SCI in Frankrijk

Koopt u met meerdere mensen een woning in Frankrijk dan is de SCI een goede optie voor u. De SCI (Société Civile Immobilière) is een Franse beheersvennootschap waarvan de aandeelhouders fiscaal gezien worden beschouwd als de eigenaren van het huis. De SCI wordt in Frankrijk dus niet aangeslagen voor de vennootschapsbelasting.

Een SCI zorgt voor flexibiliteit doordat u de eigendom van de aandelen relatief eenvoudig kan overdragen vergeleken met de situatie waarin u een huis op eigen naam in bezit heeft. De statuten van de SCI die de Frankrijk Advocaat gebruikt bevatten de clausules waardoor de SCI ook door de Nederlandse fiscus als fiscaal transparant wordt beschouwd. Dat is belangrijk om de aandelen van de SCI niet in Box 2 IB te hoeven aangeven maar in Box 3 IB.  Hierdoor betaalt u geen vermogensrendementsheffing over uw Franse huis.

De Frankrijk Advocaat kan u op verschillende wijzen bijstaan als het gaat om de SCI in Frankrijk.

Het oprichten van een SCI

De Frankrijk Advocaat kan de statuten voor u maken en deze aanpassen aan uw persoonlijke wensen. Waarbij het van groot belang is dat onze statuten de clausules bevatten waardoor de Franse SCI ook voor de Nederlandse fiscus als fiscaal transparant wordt beschouwd. Dit is belangrijk omdat in een ieder ander geval de SCI als aanmerkelijk belang (aandelen) in Box 2 IB aangegeven dienen te worden met alle fiscale nadelen vandien. Met onze statuten kunt u het vermogen van de SCI in Frankrijk dat in uw bezit is aangeven in Box 3 IB.

Overdracht aandelen in SCI

Wanneer u de aandelen van een SCI wilt overdragen is het bijzondere in Frankrijk dat dit buiten de notaris om geregeld kan worden. Toch is de aandelenoverdracht niet geheel vormloos. De Frankrijk Advocaat kan de benodigde akten en aangepaste statuten voor u opstellen en daarmee de aandelenoverdracht voor u uitvoeren.

De SCI en verhuur

Indien de SCI eigenaar is van de Franse woning is het eigenlijk niet de bedoeling dat u gemeubileerd verhuurt. Als u dat doet wordt zowel in Nederland als in Frankrijk de fiscale transparantie beëindigd. Gemeubileerd verhuren is in Frankrijk een commerciële activiteit waardoor de SCI een ‘echte rechtspersoon’ wordt met alle fiscale nadelen van dien.

Indien u toch van plan bent om de Franse woning te verhuren zullen we een fiscale constructie voor u optuigen. Deze bestaat er uit dat de SCI als eigenaar de ongemeubileerde woning verhuurt aan een entiteit (bijvoorbeeld een eenmanszaak). Deze entiteit is dan eigenaar van de meubels en zal de verhuur exploiteren. Bovendien komt u door het oprichten van een rechtspersoon in aanmerking voor het fiscaal gunstige MICRO-ENTREPRISE REGIME. Indien u nadere informatie hieromtrent wenst te ontvangen kunt u contact opnemen.

De SCI en IFI (voorheen ISF)

Indien u een woning bezit met een waarde hoger dan €1.300.000 (de grens in Frankrijk voor onderwerping aan de vermogensbelasting (impôt sur la fortune immobilière, de opvolger vanaf 1 januari 2018 van de impôt sur la fortune (ISF)) wil De Frankrijk Advocaat u zonder meer in overweging geven om uw Franse bezit via een SCI te houden. De reden daarvoor is dat er een oud verdrag bestaat tussen Frankrijk en Nederland waarin kort gezegd wordt bepaald dat Frankrijk geen vermogensbelasting heft bij de aandeelhouders van een SCI wanneer deze in Nederland woonachtig zijn. Zodoende bent u geen vermogensbelasting verschuldigd in zowel Nederland als Frankrijk.

Opheffen SCI

Het opheffen ook wel liquideren genoemd van de SCI is een formeel proces. Zodra de SCI haar bezittingen heeft verkocht en als ‘lege huls’ achterblijft is het verstandig de SCI op te heffen en te laten uitschrijven bij het Handelsregister. Dit formele proces dat in de praktijk weerbarstiger blijkt dan vaak gedacht kan De Frankrijk Advocaat voor u uitvoeren.

Verwante berichten