15 mei genoemd voor deze heropening.

Elke gemeente zal de voorwaarden zelf moeten bepalen en de maatregelen nemen om de naleving garanderen.

8..Contactloze betaling: Er is besloten om het maximumbedrag te verhogen van 30 euro naar 50 euro, met ingang van maandag 11 mei.

Naar schattingen is 90% van de bankkaarten hiervoor geschikt en kan vanaf vandaag dus zonder contact met de klant worden betaald voor meer dan 30 euro. De anderen zullen een paar dagen of weken moeten wachten, of, in een enkel geval tot de verlenging van hun kaart.

9. De minister van onderwijs Jean-Michel Blanquer wil dat alle kinderen “minstens één keer” terug naar school kunnen gaan voor eind mei.

“Bijna 86%” van de 50.500 lagere scholen in Frankrijk gaan volgens de minister vanaf maandag open. Er worden “meer dan 1,5 miljoen kinderen” verwacht op een totaal van 6,7 miljoen kleuter- en basisschoolkinderen.

De minister hoopt “dat alle kinderen ten minste deze maand een maal fysiek naar hun school gaan”. Hij heeft de gemeenten voorgesteld om “buiten de school” sport-, gezondheids-, culturele en maatschappelijke activiteiten op te zetten.
De eerste prioriteit van de school tussen nu en de zomer is vooral “psychologisch”: “de leerlingen welkom heten, naar ze luisteren, zien hoe ze het doen” stelde de minister.

10. Jean-Baptiste Djebbari, Staatssecretaris van Transport, stelt dat de eerste dag in het openbaar goed verloopt

Slechts “5% van de mensen die komen opdagen droeg geen maskers”. De hervatting van het openbaar vervoer zal geleidelijk gebeuren, omdat een groot deel van de werknemers voor hun kinderen moesten zorgen, ziek waren of in deeltijd werkten. Bovendien is er veel achterstallig onderhoud aan het materieel en de infrastructuur “Het zal dus even duren om alles weer operationeel te hebben.
Het autoverkeer verliep vanochtend in de regio Parijs vlot. Om 8 uur ‘s morgens waren er slechts 35 km aan files op in de regio Ile-de-France, vergeleken met 300 op normale werkdagen. Om 13.00 uur stonden er in de regio Ile-de-France slechts 7 km aan verkeersopstoppingen.

11 .De corona crisis draagt niet bij tot een betere arbeidsverdeling thuis en op het werk tussen mannen en vrouwen.

Uit een onderzoek blijkt dat vooral vrouwen meer werk, meer stress, meer vermoeidheid ervaren.
In veel huishoudens komt dit beeld naar boven voor vrouwen, vooral als ze moeder zijn.
Terwijl verwacht werd dat mannen tijdens het ‘confinement’ meer huishoudelijke taken op zich zouden nemen en meer betrokken zouden zijn bij de opvoeding/lesgeven van de kinderen lijkt het tegenovergestelde het geval.

“Integendeel, de opsluiting heeft de ongelijkheden die thuis en op het werk al aanwezig zijn, eerder verergerd”, voegt het onderzoeksbureau eraan toe.


Update Frans nieuws 07 05 20

Zojuist heeft Edouard Philippe vergezeld door zes ministers zijn plannen bekend gemaakt voor de ‘deconfiniering’ die vanaf maandag 11 mei zal worden ingevoerd .Aanwezig waren. Elisabeth Borne (Vervoer), Olivier Véran (Gezondheid), Christophe Castaner (Binnenlandse Zaken), Bruno Le Maire (Economie), Muriel Pénicaud (Arbeid) en Jean-Michel Blanquer (Onderwijs).

Dit is in samenvatting wat er besloten is.

1. Edouard Philippe stelt: “Dit is een nieuwe fase voor Frankrijk, waardoor het land langzaam maar zeker uit het ‘confinement’ kan komen dat we in Frankrijk hebben gekend sinds 17 maart”.

Hij geeft eerst een algemeen overzicht “In de meeste delen van het land zijn we erin geslaagd om het tij van de epidemie te keren. We hebben weer wat speelruimte gekregen in het ziekenhuis en zijn klaar om te testen. Dit zijn de zogenaamde “groene” afdelingen. Als ze de komende drie weken groen blijven, kunnen we begin juni een nieuwe fase van deconfiniëring bekijken. Misschien met de opening van middelbare scholen, cafés, restaurants Het minder goede nieuws is dat sommige afdelingen niet zo goed presteren als gehoopt.”

Deconfiniëring zal beperkt zijn in de rode zones. Er zal geen opening van colleges zijn en geen opening van parken en tuinen”.

2. Geen verplichte inperking voor kwetsbare personen:

“Er zal geen verplichte opsluiting zijn voor kwetsbare mensen na 11 mei, zelfs niet in het Ile de France”. Hij voegt eraan toe dat deze kwetsbare groep voor hun eigen veiligheid en die van anderen zoveel mogelijk, op vrijwillige basis, de strikte regels in acht nemen zoals we die de afgelopen maanden hebben gekend.

3. Daarna is de beurt aan de minister van Volksgezondheid, Olivier Véran.
Hij presenteert de kaarten van de afgelopen dagen en legt nogmaals uit waar die op gebaseerd waren.

Tot slot presenteerde Olivier Véran een kaart die de drie indicatoren samenvat: viruscirculatie; ziekenhuisstress; virologische testcapaciteit.
De definitieve kaart die vanaf maandag geldt en waarin er alleen nog onderscheid is tussen rode en groene departementen..!!

4. Vier regio’s! zijn in “rood” op de definitieve kaart

“Alle departementen van vier regio’s blijven in het rood, Ile-de-France, Hauts de France, Bourgogne-Franche-Comté en Grand-Est.
Met name de situatie in de regio Ile-de-France is zorgelijk stelt hij. Hij roept bedrijven daar op om maximaal gebruik te maken van telewerken.”

Bovendien roept hij de inwoners van Ile-de-France op om hun verplaatsingen tot het strikte minimum te beperken en de sanitaire regels in acht te nemen.

5. Uitgebreid gaat hij in hoe te handelen bij klachten.

“Als je symptomen hebt die wijzen op een Covid-19-infectie, koorts, hoest, luchtwegklachten, Neem onmiddellijk contact op met uw arts bel dan 15 voor een verwijzing naar een beschikbare arts. Als hij of zij denkt dat het nodig is, een screeningtest voorschrijven. ”

“Deze test wordt 100% vergoed door de ziektekostenverzekering In afwachting van de testuitslag zal uw arts u vragen thuis te blijven.

6 Over het testprogramma.

“Frankrijk is klaar om massaal te testen,” zegt Olivier Véran..”De screeningscapaciteit is al op het niveau van de geschatte behoefte. Toch kunnen er soms problemen zijn Daarom nodig ik Fransen die een PCR-test hebben voorgeschreven en die moeilijkheden ondervinden bij het uitvoeren van deze test, uit om contact op te nemen met het gratis nummer 0 800 130 000.

7. Over mensen die in contact zijn geweest met een Covid-19 patiënt, zegt Veran “Als u een contactpersoon bent van een ziek persoon, wordt u rechtstreeks gecontacteerd door de zorgverzekeraar of door iemand die werkt bij het Regionaal Gezondheidsagentschap en die op de hoogte is gebracht van het feit dat u mogelijk in contact bent geweest met een ziek persoon.
Als het risico bewezen is, bijvoorbeeld als u een lunch hebt gedeeld wordt u uitgenodigd om in afzondering thuis te blijven Je wordt op je beurt getest door PCR onder dezelfde omstandigheden als een ziek persoon.

8. Er wordt 475 miljoen euro vrijgemaakt voor Ehpad.
De verzorgers betreft en al het personeel van Ehpad in Frankrijk zal een bonus ontvangen.
Deze eenmalige uitkering zal 1500 euro bedragen in de 33 departementen waar de epidemie het sterkst is geweest en 1000 euro elders.

9. Dan is Jean-Michel Blanquer, de minister van Onderwijs aan het woord.
Hij begint met het rechtvaardigen van de noodzaak om scholen te heropenen op 11 mei. Hij stelt
” wij zijn van mening dat kinderen niet zonder fysiek contact met de school moeten blijven tussen maart en september. Vooral voor het aantal ‘uitvallers’ vindt hij dat belangrijk” Het gaat naar schatting over 4% en er is veel werk aan de winkel om ze weer op school te krijgen.”

10. Over de opening van de scholen stelt hij dat “Tussen 87% en 90% van de gemeenten hebben zich voorbereid op het nieuwe schooljaar.”

Met de resterende 10% is overleg. Tussen de 80 tot 85% van de 50.500 scholen in Frankrijk gaan volgende week open.

.Op 18 mei kunnen dan de colleges in de “groene” afdelingen weer opengaan zegt hij tot slot.

11.Elisabeth Borne, de minister van Transport stelt “ het doel is om het aanbod zo snel mogelijk te vergroten en de vraag strak in de hand te houden. Vanaf 11 mei zal het aanbod van lokaal vervoer, d.w.z. metro’s, bussen en TER’s, toenemen tot 50% van de normale capaciteit en dat wordt uitgebouwd tot 100% aan het eind van de maand..

12.In de Parijse regio zal de RATP vanaf maandag 75% van haar diensten leveren.

Er zal een verplicht! certificaat komen voor het openbaar vervoer in de regio Ile-de-France:

“De toegang tot het openbaar vervoer in Ile-de-France zal tijdens de spitsuren voorbehouden zijn aan personen die in het bezit zijn van een attest van hun werkgever of die een dwingende reden hebben om te reizen, of het nu gaat om een gezondheidsreden, een gerechtelijke dagvaarding of om het begeleiden van kinderen.”

13. Over interegionale reizen.”Interregionale reizen zullen in deze eerste deconfiniëringsperiode nog steeds sterk worden beperkt. Voor de TGV en Intercity treinen gaan we van 7% van het aanbod vandaag naar 20 tot 30% van het aanbod op 11 mei, om een maximum van 40% van het gebruikelijke aanbod te bereiken aan het einde van mei. Reserveringen zijn verplicht en de bezetting van de trein wordt beperkt tot 50% van het totale aantal zitplaatsen.

14. 135 euro boete voor het niet dragen van een masker tijdens het transport.

Het dragen van maskers voor het publiek zal verplicht zijn voor reizigers van 11 jaar ook in de stations. De overheid stelt in de eerste dagen van de deconfiniëring maskers voor degenen die ze niet konden krijgen. Als u ze niet draagt, krijgt u een boete van 135 euro”.

15. Dan komt Christophe Castaner, minister van Binnenlandse Zaken aan het woord:

Hij zegt”Vanaf maandag zal de bewegingsvrijheid worden hersteld en zal het mogelijk zijn om vrij op straat te gaan zonder certificaat, ongeacht het departement waar je woont.

Er komt een verplicht certificaat buiten een straal van 100 km, behalve binnen het departement. (Idzo)

Buiten die straal kunt u alleen reizen om dwingende professionele of familiale redenen. Bijvoorbeeld het hebben van een baan die mobiliteit vereist (vrachtwagenchauffeurs). Een dwingende familiale reden kan rouw zijn of het helpen van een kwetsbaar persoon. Deze 100 km worden berekend in vogelvlucht van uw gewone verblijfplaats.
Om de controle van de 100 km-regel mogelijk te maken, zal een nieuw certificaat worden gepubliceerd. Bij een reis van minder dan 100 km is een eenvoudig woonbewijs voldoende, een verzekeringsbewijs of een rekening of een chequeboekje”.

16 .Bibliotheek, de mediatheek en bepaalde musea worden heropend. De prefecten zullen hiervan een lijst opstellen.
Bioscopen, bioscopen, theaters en festivalzalen, evenals overdekte sportzalen blijven gesloten”.

17.Over stranden, meren en watersportcentra stelt Castaner dat:

“De algemene regel blijft de sluiting, maar de prefect kan op verzoek van de burgemeesters de toegang tot de stranden, meren en watersportcentra toestaan”.

“ bijeenkomsten moeten worden beperkt tot groepen van niet meer dan 10 personen.
Vanaf 2 juni kunnen kleinere festivals en theatervoorstellingen worden overwogen.
Tot september zijn er geen evenementen met meer dan 5.000 deelnemers.

18 De grenzen.”
Grenssluitingen blijven de regel. Wanneer de gezondheidssituatie dit toelaat zullen hier in overleg met alle betrokken staten versoepelingen kunnen komen. “Maar de grenzen blijven tot nader order gesloten. “Met betrekking tot onze nationale grenzen, en met name de grenzen die we delen met onze Europese buren, hebben we besloten de geldende beperkingen te verlengen tot ten minste 15 juni!!” stelt Castaner

In sommige gevallen wordt hiervan afgeweken. Zoals in het geval van EU onderdanen die een dwingende economische reden hebben en die een arbeidscontract hebben, met name seizoensarbeiders in de landbouw”.

19 Tot slot krijgt Bruno Le Maire, minister van Economische zaken het woord.

Op 11 mei, stelt hij zullen 400.000 bedrijven heropenen. Vierhonderdduizend bedrijven die 875.000 banen vertegenwoordigen, 77.000 kapsalons, 33.000 kledingwinkels, 15.000 bloemisten, 3.300 boekverkopers zullen heropenen. Het is het sociale en economische leven dat weer op gang kan komen.”

20. De sociale lasten van de werkgevers voor maart, april en mei zijn afgeschaft voor bedrijven die ‘gesloten’ zijn geweest.

– Het Solidariteitsfonds wordt tot eind mei gehandhaafd.

Dat betekent dat een bloemist, een boekhandelaar, een kapper die op 11 mei opnieuw opent, tot eind mei kan blijven profiteren van het solidariteitsfonds, simpelweg omdat hun omzet de eerste 11 dagen wordt verminderd. Voor sectoren zoals de bouw/industrie wordt ernaar gestreefd om eind mei weer volledig te draaien.


Nieuws update 06 05 20.

De dag stond in het teken van het reddingsplan voor de culturele sector. Marcron heeft daarover een uitgebreide toelichting gegeven. In de kunst en cultuursector werken naar schatting 1,5 miljoen mensen in Frankrijk van musea tot boekhandels, niet alleen kunstenaars maar ook technici en bv. kostuumontwerpers”.

1. Emmanuel Macron heeft vanmorgen een videoconferentie met kunstenaars uit verschillende disciplines gehad. Daarna heeft hij de eerste richtlijnen aangekondigd van een “cultuurplan” dat “de overheid snel wil gaan uitvoeren”.

-De sociale en verzekeringsrechten van zo’n 100.000 freelance artiesten en technici zullen “met een jaar worden verlengd tot eind augustus 2021”. In ruil daarvoor riep Emmanuel Macron de freelance artiesten op om in samenwerking met de scholen zo gauw als dat kan buitenschoolse activiteiten te organiseren.

-Macron streeft naar een compensatiefonds voor geannuleerde series en filmopnames, aangezien de sector momenteel niet verzekerd is tegen pandemieën. Hij wil dat verzekeraars en banken hun verantwoordelijkheden onder ogen zien en “van geval tot geval” gaan bekijken hoe de producties hervat kunnen worden na 31 mei.

-Boekwinkels, platenzaken, bibliotheken, mediatheken, kunstgalerieën en enkele musea gaan vanaf 11 mei weer open. Voor andere culturele locaties, met name bioscopen, zal “na eind mei” een besluit worden genomen over de heropening.
-Voor de podiumkunsten en theaters geldt dat “we eind mei beoordelen of we verder kunnen gaan met een ‘slimme’ heropening”. Dit moet worden besproken met de burgemeesters en de prefecten.

-Grote evenementen met meer dan 5.000 personen zullen niet worden toegestaan voor het einde van augustus.

-Er zal een “grootschalig programma van openbare opdrachten” worden gelanceerd, dat met name gericht is op jonge ontwerpers onder de 30 jaar, met de ambitie “een buitengewoon seizoen vorm te geven” en een publiek te bereiken dat soms vergeten wordt in de wereld van de cultuur.

2. Enkele dagen voor de versoepeling op 11 mei is de populariteitsgraad van de president sterk gedaald, terwijl die van de premier juist toeneemt.

Volgens een Ifop poll daalde de rating van Emmanuel Macron met 6 punten, terwijl die van Edouard Philippe steeg met 3 punten. Hij staat daarmee hoger in de peilingen dan Macron

Slechts 40% van de ondervraagde Fransen spreekt zijn vertrouwen uit in Emmanuel Macron

Hij verliest terrein onder de linkse supporters (27%, -11), maar ook onder de rechtse supporters (45%, -5).

3. LRM heeft opnieuw een parlementslid uit de beweging gezet.

Het parlementslid Martine Wonner (afgevaardigde van de Bas-Rhin), is het enige lid van La République en marche (LRM) dat tegen de deconfiniëringsstrategie heeft gestemd en is uit de beweging gezet.

“Deze stemming maakt deel uit van een lange reeks openbare verklaringen van Martine Wonner waarin zij haar wantrouwen jegens de regering en haar kritiek op het gezondheidsbeleid tot uitdrukking brengt. Daarom heeft de raad van bestuur van de LRM-groep, na haar vandaag te hebben gehoord (via videoconferentie) besloten haar uit te sluiten”

Wonner, psychiater van beroep is voorstander van het controversiële gebruik van chloroquine.
Ze beschuldigt de regering van “amateurisme” in het beheer van de crisis.

Na haar uitsluiting telt de LRM nu 296 leden. Toen Macron aantrad waren dat er 314.
De absolute meerderheid in de Assemblee is 289 zetels.

4 Inmiddels zijn er 25.531 mensen overleden door Covid-19 in Frankrijk. Het goede nieuws zit hem in het aantal vrijgekomen IC bedden: 266 gisteren, de op één na beste dag sinds het begin van de epidemie. 3.430 mensen zijn nog steeds in de IC’s opgenomen.

5. De Europese Commissie is in haar voorjaars-prognoses met uiterst sombere voorspellingen naar buiten gekomen.
Dit is een ongekende recessie die Europa in 2020 zal meemaken. En het zal minstens twee jaar duren om ervan te herstellen. In de tussentijd zal de werkloosheid stijgen, de inflatie dalen en de tekorten bij de overheden toenemen. De verschillen tussen Noord- en Zuid-Europa zullen nog groter zijn geworden, waardoor de samenhang van de Europese integratie in gevaar komt.
Volgens de economen van de Commissie zal het bruto binnenlands product (BBP) van de Europese Unie in 2020 naar verwachting met 7,4% dalen en naar verwachting in 2021 met 6,1% stijgen.

