Toespraak Macron 24/11 vertaald

Macron update toespraak 24 11 20
1. Vlak voor Macron met zijn toespraak begint wordt bekend dat het aantal sterfgevallen in Frankrijk de 50.000 is gepasseerd, met een totaal van 50.237 sterfgevallen in ziekenhuizen en medisch-sociale instellingen.
2.Dan begint Macron en stelt “De piek van de tweede golf van de epidemie is voorbij (…) Onze inspanningen, uw inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen” Hij bedankt iedereen en stelt.. “Het is allemaal samen dat we deze resultaten hebben bereikt. Het is samen dat we levens hebben gered.” Dan wordt zijn toon serieus en roept iedereen op hun inspanningen voort te zetten…
“We hebben de circulatie van het virus vertraagd, maar het blijft zeer aanwezig in Frankrijk en op het hele noordelijk halfrond: in Europa, de Verenigde Staten, Canada en Rusland. We moeten alert blijven en onze inspanningen voortzetten.” stelt hij.
3.De ‘attestations de deplacements’ zullen worden gehandhaafd!
Er verandert wat dat betreft niets! U moet zoveel mogelijk thuisblijven en telewerken wanneer dat mogelijk is. Privébijeenkomsten, familiebijeenkomsten en alle!! onnodige reizen blijven verboden.
Er zal een verruiming zijn voor ‘reizen voor wandelingen en sport/joggingactiviteiten binnen een straal van 20 km, Dit geldt let wel vanaf zaterdag.”Vanaf komende zaterdagochtend zullen er verschillende wijzigingen worden aangebracht. Ten eerste, reizen om te wandelen of om fysieke redenen in de buitenlucht is nu toegestaan binnen een straal van 20 kilometer en gedurende drie uur. Buitenschoolse buitenschoolse activiteiten zullen bovendien ook weer worden toegestaan.”
4. Vanaf zaterdag gaan de kerken, moskeeën en gebedsplaatsen open, en vanaf 15 december worden de bioscopen, theaters en musea heropend.”Voor de eredienst worden vanaf zaterdag weer diensten toegestaan (…) met strikte regels”. “Bioscopen, theaters en musea kunnen hun activiteiten hervatten” en kunnen vanaf 15 december weer opengaan.
6.Er wordt een avondklok! ingesteld van 21.00 tot 7.00 uur  vanaf 15 december. Die beperkingen gelden echter niet voor bezoek aan de familie op 24 december en op 31 december. “We zullen onze familie kunnen bezoeken op 24 en 31 december om de feestdagen te vieren. Maar bijeenkomsten op de openbare weg worden in deze periode niet getolereerd!!”
7.Kleine winkels en bedrijven kunnen vanaf zaterdag weer openen. Dat geldt niet voor bars en restaurants. Over verdere versoepelingen zullen pas beslissingen worden genomen rond 20 januari!, dus na de kerstvakantie. Macron stelt dat er pas tegen die tijd een evaluatie kan plaatsvinden gebaseerd op de ervaringen die er zijn opgedaan rond de feestdagen.
Mocht dat ‘positief uitvallen’ dan zo stelt hij… “het is rond 20 januari dat we dan, indien mogelijk, nieuwe ‘openingsbeslissingen’ kunnen nemen.
Als het aantal geregistreerde besmettingen onder de 5.000 gevallen per dag blijft, kunnen sportzalen en restaurants weer opengaan en kan de avondklok worden ingetrokken.
Middelbare scholen, die nu vaak met halve klassen werken, kunnen dan weer volledig heropend worden met alle leerlingen. Twee weken later (begin februari!) kunnen de universiteiten de lessen hervatten.
8.Om de twee weken zullen we de gezondheidssituatie opnieuw bekijken en beslissen of we bijkomende versoepelingsmaatregelen kunnen nemen”. Het doel hiervan is dat de regering “alles in het werk wil stellen wat mogelijk is” om een derde golf en een derde lockdown te voorkomen! “Ieder van ons heeft een deel van de oplossing in handen,” stelt hij.
9. Macron belooft dat vanaf januari de testresultaten in minder dan 24 uur beschikbaar zullen zijn.
…”We zijn, zoals u weet, een van de meest testende landen in Europa. Begin januari mag geen enkele test meer dan vierentwintig uur duren tussen het verzoek om een test en het resultaat ervan”. Macron stelt bovendien dat er restrictiever zal worden gehandeld tov mensen die positief getest zijn en zich niet aan de quarantaine regels houden. Wat betreft de vaccinatie stelt hij dat die niet verplicht wordt gesteld. “Vaccinatie moet op een duidelijke en transparante manier worden uitgevoerd, waarbij alle informatie in elke fase wordt gedeeld. (…) Ik zal vaccinatie niet verplicht stellen. (…) Hij belooft dat er “ een snelle en massale vaccinatiecampagne zal worden georganiseerd. “
10 Wat betreft de skioorden en skivakanties stelt hij “De regering voert gesprekken met lokale bestuurders en professionals, maar ik denk niet dat het mogelijk is om een opening voor de feestdagen mogelijk is,” Hij zou liever een Europees besluit hebben en coordinatie over de opening van het wintersportseizoen in januari.
11.De steun aan gesloten ondernemingen en bedrijven wordt verhoogd tot 20 % van de omzet.
“De economische problemen zullen waarschijnlijk erger worden,” zei het staatshoofd. Maar we zullen ze steunen. Restaurants, bars, sporthallen, discotheken en alle instellingen die “ongeacht hun omvang” administratief gesloten blijven, zullen 20% van hun omzet gerelateerd aan omzet in 2019! van de staat als steun krijgen, als deze optie voor hen beter is dan de 10.000 euro waarin het Solidariteitsfonds nu al voorziet. Macron beloofde bovendien in “de komende dagen” voor seizoenswerkers en jongeren die de arbeidsmarkt moeten betreden met extra maatregelen te komen.
12 En dan is de toespraak van Macron afgelopen. Hij beëindigde zijn zesde toespraak sinds het begin van de gezondheidscrisis door te beloven om samen met de Fransen te “vechten” voor een nieuwe toekomst. Hij stelt. “Er is nog steeds veel onzekerheid, en we moeten veel nederigheid betrachten. Dit virus heeft ons dat geleerd. Maar ik zal er alles aan doen om samen met u te vechten, om u te beschermen en zo zullen we er in slagen om deze beproeving, die nu al bijna een jaar aan de gang is te overwinnen. Van defaitisme en woede wil hij niets weten. We staan samen sterk als nooit tevoren!

