Stand van zaken rond de introductie van 5G in Frankrijk.

 

27 nov 2020

Wanneer je niet in een grote stad woont zal het nog wel even duren, de uitrol van 5G. In deze fase worden vooral de hogere frequentiebanden gebruikt en daarmee kom je op het platteland zelfs vanaf een hoge zendmast niet erg ver. Of je zou een enorme hoeveelheid extra zendmastjes in het platte, heuvelachtige dan wel bergachtige landschap neer moeten zetten om een paar verdwaalde campagnards mee van dienst te zijn die nog steeds treuren om het aangekondigde einde van de téléphone fixe. Commercieel niet echt interessant. In vijftien grote steden wordt nu door ORANGE de aftrap gegeven staat hier te le lezen in ZDNet.

Bouygues heeft natuurlijk ook het nodige te vertellen over 5G, tien keer zo snel als 4G, en alles op een rijtje gezet. En dan moeten we SFR (inmiddels in Nice in de lucht) en de provider Free ook noemen.

De 5G frequenties en de toedeling daarvan aan de Franse providers.

 

19 september 2020

Over 5 G is veel te doen in Frankrijk. Macron en het bedrijfsleven zijn uitgesproken voorstanders. Anderen waaronder de minister van Volksgezondheid Olivier Veran en met hem vooral de ‘linkse oppositie’ in de Assemblee heeft opgeroepen tot een ‘moratorium’ . Ze vinden de introductie te overhaast zonder dat er goed onderzoek is gedaan naar de mogelijke schadelijke effecten voor de volksgezondheid. Toch ziet het er naar uit dat het 5 G netwerk dit najaar zal worden ingevoerd.
Hier volgt een update over een aantal belangrijke consumentenvraagstukken en over wat de burger al dan niet terecht bezighoudt.