Het bruto binnenlands product van Frankrijk zal dit jaar naar verwachting met 8,2% dalen. Dat zal leiden tot een overheidstekort van 9,9%. Voor volgend jaar wordt een opleving verwacht met een stijging van het BBP met 7,4%. De staatsschuld van Frankrijk zal naar verwachting stijgen, tot 116,5% van het BBP dit jaar, en de werkloosheid zal stijgen tot boven de 10%.

6. De Europese raad heeft de 27 lidstaten en de economische Commissie opgedragen een herstelplan op te stellen om de Eu te helpen uit de crisis te komen op het moment dat de pandemie voorbij is. De Commissie zal naar verwachting op 20 mei haar voorstellen presenteren. “Zij zal dit doen wanneer zij denkt dat er overeenstemming zal zijn tussen de uiteenlopende standpunten van Frankrijk en Duitsland.

7. Airbnb ontslaat een kwart van zijn medewerkers wereldwijd

Airbnb gaat 25% van zijn 7.500 medewerkers ontslaan. Het emblematische bedrijf van de geglobaliseerde toerisme-industrie wordt hard wordt getroffen door de coronaviruspandemie en inperkingsmaatregelen. Brian Chesky, de baas van Airbnb kondigde dinsdag aan zijn medewerkers aan dat 1.900 collega’s Airbnb zullen moeten verlaten”.
“We gaan collectief door de meest pijnlijke crisis van ons leven,” stelt de mede-oprichter van het boekingsplatform.

8. Over het mondkapje van Macron.
Er is veel te doen geweest over het mondkapje dat Macron gisteren droeg bij zijn bezoek aan de school in Poissy. Ter gelegenheid van dit bezoek droeg Macron een masker van Franse makelij, gemaakt door de Chanteclair kousenband.

Het was de eerste keer dat het staatshoofd verscheen met een “algemeen publiek” masker.

Het masker is gemaakt van zwarte stof met een kleine tricolore . Het textielbedrijf is gevestigd in Saint-Pouange, in de Aubestreek. Gemaakt voor 100% in Frankrijk en het wordt het verkocht voor 4,92 euro per stuk. Het is vooraf getest door het Directoraat-generaal Bewapening (DGA) om het ademend vermogen en het filtreervermogen te beoordelen.


Update Frans nieuws 5 mei 2020

1. Macron bezoekt school in Poissy.

Emmanuel Macron heeft samen met Jean-Michel Blanquer de minister van Onderwijs vanmorgen een school in Poissy (Yvelines) bezocht om te proberen de angst weg die bij ambtenaren en leraren bestaat voor de heropening van de scholen na 11 mei.

De school heeft de afgelopen anderhalve maand kinderen van het verplegend personeel opgevangen en “het gaat heel goed”, aldus burgemeester Karl Olive. Er zitten een tiental leerlingen per klas net zoals voorgesteld wordt om dat ook vorm te geven na 11 mei. De leraren dragen stoffen maskers en de tafels in de klas staan meer dan een meter uit elkaar.

Daarna heeft Macron vragen beantwoord aan de de pers.

2. In het korte interview dat Macron aan de pers gaf kwamen een aantal onderwerpen kort aan de orde.

-wat betreft de zomervakantie zei hij “Ik wil u wel sprankje hoop geven, maar het is nog te vroeg om te zeggen of we deze zomer op vakantie gaan. Wat ik u kan zeggen is dat we grote internationale reizen gaan beperken, zelfs tijdens de zomervakantie, en dus zullen we als Europeanen onder elkaar blijven.

– wat betreft de deconfiniering zei hij. “Er moet een vorm van collectieve intelligentie zijn”.

“We moeten voorkomen dat mensen terugkeren naar een normaal leven,” maar tegelijkertijd, zei hij, “is het mijn wens dat we iedereen zoveel mogelijk kunnen helpen om enigszins normaal een gezinsleven te kunnen leiden.

-over de terugkeer naar het ‘normale leven’ zei hij “Er zal geen terugkeer zijn naar het ‘normale’ economische leven.” We zullen onze scholen gedeeltelijk heropenen omdat de druk op onze bedrijven te groot wordt als er niet voor de kinderen van de werknemers wordt gezorgd. Werkgevers zullen zich flexibel op moeten stellen en daar begrip voor opbrengen.

-Over drie weken zullen we dan zien of er een sterke opleving is op de IC’s, zei Macron en zullen we bepalen of we de deconfiniëring kunnen voortzetten of niet.

3. In de senaat is het decofinieringsplan van de regering verworpen.
Aan het einde van zijn toespraak gisterenmiddag voor de senaat werden Edouard Philippe en zijn ministers, Nicole Belloubet (Justitie), Jean-Michel Blanquer (Onderwijs) en Olivier Véran (Gezondheid), onderworpen aan een spervuur van vragen van zeer kritische senatoren.
De overwegend uit rechtse partijen bestaande Senaat verwierp het deconfiniëringsplan vervolgens, met 89 stemmen tegen, 81 voor en 174 onthoudingen.
De senatoren hebben de tekst op een aantal punten geamendeerd. Er zijn vooral wijzigingen aan gebracht om meer bescherming te bieden aan de rechtspositie van werkgevers, lokale bestuurders en ambtenaren. De angst bestaat dat er schadeclaims zouden komen van werknemers en burgers bij besmetting en ziekte tgv het coronavirus Ze werden hierbij gesteund door de LREM.
De senaat heeft bovendien 10 juli (ipv 24 juli) bepaald voor het einde van de verlenging van de noodtoestand. Het is voor de regering overigens een niet! bindende stemming.

4. Postbezorgingen worden hervat.

La Poste, is van plan haar zaterdagse bezorgingen uit te breiden en tegen eind mei al haar kantoren te heropenen. De postbode zal ,,geleidelijk aan zes dagen per week het leveren van pakketten, geregistreerde en prioritaire brieven, dagbladen en het legen van de brievenbussen opvoeren.
Er zal bovendien een ophaaldienst aan huis komen voor de post van kwetsbare personen.

5. De epidemie van Covid-19 heeft in Frankrijk de afgelopen vierentwintig uur tijd 306 extra sterfgevallen veroorzaakt. Dat brengt het totaal op 25.201 sterfgevallen sinds 1 maart, kondigde het Directoraat-generaal Gezondheid op maandagavond 4 mei aan.

6. Een zeer beperkte deconfiniering in Parijs

-heropening scholen De leraren gaan op 11 mei terug naar school in Parijs en de scholieren op 14 mei. De onderwijsinspectie schat ” dat er niet meer dan 15% van de leerlingen op 14 mei ook daadwerkelijk met de lessen zullen beginnen.
Het zal geleidelijk gebeuren” zei Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs. Ze noemde daarbij enkele criteria.
Net als nu al het geval is zullen scholen de kinderen van het verzorgend/medisch personeel opvangen. Na 11 mei meer in het algemeen, de kinderen van alle ouders die onmisbaar zijn voor de hervatting van het economische leven: leerkrachten, stadsambtenaren, RATP, SNCF, etc.
Bovendien zal voorrang worden gegeven aan kinderen in kwetsbare situaties (“drop-outs”, eenoudergezinnen, gehandicapte kinderen).

7. Heropening openbaar vervoer in Parijs.

Er bestaat een gerede angst dat ondanks de oproepen om door te gaan met telewerken en werkspreiding, de deconfiniering zal leiden tot ongekende wachtrijen voor de metrostations, en drukte in de metro/treinen.
Om dit scenario en een massale terugkeer van auto’s te vermijden, wil het stadsbestuur het voor fietsers en voetgangers aantrekkelijker maken. “In totaal zal 50 km aan rijstroken, gereserveerd voor auto’s, nu bestemd worden voor fietsers”.
Het aantal plaatsen in de parkeergarages bij de toegangswegen van Parijs wordt verdubbeld. Een dertigtal extra straten zullen worden gereserveerd voor voetgangers.

8. De minister van Cultuur, Franck Riester, werkt aan ondersteuningsmaatregelen voor freelance medewerkers van zomer entertainment en festivals. Er wordt gekeken of ze aanmerking kunnen komen voor een verlengde werkloosheidsuitkering.
“We werken samen met de minister van Arbeid, Muriel Pénicaud, en de regering om de maatregelen uit te breiden” stelt hij en hij verzekerde, dat hij een “ambitieus plan” wil opzetten omdat “wij ervan overtuigd zijn dat evenementen, kunstenaars en technici van vitaal belang zijn voor het voortbestaan van de cultuur in ons land”.

9. Boekverkopen dalen in het eerste kwartaal

De boekverkoop daalde in maart met 33%. De daling komt omdat de boekhandels op 17 maart hun deuren moesten sluiten
De keten van ‘topboekhandels’ (zelfstandige boekhandels en grote cultuurwinkels) werden het meest getroffen. Deze keten van boekhandels zag een daling van 54%.

De Franse boekhandelsbond (SLF) vreest “Voor een meerderheid van de boekhandels, waarvan de lage cashflow en marges bekend zijn, het een kwestie van leven of dood gaat worden. Om de sluiting van honderden boekhandels te voorkomen, wil het SLF een fonds oprichten om de exploitatieverliezen van de boekhandels te dekken.

10.Verplicht dragen van maskers in het luchtverkeer

David Powell, een hoge ambtenaar van de International Air Transport Association (IATA), geeft aan dat hij zijn leden zal aanbevelen om maskers verplicht te stellen als het niet mogelijk is om een ruimte tussen elke passagier te laten.

Air France heeft al aangekondigd dat het dragen van maskers vanaf 11 mei verplicht is.
De passagiers dienen “zelf zorg te dragen voor een of meer maskers voor hun reis”.

Het bedrijf geeft ook aan dat er is gezorgd voor “een fysieke ruimte aan boord waar dat mogelijk is”.
Op de meeste vluchten kunnen klanten door de huidige lage bezettingsgraad uit elkaar worden gehouden”


Nieuws update 04 05 20

Vooral het voorstel tot verlenging van de noodtoestand en de ‘deconfinierings’ strategie na 11 mei stonden vandaag centraal in de berichtgeving.

1.Over het verlengen van de noodtoestand.

Na een buitengewone kabinetsvergadering kondigde de regering aan dat zij de noodtoestand met twee maanden wil verlengen, tot 24 juli.

De inhoud van het wetsvoorstel heeft tot doel “het juridisch kader te bepalen” om de deconfiniering die op 11 mei moet beginnen in goede banen te leiden.
Het wetsvoorstel zal deze week bediscussieerd worden in de Senaat en Assemblee. Daarna zal eind deze week de definitieve versie bekend worden.
Welke maatregelen worden er voorgesteld! (Let wel er kunnen wijzigingen komen)

1.Verplichte quarantaine bij binnenkomst in Frankrijk.
Het Elysée heeft bepaald, ondanks de aanvankelijke verwarring hierover, dat deze quarantaine niet van toepassing is op reizigers uit de Europese Unie, de Schengen-zone of het Verenigd Koninkrijk, ongeacht! hun nationaliteit. Dit wil niet zeggen dat de grenzen nu open zijn.
Olivier Véran de minister van Volksgezondheid stelde dat de quarantaine voor reizigers buiten de Schengenzone ook betrekking heeft op “mensen die geen ziekteverschijnselen vertonen”. Voor degenen die symptomen ontwikkelen, zal isolatie verplicht zijn.

2. Isolatie voor zieke mensen binnen Frankrijk.
Er zullen isolatiemaatregelen worden opgelegd voor degenen die positief testen. De overheid heeft geen dwangbepalingen opgesteld. Er wordt een beroep gedaan op de ‘eigen verantwoordelijkheid, aldus Véran.

3.De minister van Volksgezondheid kondigde ook aan dat het opsporen van contacten van mensen die positief getest zijn, niet zal gebeuren met de StopCovid app. Mocht in dit standpunt verandering komen dan zal daar eerst met het parlement over overlegd worden. De woordvoerster van de overheid, Sibeth Ndiaye, zei dat de controversiële digitale opsporingstoepassing StopCovid eind mei of begin juni klaar zou zijn.
Dat zou dan de weg vrijmaken voor een debat “omdat er duidelijk zorgen en vragen zijn over de eerbiediging van de burgerlijke vrijheden”.

4.Aan de andere kant zal er een officieel traceringssysteem komen om “de Assurance Maladie en de regionale gezondheidsdiensten” maximale informatie te geven over de toestand van zaken mbt de epidemie.
Bij wijze van uitzondering wordt hiermee ‘het medisch beroepsgeheim’ tijdelijk opgerekt.

De tracering zal op drie niveaus plaatsvinden. In de eerste plaats door artsen en professionals in de eerstelijnsgezondheidszorg, dan door de Assurance maladie en vervolgens door de Regionale Gezondheidsagentschappen onder toezicht van het Directoraat-generaal van de Gezondheidszorg.

5.De minister heeft aangegeven dat er een nieuw nationaal dossier zal worden aangelegd om alle personen die positief getest zijn in laboratoria op SARS-CoV-2 te registreren.
Daarnaast komt er een andere database’ Contact Covid’. Die zal gebaseerd zijn op de gegevens van de zorgverzekering. “de uitvoering van deze maatregelen zullen worden behandeld in een advies dat openbaar zal worden gemaakt door de CNIL (de nationale commissie voor informatie-technologie) stelde Veran.

6. Christophe Castaner minister van Binnenlandse zaken stelt…’dat op 11 mei, als aan de voorwaarden is voldaan, dat er geen attest meer verplicht is als ze de straat op gaan”. Hij bevestigde zijn voornemen om het dragen van maskers verplicht te stellen in het openbaar vervoer.

Wat betreft de winkels stelt hij dat ze alleen kunnen heropenen onder de voorwaarde dat ze zich houden aan de gestelde beschermende voorwaarden.

Om ervoor te zorgen dat deze regels worden nageleefd, voorziet het wetsvoorstel ook in de bevoegdheid aan verschillende ambtelijke instanties (veiligheidsassistenten, politierereservisten ed.) om waarschuwingen en boetes uit te delen bij”de niet-naleving van de regels van de ‘sanitaire noodtoestand” zei Christophe Castaner, terwijl hij ook oproept tot “burgerzin van de kant van de Fransen”

7. In alle kuststreken komt er steeds meer protest tegen het gesloten houden van de stranden, zelfs in de ‘groene departementen.

Er zijn petitie om “de kuststranden te heropenen voor de beoefening van een sportactiviteit”. Het heeft al 30.000 handtekeningen verzameld en aangeboden aan de prefecten van New Aquitaine, Pays-de-la-Loire, Bretagne en Normandië. “Wij roepen daarom op tot heropening van de stranden voor surfers, zwemmers, joggers, wandelaars en alle andere personen die gedurende een bepaalde periode een fysieke activiteit uitoefenen zonder zich te verzamelen op het strand of in de parkeergarages en met inachtneming van de veiligheidsafstanden op het land en in het water”.

De president van de Bretonse regio, Loïg Chesnais-Girard, pleit op zijn Twitter-account voor “een zo snel mogelijke heropening zonder risico’s voor onze gezondheid”.
In de Vendée hebben gekozen vertegenwoordigers al een protocol opgesteld voor de heropening van de stranden, met volledige inachtneming van de gezondheidsvoorschriften, met beperkingen voor bezoekers in de zomer. “De burgemeester van Cagnes-sur-mer, in de Alpes-Maritimes stelt als we scholen kunnen heropenen, kunnen we de stranden ook heropenen enz enz.

8. Jean-Paul Hamon, voorzitter van de Federatie van Artsen van Frankrijk. Stelt dat ook al is de epidemie niet voorbij, “we de mensen meer ademruimte moeten geven…. anders krijgen we mensen die in een complete depressie terecht zullen komen”. Hij stelt bijvoorbeeld voor om mensen het recht te geven om het bos in te gaan” en om de stranden te heropenen voor een aantal uur per dag.

9. De heropening van de scholen stuit ook op steeds meer tegenstand. In Montpellier weigert de burgemeester Philippe Haurel alle scholen te heropenen op 11 mei. Hij is kritisch over het deconfinieringsbeleid van de regering en legt uit dat hij “per geval” te werk zal gaan. In Lyon is er geen startdatum vastgesteld voor leerlingen van de kleine en middelgrote kleuterscholen. In Nantes heeft de burgemeester, gewaarschuwd dat het “niet mogelijk” is om alle kinderen op 11 mei weer naar school te laten gaan. In Normandië heeft de president van de regio, Hervé Morin besloten de middelbare scholen niet te heropenen, behalve voor “absoluut noodzakelijke taken, zoals het afnemen van examens”

In Parijs zal de heropening van de scholen in eerste instantie alleen maar gelden voor “een speciale doelgroep “, d.w.z. kinderen van bepaalde beroepen en voortijdige schoolverlaters. In Seine-Saint-Denis hebben heeft de burgemeesters de intentie uitgesproken om de scholen niet te heropenen.

10. Volgens de laatste cijfers die zaterdagavond door het directoraat-generaal Gezondheid zijn vrijgegeven, zijn in 24 uur tijd 166 extra sterfgevallen geregistreerd, wat het totale aantal doden sinds het begin van de pandemie op 24.760 brengt. 25.827 mensen zijn nog steeds in het ziekenhuis opgenomen voor een Covid-19-infectie in het hele land, waarvan 3.827 op de intensive care. Bovendien zijn in 24 uur tijd 794 nieuwe gevallen bevestigd.

11. Christophe Castaner,de minister van Binnenlandse zaken roept de Fransen, en met name de Parijzenaars, die hun steden twee maanden geleden hebben verlaten om terug te keren.

“Toen ze vertrokken, hadden ze het recht om te vertrekken (…) nu hebben ze de mogelijkheid om terug te keren naar hun hoofdverblijfplaats om aan het werk te gaan of om hun kinderen naar school te sturen.”

