Toespraak Macron 9-11-21

President Macron heeft gisteravond het volk weer eens toegesproken. Het was de negende keer sinds het begin van de sanitaire crisis. Hij roerde zeer uiteenlopende maatregelen aan, waartoe de huidige regering heeft besloten. Daarom zet ik alle maatregelen, die ons in de komende maanden of volgend jaar te wachten staan, nog even op een rij:

Corona
Vanaf 15 december moeten alle 65-plussers met hun pass sanitaire aantonen, dat ze de derde prik hebben gehad. Anders is hun pass sanitaire ongeldig. Dit vanwege het feit dat de helft van de patiënten die op dit moment met Corona in het ziekenhuis worden opgenomen, 65-plus is, terwijl zij eind augustus nog maar een derde van de opgenomen patiënten met Corona vormden. Gebleken is dat de volledig beschermende werking van het vaccin slechts drie tot zes maanden duurt.

Ook bij mensen die jonger zijn neemt de werking van het vaccin sneller af. Op dit moment is 80% van de patiënten die ter reanimatie op de intensive care wordt opgenomen, ouder dan 50, zei president Macron. Daarom zal de campagne voor de derde prik vanaf begin december worden uitgebreid tot 50- tot 64-jarigen. Dat betekent dat ook zij een brief thuis kunnen verwachten met de aanbeveling om zich voor de derde keer te laten vaccineren.


 

Hoe dat moet met de leeftijdscontrole, daar werd niets over gezegd. In principe mogen alleen politie-agenten de identiteit van mensen en hun geboortedatum controleren.

Bovendien riep president Macron op om allen, die zich tot nu toe niet had laten vaccineren, dit alsnog zo snel mogelijk te laten doen. Een vergeefse oproep, omdat de fervente weigeraars zo overtuigd zijn van hun gelijk, dat ze zich echt niet door een presidentiële oproep zullen laten overtuigen. Nog afgezien van mensen die zich om medische redenen niet kunnen laten inenten.

Wel had de oproep tot de derde prik meteen al succes: bijna 100.000 afspraken voor de derde prik werden sinds afgelopen maandag gemaakt, mede doordat in diverse media al sinds vorige week werd gespeculeerd over de inhoud van de speech van Macron.


 

Binnenlandse veiligheid
President Macron kondigde tevens aan, dat in de eerste drie maanden van 2022 een nieuwe wet tot bevordering van de Binnenlandse Veiligheid aan het parlement zal worden voorgelegd. Daarin zal een einde worden gemaakt aan de bureaucratische regels, die momenteel de Binnenlandse Veiligheid belemmeren.

Hervorming van de pensioenen
Daarnaast kondigde hij aan dat de “omstreden maar noodzakelijke” hervorming van de pensioenen wordt uitgesteld tot volgend jaar. Het is de bedoeling om de pensioengerechtigde leeftijd op te schuiven naar een hogere leeftijd. Wel zal een minimumpensioen niet minder dan €1000 gaan bedragen.

Ook gaat vanaf begin december een nieuwe wet in, waarbij je in de afgelopen 2 jaar minimaal 6 maanden moet hebben gewerkt om recht op werkloosheidsuitkering te verkrijgen. Tot nu toe was dat slechts 610 uur of ongeveer 4 maanden.

Kerncentrales
Tenslotte kondigde president Macron aan dat Frankrijk alles zal doen om zijn onafhankelijkheid in energievoorziening te beschermen, de bevolking van voldoende en betaalbare energie te voorzien en de gestelde klimaatdoelen in 2050 te halen. Dat zal de regering doen door duurzame energiebronnen te ontwikkelen, waaronder kernenergie.

Momenteel kent Frankrijk slechts één moderne kernreactor, die van Flamanville, die in 2023 operationeel zou moeten zijn (oorspronkelijk in 2012 en hij zou 3,3 miljard euro kosten). Inmiddels schat EDF de bouw op 12,5 miljard euro en de franse Algemene Rekenkamer (Cour des Comptes) op ruim 19 milliard. Daarvan zouden op diverse plaatsen er nog zes bijgebouwd moeten worden. “Voor het eerst sinds vele tientallen jaren”, verzuchtte Macron, die de laatste maanden al pleitte voor kernreactoren, vooral met het oog op het klimaat.

Bron: LeMonde.fr 

Verwante berichten