1.Wat is de status van 5G op dit moment in Frankrijk?
Het enige zichtbare deel, op dit moment, zijn de honderden experimentele masten die zijn geplaatst in de grote steden. Maar dat zal tussen nu en de herfst veranderen door de veilingen, die op 29 september gaan beginnen. De commerciële toepassing en exploitatie zal dan beginnen aan het einde van dit jaar of begin 2021.
2. De gevestigde providers hebben elk al een 50 MHz-blok voor 5G in het voorjaar gekregen, maar ze willen meer frequenties. De Arcep, de Franse telecom autoriteit, kondigde in juni aan dat de veilingen voor de toewijzing van nieuwe frequentieblokken in september zullen plaatsvinden.
Zodra de blokken zijn verdeeld, zullen in oktober nieuwe veilingen worden gehouden, zodat de exploitanten een plek kunnen krijgen in de 3,5 GHz-band.
In oktober of november worden dan vergunningen voor de exploitatie van commerciële 5G-netwerken afgegeven. De weg wordt dan vrijgemaakt voor commerciële 5G-aanbiedingen, naar verwachting in november en december 2020.
3. De 5e generatie mobiele netwerken moet helpen om te voorkomen dat de huidige mobiele netwerken gaan vastlopen door de exponentiële toename van de hoeveelheid data die er verstuurd worden.5G zal niet onmiddellijk in het hele land worden geïnstalleerd. Er zijn 10.500 antennes per exploitant, d.w.z. 42.000 antennes. De installatie zal rond 2025 op de 85.000 bestaande locaties afgerond zijn. Andere frequenties kunnen op een later tijdstip worden ingezet, zoals de 1,5 en 26 GHz-banden.
4. Wat verandert 5G voor u en mij?
Zolang u geen compatibele telefoon gebruikt en geen 5G-pakket heeft, kunt u dit type hogesnelheidsverbinding niet gebruiken. U kunt andere netwerken (Edge, 2G, 3G, 4G) blijven gebruiken, afhankelijk van uw type toestel, uw pakket en het netwerk dat lokaal beschikbaar is. “Bestaande netwerken zullen niet verdwijnen, bevestigt de Arcep.
Toch zal het zo zijn dat, als de technologie massaal wordt ingevoerd, apparaten moeten worden aangepast: “De standaardisatie van 5G zal de meeste van onze telefoons feitelijk onbruikbaar maken”, voorspellen verschillende consumentenorganisaties.
Bovendien zullen nieuwe telefoons allemaal zijn uitgerust om 5G te gebruiken.
De oude netwerken mogen nog steeds worden gebruikt, maar ze zullen niet meer worden aangepast aan de behoeften van de ‘nieuwe’ consument (streaming video, online-spelletjes, enz.) Dit is nu al het geval met 4G, dat nu de standaard is geworden.
5. “Het dient nergens toe .”
Eric Piolle, de ‘groene’ burgemeester van Grenoble (EELV), stelde tijdens een grote televisieshow gewijd aan 5G provocerend… “in principe maakt 5G het u mogelijk om pornofilms in HD te bekijken, zelfs als u in uw lift staat. Kort door de bocht dat zeker. Maar inderdaad, 5G zal de consument in staat stellen om live en in goede definitie vrij ‘zware inhoud’ te raadplegen, zoals video’s, en om videospelletjes te spelen vanuit de ‘cloud’.
Daarnaast zal 5G een zeer groot aantal gelijktijdige verbindingen ondersteunen. Het kan ook bijdragen aan de ontwikkeling van virtuele realiteit (games, films, immersieve documentaires, enz.). Maar uiteindelijk zijn de verbeteringen veel geringer dan bv. die tussen 2G en 3G, die toegang tot Internet mogelijk maakte. Of tussen 3G en 4G, die “onbeperkt” internet toevoegde, waardoor het afspelen van video’s en toepassingen mogelijk werd.
In feite zijn het niet de gebruikers van mobiele telefoons die het meest zullen profiteren van 5G. Het zijn vooral bedrijven die legio toepassingen zien zoals de automatische besturing in bepaalde industrieën, autonome auto’s, operatie op afstand enz. Een technologische vooruitgang die de verdedigers een “doorbraak” noemen en de critici een “headlong rush”( een overhaaste/onbezonnen zaak)
6. Er is een nieuwe telefoon voor nodig.
Dit is een van de belangrijkste kritiekpunten tegen 5G: het duwt ons in de richting van een steeds groter verbruik van data en dus van de terminals om die data te ontvangen. Om van die zeer hoge snelheid te kunnen profiteren, is het inderdaad noodzakelijk om een nieuwe mobiel te kopen.
5G zal echter niet meteen volledig operationeel zijn. We zullen moeten wachten tot de eerste apparatuur in gebruik wordt genomen, en het zal bovendien niet in heel Frankrijk dekkend zijn. Bovendien zullen de exploitanten, om een echte sprong in de kwaliteit van het netwerk te maken, verschillende frequentiebanden moeten gebruiken, en niet alleen de 3,5 GHz-band . In het bijzonder, legt de Arcep uit, moet de 26 GHz band, “dankzij zijn grote breedtes, ongeëvenaarde snelheden en nieuwe toepassingen mogelijk maken”. De frequentietoewijzingen in deze band worden echter pas over enkele jaren verwacht!!
Bougues Telecom stelt “De 5G-diensten zullen vooral de industrie veel veranderen, maar feitelijk niet voor 2023 breed gebruikt kunnen worden”. Aangezien de levensduur van mobiele telefoons bovendien kort is (apparaten worden gemiddeld om de twee jaar vernieuwd), is het wellicht beter om te wachten tot de technologie volledig is uitgerold alvorens te investeren in nieuwe apparatuur.
7. De prijs van de pakketten zal stijgen.
Het is moeilijk om te anticiperen op het commerciële gedrag van de providers, maar de miljarden euro’s die zij in veilingen gaan betalen om 5G-frequenties te verkrijgen, moeten oa terugverdiend worden in de pakketprijzen. De eerste tarieven zullen naar verwachting liggen tussen 40 en 70 euro per maand, exclusief promoties. Dat is aan aanzienlijke stijging in vergelijking met de huidige 4G-aanbiedingen. Volgens de consumentenvereniging UFC-Que choisir, “zullen deze pakketten voor grote gebruikers vrij duur uitpakken”.
8. Platteland en kleine steden zullen de laatste zijn die dekking krijgen.
In 2018 hebben de exploitanten een overeenkomst ondertekend met de staat waarin zij zich ertoe verbinden om in dunbevolkte en dus onrendabele gebieden het 5 G netwerk uit te rollen.
Ze hebben dat gedaan in ruil voor een herverdeling van de frequenties. In werkelijkheid zijn er echter nog steeds gebieden waar het netwerk onvoldoende is uitgerold. Inmiddels zijn de providers tot de orde geroepen om de kwaliteit van de mobiele dekking voor alle Fransen uit te rollen. Omschakeling van alle 2G/3G-sites naar 4G en verplichting tot een “goede” dekking van de landelijke gebieden waaronder 55.000 kilometer aan wegen, enz.
Wat betreft 5G zijn er nu al exploitanten die beginnen terug te krabbelen. Martin Bouygues, de baas van de gelijknamige groep stelt nu al dat hij in de ‘zone blanche’ het netwerk niet zal uitrollen, zonder extra steun van de overheid.
9. Er is een risico op spionage.
Zeker is dat 5G een sprong in de richting van ‘hyperconnectiviteit’ is, met veel apparaten en netwerken die met elkaar verbonden zijn. “Dit roept de vraag op over het verzamelen van gegevens”, stelt Sébastien Soriano, voorzitter van de Arcep. “Een van de verantwoordelijkheden van de Arcep is ervoor te zorgen dat de communicatie tussen mensen goed wordt beschermd. Om eerlijk te zijn is dit een onderwerp waar we tot nu toe weinig in hebben geïnvesteerd. Dus we gaan de motorkap openen.”
Bovendien heeft de vrees voor de risico’s van spionage door buitenlandse bedrijven nu al geleid tot een feitelijk verbod voor Huawei in Frankrijk en heeft Bouygues Telecom aangekondigd dat het tegen 2028 alle antennes van de fabrikant die in dichtbevolkte gebieden zijn geïnstalleerd, zal ontmantelen.
10. Als deze angst voor spionage eenmaal is weggenomen, zullen de exploitanten en de autoriteiten nog steeds duidelijke antwoorden moeten geven op de vermeende gevaren van de golven. In een voorlopig verslag concludeerde de ANSES (Nationaal Agentschap voor voedsel, milieu en gezondheid,) dat “er een aanzienlijk gebrek aan wetenschappelijke gegevens is over de potentiële biologische en gezondheidseffecten van frequenties rond 3,5 GHz”. Het eindrapport van het ANSES wordt pas in 2021 verwacht. Dat heeft geleid tot kritiek op de overhaaste lancering van 5 G, ook binnen de regering: de minister van Volksgezondheid, Olivier Véran, en de Minister voor de ecologische transitie, Elisabeth Borne, hebben Castex een brief geschreven met het verzoek de gezondheidsevaluatie af te wachten alvorens de toewijzing van de frequenties af te ronden.
(Samengesteld op basis van o.a. Artikelen in Le Monde en Le Figaro)