Toespraak Macron 28 10 20

Nieuwe algemene lockdown tot tenminste 1 december

Macron heeft zo juist zijn toespraak beëindigd. Dit is in samenvatting wat hij heeft gezegd.

1. Hij begint met het wijzen op de onrustbarende toename van het aantal besmettingsgevallen.
” Het virus circuleert in Frankrijk met een snelheid die zelfs de meest pessimistische voorspellingen niet hadden voorzien. (…) Gisteren zijn 527 van onze landgenoten overleden. Gisteren telden we bijna 3.000 mensen op de intensive care, meer dan de helft van de totale opname capaciteit.”
Hij geeft aan dat er wellicht in op een eerder tijdstip had moeten worden ingegrepen.
“ Hebben we alles goed gedaan? Nee. (…) Maar we hebben alles gedaan wat we konden.
Net als al onze buren worden we overvallen door de plotselinge versnelling van de epidemie, door een virus dat aan kracht lijkt te winnen naarmate de winter begint.
2.Daarom stelt hij “is het mijn verantwoordelijkheid om alle Fransen te beschermen.
Macron is van mening dat een lockdown voor “alleen de ouderen en de groep met een verhoogde kans op ernstige ziekteverschijnselen ineffectief is omdat het virus zelfs dan nog steeds te snel en in ernstige vormen zou circuleren”.“We zullen nooit honderdduizenden van onze burgers laten sterven” stelt Macron. Dit zijn niet onze waardes, waarbij hij aangeeft dat hij niet gelooft in de tegenstelling tussen gezondheidszorg versus economie.
3.Emmanuel Macron kondigt een algemene!! “lockdown” aan vanaf vrijdag voor heel Frankrijk.
“Ik heb besloten dat we vanaf vrijdag het hele land in lockdown gaat. (….) De scholen blijven open, de Ehpad en de bejaardentehuizen kunnen worden bezocht. (…) Net als in het voorjaar kunt u uw huis verlaten om te gaan werken, naar een medische afspraak te gaan, een familielid te helpen, uw boodschappen te doen of wat frisse lucht te halen in de buurt van uw huis.
Het is dus de terugkeer naar de lockdown van dit voorjaar met een ‘attest’ dat we dit voorjaar ook kenden. (…) Bars en restaurants zullen gesloten zijn. (…) Werknemers en werkgevers die niet kunnen werken, zullen een beroep kunnen doen op de bestaande regelingen.
4.Macron stelt dat dit ‘in detail’ betekent dat er “ een speciaal hulpplan worden opgesteld voor zelfstandigen, winkeliers, zeer kleine en middelgrote ondernemingen”.
“Dagkinderdagverblijven, scholen, hogescholen en scholen voor voortgezet onderwijs zullen wel open blijven met verscherpte gezondheidsprotocollen.
Universitaire faculteiten en instellingen voor hoger onderwijs zullen online cursussen/lessen aanbieden en waar mogelijk wordt het telewerken weer algemeen ingevoerd.
Een tweede verschil ten opzichte van het voorjaar is dat het het ambtelijk/ bestuurlijk apparaat en de openbare diensten open blijven”.
5″Onze binnengrenzen binnen de Europese ruimte zullen open blijven en de buitengrenzen zullen, op enkele uitzonderingen na, gesloten blijven. Natuurlijk blijven Franse burgers in het buitenland vrij om terug te keren naar Frankrijk” stelt Macron.
6.”Deze nieuwe lockdown zal alleen slagen als iedereen meedoet.” (…) We hebben ook ieders gevoel voor verantwoordelijkheid en burgerschap nodig. Blijf zoveel mogelijk thuis. Respecteer de regels. Nogmaals, ik zeg het je. Het succes hangt af van de burgerzin van ieder van ons”.
7.Wat betreft het tijdspad: deze nieuwe lockdown zal ten minste tot 1 december!! duren” :
“Elke twee weken zullen we de ontwikkeling van de epidemie geevalueerd. We zullen, indien nodig, beslissen over aanvullende maatregelen en we zullen dan beoordelen of we bepaalde beperkingen kunnen verlichten (…) Als we over twee weken de situatie onder controle hebben, kunnen we de situatie opnieuw beoordelen en hopen we meer winkels te kunnen openen, vooral in de economisch zeer belangrijke periode voor de kerstvakantie”.
7.Macron sloot zijn toespraak af door iedereen aan te moedigen “vol te houden”:
“Als ik de vermoeidheid en de indruk ken van een nooit eindigende periode moeten we, wat er ook gebeurt, verenigd en verenigd blijven en niet toegeven aan het gif van de verdeeldheid. (…) Maar ik heb vertrouwen in ons in u en het hele volk. (…) We moeten volhouden. (…) We zijn een natie, verenigd en solidair, dan zullen we er in slagen deze periode door te komen en het virus terug te dringen”.

Verwante berichten