Over de 100 km limiet, die na 11 mei ingevoerd wordt zegt hij dat er geen volledig vrij verkeer komt in en tussen de groene departementen.. “als u denkt dat we het verkeer volledig kunnen vrijmaken en de regels in deze regio’s niet respecteren, kan ik u zeggen dat ze over twee weken ‘rood’ zullen zijn”.

Hij wijst er ook met klem op dat “hoewel de deconfiniëring in principe over een week zou moeten beginnen, de datum van 11 mei pas aanstaande donderdag kan worden bevestigd na een evaluatie van de gezondheidssituatie.

Een van de indicatoren namelijk de drempel van 3000 nieuwe besmettingsgevallen per dag mag niet overschreden worden.

12. Sinds vanmiddag half drie bespreekt Edouard Philippe met de senaat meer in detail de deconfiniërings strategie. Tot nu toe (17.00 uur) heeft hij het volgende aangekondigd.

-Hij legt de nadruk op de noodzaak van een economisch herstel. Hij waarschuwde dat 11 mei “niet het begin van de roekeloosheid moet zijn, maar het begin van herstel. We moeten er met voorzichtigheid en met verantwoordelijkheidszin een start mee maken.

– Het solidariteitsfonds zal tot eind mei worden verlengd. De regeling van het fonds wordt zelfs uitgebreid. Ze geeft recht op een subsidie tot € 5.000, en is nu ook toegankelijk voor alle gesloten bedrijven, ook voor bedrijven zonder personeel, bv. voor kappers, bloemisten en boekverkopers.

– Ook het uitstel van belasting en sociale lasten blijft toegestaan tot eind mei en de regering onderzoekt of dit kan worden omgezet in een definitieve vrijstelling van lasten, niet alleen voor bedrijven in de horeca en het toerisme, maar ook voor alle MKBs die gesloten zijn geweest”.

– Er komt financiële steun voor bijna 800.000 jongeren onder de 25 jaar, die tot 200 euro steun kunnen krijgen voor hun huisvesting en/of die hun baan of stage kwijt geraakt zijn.
Morgen het vervolg….


Update Frans nieuws 30 04 20

Vandaag kijkt iedereen uit naar het eerste overzicht van de ‘rode en groene’ departementen.
Daarnaast is er overlegd met de sociale partners (bonden en werkgevers) over de deconfiniering.

1. De eerste kaart van de rode en groene departementen in Frankrijk, zal vanavond gepubliceerd worden. Dat zal daarna iedere avond gebeuren door de directeur-generaal van de Gezondheidszorg.

Deze kaart zal dan elke dag kunnen veranderen voordat ze op 7 mei wordt “bevroren”. Daarna wordt elk departement na 11 mei ingedeeld in de categorie “rood” of “groen”.

Welke criteria worden hierbij gehanteerd?

-Het eerste criterium dat in aanmerking moet worden genomen is “het aantal nieuwe gevallen in de bevolking over een periode van zeven dagen”. Ze geeft een indicatie voor de circulatiesnelheid van het virus.

-De tweede factor is de druk op de ziekenhuiscapaciteit, die op regionaal niveau wordt beoordeeld. Het gaat dan om de toestroom van nieuwe patiënten en de druk op de IC. Bovendien moet het zorgsysteem voldoende hersteld zijn van de eerste golf.

– De laatste parameter die wordt beoordeeld is de mate waarin ieder departement in staat is patiënten met symptomen te kunnen testen en mensen op te sporen die in contact zijn geweest met bevestigde gevallen van Covid19 – gemiddeld 20 tot 25 –. Dit wordt gezien als de belangrijkste voorwaarde om een hervatting van de epidemie te voorkomen.

2. Groen of rood, wat verandert er in de praktijk?

Feitelijk is het onderscheid tussen ‘rode’ en ‘groene’ departementen uiterst gering.

De meeste verplichtingen gelden zowel voor de groene als de rode departementen, stelde Edouard Philippe. Hij heeft bijvoorbeeld de terugkeer van de leerlingen naar de middelbare school, vanaf 18 mei, en de heropening van parken en tuinen voorbehouden aan “departementen waar de circulatie van het virus laag is”.

De kleur “rood” of “groen” zal ook dienen als leidraad voor de lokale autoriteiten (prefecturen, rectoraten, burgemeesters, enz.) om hun beslissingen te nemen, bijvoorbeeld over de heropening van basisscholen.

3..Balans van de situatie in Frankrijk

Het coronavirus heeft in de afgelopen 24 uur in Frankrijk nog eens 427 patiënten het leven gekost. Er is sprake van een daling op de IC’s met 180 patiënten minder dan op woensdag, kondigde de Directoraat-generaal Gezondheid aan tijdens de persbriefing gisterenavond.

Het totale dodental van de epidemie bedraagt nu 24.087 sinds 1 maart, waarvan 15.053 in ziekenhuizen (+243) en 9.034 in sociale en medisch-sociale instellingen, waaronder het Ehpad (+184).

4. Historische daling van 17,9% van de huishoudelijke consumptie in maart, volgens INSEE, (Nationaal Instituut voor Statistiek en Economische Studies)

Het is de grootste maandelijkse daling sinds 1980, het begin van de metingen.

Aan kleding en textiel werd 54% minder besteed, aan huishoudelijke apparatuur (-42,3% ) aan energie en brandstof (- 11,4%). Alleen de voedselconsumptie steeg sterk (+7,8%).

De inflatie bleef beperkt tot 0,4% jaarbasis ondanks de stijging van de voedselprijzen.

5. Het INSEE kwam ook met cijfers over het Franse bruto binnenlands product (BBP). Dat is in het eerste kwartaal van het jaar met 5,8% gedaald.

Dit is de grootste daling in de geschiedenis van de driemaandelijkse bbp-schattingen vanaf het begin van de metingen in 1949. Het ligt ver boven de dalingen in het eerste kwartaal van 2009 (-1,6%) tijdens de ‘bankencrisis’ en groter dan in het tweede kwartaal van 1968, toen de mei revoltes en stakingen het land tot stilstand hadden gebracht. De daling van het BBP was toen 5,3%.

Andere EU landen, Duitsland, Spanje komen met cijfers van eenzelfde terugval.

6. De regering raadpleegt de sociale partners over deconfiniëring.

Edouard Philippe, vakbonden en werkgevers zullen proberen in kaart te brengen hoe ze de Fransen weer aan het werk kunnen krijgen om de economie te stimuleren, zonder dat een tweede uitbraak van de epidemie in gang wordt gezet. De problemen zijn groot en onoverzichtelijk binnen de verschillende beroepsgroepen. De reacties en commentaren worden morgen verwacht.

7. De post corona economie.

Tijdens een hoorzitting heeft de minister van Economische Zaken, Bruno Le Maire, geschetst hoe het economisch beleid van Frankrijk er na de Covid-19-pandemie uit zou kunnen zien.

“Na de tijd van de crisis en de hervatting van de activiteit zal de tijd van herstel komen”, zei hij, waarbij hij echter uitlegde dat deze stap ” tijd vergt”. Het herstelplan wordt daarom niet “voor de herfst” verwacht. Maar het ministerie werkt al aan de inhoud ervan. Het zal gaan over steunpakketten voor bedrijfsinvesteringen en “specifieke plannen voor strategische sectoren als toerisme, luchtvaart, automobielsector”.

Hij streeft bovendien naar een”versnelling van de energietransitie”

Hij stelt “het zou een historische vergissing zijn (…) om met fossiele brandstoffen een volledige herstart te maken. Ik ben ervan overtuigd dat de energietransitie moet worden versneld.”
Le Maire verzekerde dat er “concrete” voorwaarden zullen worden gesteld aan Air France.
De minister stelde zelfs voor om het treinverkeer binnen het land voorrang te geven op vluchten door de lucht.

De tweede prioriteit is om”een fiscaal beleid te ontwikkelen dat de aantrekkelijkheid van Frankrijk in stand houdt. Bovendien wil hij meer controle kunnen uitoefenen op buitenlandse investeringen die voortvloeien uit het “Montebourg-decreet”.

8.Naar een verlenging van de noodtoestand met twee maanden.

De noodtoestand die sinds 24 maart van kracht is, zal met twee maanden “vanaf 24 mei” worden verlengd. Het wetsontwerp zal zaterdag aan de ministerraad worden voorgelegd, waarna het op maandag door de senaat en vervolgens door de nationale assemblee zal worden behandeld.

Het bepaalt dat quarantaine, om de verspreiding van het virus tegen te gaan, verplicht kan worden opgelegd “bij aankomst op het nationale grondgebied”. Bovendien kan een besmette persoon verplicht in quarantaine worden geplaatst bij het “herhaaldelijk” overtreden van de voorschriften.

9. Het ministerie van sport kondigde aan dat 10 meter de minimale afstand wordt voor joggen of fietsen. Deze activiteiten kunnen worden uitgevoerd “zonder tijds beperking, zonder certificaat, binnen een afstand van minder dan 100 kilometer van huis. Sportactiviteiten worden beperkt tot maximaal 10 personen, buitenshuis”, en “zonder gebruik te maken van kleedkamers.

“Een voldoende fysieke afstand voor buitenactiviteiten zoals tennis, yoga, fitness bijvoorbeeld” moet ook worden gerespecteerd, voegt het ministerie in zijn persbericht toe. Zo zal het voor yoga of cross-fit in de open lucht nodig zijn om “4 vierkante meter ruimte per persoon” ter beschikking te stellen.

“Sportactiviteiten die deze afstand niet toestaan (teamsporten, vechtsporten) zullen niet kunnen worden hervat”. Er komt een gedetailleerde “praktische gids” na overleg met de federaties. Voor tennis bijvoorbeeld, kan het enkelspel wel, maar “dubbelspel” niet.

10.Verschillende burgemeesters van grote steden Lyon, Bordeaux komen met eigen voorstellen.
Zo is Gerard Collomb (Lyon) na 11 mei voor het verplicht stellen van maskers in ‘de openbare ruimte’. Hij stelt dat hij hoopt dat dit besluit landelijk zal worden genomen.

De voormalige minister van Binnenlandse Zaken “denkt dat we als we willen voorkomen dat de epidemie eind mei of begin juni weer oplaait, dit verplicht moeten worden gesteld”. De regering heeft op dit moment alleen besloten tot een verplichting om maskers in het openbaar vervoer te dragen. Hij overweegt wellicht een gemeentelijk decreet uit te vaardigen .

12. De StopCovid- app zou volgens Orange in de tweede helft van mei klaar kunnen zijn.
Orange, is een belangrijke speler in het project.

Het project onder de naam’ StopCovid’, wordt gecoördineerd door het Nationaal Instituut voor Onderzoek in Informatica en Controle (Inria). Orange voert gesprekken met Apple om bepaalde functies van de smartphones beschikbaar te maken voor het project.

Orange kijkt ook naar de mogelijkheden om andere toepassingen dan alleen smartphones in te zetten om het traceren van contacten in geval van besmetting mogelijk te maken.

Veel EU landen zijn bezig met de ontwikkeling van soortgelijke apps.
Ze hebben niet allemaal dezelfde technische aanpak maar blijven controversieel vanwege hun mogelijke impact op de privacy van de burgers.


Update Frans nieuws 29 04 20 .

1. Overzicht van belangrijke data tot 11 mei waarop ‘beslissingen’ zullen vallen.

– Op 30 april komt er een overzicht van de departementen en de mate waarin er versoepelingen zullen worden doorgevoerd. Er zal een onderscheid gemaakt worden tussen ‘groene’ departementen waar de versoepeling het grootst zal zijn en ‘rode’ departementen waar meer beperkingen zullen zijn.

– Op 7 mei wordt aan de hand van drie criteria bepaald welke departementen een rood of groen keurmerk krijgen. De criteria zijn de viruscirculatie, de IC/ziekenhuis capaciteit en het op orde zijn van het lokale systeem voor het testen en opsporen van besmettings gevallen.

-Op 10 mei vindt er dan een definitieve beoordeling plaats. “Als de indicatoren er niet naar zijn, zullen we niet deconfiniëren op 11 mei” of “we zullen het met beperkingen doen in sommige departementen” stelt Edouard Philippe.

2. Tot nu toe overleden er 23.660 mensen in Frankrijk als gevolg van de Covid-19 . Het aantal patiënten op de intensive care is verder gedaald. Het zijn er nu nog maar 4.300. De daling is uiterst langzaam. Er wordt naar gestreefd naar de bezetting van 1.900 IC bedden op 11 mei, de dag dat de ‘deconfiniering’ van kracht moet worden.

3. Opening scholen. Edouard Philippe wil het aan de burgemeesters overlaten hoe en of de scholen heropend worden

“Ik kan het niet bepalen, noch de minister van onderwijs. Het moet bepaald worden door de schooldirecteur, de burgemeester en de onderwijsinspectie. Het kan verschillen van departement tot departement. Zelfs binnen de departementen kunnen er grote verschillen zijn die allen vragen op een oplossing op maat. De minister van Onderwijs Blanquer stelde dat het “doel is dat elk gezin tussen 4 mei en 7 mei op de hoogte wordt gebracht van wat er met hun kind en de eventuele heropening van de school gebeurt”.
Uit een landelijke enquête blijkt overigens dat slechts de helft van de ouders wil dat de scholen opengaan. De andere helft wil dat de scholen gesloten blijven.

5. De staatssecretaris van Vervoer, Jean-Baptiste Djebbari, stelt dat er vanaf 11 mei controles zijn op het dragen van maskers in het openbaar vervoer.

In het openbaar vervoer “wordt er gewerkt aan het ontlasten van de spits”, voegde hij eraan toe, en beklemtoonde de noodzaak om te blijven telewerken en werktijdenspreiding bij bedrijven.

Er zijn zorgen dat veel mensen in de grote steden zullen overstappen naar ‘de auto’ en de steden vast zullen lopen.

“We moeten proberen om niet opnieuw een grote vervuilingscyclus te beginnen” zei hij.
Hij verwees naar het initiatief van Anne Hidalgo, burgemeester van Parijs die voorstander is van uitbreiding van het gebruik van fietsen om de extreme luchtvervuiling en gezondheidsrisico’s daarvan te beperken.

6 .Minister van Economie Bruno Le Maire, heeft een oproep gedaan dat na 11 mei “zoveel mogelijk Fransen weer aan het werk gaan” om “zich collectief voor te bereiden op het economisch herstel”

Bovendien zei Le Maire dat er aan een economisch herstelplan wordt gewerkt dan in de herfst gepresenteerd zal worden.

Hij kondigde ook aan dat Frankrijk zijn controle op buitenlandse investeringen gaat uitbreiden om Franse bedrijven die in moeilijkheden komen te beschermen.

De drempel voor controle bij niet-Europese beleggers, die aandelen in een grote Franse onderneming hebben, zal tot het einde van het jaar “verlaagd worden van 25% tot 10%” .
De controle zal bovendien worden uitgebreid tot de biotechnologiesector.

7. Olivier Veran, de minister van Volksgezondheid roept op om na 11 mei het reizen tussen “actieve” gebieden waar het virus circuleert en gebieden waar dat niet het geval is te beperken.

“Als je in een gebied woont waar het virus actief circuleert, is het ongewenst om naar gebieden te reizen waar het virus niet circuleert en daarmee het risico neemt op verspreiding van het virus.

Over de ‘draai’ die de regering heeft gemaakt mbt het dragen van maskers verklaarde hij dat niet het te kort aan maskers, maar het voortschrijdend wetenschappelijk inzicht is dat hieraan ten grondslag ligt.

8. De Minister van Arbeid Muriel Pénicaud stelde dat 11,3 miljoen Fransen momenteel werktijdverkorting hebben, oftewel meer dan één op de twee werknemers

Vanaf 1 Juni zal de steunregeling geleidelijk afgebouwd worden.” We hebben een paar weken de tijd om ons te organiseren, om de economie weer op gang te brengen.
Er zal daarna minder staatssteun zijn, maar het zal geleidelijk en soepel afgebouwd worden”, aldus Muriel Pénicaud. Er zal waarschijnlijk “een restbedrag moeten worden betaald door bedrijven”, voegde ze er aan toe. De regeling heeft de staat inmiddels 24 miljard euro gekost. Mede hierdoor neemt de kortetermijnschuld van de sociale zekerheidsinstanties toe. Acoss de koepelorganisatie van de uitkerende instanties geeft aan dat de schuld begin mei zal oplopen tot 50 miljard euro.

9. Staatssecretaris Agnès Pannier-Runacher en de grote supermarktketens hebben aangekondigd dat het vanaf 4 mei mogelijk is om herbruikbare maskers en maskers voor eenmalig gebruik in de filialen te kopen.

De prijs zal laag zijn: “De basisprijs van een masker voor het grote publiek zal ongeveer 2 tot 3 euro bedragen De prijs van een eenmalig ‘gebruiksmasker’ zal minder dan 1 euro bedragen. Er zal een deugdelijke handleiding worden bijgeleverd.

10. Olivier Veran,de minister van Volksgezondheid stelt dat er serieus onderzoek wordt gedaan naar gevallen van kinderen die een ernstige ontstekingsziekte hebben gekregen. Hij benadrukte dat er nog niet genoeg bewijs is om een verband te leggen met het coronavirus.

In verschillende EU landen waaronder Frankrijk is de afgelopen dagen alarm geslagen over een toename van het aantal kinderen met symptomen die lijken op de ziekte van Kawasaki.

Ze vertonen “koortssymptomen, spijsverteringssymptomen en een vrij algemene vasculaire ontsteking die hartfalen kan veroorzaken.

Sommige van deze kinderen “ maar niet allemaal, zijn dragers van het coronavirus”.

Hij zegt”Ik roep de gezondheidszorg en de wetenschappelijke wereld op om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen om te zien of er een verband is tussen het coronavirus en deze vorm van een tot nu toe onbekende ontstekingsziekte.”

11. Bruno Le Maire ontkent dat er conflicten zijn tussen Macron en Edouard Philippe.
“Ik wil dit hier vanmorgen benadrukken, omdat ik denk dat het belangrijk is in de periode die we doormaken te weten dat het team dat het land regeert volledig eensgezind is en elkaar volledig ondersteunt ten dienste van de Fransen,”

Volgens verschillende persartikelen (L’Express, Le Point, enz.) zou Macron maandag persoonlijk de journalisten hebben opgeroepen om uiting te geven aan zijn ongenoegen over het eenzijdige besluit van Edouard Philippe om vast te houden aan ‘dinsdag’ (gisteren) om zijn deconfiniëringsplan aan de Assemblee voor te leggen.

