Stijgende energieprijzen, een hoofdpijn dossier voor Frankrijk

De brandstofprijzen van olie en gas zijn tijdens de gezondheidscrisis sterk gedaald. Maar sinds ongeveer een jaar stijgen de prijzen. De diesel en benzineprijzen, de gasprijzen, ze stijgen allemaal in rap tempo en ook de elektriciteitsprijzen zullen er niet aan ontkomen. Aan de pomp zult u het verschil het duidelijkst merken. De prijzen zijn daar met ruim 20% gestegen sinds mei 2020. Bij sommige tankstations, zoals Parijs en langs de snelwegen kost een liter SP 95 nu ongeveer 2 euro. De gemiddelde prijs van een liter SP95 E10 is gestegen van 1,22 euro in mei 2020 tot 1,56 euro op 10 september. De tendens is dezelfde voor diesel, met stijgingen van bijna 20% ten opzichte van een jaar geleden.

Nog geen drie jaar geleden waren prijzen van 2 euro per liter benzine een van de aanleidingen om massaal de straat op te gaan, waarna er maandenlang acties volgden van de ‘Gele Hesjes’. Of dat nu weer het geval zal zijn is maar de vraag. Alles went en misschien is 2 euro een psychologische drempel waar we misschien aan zullen moeten wennen. Deze prijsstijging is nu niet het gevolg van een belastingverhoging, maar van de plotselinge stijging van de olieprijzen op de wereldmarkt en daar schijnen ‘we’ niets aan te kunnen doen.

De stijging van de olieprijzen vertaalt zich automatisch in hogere brandstofprijzen. De brandstofprijs bestaat uit drie hoofdbestanddelen : de voor elk land vastgestelde belastingen, de kostprijs van het aardolieprodukt, die nou een keer meedeint met de internationale noteringen op de energiemarkten, de kosten van raffinage, van het vervoer en de distributie.
Daarnaast spelen verscheidene andere factoren spelen een rol in de prijsstijging: ongunstige wisselkoers tussen de euro en de dollar bijvoorbeeld.

Voor wat betreft de stijging van de gasprijzen, die bijna maandelijks stijgen en zelfs ‘de pan uitrijzen, spelen vooral de tekorten en de teruglopende voorraden een belangrijke rol.
Een negatieve factor daarbij is dat de opbrengsten uit ‘hernieuwbare’ energie en dan vooral windenergie de afgelopen maanden ver beneden de prognoses bleven. De reden is simpel….het heeft maandenlang veel minder gewaaid dan waar vanuit is gegaan bij de prognoses. Dat maakte dat er weer meer gas is gebruikt, vooral bij de opwekking van elektriciteit en dat maakt weer dat de gasvoorraden zijn gedaald tot een historisch dieptepunt…enz enz.

Het lijkt erop alsof die stijgende energieprijzen een aanwijzing zijn dat de economie aantrekt en de welvaartsgroei als vanzelf zal toenemen. Het is echter de vraag of dat ook zo zal zijn. De Franse regering, wijs geworden door de massale energieopstanden van de Gele Hesjes, maakt zich op dit moment grote zorgen. Ze zijn bang dat de stijging van de elektriciteits- en gasrekeningen de koopkracht van de gezinnen onderuit zal halen en de sociale onrust zal aanwakkeren. Dat is geen prettig vooruitzicht in het verkiezingsjaar. Voor Castex en zijn ministers is dit een van een hoofdpijn dossiers waar ze nu al maatregelen voor aan het treffen zijn.
Vandaag is besloten dat de 5,8 miljoen huishoudens!!! een extra energiecheque krijgen van 100 euro om hun koopkracht tenminste nog een beetje op peil te houden. Gaat toch om een bijstandsvoorziening van 580 miljoen euro, een enorm bedrag. Voor wie een bovenmodaal inkomen heeft zal het allemaal misschien nog wel meevallen, maar ja dat heeft niet iedereen in Frankrijk. Laten we maar hopen dat we geen strenge winter krijgen, maar een winter met veel zon en wind! Is dat niet het geval zoals vorig jaar in Spanje dan ‘zwaait’ er wat. Daar stegen de elektriciteitsprijzen afhankelijk van het contract soms met meer dan 200%.

Verwante berichten