Taxe d’habitation et taxe foncière

Auteur Anna Gerlach, coördinator Juridisch fiscaal FANF, 28 mei 2020

Personen die op 1 januari van jaar X in Frankrijk bewoner van een huis zijn, of ze nou huren of eigenaar zijn, moeten “taxe d’habitation” over het hele jaar X betalen.

Als het een tweede huis betreft, waar dus alleen de eigenaar gebruik van maakt, moet deze taxe betaald worden. Als u het tweede huis verhuurt, betaalt de huurder de taxe d’habitation.

Eigenaars van onroerend goed die op 1 januari van jaar X eigenaar zijn, moeten “taxe foncière” over het hele jaar X betalen. In geval van verkoop in de loop van het jaar, wordt dit verrekend met de nieuwe eigenaar.

Frais de succession

Als je samen met je partner een huis koopt, is het belangrijk om te weten, dat als je geen geregistreerd partnerschap (PACS) of huwelijk hebt afgesloten, je 60% successierechten moet betalen, mocht je partner iets overkomen…

De Franse PACS wordt in Nederland erkend (Wcgp artikel 2) en het Nederlands geregistreerd partnerschap wordt sinds 13 mei 2009 ook in Frankrijk erkend (de datum waarop het artikel 515-7 Code civil van kracht is geworden). In dit artikel staat dat de wijze waarop een geregistreerd partnerschap wordt aangegaan en ontbonden, wordt beheerst door de bepalingen van de staat van de autoriteit die tot registratie is overgegaan. Het Nederlands geregistreerd partnerschap voldoet aan de voorwaarden, zodat dit in Frankrijk wordt erkend.

Informatie over erkenning van geregistreerde partnerschappen binnen de EU is ook te lezen op de website https://europa.eu/youreurope/citizens/family/couple/registered-part…

*De Franse fiscale administratie hanteert om te bepalen of iemand zijn “séjour principal” in Frankrijk heeft als principeregel : meer dan 6 maanden : “en règle générale, doivent être considérés comme ayant en France le lieu de leur séjour principal les contribuables qui y séjournent pendant plus de 6 mois au cours de l’année donnée” ….(source Bofip)


van: frans.nl

Taxe d’habitation: wat verandert er in 2020?

Als je een huis koopt in Frankrijk, krijg je te maken met allerlei belastingen. De taxe d’habitation is daar één van. Dit is een lokale ingezetenen belasting die je als bewoner moet afdragen (of je nu huurder of eigenaar bent). Het is niet dezelfde belasting als de taxe foncière. Dit betreft namelijk belasting op onroerend goed die je alleen als eigenaar moet betalen.

Hoe hoog is de taxe d’habitation?

De hoogte van de taxe d’habitation varieert van gemeente tot gemeente: de lokale autoriteiten bepalen het belastingtarief. Het bedrag hangt ook af van de kenmerken van het huis, bijvoorbeeld de grootte, en je persoonlijke situatie op 1 januari van dat belastingjaar. De opbrengst van de belasting besteedt men aan gemeentelijke voorzieningen.

Macron

Sinds de installatie van Emmanuel Macron als president van Frankrijk in mei 2017, maakt hij al een aantal van zijn verkiezingsbeloftes waar. Zo ook de taxe d’habitation, dat de regering Macron geleidelijk aan het afschaffen is.

De hervorming van de taxe d’habitation in Frankrijk zal in 2020 verdergaan. 80% van de bewoners van een woning zal niet meer te maken hebben met deze belasting. Voor deze hoofdbewoners wordt de taxe namelijk afgeschaft.

Voor wie geldt de nieuwe regeling?

Het gaat om ongehuwde hoofdbewoners met een inkomen van maximaal € 27.400 per jaar. Gehuwde hoofdbewoners voor wie dit geldt, zullen een gezamenlijk inkomen moeten hebben van maximaal € 43.700 per jaar.

Het is de bedoeling dat in 2023 de gehele taxe d’habitation in Frankrijk zal worden afgeschaft. Mits de woning een hoofdverblijf is.

Heb jij een huis in Frankrijk dat je als vakantiehuis of tweede huis hebt? Dan verandert er qua belasting voor jou niets. Tenzij je natuurlijk besluit om binnenkort naar Frankrijk te emigreren! Dan hoef je vanaf 2023 geen taxe d’habitation meer af te dragen.

Verwante berichten