12.Onzekerheid over doorgaan 14-juli-parade

Generaal Bruno Le Ray ,de militaire gouverneur van Parijs, die verantwoordelijk is voor de organisatie van de ceremonie, zei dat “er geen beslissing is genomen, maar dat die wel binnenkort genomen moet worden”.
De beslissing is aan de president van de republiek.

De generaal hoopt om logistieke redenen vóór 10 mei een antwoord te hebben, hoewel hij zich ervan bewust is dat de epidemische situatie zo veranderlijk is dat het moeilijk is om zelfs maar twee weken vooruit te kijken. Bij de editie van 2019 van de parade waren 4.300 man, 67 vliegtuigen, 40 helikopters en bijna 200 voertuigen betrokken.

Annulering van het evenement is een optie. Maar de parade kan ook worden ingekort, georganiseerd zonder publiek met enkel televisieverslaggeving, of worden vervangen door verschillende kleinere ceremonies.

13. Particuliere laboratoria worden in gezet bij het testprogramma.

Om het massale testprogramma in de steigers te zetten wordt een beroep gedaan op particuliere laboratoria. “Alles moet gedaan worden om de test gemakkelijk en snel te maken,” zei premier Edouard Philippe.
Van de 100.000 tests die dagelijks worden uitgevoerd, zouden er ongeveer “60.000 moeten worden gedaan door de particuliere labo’s, een verdubbeling van de huidige capaciteit, aldus François Blanchecotte, de voorzitter van de Unie van Biologen. Momenteel worden er “250.000 tests per week gedaan door de openbare en particuliere sector”, zei hij.

Om dit werk naar behoren te kunnen uitvoeren zullen ze moeten worden uitgerust met voldoende beschermende middelen en apparatuur. Er wordt alles aangedaan om dit op korte termijn te realiseren.


Update van het Franse nieuws 24 04 20

Er werd vandaag vooral uitgekeken naar de videoconferentie van Macron met vertegenwoordigers uit de hotel en toeristensector. Er is gesproken over een eventuele heropening en aanvullende steunmaatregelen.

1.Emmanuel Macron heeft vanmorgen en videoconferentie gehouden met vertegenwoordigers van de horeca, het toerisme en de vrijetijdssector. Er waren vier ministers aanwezig. Er is gesproken over een eventuele datum van heropening en een omvangrijk steunpakket om de ‘ineenstorting’ van de sector te voorkomen.
In de sector werken ruim 1 miljoen mensen. De sector hoopt op vrijstelling van de betaling van lokale belastingen en heffingen in 2020 en de verlenging van de maatregelen van de ‘deel werkloosheidsuitkeringen’ van hun werknemers.
De uitkomst van de vergadering is dat de beslissing over de datum van heropening van cafés, restaurants en bars eind mei! zal worden genomen. Een opening op een eerdere datum zou de kans op een tweede besmettingsgolf vergroten stelde Bruno Le Maire.
Daarnaast wordt de toegang tot het door de overheid ingestelde steunfonds uitgebreid tot bedrijven met maximaal 20 werknemers en een omzet van maximaal 2 miljoen euro.

Het steunbedrag zal worden verdubbeld, tot een maximum van 10 000 euro.

2. Actuele situatie.

Met 516 nieuwe sterfgevallen die zijn geregistreerd, heeft de epidemie in Frankrijk sinds begin maart 21.856 sterfgevallen veroorzaakt.
Het aantal patiënten dat op de IC’s is opgenomen blijft nu al twee weken gestaag dalen.

In de ziekenhuizen zijn 13.547 slachtoffers te betreuren (311 in 24 uur), en 8.309 in de Ehpad en andere medisch-sociale instellingen (205 in 24 uur).

3. Vanaf 4 mei zullen gezichtsmaskers worden uitgedeeld.

Staatssecretaris van Economische Zaken Agnès Pannier-Runacher kondigt aan dat “de staat zal bijdragen aan het zo snel mogelijk verstrekken van maskers aan het grote publiek via de meest geschikte distributiekanalen. De distributie zal vanaf 4 mei plaatsvinden. »
Het scala aan mogelijkheden is zeer breed en we kijken naar alle opties: apothekers, gemeentehuizen, supermarkten, tabakswinkels, Afnor-platform, e-commerce, etc.”

4.Consumentenplatform Que Choisir spant rechtzaken aan.

Que Choisir dreigt 57 luchtvaartmaatschappijen, waaronder Air France, voor de rechter te dagen omdat zij zich niet houden aan de Europese wetgeving inzake restituties.

Deze bedrijven, bieden vouchers aan, geldig binnen een of twee jaar en geen terugbetalingen.
Dat is voor Que Choisir een “flagrante schending van de Europese regelgeving, die zegt dat wanneer een luchtvaartmaatschappij een vlucht annuleert, zij de passagiers binnen zeven dagen moet terugbetalen Uit hun onderzoek blijkt dat.. “Slechts 23% onmiddellijke terugbetaling aan biedt van de geannuleerde tickets. De meesten waaronder Air France-KLM, Lufthansa, Emiraten, easyJet, Ryanair en Vueling stellen de betalingen uit of veranderen de voorwaarden.

Deze geannuleerde tickets vertegenwoordigen een waarde van 10 miljard euro in Europa volgens de International Air Transport Association (IATA).

5. Openbaar vervoer na 11 mei.
Jean- Baptiste Djebarri de minister van Transport stelt dat de vraag naar reserveringen voor de TGV’s aan het toenemen is (…)”We zijn in staat om 50% van de TGV’s te kunnen laten rijden,” verzekerde hij. Voor de inwoners van Ile-de-France die net voor het confinement naar de provincies vertrokken zijn wil hij de terugreis regelen.

Gespreide les- en werktijden en het dragen van maskers moeten worden ingevoerd om te voorkomen dat het openbaar vervoer tijdens de spits overvol raakt. Dat zou zowel bij scholen, bedrijven en de overheid moeten gebeuren.

Om het openbaar transport te ondersteunen dat op dit moment zware verliezen lijdt roept hij de EU op om met een steunfonds te komen om het vervoer in stand te houden.

6. Verdwijnt het virus in de lente/zomer?

Olivier Véran, de minister van Volksgezondheid stelt dat daarover nog niets met zekerheid te zeggen valt.”Het is mijn verantwoordelijkheid om geen valse hoop te bieden” stelt hij.
Ik kan geen hypotheses baseren op een onbewezen idee dat het virus in de lente of de zomer zou verdwijnen”. Hij voegt eraan toe dat één studie suggereert dat het virus minder goed gedijt in hete en vochtige omgevingen.

7.Tankstations vrezen voor massale faillissementen op het platteland

De CNPA (soort Bovag) stelt dat meer dan 50% van de tankstations op het platteland bedreigt worden met een faillissement. De sector verwacht dat zelfs na 11 mei het lang zal duren voor er weer een normale omzet zal kunnen worden behaald.

De uitkomst is gebaseerd op een enquete onder 1.800 benzinestation-exploitanten.

8.Na afloop van het overleg met 22 burgemeesters gisteren stelt Macron dat er “waarschijnlijk dinsdag” een precieze routekaart voor de ‘deconfiniering’ komt. Volgens het Elysee zal de ‘deconfiniering landelijk en niet regionaal worden ingevoerd’. Ook wat betreft het interregionaal vervoer verwerpt hij het idee van regionale beperkingen. Een aantal regionale afgevaardigden zijn het hier niet mee eens. Zij zijn voorstander van een “gedifferentieerde” deconfiniëring.

Tijdens de lange vergadering is ook het cruciale onderwerp van de heropening van scholen aan de orde gesteld. Dit zal gebeuren, volgens “drie hoofdbeginselen”: “Een geleidelijke, gecoördineerde, aan de realiteit aangepaste aanpak” op basis van “vrijwilligheid”: “Er zal geen verplichting zijn om terug te keren naar school, benadrukte hij.

9 Heropening scholen
Uit een opiniepeiling blijkt dat 63% van de Fransen de geleidelijke heropening van scholen vanaf 11 mei is een slechte zaak vinden, ongeacht de leeftijd van de kinderen, of ze nu op de middelbare school (67%), de hogeschool (63%), de basisschool (62%) of de kleuterschool (67%) zitten.
82% van de ondervraagden is er voorstander van om ouders het recht te geven hun kinderen niet naar school te sturen als ze dat niet willen. De Fransen zijn sceptisch over de sanitaire omstandigheden in de klas. Meer dan de helft van hen (55%) gelooft niet in de garantie van Jean-Michel Blanquer , minister van Onderwijs, dat ‘afstand’ gerespecteerd wordt.

Twee derde van de ondervraagden (64 procent) is niet van plan is om op 11 mei ten minste één van hun kinderen naar school te sturen. Achtenveertig procent is zelfs van plan om geen van hun kinderen naar school te sturen.

10.De verkoop van nicotinevervangers is aan banden gelegd.

De verkoop van nicotinevervangers in de apotheek is door de overheid beperkt en de verkoop via internet opgeschort om een stormloop te voorkomen na de aankondiging van een mogelijk beschermend effect van nicotine tegen Covid-19.

Het doel van dit besluit is ” het voorkomen van gezondheidsrisico’s in verband met overmatige consumptie of misbruik”.
Het tweede doel is “een continue en adequate levering van geneesmiddelen te garanderen aan hen die medische ondersteuning nodig hebben in het kader van het stoppen met roken”.

11. Niet alle sectoren bevinden zich in een crisis. De Franse farmaceutische reus Sanofi, fabrikant van Doliprane, heeft in het eerste kwartaal een omzet van bijna 9 miljard euro geboekt, een stijging van 6,9%, waarvan de helft is toe te schrijven aan de Covid-19-pandemie. De omzet van Doliprane steeg met 20%.

Sanofi wijst er op dat de verkoop vooral is gestegen voor de gespecialiseerde geneeskunde, waarvan de omzet met meer dan 31% is gestegen tot 2,7 miljard euro.

Het bedrijf stelt dat er een hoger dividend zal worden uitgekeerd, tegen de trend in van veel bedrijven die hun dividend voor 2019 hebben verlaagd of geannuleerd vanwege de pandemie.

Het laboratorium wijst er ook op dat het verschillende samenwerkingsverbanden is aangegaan om vaccins tegen Covid-19 te ontwikkelen.


21 04 20 Update van het Franse nieuws.

1. Terug naar school.
Het nieuws stond vooral in het teken van de plannen Van Jean Michel Blanquer, de minister van onderwijs. De terugkeer naar school op 11 mei zal “geleidelijk” verlopen, in “kleine groepen, met een maximum van 15 leerlingen per klas” en een “gezondheidsprotocol”.

Daarna volgen vanaf 18 mei de leerlingen van de middelbare scholen en het beroepsonderwijs.
Op 25 mei zal iedereen weer naar school gaan.

-“Voor de kleine en middelgrote kleuterscholen is het de bedoeling dat zij in juni kunnen beginnen in groepen van minder dan 10 kinderen”.

In overleg met de burgemeesters, kunnen er sport-, gezondheids- en culturele activiteiten worden aangeboden.

-Als een gezin zijn kind niet naar school wil sturen kan dat. De ouders zijn in dat geval verplicht er op toe te zien dat ‘het thuisonderwijs’ gevolgd wordt. “Een leerling blijft leerplichtig”.

-leerkrachten met een gezondheidsrisico mogen blijven telewerken.

2. Woensdag zullen alle ministers aan het Matignon (de regering) een eerste ontwerp van hun deconfiniëringsplannen voorleggen, onder voorbehoud van de ontwikkelingen van de coronacrisis.

3. Jerome Salomon, de directeur-generaal van de gezondheidszorg is met zijn nieuwe cijfers gekomen. De symbolische grens van 20.000 doden is in Frankrijk overschreden, dat wil zeggen meer “dan de hittegolf van de zomer van 2003”.
Meer In detail: 12.513 doden in ziekenhuizen en 7.752 doden in de Ehpad en de medisch-sociale instellingen. In totaal 20.265 doden.

Het aantal mensen dat in het ziekenhuis wordt opgenomen blijft langzaam dalen “Er is een daling, die zeer klein is (26 patiënten),verklaarde hij.

4. Groepsimmuniteit? Hoeveel Fransen zijn er besmet geraakt.

De bevindingen van de onderzoekers van het Pasteur Instituut en Inserm zijn vandaag gepubliceerd.

Op 11 mei, wanneer het confinement geleidelijk wordt opgeheven zijn naar schatting 3,7 miljoen mensen, oftewel 5,7% van de bevolking, besmet geraakt met het SARS-CoV-2. Een aantal dat ver verwijderd is van de 70% die nodig zou zijn om collectieve bescherming te verkrijgen door groepsimmuniteit.

Het feit dat slechts minder dan 6% van de bevolking een immuunsysteem heeft ontwikkelt, is een groot probleem. “Onze resultaten wijzen er sterk op dat, zonder vaccin, de immuniteit van deze groep onvoldoende zal zijn om een tweede besmettingsgolf te voorkomen. Doeltreffende controlemaatregelen moeten ook na 11 mei worden gehandhaafd” stellen zij.

5. Olivier Véran (minister van Gezondheidszorg) blijft benadrukken dat we tot 11 mei, de datum waarop de deconfiniëring zou beginnen ons strak aan de regels moeten houden.
“Hoe meer mensen naar buiten gaan, hoe meer directe sociale interactie de mensen zullen hebben, hoe hoger het risico op een weer toenemend aantal besmettingen zal zijn,” voegde hij eraan toe.

6. Bruno Retailleau, leider van de senatoren van de LR (De Republikeinen), haalde uitgebreid het nieuws. Hij is van mening dat de nadelen van confinement om de epidemie te beteugelen “groter aan het worden zijn dan de voordelen”. Hij is bang voor een enorme en blijvende “recessie” van de Franse economie, zelfs als het ‘confinement “werkt” door “de epidemie te beteugelen”.
Hij is van mening dat Frankrijk te laat met ‘versoepelingen’ begint in vergelijking met andere landen. Aan het einde van deze crisis “zal Frankrijk de keuze hebben tussen herstel of ten onder gaan”, voegde hij eraan toe. Hij pleitte voor een verlenging van de werktijden. “Ik weet in geen enkel geval in de geschiedenis waar men door een beproeving kan gaan en er zonder extra inspanning van kan herstellen,”

7. Vijf miljoen Fransen wonen in overvolle woningen.

Het INSEE (vergelijkbaar met het CBS) Heeft vandaag een studie naar buiten gebracht. Hieruit komt naar voren dat meer dan vijf miljoen mensen te klein gehuisvest zijn. De overgrote meerderheid in grootstedelijke gebieden. Zij verwachten dat dit tot complexe situaties op allerlei terreinen leidt tijdens het confinement tot 11 mei en de periode van de ‘versoepeling’ daarna.

Het INSEE heeft verschillende gegevens naast elkaar gelegd, waaronder die van de volkstelling van 2016. Het relateert het aantal inwoners van elk huishouden aan het aantal kamers, exclusief de keuken en de badkamer.

7. Clémentine Autain, LFI (France Insoumise) en afgevaardigde voor Seine-Saint-Denis, luidde dinsdag op Franceinfo TV de noodklok over de situatie in haar departement waar “mensen honger hebben” en vroeg de autoriteiten om beter te reageren om ‘erger te voorkomen’ op de “sociale noodtoestand” versterkt door de covid-19-crisis.

“Ik luid de noodklok: in Seine-Saint-Denis, blijven de rijen bij de voedselbanken iedere dag groeien.

8. Emmaüs is “in gevaar”.

Valérie Fayer, adjunct-directeur van Emmaus Frankrijk, was te gast op BFMTV. Zij heeft haar oproep tot donaties opnieuw gelanceerd. “We zijn in gevaar omdat onze winkels een maand lang gesloten zijn geweest”. Ze voegt eraan toe dat “het risico bestaat dat tientallen Emmaüsgroepen zullen moeten stoppen met hun werk en dat ze niet meer instaat zullen zijn om mensen in nood te helpen.

9. Valérie Pécresse voorzitster van de Transportsector in de regio Ile de France wil dat het telewerken “tenminste tot de zomer” gehandhaafd blijft.

“Hoogstens één miljoen mensen zullen kunnen reizen met het openbaar vervoer” stelt zij om aan de veiligheidsinstructies te voldoen. Dat is een vijfde van het total aantal reizigers van vóór de epidemie. “Ook zal het nodig zijn om een masker te dragen”, voegde ze eraan toe.

Normaal gesproken worden er 5 miljoen passagiers per dag vervoerd, maar het openbaar vervoer in de regio vervoert nu slechts 500.000 passagiers per dag.

10. Olivier Veran (minister van Volksgezondheid) stelt dat Hydroxychloroquine “nog steeds niet bewezen effectief is ”

“Het zou nog steeds niet verantwoord zijn, en er is geen land ter wereld waar hydroxychloroquine breed wordt gebruikt”, benadrukte de minister van Volksgezondheid. Bovendien heeft de regering nog steeds “dagelijks contact met professor Raoult die zelf ook geen enkele arts vraagt om deze behandeling voor te schrijven”, benadrukte Olivier Véran.

11.Recessie en overheids tekort groter dan verwacht.

De regering kan genoodzaakt zijn om het actieplan van 110 miljard euro verder uit te breiden nu de economische prognose voor dit jaar verder verslechteren, zei Gérald Darmanin, minister van financiën aan France Inter.. “Er kan een derde gewijzigde begroting komen met bedragen die waarschijnlijk nog hoger zullen uitvallen”,

Vorige week presenteerde de regering een nieuw ontwerp van gewijzigde begroting voor 2020, de tweede in minder dan een maand tijd.

12. Covid app: debat in de assemblee, gevolgd door een eindstemming

De regering heeft besloten dat het debat in de Nationale Vergadering op 28 april zal plaatsvinden over het invoeren van een ‘app’ in de strijd tegen het coronavirus. Het debat zal worden gevolgd door een stemming door de afgevaardigden. Het debat en de stemming zijn afgedwongen door de oppositie over dit gevoelige onderwerp die de privacy aantast.

 


20 04 20 Update van het Franse nieuws.

