Stichting Nederlanders Buiten Nederland (SNBN)

Geachte,

Dank dat ik een paar minuten van uw tijd mag gebruiken. Stichting Nederlanders Buiten
Nederland (SNBN) wil zich graag even aan u voorstellen.


Stichting Nederlanders Buiten Nederland (SNBN) is opgericht om de belangen van de
Nederlanders buiten Nederland zo goed en effectief mogelijk te behartigen. De elf
onbezoldigde bestuursleden van de SNBN wonen verspreid over vier continenten en zijn lid
van negen politieke partijen. Voor de politiek zijn we vraagbaak en aanspreekpunt, voor
Nederlanders buiten Nederland zijn we de brug tot inspraak en verandering in politiek Den
Haag. SNBN ziet goed contact met de politiek als de beste manier om de belangen van
Nederlanders in het buitenland te behartigen. SNBN wil haar achterban van relevante
informatie kunnen voorzien en tegelijkertijd de Nederlandse politiek actief kunnen
beïnvloeden.


Ondanks de wereldwijde spreiding van alle bestuursleden blijft het lastig om goed
bereikbaar te zijn voor alle Nederlanders. Daarom hebben wij Regionale
Vertegenwoordigers (RV). Dat zijn onze aanspreekpunten in zoveel mogelijk landen of
regio’s. Er zijn wereldwijd ongeveer honderd regionaal vertegenwoordigers (RV) die
aanspreekpunten zijn voor Nederlanders over de hele wereld en die tevens lokale
informatie verstrekken ter ondersteuning van de gerichte acties van de SNBN. Voor
Frankrijk zijn de RV’ers Ron Rooding en Isabella Deelen.


SNBN zet zich onder andere in voor:

Dubbele nationaliteit

Pensioenskwesties

Nederlands onderwijs in het buitenland voor kinderen

DIgid aanvragen vanuit het buitenland

Stemmen vanuit het buitenland

Onvrijwillige exNederlanders

Nederlandse studenten in het buitenland

Inkrimping en sluiting van Nederlandse consulaten en ambassades in het buitenland


SNBN deelt verder belangrijk nieuws via haar website en andere sociale media. Het bestuur
maakt in samenwerking met de regionale vertegenwoordigers (RV) een nieuwsbrief die de
belangrijkste punten behandelt die op dat moment spelen. Daarom zoekt de SNBN constant
naar contacten in de vorm van verenigingen, stichtingen en clubs die deze relevante
informatie willen helpen verspreiden.


U maakt deel uit van deze groep!

Samen staan we sterk in onze problemen die we tegenkomen tijdens het wonen en
werken in het buitenland.Met vriendelijke groet, uw contactpersonen voor Frankrijk:


Ron Rooding (
ronrooding@domainelechec.com) en
Isabella Deelen (isabelladeelen@hotmail.com)


MEER WETEN?


Mail: info@snbn.nl

Facebook: facebook.com/NLersBuitenNL

Twitter: twitter.com/NLersBuitenNL

Linkedin: linkedin.com/company/nlersbuitennl

Website: www.nederlandersbuitennederland.nl

Verwante berichten