1. De premier en de minister van Volksgezondheid hebben de balans opgemaakt van de pandemie in Frankrijk.

Edouard Philippe schetste ook de eerste plannen voor ‘deconfiniëring’.

Tijdens een persconferentie van meer dan twee uur stelde hij dat deze “ongekende gezondheidscrisis” “nog niet voorbij” is en zal leiden tot een diepe economische crisis. Ons leven na 11 mei zal voor lange tijd niet het leven van voor de afsluiting zijn.

2 Het ‘confinement’ werk!

Uit de gepubliceerde cijfers door Edouard Philippe en Jérôme Salomon, directeur-generaal Gezondheid, blijkt dat het virus in Frankrijk nog steeds slachtoffers maakt. De situatie verbetert inmiddels en de verspreiding van het virus vertraagt.

Sinds het begin van de epidemie zijn in totaal 19.718 mensen gestorven, waarvan 395 in de afgelopen 24 uur. Voor de elfde achtereenvolgende dag zijn er minder opnames bij de IC’s (-89). Het aantal ziekenhuisopnames loopt ook terug (-29).
Op het hoogtepunt van de epidemie, “hebben we het cijfer van 7.100 mensen die op IC’s lagen,” zei hij. Dat aantal is vandaag gedaald tot ongeveer 5.800. Een ander belangrijk gegeven, de overdracht kans van het virus is gedaald tot 0,6. “Tien patiënten besmetten slechts zes nieuwe mensen”. Dit is een indicatie dat de epidemie sterk vertraagt,” zei de minister-president.

3.. Over het probleem van de mondkapjes zei hij “Sinds het begin van de crisis is het onze doelstelling om ervoor te zorgen dat alle verzorgers kunnen worden uitgerust met FFP2-maskers. We hadden een voorraad van 117 miljoen chirurgische maskers in januari. We hebben onze wekelijkse nationale productie van maskers verhoogd van 4 naar 8 miljoen maskers. En de import is hervat dankzij een luchtbrug met China.”

4. Vanaf 11 mei ” Moeten we de sociale distantie blijven respecteren. Wat betreft de herstart van het onderwijs zei hij : “We kunnen ons bijvoorbeeld voorstellen dat slechts de helft van de klassen wordt hervat op 11 mei, of een hervatting per regio”, te beginnen met de gebieden die het minst door de Covid-19 zijn getroffen. “We kunnen ons voorstellen dat in deze gebieden de openstelling sneller zal zijn dan waar de situatie ingewikkelder is” stelde de premier, en voegde eraan toe dat er “in dit stadium nog geen beslissingen zijn genomen”.

5. Wat betreft de zomervakantie stelde Edouard Philippe dat ‘ver weg vakanties onhaalbaar lijken’ Over het openstellen van campings, huur accommodaties ed. in Frankrijk is vooralsnog ook geen beslissing genomen. Op 11 mei zal daar meer duidelijkheid over komen.

6. Olivier Véran bevestigde dat “vanaf 11 mei mondkapjes beschikbaar zullen worden gesteld aan het grote publiek”. ‘Distantie’ zal moeten worden gerespecteerd in het openbaar vervoer, waar “het waarschijnlijk verplicht wordt om een mondkapje te dragen”.
Wat de tests betreft, is het de bedoeling om bij de deconfiniëring 500.000 tests per week uit te voeren. Mensen die positief testen, hebben de keuze tussen opsluiting in hun eigen huis met alle leden van hun huishouden of quarantaine in een hotelkamer die hen ter beschikking wordt gesteld, of in het ziekenhuis in het geval van complicaties.

7. Bezoeken aan Ehpad (verzorgingstehuizen) zijn vanaf vandaag mogelijk.

Ruim voor de rest van de bevolking kunnen de bewoners van Ehpad hun geliefden weer kunnen zien stelde Olivier Veran (minister van Volksgezondheid) In de bejaardentehuizen, “zullen we, onder bepaalde voorwaarden, een bezoekregeling instellen.

De verantwoordelijkheid ligt bij directie van de vestiging en op verzoek van de bewoners. Bewoners kunnen maximaal twee personen tegelijk ontvangen, zonder dat er fysiek contact is toegestaan. Ook in de centra voor gehandicapten zal het recht op bezoek onder toezicht worden ingevoerd.1.500 vrijwilligers zijn beschikbaar gesteld aan de Ehpad. In deze instellingen voor ouderen zijn de afgelopen week zo’n 50.000 tests uitgevoerd.

8. Daling van het aantal bezoeken aan artsen en gezondheidsinstellingen.

Het aantal bezoeken aan specialisten en huisartsen is zorgwekkend gedaald, met respectievelijk 60% en 40% Dat is zorgelijk volgens Olivier Veran.

“De vaccinatiegraad is gedaald net als en de kankerscreening’s (depistages). Hij adviseert chronische zieken met klem om hun artsen te raadplegen.
Hij gaf ook aan dat er wordt nagedacht over een “geleidelijke hervatting van de geplande activiteiten in openbare en particuliere gezondheidsinstellingen”

9. Een grote economische crisis in aantocht

“Het economische risico van deze gezondheidscrisis is groot”, zei Edouard Philippe, die benadrukte dat Frankrijk, net als de rest van de wereld, op het punt staat een recessie te beleven die sinds 1945 niet meer is voorgekomen. Volgens de minister-president zal de economie met tenminste 8% krimpen. “Dat betekent dat de nationale rijkdom zal verdampen”.
De industriële activiteit is met 43% gedaald, de bouw met 88% en de daling van de activiteit in cafés en restaurants ligt in de buurt van 90%.
De staat moet ook 300 miljard euro (waarvan 18 miljard al gegarandeerd) uittrekken voor de ondersteuning van bankleningen aan bedrijven.

10. De minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian is pessimistisch over “de wereld na de coronacrisis”. Hij heeft een sombere kijk op het post-coronavirus tijdperk.
“Mijn angst is dat de post-Coronavirus wereld eruit zal zien als de wereld voordien, maar dan nog erger” zei hij in een interview met Le Monde. Hij is van mening dat de spanningen en tegenstellingen in de wereld zullen verscherpen en vergroten.

11.Economische recessie in Frankrijk
Het OFCE ( vergelijkbaar met het CBS). Heeft berekend in een studie die vandaag is gepubliceerd dat het ‘confinement’ van acht weken in Frankrijk ter bestrijding van de coronavirus epidemie zal resulteren in 120 miljard euro aan teloor gegane economische activiteiten en dat de inkomsten voor de overheid met 55 miljard euro zullen dalen.

“Tijdens het ‘confinement’ zal het bruto binnenlands product (BBP) met 32% afnemen”.
Dat komt overeen met vijf BBP-punten over het gehele jaar 2020, aldus de organisatie.

12.Muriel Pénicaud, de minister van arbeid zei op RTL dat 9,6 miljoen werknemers momenteel met werktijdverkorting werken. Het betreft bijna de helft van alle werknemers. Zij roept de bedrijven op om hun activiteiten te hervatten als dat verantwoord mogelijk is.

13. François Villeroy de Galhau, president-directeur van de Banque de France stelt in een interview met het Journal du Dimanche dat. “Frankrijk uit de coroancrisis zal komen met een overheidsschuld die met minstens 15 BBP-punten zal stijgen tot 115%”.
“Op de lange termijn zal dit geld moeten worden terugbetaald.” stelt hij.
Dat betekent ook dat de staatsuitgaven omlaag moeten. “Voor hetzelfde sociale model als onze buren geven we veel meer uit”, stelt hij. Het is een probleem dat al dateert van voor de gezondheidscrisis.”We moeten streven naar een efficiënter beheer, vooral omdat de Fransen niet meer belastingen kunnen/ willen betalen.
Om het economisch herstel te bespoedigen, zei hij, is het noodzakelijk om “het vertrouwen te herstellen”, zodat “huishoudens consumeren en bedrijven blijven investeren”.
“Een van de aanjagers van de groei zouden de Europese overheidsinvesteringsprogramma’s kunnen zijn.


17 04 20 Updates belangrijkste Franse nieuws.

1. Het totale aantal doden in verband met Covid-19 is gekomen op 17.920 sterfgevallen in ziekenhuizen en zorginstellingen. Positieve noot: voor de tweede keer sinds het begin van de epidemie is het aantal mensen dat in Frankrijk in het ziekenhuis is opgenomen gedaald, zei Jérôme Salomon, directeur-generaal van de gezondheidszorg. Hij wilde nog niet spreken van dat de piek voorbij is. Het is een stabiel hoog niveau stelt hij.
Martin Hirsch Hoofd van de Parijse universitaire ziekenhuizen (APHP) stelt dat
“De inperking en de verschillende maatregelen betekenen dat we verschillende opeenvolgende dagen van afnames hebben”…. “Een tweede golf moet voorkomen worden we moeten er alles aan doen om dat te vermijden”….Hij roept op om ‘thuis’ te blijven .

2. De Europese automarkt, die in de voorgaande maanden al een daling vertoonde, is in maart met 55,1% gedaald, vooral door de sluiting van dealers. Dat blijkt uit cijfers die door ACEA zijn vrijgegeven.

De daling was spectaculair in de vier belangrijkste markten, met een instorting van 85,4% in Italië, 72,2% in Frankrijk en 69,3% in Spanje. Duitsland wist de schade enigszins te beperken (-37,7%).

3. “Bijna 9 miljoen werknemers met werktijdverkorting”, schat Bruno Le Maire.

De kosten van de arbeidstijdverkorting, bedragen inmiddels meer dan 20 miljard euro.
U moet het zien als “een investering in de toekomst”, aldus de minister bij de opening van de debatten voor de Vergadering over het tweede ontwerp van gewijzigde begroting van de Staat. “We hebben massaontslagen politiek en economisch afgewezen,” zei hij.

4. NGO’s hekelen een “blanco” cheque aan vervuilende bedrijven.

Oxfam, Greenpeace en Friends of the Earth hebben “een blanco cheque aan de grote vervuilers” van 20 miljard euro aan de kaak gesteld om bedrijven in moeilijkheden te herkapitaliseren.

Aan deze overheidssteun, die ten goede zou kunnen komen aan bedrijven als Air France of Renault, zijn volgens een persbericht “geen voorwaarden verbonden (…) terwijl deze steun vervuilende bedrijven, die aanzienlijk bijdragen aan de klimaatverandering, gaan redden”.

5. Einde van het ‘confinement’ op 11 mei
-Als scholen, colleges en middelbare scholen vanaf deze datum geleidelijk hun deuren weer openen, wat kunnen we dan echt doen na deze twee maanden van opsluiting?

Ten eerste zal het niet langer nodig zijn om een reisattest te hebben, zoals nu het geval is.
Aan de andere kant zullen mensen met een chronische ziekte, mensen met een ernstige handicap en mensen boven de 70 jaar worden beperkt in hun bewegingsvrijheid.

Controles tijdens wandelingen en andere voetpaden om de duur en de afstanden van de tocht te bepalen, worden niet meer uitgevoerd. Sociale distantie controles blijven gehandhaafd.

-In het geval van een ‘deconfiniering’ op 11 mei zullen miljoenen Fransen weer aan het werk gaan. De toepassing van distantie maatregelen en zeer strikte gezondheidsregels moeten worden nageleefd. Telewerken moet verder worden aangemoedigd. Bij gebruik van het openbaar vervoer moet elke persoon altijd een masker dragen.

-Bovendien zal vanaf deze datum elke Franse persoon met symptomen van Covid-19 worden getest. Mensen met het virus moeten in quarantaine worden geplaatst, verzorgd en gevolgd door een arts”.

-Heropening van winkels. Bars en restaurants nog steeds gesloten.

Hoewel de Fransen ‘normaal’ kunnen uitgaan, zullen ze, zolang ze ‘afstand bewaren’, nog geen toegang hebben tot restaurants, bars, bioscopen, theaters, hotels en musea, die tot nader order gesloten blijven.
Aan de andere kant zullen ze waarschijnlijk wel toegang hebben tot doe-het-zelf winkels, meubelzaken, bloemisten, makelaars en kappers.

-Het zal ook niet mogelijk zijn om “tot nader order” naar landen buiten het Schengengebied te reizen. Dit geldt waarschijnlijk tot na de zomervakantie.
Het is goed mogelijk dat de zomervakantie in Frankrijk zal moeten plaatsvinden, aangezien veel Europese landen ervoor hebben gekozen hun grenzen voorlopig te sluiten.
-Over de toegang tot de stranden wordt beslist door de prefecten.

6. Verkopers van levend pluimvee zijn bang voor massale slachtingen.

Verkopers van levend pluimvee vrezen dat ze hun dieren de komende dagen massaal zullen moeten afmaken omdat hun afzetmogelijkheden, vooral op de markten beperkt zijn, zo waarschuwde de branchevereniging.

“Een drama eind april: het slachten van bijna 700.000 legklare hennen en 880.000 stuks pluimvee – kippen en parelhoenders. De branche vereniging schat dat de schade miljoenen euro’s zal bedragen.

7. Voor de tweede keer in een maand zal de Nationale Vergadering een gewijzigde begrotingswet (PLFR) a bespreken. De voorzitter de kamer, Richard Ferrand, heeft gewezen op de uitzonderlijke omstandigheden.

De bespreking van deze begrotingswet vindt plaats in “een economische context die geen precedent heeft in onze hedendaagse geschiedenis”,zei Bruno Le Maire minister van Economische Zaken.
Hij verwacht een wereldwijde recessie, die geen enkel continent zal sparen, en herinnert er aan dat de nieuwe recessiecijfers -8% voor 2020, nog slechts voorlopig zijn.

8. Bruno Le Maire heeft inmiddels een steunplan ontwikkeld van 110 miljard euro!
“ Nooit eerder gezien”, stelt hij “en ondenkbaar in normale tijden”.

Vandaag is hij in gesprek met de gouverneur van de Banque de France en vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties over het voor 11 mei geplande economische herstel.

“We moeten de activiteit hervatten als we geen slagveld achter ons willen laten,”stelde de minister. Het moeilijkste probleem is de veiligheid op de werkplek. “Maar we kunnen niet maandenlang stoppen, anders is het medicijn erger dan de kwaal”.

9. “solidariteitsinspanningen” van de verzekeraars

Sinds het begin van de crisis heeft de verzekeringsbranche deze week nieuwe maatregelen ter ondersteuning van het bedrijfsleven en de economie onthuld.

Met betrekking tot deze toekomstige verzekering maatregelen komt er een werkgroep om “binnen zes maanden een verzekeringssysteem op te zetten voor gezondheidscatastrofe’s”. Dit allemaal ter compensatie van de exploitatieverliezen “In zes maanden tijd moeten we in staat zijn om voor dit soort rampen clausules te ontwikkelen als aanvulling op de verzekeringscontracten.

10. Nieuwe persconferentie door Eduoard Philippe en Olivier Véran op zondagmiddag

De eerste minister, Édouard Philippe, zal aan het eind van de zondagmiddag een persconferentie houden om “een volledige en precieze update” te geven over de situatie van de crisis in verband met de pandemie van het coronavirus. Édouard Philippe hield op 29 maart een eerste persconferentie. Ook moet hij maandagmorgen alle partijleiders weer bij elkaar brengen in een videoconferentie.

Net als op zijn eerste persconferentie zal Édouard Philippe vergezeld worden door de Minister van Volksgezondheid, Olivier Véran Samen met wetenschappers zullen zij een precies overzicht geven van feiten en cijfers.

11.Île-de-France Mobilités (openbaarvervoer rond Parijs) vraagt 1 miljard euro extra steun van de Staat

Valérie Pécresse voorzitster van de (IDFM) gat met de Staat te onderhandelen over de compensatie van een miljard euro aan gederfde inkomsten over de gehele duur van de ‘confinement’.

“De coronavirusepidemie en ‘het confinement’ hebben enorme gevolgen voor de vervoerseconomie in de regio Ile-de-France. De reizigers kunnen niet opdraaien voor de gevolgen van de inperking, die door de overheid is ingesteld”, aldus de voorzitter van het IDFM en de regio Île-de-France, geciteerd in een persbericht.


16 04 20 Updates van het belangrijkste Franse nieuws.

1. De voorzitter van de Wetenschappelijke Raad, Jean-François Delfraissy, heeft tijdens een hoorzitting in de Senaat verklaard dat er midden mei, wanneer de ‘deconfiniëring’ van start zal gaan, er naar verwachting tussen de 10.000 en 15.000 nieuwe besmettingen per dag zullen zijn.
Hij zei bovendien dat hij niet wist of een reeds besmette persoon echt immuun zal zijn voor het virus.

2. Voor het eerst sinds het begin van de epidemie is het aantal mensen dat in Frankrijk in het ziekenhuis is opgenomen gedaald, met 513 patiënten, op een totaal van 31.800 patiënten.
Het totaal aantal doden is gestegen tot 17.167 in ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen.Het tweede goede nieuws is dat de druk op de IC’s nu al zeven dagen lang afneemt.
6.457 mensen verblijven nog op de IC’s . 273 minder dan dinsdag. Het verplegend personeel krijgt een bijtelling van 50% van de overuren die tijdens de epidemie worden gemaakt.

3. Terugval van de Nucleaire elektriciteitsproductie.

EDF kondigde donderdag aan dat de ramingen van de nucleaire productie voor dit jaar in Frankrijk naar beneden bijgesteld moeten worden.
De groep schat dat haar nucleaire productie “ongeveer 300 terawattuur (TWh) zal bedragen in 2020 en tussen 330 en 360 per jaar in 2021 en 2022”.

“De economische recessie vertaalt zich in een daling van het elektriciteitsverbruik van 20% van het normale niveau. “Om de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening in de winter van 2020-2021 te garanderen kan de productie van verschillende kernreactoren deze zomer en de herfst worden stilgelegd om de brandstof te besparen”.

4. Het aantal startende bedrijven is maart met 25,5 procent afgenomen, meldde INSEE (CBS)
De registraties van micro-ondernemers daalden in die periode sterk met ongeveer 20%.

5 Olivier Dussopt staatssecretaris van financieen zei ..”Het doel is om in mei de premie aan de zorgverleners te betalen”. “Er zijn 1,2 miljoen ziekenhuismedewerkers. We zijn op dit moment aan het berekenen wie de premie zal ontvangen.
Tussen de 900.000 en 1 miljoen mensen kunnen waarschijnlijk aanspraak maken op de bonus.

6. Jacques Battistoni, voorzitter van de huisartsenbond MG France roept patiënten in de risicogroep (ouderen en kwetsbaren) om “de voors en tegens tegen elkaar af te wegen” voordat hij/zij op bezoek gaat bij zijn huisarts. Inmiddels is het aantal reguliere bezoekjes aan de huisartsenposten gedaald met 40%.

6. Franck Riester, minister van Cultuur, was te gast bij France Inter. Hij beantwoordde vragen over de epidemie die veel schade berokkend in de ‘cultuursector’.
-Over de annuleringen van festivals zei hij.. “We moeten onderzoeken of er een paar kleine festivals georganiseerd kunnen worden. Waar het om gaat is de veiligheid van de acteurs, technici en toeschouwers. Maar we kunnen geen gezondheidsrisico’s nemen.
-De annulering van het filmfestival van Cannes?
De grote festivals zullen niet voor half juli kunnen plaatsvinden. Als het ze niet lukt om iets anders te organiseren en data te verschuiven, zullen we hen begeleiden en ons richten op 2021.
-freelance medewerkers in de kunstsector.
We hebben het solidariteitsfonds dat beschikbaar is voor artiesten-auteurs verhoogd van 1 miljard dollar naar 7 miljard euro. Hij zei erop te hopen dat degenen die tijdelijke werknemers in dienst hebben genomen, zelfs zonder een ondertekend contract hun verplichtingen zullen nakomen.
-Gaan de boekwinkels op 11 mei weer open?
Dat is na 11 mei een van de prioriteiten, met inachtneming van de veiligheidsinstructies. Hetzelfde geldt voor krantenkiosken. Boekverkopers kunnen bovendien gebruik maken van de subsidieregeling.

7. Consumentenprijzen.
De laatste INSEE-cijfers, die gisteren zijn gepubliceerd, laten een lichte stijging (0,1%) zien van de prijzen in de supermarkten. Deze kleine algemene stijging is gelijk aan de prijsstijging in februari
Wel kunnen er af en toe tekorten zijn, vooral van de goedkoopste producten. Bovendien kunt u door het ‘confinement’ minder gemakkelijk op ‘koopjes’ jacht. Veel winkels accepteren nu alleen nog creditcards en cash betalingen. De ‘maaltijdcheques’ waarmee u voor het ‘confinement’ kon betalen kunt u nu in de meeste gevallen niet gebruiken.

8. Geen leeftijdsdiscriminatie bij de deconfiniëring.
Gaëtan Gavazzi, professor in de geriatrie aan het Universitair Ziekenhuis van Grenoble en lid van de Franse Vereniging voor Geriatrie en Gerontologie stelt dat hij het oneens is met de ‘confinement’ gebaseerd op leeftijd.

“Het lijkt op het eerste gezicht logisch om de mensen die het meeste risico lopen op te sluiten. Voor gebieden waar er nauwelijks besmettingen voorkomen is dat het echter niet het geval, stelt hij.
Het effect van het ‘confinement’ kan het isolement dramatisch vergroten voor oudere mensen. Dat geldt zowel voor hen die van de thuiszorg afhankelijk zijn als voor de bewoners van de Epads.
Hij pleit voor een meer individueel gerichte strategie om nutteloze vereenzamingsproblemen het hoofd te kunnen bieden.

9. Distributie en ontwikkeling van een vaccin.

Op dit moment zijn er ongeveer 70 vaccin onderzoeksprojecten gaande, waarvan drie in een testfase met mensen. In deze race tegen de klok heeft het Franse farmaceutische bedrijf Sanofi de krachten gebundeld met de Britse multinational GSK. “De twee bedrijven zullen hun innovatieve technologieën combineren om een vaccin tegen Covid-19 te ontwikkelen”, kondigden ze aan in een gezamenlijk perscommuniqué.

De twee bedrijven zijn van plan om “Fase I klinische proeven met dieren te starten in de tweede helft van 2020”. Als de resultaten overtuigend zijn, zijn ze van plan “alle ontwikkelingsfasen te voltooien, zodat ze dit vaccin tegen de tweede helft van 2021 beschikbaar kunnen maken”. Beide bedrijven hebben zich ertoe verbonden dit vaccin tegen een “betaalbare prijs” op de markt te brengen.

 


15 04 20 Update van het belangrijkste Franse nieuws.

 

1. Naar verwachting zullen 18 miljoen mensen!! na 11 mei ‘opgesloten’ blijven.
Achttien miljoen mensen met verhoogd risico’s zullen ook na het begin van de geplande ‘deconfiniëring’ van 11 mei in ‘confinement’ moeten blijven.
De voorzitter van het wetenschappelijk raad die de autoriteiten adviseert stelt dat de deconfiniëring moet worden uitgesteld als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan.‘Ik weet niet hoe lang…deze groep van 18 miljoen mensen ‘thuis’ moet blijven. Wellicht tot er een vaccin beschikbaar is,” zei hij. Volgens hem zijn die 18 miljoen mensen, mensen “van een bepaalde leeftijd, ouder dan 65 of 70 jaar,” mensen met chronische aandoeningen, evenals “jonge mensen met een pathologie die ook nog eens zwaarlijvig zijn”.2. De epidemie houdt nog steeds huis: het aantal mensen op de intensive care is voor de zesde dag op rij gedaald. Maar het zijn nog steeds meer dan 6.800 mensen.
Ruim15.000 mensen zijn inmiddels gestorven.
3. De detailhandelsverkopen in maart in Frankrijk zijn met een kwart gedaald.
Volgens voorlopige gegevens van de Franse centrale bank bedroeg de daling 43,4% voor industriële producten en 0,9% voor levensmiddelen. Gedurende de laatste drie maanden tot eind maart in vergelijking met de voorgaande drie maanden, “daalde de detailhandelsverkopen met 7,2%, voor nieuwe auto’s (-20,7%) en meubilair (-20,6%).
Apotheken vormende uitzondering. Zij registreren een stijging (+2,7%), evenals voedingsmiddelen, waarvan de verkopen3,2% hoger zijn dan in het vierde kwartaal van 2019.
4. De regering zal zich inspannen om 750 miljoen euro aan fiscale en sociale lasten die momenteel zijn uitgesteld voor bedrijven in de hotel-, restaurant- en kunst- en entertainmentsector te schrappen, kondigde minister Gérald Darmanin van financiën vandaag aan.”De staat zal, op verzoek van de president van de republiek, de heffingen voor de meest getroffen sectoren opheffen”, zei de minister op Europa 1.

5. Inmiddels maken8,7 miljoen Franse werknemers gebruik van het ‘solidariteitsfonds’, zei de minister van Arbeid Muriel Pénicaud aan Radio Classique. “Dat is meer dan een op de drie medewerkers,” voegde ze eraan toe. “732.000 bedrijven in totaal, meer dan de helft van alle bedrijven. De kosten zijn inmiddels opgelopen tot 24 miljard.

6. De minister van Economie Bruno Le Maire gaf deze woensdag op RTL aan dat de regering “in de komende dagen” een besluit zou nemen over overheidssteun voor Air France, waarvan de meeste vliegtuigen aan de grond worden gehouden vanwege het coronavirus. Het zal een kwestie van dagen zijn”, zei hij. Air France zal “massale steun” krijgen van de staat. Het bedrijf verliest inmiddels”miljarden per maand”. “We willen deze luchtvaartmaatschappij, die een Frans industrieel vlaggenschip is, koste wat het kost behouden”, zei hij.

7. President Emmanuel Macron beschreef vandaag professor Didier Raoult, die sterk bekritiseerd is voor zijn onderzoek naar de behandeling van Covid-19, als een “grote wetenschapper”. Hij zei dat de dubbele therapie “getest moet worden”. Macron zei dit in een interview met Radio France Internationale (RFI). “We moeten,de effectiviteit en de toxiciteit van de methode onderzoeken stelt hij.
8. Het is vandaag een jaar geleden dat de Notre Dame afbrandde. Emmanuel Macron besteedde hier ruim aandacht an hen die de kerk heropbouwen en degenen die haar hebben gered. “Onze dagen, onze gedachten, ons leven vandaag de dag worden in beslag genomen door de vreselijke crisis die we doormaken.
Toch wilde ik, slechts een jaar na de dramatische brand die een deel van de Notre-Dame verwoestte, nogmaals iedereen bedanken die de kerk vorig jaar heeft gered en iedereen die het vandaag opnieuw bouwt”, zegt Emmanuel Macron. Wat betreft de belofte om de Notre-Dame over vijf jaar weer op te bouwen, verzekert Emmanuel Macron dat “we er alles aan zullen doen om deze deadline te halen”. “Natuurlijk ligt het werk op dit moment stil vanwege de gezondheidscrisis, maar het zal zo snel mogelijk weer beginnen”.
9. Heropening scholen na11 mei.
De minister van onderwijs, Jean-Michel Blanquer. Verwacht dat de heropening geleidelijk zal gaan. De heropening zal moeten worden voorbereid door de leerkrachten.”De prioriteit ligt bij basisscholen. Bij middelbare scholieren ligt de situatie iets gemakkelijker ,” zei de minister. Er is inmiddels een groot probleem met ruim5% van de leerlingen die uit het oog verloren zijn. Ze kunnen het slachtoffer zijn van huiselijk geweld of ondervoed zijn. De datum voor de zomervakantie is nog steeds 4 juli.
10. Het vertrouwen in de regering om de gezondheidscrisis te beheersen is licht gestegen (+2) na de toespraak van Emmanuel Macron, volgens een wekelijkse Elabe-peiling die woensdag werd vrijgegeven. De meeste van de door Emmanuel Macron aangekondigde maatregelen zijn alom geprezen: de distributie van mondkapjes en het testen van het coronavirus vanaf 11 mei (94%). Specifieke steun voor bepaalde economische sectoren (toerisme, horeca, enz.) (92%), en het sluiten van de grenzen met niet-Europese landen (90%).
11.Het aantal gevangenen in Franse gevangenissen daalde met bijna 10.000 in een maand als gevolg van de corona crisis De bezettingsgraad daalde tot 103 procent, zei de directeur van het gevangenisbestuur woensdag. Deze sterke daling is bedoeld om een gezondheids- en veiligheidscrisis in de gevangenissen te voorkomen. Naast vervroegde invrijheidstelling is de afname met name te wijten aan een vertraging bij de gerechtshoven.
12. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zal op 4 mei een online donorconferentie organiseren om geld bij elkaar te krijgen voor onderzoek naar een vaccin en behandelingen voor het coronavirus. Een vaccin is “onze beste collectieve kans om het virus te verslaan”, vertelde von der Leyen op een persconferentie.
13. Edouard Philippe kondigde aan dat “op 15 mei de regering “noodhulp” zal betalen van 150 euro per gezin dat de RSA of de Specifieke Solidariteitsuitkering (ASS) ontvangt. Ieder kind krijgt bovendien 100 euro extra. Gezinnen die geen uitkering ontvangen van de RSA of de ASS, maar die wel huursubsidie ontvangen, ontvangen 100 euro per kind.
Hij voegde daaraan toe dat deze noodhulp ten goede komt aan “meer dan vier miljoen huishoudens” in totaal. Hij kondigde bovendien een bonus van 1.500 euro voor al het personeel van de gezondheidsdiensten die direct betrokken zijn bij de Covid-19-crisis. De andere gezondheidswerkers zullen een premie van 500 euro ontvangen, met de vermelding dat deze premies “netto” zijn, d.w.z. vrij van kosten en belastingen.
14. De recessie in verband met de Covid-19-pandemie zal dit jaar in Frankrijk leiden tot een daling van de belastinginkomsten met 42,7 miljard euro, volgens de tekst van het tweede ontwerp van de gewijzigde financieringswet die AFP (Frans Persagentschap) heeft ingezien. “De prognose is met 32 miljard euro naar beneden bijgesteld ten opzichte van de vorige gewijzigde financieringswet”, aldus het document.

Update 14 04 20 van het belangrijkste Franse Nieuws.

1. Gisteravond heeft Emmanuel Macron de natie toegesproken. Dit is een samenvatting van wat hij zei.
–“De strenge ‘confinement’ zoals die nu bestaat wordt voortgezet tot 11 mei, zelfs als “de epidemie afneemt .

–Voor de meest kwetsbare mensen, de ouderen, de zwaar gehandicapten en de chronisch zieken “zal ook na 11 mei, in ieder geval in eerste instantie het confinement verlengd worden “.

– Zonder verder in details te gaan wordt ernaar gestreefd dat een zo groot mogelijk aantal mensen weer aan het werk zal kunnen gaan ‘om de industrie, de bedrijven en diensten weer op te starten’.

— Op 11 mei moet er een test beschikbaar zijn voor iedereen die symptomen van besmetting vertoont en in het geval van een positieve diagnose voor SARS-CoV-2, mensen in quarantaine te plaatsen en te laten begeleiden door een arts.

— Vanaf 11 mei kunnen kinderdagverblijven, scholen, en scholen voor voortgezet onderwijs opnieuw worden geopend.
Voor het hoger onderwijs als geheel daarentegen geldt dat: “de lessen pas in de zomer fysiek worden hervat op de universiteit.

— “Bars, restaurants, cafés, hotels, bioscopen, theaters, concertzalen en musea blijven in dit stadium gesloten”, voegde het staatshoofd eraan toe. Er werden geen details gegeven over andere bedrijven die momenteel gesloten zijn, omdat ze niet van primair belang worden geacht. Wat betreft festivals en andere evenementen met een grote toeloop geldt dat die niet “voor half juli” zullen kunnen worden gehouden.

2. De toespraak van Emmanuel Macron is over het algemeen goed ontvangen. Een toespraak van hoop…die doordrongen was van ” empathie en bescheidenheid” en waarin het staatshoofd hulde bracht aan de beroepen in de frontlinie.

Een “bescheidenheid” die door veel kranten werd opgemerkt en die samengevat werd door deze paar presidentiële woorden: “Laten we onszelf opnieuw uitvinden, ik ben de eerste”……

…. “geen mea culpa, maar de zelfkritiek van een aarzelende en richting zoekende president….

“Dit is zijn beste toespraak in deze ongekende crisis”….”zowel bescheiden als precies” en brengt “hoop” dankzij een “rationele kalender”….. “Geen lente voor de Fransen”. Maar toch een sprankje hoop”.
Wel wordt er hier en daar gewezen op de ‘ongelukkige uitspraken’ die weekeinde van verschillende werkgevers, waarbij het erop leek dat het ‘sociaal contract’ ter discussie werd gesteld.

3. De toespraak van president Emmanuel Macron werd bekeken door in totaal 36,7 miljoen kijkers op de 11 zenders die het gisteravond uitzenden, volgens de gegevens van Médiamétrie die dinsdagmorgen zijn vrijgegeven.

“Het is een absoluut record,” vertelde een Médiamétrie ambtenaar aan AFP, met een totale kijkdichtheid van 94,4%.

4. Een krimp van 8% van de Franse economie in 2020.

Bij een interview op de BFM-TV, kondigde Bruno Le Maire, minister van Economische zaken vanmorgen aan dat de krimp van de Franse economie dit jaar groter zou zijn dan tot nu toe verwacht, met een daling van het Bruto Binnenlands Product (BBP) die nu naar verwachting – 8% zal zijn, als gevolg van de verlenging van het ‘confinement’ tot 11 mei.

Het stelde bovendien dat de staat meer schulden gaan maken om meer bedrijven te redden. (…) [Op dit moment zijn er 900.000 bedrijven die gebruikmaken van het solidariteitsfonds.

Op de vraag naar de datum voor de heropening van bedrijven in de horeca gaf Le Maire geen antwoord.

5. Onderwijs in kleine groepen.

De minister van Onderwijs, Jean-Michel Blanquer, heeft vanochtend op FranceInfo TV de contouren geschetst van de geleidelijke terugkeer naar school die gisteravond door Emmanuel Macron is aangekondigd:
Het is duidelijk dat niet alles van de ene op de andere dag zal gebeuren. (…) Niet iedereen gaat terug na 11 mei, dat is zeker. (…) Het is in de huidige situatie niet mogelijk dat de klaslokalen (over)vol zijn. Het is denkbaar dat een deel van de lessen in kleine groepen plaatsvindt en de rest bijvoorbeeld online voor middelbare scholieren.

Kleine groepen zijn ook een mogelijk antwoord voor jongere kinderen, die het meest moeite hebben met het respecteren van de sociale afstand, zei de minister. Er is echter nog geen duidelijke strategie
“ We hebben 2 weken de tijd om aan de uitwerking van deze terugkeer te werken, onder goede hygiënische omstandigheden, zowel voor de leerlingen als voor de leraren.

6. Deconfinement na 11 mei, “een doel, geen zekerheid”…!

“Macron heeft veel overleg gepleegd om deze datum te bepalen” van 11 mei, zei de minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner, op France Inter.
“Het is een streefdatum, wat de president gisteren aankondigde en is niet de deconfiniëring op 11 mei, het is het ‘confinement’ tot 11 mei. De deconfinement daarna is een doel, geen zekerheid!” zei de minister van Binnenlandse Zaken.
Als belangrijkste voorwaarde hiervoor stelt hij..”is de discipline en naleving van het confinement tot die tijd.

Er zijn “meer dan 11,8 miljoen controles uitgevoerd in heel Frankrijk en bijna 704.000 boetes uitgedeeld”.

7. Vakanties in het buitenland.

Castaner stelt dat..”als wij de Fransen niet kunnen beschermen als de grenzen heropenend worden, zullen we het niet doen. …”Ik zou mijn familie adviseren – ik hoef de Fransen niet te adviseren over hun vakanties – om op dit moment vooral geen vakanties in het buitenland te boeken”.

8. De gastspreker van Radio RTL, Minister van Volksgezondheid Olivier Véran, herhaalde nog maar eens dat “11 mei de begin datum is van een deconfiniëring”. Hij bevestigde overigens niet dat het ‘confinement’ voor ouderen en zwakkeren nog maanden lang zou kunnen duren en stelde dat er nog veel onderzocht moet worden.
“Wetenschappers schatten dat ongeveer 10% van de Franse bevolking al besmet is met het virus,” zei de minister.
Over het eventueel vorderen van hotels voor de nazorg van patiënten zei hij dat “alle mogelijkheden worden bestudeerd.

Een deskundige van het ministerie voegde er aan toe dat “De gebieden die het meest getroffen zijn door het virus, Ile-de-France en Grand-Est, zijn de gebieden die het laatst zullen moeten worden gedeconfineerd, en bovenal afhankelijk zijn van tests”

9. Mondkapjes ja of nee?

Emmanuel Macron gaf aan dat hij met de burgemeesters zou samenwerken om “elke Fransman een ‘algemeen’ mondkapje te verstrekken”. Hij voegde eraan toe:
Voor de meest blootgestelde beroepen en voor bepaalde situaties, zoals in het openbaar vervoer, zou daar systematisch gebruik van moeten worden gemaakt.

De term “algemeen ” is bedoeld om deze mondkapjes te onderscheiden van de maskers die worden gebruikt door verzorgers, de FFP2-maskers. Hij verwijst hierbij naar een aanbeveling van de Nationale Gezondheidsraad… die voorstelt om “een algemeen gezichtsmasker te gebruiken, ook al is het zelfgemaakt” . Het gebruik van deze niet-medische maskers door het grote publiek zou helpen de verspreiding van het virus te beperke


10 04 20 Update van het belangrijkste Franse nieuws.

1.Terugloop artsen en specialisten bezoek.
Regionale Gezondheidsagentschappen maken zich zorgen over een sterke daling van het aantal consulten bij huisartsen (30%) en specialisten (51%)
De reden? Uit angst voor besmetting met het Covid 19 vermijden patiënten bezoekjes aan hun arts. Het betreft bezoeken voor eenmalige zorg of follow-up bezoeken die nodig zijn voor chronische ziektes (diabetes, hartaandoeningen, chronische aandoeningen aan de luchtwegen)
U wordt opgeroepen om toch ‘normaal’ uw huisarts te raadplegen indien nodig. Er worden stappen ondernomen om de veiligheid van patiënten te waarborgen. Telefonische of videoconsulten hebben de voorkeur als de klachten het toelaten.
Bovendien organiseren artsen hun werk zo dat voorkomen wordt dat patiënten met Covid 19 en patiënten met andere klachten elkaar tegenkomen.

2. Emmanuel Macron ontmoet Didier Raoult in Marseille.
Macron heeft gisteren een bezoek gebracht aanDidier Raoult in Marseille in de IHU.
Hijheeft een lang onderhoud gehad met de onderzoeker.
Zij zouden van gedachte hebben gewisseld over de presentatie van zijn laatste onderzoek naar de effecten van zijn behandeling met Chloroquine.
Er zijn in totaal 66.000 tests uitgevoerd, waaruit de onderzoeker nieuwe conclusies heeft getrokken.

3. Ministerie van financieen komt met prognoses

De twee ministers, Bruno Le Maire en Darmanin van financiën hebben aangegeven wat de hoofdlijnen van de nieuwe gewijzigde begroting zullen zijn.
De aangepaste begroting zal aanstaande woensdag in de Raad van Ministers worden besproken.
De recessieprognose wordt bijgesteld van -1% naar -6%. Verwacht wordt dat het overheidstekort nu 7,6% van het bbp zal bedragen, terwijl de schuld tegen eind 2020 zou kunnen oplopen tot 112% van het bbp. Het noodplan ter ondersteuning van de economie wordt nu geschat op 100 miljard, terwijl tot voor kort werd uitgegaan van 45 miljard.

4. Beelden van vinvissen gaan viraal
Met het ‘confinement’ herneemt de natuur haar rechten. Bij Marseille (Bouches-du-Rhône), filmden kustpatrouilles afgelopen dinsdag zeldzame beelden van twee vinvissen die “vreedzaam” in de wateren van het Parc national des calanques zwemmen.

De twee walvisachtigen, die gemiddeld ongeveer 20 meter lang zijn en daarmee het op één na grootste dier ter wereld, zijn vrijwel nooit in deze contreien gesignaleerd.

5. Doorgaande commotie over de gezichtsmaskers.
Drie van de vier Fransen (76 %) zijn van mening dat de regering “de waarheid” voor hen verbergt over het nut van het dragen ‘mondkapjes’. Dat zou gebeuren om te verhullen dat er een ‘tekort’ is. Ze zeiden dat de regering dit deed omdat er “niet genoeg was voor verplegend en verzorgend personeel”.
23% is daarentegen van mening dat de regering voldoende “transparant” is geweest door te wijzen op adviezen van onder andere de WHO die het dragen van mondkapjes niet bewezen effectief vindt.
Meer dan zeven van de tien ondervraagde Fransen (72% en 81% van de 65-plussers) vindt wel dat het “verplicht moet worden gesteld om een mondkapje te dragen”.
Er lopen bovendien inmiddels een aantal rechtszaken tegen grootschalige fraude en winstbejag met de handel in mondkapjes.

6.Overeenstemming in de EU

De EU-ministers van Financiën hebben gisterenavond overeenstemming bereikt over een gemeenschappelijke economische reactie op het coronavirus, nadat ze overeenstemming hadden bereikt met oa. Nederland, dat de besprekingen sinds dinsdag had geblokkeerd.
“De vergadering eindigde met het applaus van de ministers”. De Franse minister van Financiën, Bruno Le Maire, sprak zijn waardering uit voor een “uitstekend akkoord” met inbegrip van “500 miljard euro die onmiddellijk beschikbaar zijn” en “een toekomstig herstelfonds”.

7. Op Goede Vrijdag, gebeden in de Notre Dame, een jaar na de brand
In de kathedraal van Notre-Dame werd vandaag een gebedsceremonie gehouden.
“Het leven is er altijd,” zei de aartsbisschop van Parijs, Michel Aupetit, tijdens een “meditatieve dienst” in de kathedraal. Er waren door het confinement slechts enkele tientallen mensen aanwezig. Er is een videoregistratie gemaakt en de dienst is ‘live’ uitgezonden.

8. Nieuwe steun voor zelfstandigen.
Zelfstandigen in de ambachtelijke en commerciële sector zullen in april kunnen profiteren van aanvullende steun, die wordt gefinancierd door het socialezekerheidsstelsel voor zelfstandigen. Dat is aangekondigd door het Medef, het Verbond van Kleine en Middelgrote Ondernemingen (CPME) en de Unie van Zelfstandigen (U2P) .Deze “compensatie voor inkomstenderving” mag maximaal 1.250 euro exclusief belastingen en sociale lasten bedragen en “mag niet hoger zijn dan het bedrag van de jaarlijkse bijdragen” aan het aanvullend pensioen voor zelfstandigen (RCI).

9. Coronavirus in Frankrijk: “confinement’ werkt”!
De directeur-generaal van Gezondheid, Jérôme Salomon, zei tijdens zijn dagelijkse update over de epidemie dat het dodental van de epidemie inmiddels meer dan 12.000 bedraagt, maar dat indicatoren voor het eerst een daling laten zien van het aantal patiënten op de IC’s. Het laatste dodental wordt geschat op 12.210 mensen, waaronder 4.166 mensen in Ehpad en andere sociale en medisch-sociale instellingen. Met de ontslagen op de IC’s is het netto verschil in het aantal patiënten op de intensive care tussen gisteren en vandaag gedaald, met een saldo van -82 (vergeleken met +17 op woensdag, +59 op dinsdag, +94 op maandag en +140 op zondag);

10. Hoe nu verder?
In het Elysée hebben de president en de eerste minister ‘s aan het eind van de ochtend conferentiegesprekken gehouden met bedrijfs- en vakbondsleiders.
Het doel van deze bijeenkomst was “de balans op te maken van de gezondheidssituatie”, “ervoor te zorgen dat de economische en sociale maatregelen effectief worden ingezet” en “de versoepeling van het ‘confinement’ voor te bereiden wanneer de gezondheidssituatie dat toelaat”.
Aan het begin van de ochtend hield Edouard Philippe een videoconferentie met alle ministers om de balans op te maken van de crisis, zowel op het gebied van gezondheid als op economisch gebied, en van de lopende werkzaamheden voor een mogelijk digitaal “tracingssysteem”.
Emmanuel Macron nam deel aan een anderhalf uur durende videoconferentie met staatshoofden en regeringsleiders en Euro commissarissen. Deze werkvergadering heeft zich gefocussed op “concrete maatregelen” die op Europees niveau moeten worden genomen “om de epidemie te bestrijden” en “om de economie nieuw leven in te blazen”

11 .’Kliklijnen’ de Corbeau’s! zijn terug.
In Parijs en in de provincies ontvangt de politie regelmatig meldingen van ‘waakzame’ burgers.
De politie prefectuur zit daar echter niet op de wachten. Het vormt een overbelasting van het alarmnummer .Daarom wordt gevraagd om het alarmnummer 17 niet te bellen om overtredingen op ‘het confinement’ te melden
De klachten zijn vaak niet onderbouwd of gebaseerd op laster. In het kader van het confinement verspillen de rapporten die specifieke personen aanduiden onze tijd”, stelt een medewerker van de alarmcentrale in Saint-Etienne. Deze oproepen beweren dat ze hun ‘burgerplicht’ vervullen. Maar het gaat meestal vooral over ‘burenruzies’ die men zo wil beslechten.

12. Volgende week dinsdag na de toespraak van Macron op maandagavond een nieuwe ‘update’.


09 04 20 updates van het belangrijkste Franse nieuws.

1.Uittocht Parijzenaars

Volgens het INSEE (CBS) zijn er ongeveer 12% van de inwoners van Parijs vertrokken en 23% als we rekening houden met degenen die er verblijven zonder vast adres zoals bv. studenten. Dit percentages is gebaseerd op gegevens van het Orange-netwerk.

Een derde van de daling is te wijten aan het vertrek van de Parijzenaars zelf, van wie velen naar hun tweede huis zijn verhuisd. Het betreft zo’n 189.000 mensen,

Ze zijn vooral vertrokken naar Normandië, Bourgondië, Le Centre, Bretagne en andere departementen aan de Atlantische kust.

2. Aantallen Corona patienten.

Volgens de update van de directeur-generaal van Gezondheid, Jérôme Salomon, zijn er 541 nieuwe sterfgevallen. Dat brengt het totaal op 10.869 sterfgevallen.In totaal zijn er 30.375 mensen in het ziekenhuis opgenomen.
7.148 ernstige gevallen verblijven op de IC’s, 482 nieuwe opnames in 24 uur.

34% van de patiënten in IC’s zijn jonger dan 60 jaar. De epidemie is “nog steeds zeer actief” en “de druk op het gezondheidssysteem is nog steeds bijzonder hoog”, benadrukte Jérôme Salomon.

.

3. Frankrijk stelt de blokkade van Nederland aan de kaak.

Het Franse voorzitterschap van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) heeft de blokkade van Nederland aan de kaak gesteld, omdat zij weigerden toe te geven aan de Italiaanse voorstellen voor leningen uit het reddingsfonds van de eurozone

De blokkade “kan niet worden geaccepteerd”, waarbij de hoop werd uitgesproken dat Nederland zich tegen vandaag flexibeler zou opstellen.

De ministers stellen voor dat het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), geld zou kunnen lenen aan lidstaten tot 2% van het BBP van de eurozone ( €240 miljard).
De Nederlandse minister van Financiën Wopke Hoekstra stelt dat

“Het gebruik van dit reddingsfonds aan bepaalde voorwaarden moet voldoen” hoewel “een uitzondering” zou kunnen worden overwogen als het gaat om “het dekken van de gezondheidskosten”.

4 .Reddingsplannen Air France KLM en Renault.
De Franse staat heeft 14,3% van het kapitaal van Air France KLM en 15% van dat van Renault in handen. Om deze twee bedrijven te helpen die geconfronteerd worden met de crisis, verzekerde de minister van Economische Zaken, Bruno Le Maire, dat geen enkel middel zal worden uitgesloten. “Ik zal het heel kort houden: alles is mogelijk, alles is klaar,” zei Bruno Le Maire, aan het einde van de ministerraad. Toch wordt er niet aan nationalisatie gedacht.

De Renaultgroep heeft het grootste deel van zijn productie in Europa stilgelegd. De verkoop in Frankrijk is in maart ingestort met 71,6%. Voor Air France/ KLM gelden percentages in dezelfde orde van grootte.

5.Coronavirus en risicofactoren.
Van Frankrijk tot China en Engeland geven artsen aan dat een groot deel van de patiënten die op de IC’s liggen zwaarlijvig zijn. Deze patiënten hebben de neiging om ernstigere symptomen te ontwikkelen die kunnen leiden tot complicaties.

In Frankrijk meldt de anesthesist op de intensive care, Hervé Quintard, aan Le Monde: “Van onze 40 patiënten (op de intensive care) heeft 95% overgewicht of obesitas. Matthieu Schmidt, medisch reanimator in het ziekenhuis Pitié-Salpêtrière in Parijs, zegt “83% heeft overgewicht of obesitas, vaak in verband met diabetes of hoge bloeddruk. Driekwart van de patienten is man met een gemiddelde leeftijd van 63.

Het coronavirus lijkt in veel gevallen dodelijker te zijn bij mannen dan bij vrouwen.

6.Verlenging van het Confinement
Het Elysee heeft aangekondigd dat het confinement na 15 april “zal worden verlengd” en dat Emmanuel Macron op maandagavond, tweede Paasdag uiteen zal zetten hoe de strijd tegen de epidemie wordt voortgezet, na overleg met alle partijen. Het zal de vierde keer zijn dat Emmanuel Macron zich in een maand tijd tot de Franse bevolking richt.

Aan het einde van de eerste maand van de ‘confinement’ heeft Macron een meervoudige missie. Hij moet het Franse volk gerust te stellen over het verloop van de pandemie en een perspectief schetsen op een uitweg uit de crisis.

7. Kwijtschelding schulden EU zone

Christine Lagarde, voorzitster van de ECB verwierp het idee van een kwijtschelding van de schulden die de landen van de eurozone hebben opgelopen bij de extra kosten die ze gemaakt hebben bij de Coronacrisis. “Dit is niet het moment om die vraag te stellen, we richten ons op het behoud van de economie, dan zullen we de vraag van de wederopbouw stellen”.

Lagarde zei dat het “veel meer tijd” dan twee, drie, vijf of tien jaar zal duren voor de landen van de eurozone uit de schulden zullen komen.
Onderwerpen als “de autonomie van Europa”, “controle op onze eigen bevoorradings- en voedselketens” staan inmiddels hoog op de agenda.

8. Uitbreiding solidariteitsfonds voor zelfstandigen.
Muriel Pénicaud de minister van Arbeid is met haar dagelijkse ‘updates’ gekomen.

In totaal er zijn nu 6,9 miljoen werknemers in het fonds, een nieuw record. Dit een derde van alle werknemers in de particuliere sector. In totaal hebben 628.000 bedrijven gebruik gemaakt van deze regeling.

Zij kondigde ook aan dat de regering overweegt om de compensatie voor zelfstandigen, te verbeteren: “We zijn van plan om meer dan 1.500 euro aan compensatie aan hen te geven, omdat het voor hen hele zware tijden zijn “.

9. Wanneer gaan de scholen weer open?
Jean-Michel Blanquer, zei dat het “onmogelijk” is om te bepalen wanneer de leerlingen weer naar school kunnen gaan, omdat “alles afhangt van de ontwikkeling” van de epidemie en de instructies van de gezondheidsautoriteiten. Hij sloot het scenario van een terugkeer naar school op 4 mei niet direct uit, maar het zou later kunnen zijn,” voegde hij eraan toe.

Daarnaast zal de minister voor het begin van het schooljaar in september 1.248 extra leraren aantrekken in het basisonderwijs. Ze zullen ingezet worden om leerachterstanden te verhelpen.

10. Testprogramma antiviraal middel Corona.
Professor Florence Ader, die de tests leidt om een effectief antiviraal middel tegen Covid-19 te ontwikkelen, waarschuwde dat “niets beschikbaar zal zijn voor het einde van de maand”.
Deze grootschalige klinische testfase, moet vier behandelingen, waaronder de controversiële hydroxychloroquine, testen op 3200 patiënten in Europa, waaronder ten minste 800 in Frankrijk.

Er zijn al ruim 500 patiënten in 25 ziekenhuizen in Frankrijk aan de proef begonnen.

11 Verplicht stellen van mondkapjes?
Sibeth Ndiaye woordvoerster van de regering stelde vandaag dat de regering het besluit zal nemen om het dragen van beschermende maskers uit te breiden tot de hele bevolking als er “een wetenschappelijke consensus” is over het belang van deze maatregel. Zij benadrukte dat dit momenteel nog niet het geval is.

Ze benadrukte bovendien dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) “het dragen van maskers voor de hele bevolking niet aanbeveelt.
Christophe Castaner, de minister van Binnenlandsezaken, heeft gemeentes die nu het dragen van mondkapjes al verplicht stellen, opgedragen hun decreten in te trekken.

In Sceaux of Royan bv. is het dragen van een masker nu verplicht. Andere gemeentes denken hier over na, zoals Parijs, Cannes en Nice.


Update belangrijkste nieuws 08 04 20

1. Recessie in Frankrijk

Het Franse bruto binnenlands product (BBP) is in het eerste kwartaal van 2020 met ongeveer 6% gedaald. Door de epidemie is een groot deel van de economie tot stilstand gekomen.
Het is de slechtste kwartaalcijfer van de Franse economie sinds 1945.
“Elke twee weken ‘confinement’ kost ons ongeveer 1,5% van het jaarlijkse BBP en 1% extra overheidstekort”, stelde de gouverneur van de Banque de France, François Villeroy de Galhau

Uit een enquête die bij 8.500 bedrijven, blijkt dat de totale economische activiteit tijdens de twee weken van maart met 32% is gedaald.
De sectoren die het meest getroffen zijn, zijn de bouwsector, die ongeveer driekwart van zijn normale activiteit heeft verloren, de handel, het vervoer, het toerisme en de horeca.

2. Paasweekeinde.
Frankrijk gaat zijn vierde week van confinement in. “Het is nog niet voorbij, verre van dat!”
Volgens de minister van Volksgezondheid, Olivier Véran, heeft Frankrijk de piek van de epidemie nog niet bereikt.

Met de mooie dagen en de paasvakantie die begint in Zone C (Île-de-France en Occitanië), heeft minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner de prefecten gevraagd “om van geval tot geval te onderzoeken of de maatregelen niet moeten worden aangescherpt.

“Laten we de confinement strikt bewaren het is de enige manier om deze epidemie te beteugelen”.
Inmiddels zijn de eerste tekenen van een positief effect van het confinement zichtbaar geworden, zei de voorzitter van de Wetenschappelijke Raad, Jean-François Delfraissy.

3. De druk op ziekenhuizen en Ehpad blijft groot.
De minister van Volksgezondheid heeft aangekondigd dat er in de Ehpad een grootscheepse screening zal worden uitgevoerd.
Volgens de laatste cijfers zijn er sinds het begin van de epidemie ten minste 3.237 sterfgevallen geregistreerd in verpleeghuizen en andere medische en sociale instellingen.
De bestuurders van de grote steden hebben gevraagd om snelle en concrete antwoorden aan de regering over de screening van gezondheidswerkers en Ehpad, de kinderopvang en het gebruik van mondkapjes.

4. Huiselijk geweld kan gemeld worden in Pharmacies

Er is sprake van een grote toename van huiselijk geweld nu het confinement langer duurt.
De 22.000 apotheken in Frankrijk zijn nu officieel een meldplek voor slachtoffers.

Als een slachtoffer de politie wil waarschuwen, is het aan de apotheker om de politie in te lichten. Indien het slachtoffer dat niet wil, kan de apotheker hem of haar een flyer geven met de contactgegevens van de politie (17, sms naar 114), en de ondersteunende diensten (3919 en 119)

5. Project ‘StopCovid’.
Frankrijk werkt aan de ontwikkeling van een smartphone-app die “op vrijwillige basis” gebruikt kan worden om mensen te identificeren die in contact zijn geweest met een persoon die besmet is met het coronavirus.

In een interview, hebben de Minister van Volksgezondheid Olivier Véran en Staats Secretaris Cédric O. het gevoelige onderwerp “tracking” – toegelicht vanwege de gevolgen voor individuele vrijheden en privacy.

Dit project, “StopCovid” genaamd, heeft tot doel “een app te ontwikkelen die de verspreiding van het virus kan beperken door het opsporen van overdrachtsketens”.
“Het idee is om mensen te waarschuwen die in contact zijn geweest met een patiënt die positief getest is, zodat ze zelf getest kunnen worden.
Indien nodig kan er dan vroeg behandeld worden, of kunnen mensen in quarantaine geplaatst worden”.

6. Aantal sterfgevallen.
Sinds begin maart zijn er 7.091 sterfgevallen geregistreerd in ziekenhuizen. In de afgelopen 24 uur een stijging van 597. Samen met de 3.237 sterfgevallen in de Ehpad’s een totaal van 10.328, zei Jérôme Salomon, de directeur-generaal van de gezondheidszorg, tijdens de dagelijkse update.
De netto toename van het aantal patiënten op de intensive care is sterk verminderd +59 (tegen +94 op maandag en +140 op zondag). Het geeft aan dat de druk op de IC’s afneemt.

7. Deconfiniering op welke termijn?

De voorzitter van de Wetenschappelijke Raad, Jean-François Delfraissy, heeft de mogelijkheid van deconfiniëring op korte termijn uitgesloten: “De deconfiniëring laat nog enkele weken op zich wachten”.
Wel wordt er nu al een strategie besproken voor het ‘deconfinement’.
“Het versoepelen van het ‘confinement’ zal gepaard moeten gaan met een zeer breed gebruik van maskers in de bevolking. Hij is van mening dat in de regio ‘Nord Est de epidemie over het hoogtepunt heen is. “In de regio Parijs zijn we op het hoogtepunt…” stelt hij.

8. Steunmaatregelen daklozen.

Er zijn maatregelen genomen om de daklozen te helpen die door de gezondheidscrisis getroffen worden. Er zullen ‘Servicebonnen’ (7 euro/persoon/dag) worden uitgedeeld aan 60.000 mensen die niet meer op straat aan eten kunnen komen. Met deze bonnen (2X 3,50€) kunnen ze levensmiddelen en basishygiëneproducten kopen.
Ze zullen worden verdeeld in bepaalde wijken door agenten en buurtwerkers. In totaal gaat het om een bedrag van 15 miljoen euro.

9. EU steunmaatregelen.
Na een nacht van vastgelopen EU onderhandelingen over steunmaatregelen en de Eurobonds, heeft de Franse minister van economische zaken Bruno Le Maire uiting gegeven aan zijn ergernis. “De toekomst van Europa en de euro staat op het spel”, waarschuwde hij.
Vooral de opstelling van Nederland, Finland en Oostenrijk wekt ergernis op.

“In een tijd waarin we honderden en duizenden doden tellen, spelen de ministers van Financiën woordspelletjes. “Dit is een schande voor de ministers van Financiën, een schande voor de Eurogroep en een schande voor Europa. We moeten een gemeenschappelijk begrip hebben van de ernst van de crisis en beslissen over een sterk gemeenschappelijk antwoord.

Hij spreekt van een slecht signaal. “We zullen eerst streng worden beoordeeld door de financiële markten, dan door onze bevolking en dan door andere landen die zullen zien dat we niet in staat zijn onze meningsverschillen te overbruggen”.
Bruno Le Maire, stelde in de ministerraad dat Frankrijk en Duitsland “veel hebben gedaan en nog steeds werken aan een compromis”.

De besprekingen tussen de ministers worden donderdag hervat. De voorzitter van de Eurogroep, Mario Centeno stelt dat,”We zijn dichter bij een akkoord gekomen, maar we zijn er nog niet,”


Update 07 04 20

1. Misbruik regeling ‘gedeeltelijke werkloosheid.
De minister van Arbeid Muriel Pénicaud, waarschuwt bedrijven die misbruik van de regeling maken. Ze doen dat door hun werknemers te verplichten om toch volledig door te werken.
Het bedrag van de regeling – momenteel ongeveer vijftien miljard euro – wordt voortdurend naar boven bijgesteld. “De Duitse ervaring met de economische crisis van 2008-2009 heeft ons geleerd dat dit de meest effectieve manier is om weer op de rails te komen.
“Als we geen banen behouden, hebben we morgen miljoenen meer werklozen. Dit zou zowel een sociale en economische kostenpost zijn als een gebrek aan inkomsten, met minder bijdragen en lagere belastingen,” stelt de minister van Arbeid.

2. Luchtbrug China
De maskers die door Frankrijk in China worden besteld, zullen tot eind juni door een reeks vluchten worden geleverd, zei de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian. Het gaat om een order van twee miljard stuks.
De concurrentie voor de aankoop van maskers wordt steeds meedogenlozer. Zo hebben Amerikanen Franse inkopers ‘over’boden op een Chinese luchthaven.
Jean-Yves Le Drian hoopt dat er lering wordt getrokken uit de crisis.
“Wat vermeden moet worden is dat we na de crisis het slachtoffer worden van geheugenverlies en dat alles opnieuw begint zoals voorheen”, zo zei hij. Macron heeft in dit verband al benadrukt dat hij voor het eind van dit jaar Franse ‘onafhankelijkheid’ wil op dit terrein.

3. Prijsstijgingen groenten en fruit.
Nu iedereen ‘thuis’ eet stijgt de prijs van de boodschappen vooral van groenten en fruit. In sommige supermarkten zijn de prijzen met 10 tot 15% zijn gestegen. De reden hiervoor is dat de kosten van het wegvervoer zijn gestegen en dat de supermarkten voorrang geven aan Franse groenten en fruit, die duurder zijn om te produceren. Een manager van een supermarktketen stelt dat de indruk van een prijsverhoging vooral ‘psychologisch’ is.
“Met de ‘confinement’ zijn alle voedselkosten van schoolkantine, het broodje ‘s middags en het restaurant ‘s avonds bij de kassa van de supermarkt terecht gekomen. Natuurlijk voelt het dan alsof we veel meer uitgeven”.

4. Woning en huizenmarkt.
“Iedereen kan zien wat er vandaag gebeurt: een markt in stilstand”, stelt Laurent Vimont, voorzitter van een groot Franse makelaars netwerk, in een verklaring.
Na enkele jaren van voortdurende prijsstijgingen en recordverkopen tot meer dan een miljoen in 2019 is de markt tot stilstand gekomen. Algemeen wordt aangenomen dat de prijzen zullen gaan dalen.
In welke mate dat zal zijn hangt met name af van de duur van de ‘coronacrisis’.
Om een minimale werking van de markt mogelijk te maken, heeft de regering niettemin enkele maatregelen genomen. Sinds dit weekend heeft een decreet het mogelijk gemaakt om de verkoop van een woning ‘op afstand’ te ondertekenen bij een notaris.

5. Steun voor Air France-KLM.
De groep “zal snel financiële steun nodig hebben”, waarschuwde Air France CEO Anne Rigail. Gevraagd naar de impact van het coronavirus, gelooft Anne Rigail dat “het herstel langzaam zal verlopen, zelfs zeer langzaam. Het zal vele maanden duren.
“De steun van de Franse en Nederlandse regering is absoluut noodzakelijk om te overleven”. Ze wijst erop dat bijna alle werknemers van Air France, Transavia en Hop! gedeeltelijk in dienst zijn en dat een deel van de loonkosten “gedragen wordt dankzij overheidsmaatregelen”. De regering heeft bovendien uitstel van bepaalde belastingen aangekondigd. Over eventuele ontslagen stelt zij dat “het nog te vroeg is om daar uitspraken over te doen’.

6.Annuleren van dividenduitkeringen
De ‘Grote Vier’ van de Franse luchtvaartindustrie heeft in totaal meer dan 3 miljard euro bespaard door geen dividend uit te keren.
Na Airbus , Safran en Dassault Aviation, heeft Thales, de laatste van de vier Franse lucht- en ruimtevaartindustrieën aangekondigd dat het in 2020 geen dividend meer zal uitkeren.
De crisis heeft inmiddels geleid bij deze bedrijven tot een aanzienlijke vertraging van de productielijnen en de projectuitvoering. De belangrijkste impact wordt verwacht in de ‘civiele luchtvaart’
De effecten zullen met name afhangen van de omvang, de duur en de diepte van de crisis, alsmede van mogelijke inhaaleffecten aan het eind van het jaar”, lichtte de groep toe.
Daarnaast probeert Thales haar uitgaven zoveel mogelijk te beperken. Het eist dat werknemers tijdens de periode van ‘confinement’ verlof opnemen, bevriest de aanwerving in ondersteunende functies en vermindert het gebruik van tijdelijk personeel.

7. Joggen verboden in Parijs.
Individuele sportactiviteiten zullen worden verboden in Parijs tussen 10 uur ‘s ochtends en 19 uur ‘s avonds, kondigde het stadhuis en het hoofdkantoor van de Parijse politie aan. Het idee is om te voorkomen dat mensen tegelijk met joggers boodschappen doen of buitenshuis werken, legde Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs uit.

8. Opheffen en versoepelen ‘confinement’
De Nationale Academie voor Geneeskunde pleit in een aanbeveling voor een ‘deconfinement’ per regio, met strikte reisbeperkingen en het in stand houden van “sociale afstand”.
Zij beveelt aan dat “over de versoepeling wordt beslist op basis van de regio en niet op basis van leeftijdsgroepen. Dit kan alleen in regio’s waar een nettodaling van het aantal Covid-19-patiënten wordt geconstateerd en waar druk op de IC’s afneemt.
Ze pleit verder voor “handhaving van het verbod op bijeenkomsten, handhaving van de gezondheidsbarrièremaatregelen, en het verplicht stellen van gezichtsmaskers, ook al is het zelfgemaakt, in openbare ruimtes”.
De maskers zouden gedragen moeten worden tot het einde van een periode van 14 dagen zonder dat er nieuwe gevallen worden geconstateerd.
De academie pleit er bovendien voor dat sereologisch bloedtests zo snel mogelijk in het hele land op regionale basis worden gestart, om een inschatting te kunnen maken van het risico van een tweede epidemiegolf.

9. Het algemene ‘confinement’ dat momenteel van kracht is tot 15 april, zal naar verwachting worden verlengd.

 


Update 06 04 20

1. Aan het einde van de eerste drie weken van het confinement lijkt het erop dat steeds meer Fransen vaker de straat op gaan. Journal de Dimanche trekt die conclusie op basis van de gegevens van de app. Covimoov.
Vanaf 17 maart liep het aantal gemiddelde verplaatsingen terug van normaal 24 per week naar 8. Deze week volgde een stijging tot ongeveer 11-12. Er was meer ‘werk’verkeer, de schoolvakanties zijn begonnen en het mooie weer waren hier debet aan. In en rond de vakantieperiode zone C (Parijs, Toulouse…) zijn160.000 leden van het politiekorps gemobiliseerd om een massaal vertrek naar de provincie te voorkomen.

2. Bruno Le Maire, de minister van economisch zaken blijft benadrukken dat de staat “de nodige financiële middelen ter beschikking stellen zolang de crisis duurt”.
“in acht dagen tijd is 20 miljard euro aan leningen” gegarandeerd door de staat “aangevraagd door meer dan 100.000 bedrijven”.
Inmiddels maken 5 miljoen werknemers gebruik van arbeidstijdverkorting en hebben 450.000 kleine bedrijven een beroep gedaan op het solidariteitsfonds”
Er is inmiddels een lijst van een twintigtal ‘strategische’ grote ondernemingen die in moeilijkheden verkeren waaronder Air France,
Aan hen worden steungaranties voor leningen, kapitaalverhoging, herkapitalisatie en, als laatste redmiddel, zelfs tijdelijke nationalisatie in het vooruitzicht gesteld.

3. Komt er een verplichting om een mondkapje te dragen?
Hoewel de regering herhaaldelijk heeft verklaard dat mondkapjes geen nut hebben voor personen die geen drager zijn van de ziekte slaat de ‘stemming’ om.
Dat komt vooral omdat er nu vermoed wordt dat “het virus kan worden overgedragen wanneer mensen gewoon praten, in plaats van alleen wanneer ze niezen of hoesten.”
Om de stormloop op medische maskers te vermijden, worden zelfgemaakte of textiele maskers over de hele wereld gepromoot.
In Frankrijk wordt inmiddels ook aangeraden om mondmaskers te dragen als u naar buiten gaat.. Jerome Salome voorzitter van de Gezondheidsraad stelt bovendien dat “Het nodig is om het dragen van maskers verplicht te stellen zodra de ‘deconfiniëring’ in werking zal treden”.

4.Vanaf morgen 7 april zal gericht onderzoek gedaan worden in drie Franse regio’s bij 200 patiënten die minstens 14 dagen zijn genezen.

Er start dan een klinische studie die bestaat uit een transfusie van bloedplasma met antilichamen naar “patiënten in de acute fase van de ziekte”.
De hoop bestaat dat het plasma antilichamen bevat die het virus kunnen bestrijden en immuniteit zouden kunnen overdragen aan een patiënt die lijdt aan Covid-19″,. Deze klinische studie ‘Coviplasma’ zal worden uitgevoerd door professor Karine Lacombe en professor Pierre Tiberghien.

De klinische proef zal betrekking hebben op 60 patiënten in de Parijse ziekenhuizen.

Eerste resultaten worden binnen twee weken verwacht en kunnen daarna eventueel uitgebreid worden.

5. Verplaatsings-attest op uw smartphone.
Er zijn al verschillende stukjes aan gewijd. Sinds  apr. kunt u een digitale attest downloaden. Ze is beschikbaar op de website van het ministerie van Binnenlandse zaken.
De app kan worden gedownload naar een smartphone. U hoeft dan alleen maar een QR-code te tonen aan de politie die dan gescand wordt. Dit app is bedoeld om het gebruik van het certificaat te vergemakkelijken. De voorwaarden waaronder u kunt reizen blijven ongewijzigd.

U kunt uiteraard ook een papieren attest blijven gebruiken, aan u de keus.

6. Er zijn inmiddels 480.000 boetes uitgedeeld voor het niet naleven van het confinement zei minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner vanmorgen op franceinfo.
“De Fransen behoren tot degenen die wereldwijd het confinement het best in acht nemen,” zei hij. Van de 8,2 miljoen uitgevoerde controles resulteerde bijna 6% in een boete.

7. Afname en afvlakking van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames.
Zowel In Italië als in Spanje begint het tij wat te keren. De druk op de IC’s en het aantal geconstateerde besmettingen neemt af.

Ook in Frankrijk registreerden de ziekenhuizen op, zondag, het laagste aantal sterfgevallen (357) op één dag sinds afgelopen dinsdag. Dat brengt het totaal op 8.078 brengt, inclusief sterfgevallen in de Ehpad (verzorgingstehuizen) en andere medisch-sociale instellingen.
In totaal zijn er 28.747 mensen zijn momenteel in het ziekenhuis opgenomen.

Een toename van 744 in 24 uur, waarvan 6.859 patiënten zich momenteel op de intensive care bevinden. 35% van hen is jonger dan 60 jaar. Er zijn nog nooit zoveel patiënten op de intensive care in Frankrijk geweest als nu, voor één bepaalde pathologie,” zei de directeur-generaal van de gezondheidszorg, Jérôme Salomon.
Positief is wel dat er ruim 16.000 patiënten inmiddels naar huis zijn gestuurd,

8. Nu Frankrijk door de Covid-19-pandemie is getroffen, zal 2020 ongetwijfeld de zwaarste economische recessie sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog meemaken stelde de minister van Economische Zaken, Bruno Le Maire.

“De grootste economische krimp in Frankrijk sinds 1945 was tot nu toe in 2009 na de ‘bankencrisis’ van 2008. Toen was er een krimp van 2,2%”. Bij de Senaatscommissie gaf hij aan dat de krimp nu veel hoger zal uitvallen.

Eerder, op France 2, zei hij, toen hem werd gevraagd naar een mogelijke belastingverhoging, dat dat op dit moment “geen goed idee” was en “niet de beste manier om de economische groei te doen herleven”.
Toch zal het ongetwijfeld op de agenda staan bij het opstellen van de begroting voor 2021 voegde hij er aan toe.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.