Samenvatting toespraak Emmanuel Macron

 

In een indringende toespraak heeft Macron zich gisterenavond tot de natie gewend. Dit zijn de belangrijkste punten van zijn toespraak.

1. Macron beschrijft Frankrijk als een land in oorlog die een algemene mobilisatie vereist.

“De epidemie is een onmiddellijke, actuele realiteit geworden”, waarschuwde hij. Volgens Santé publique France zijn in 24 uur tijd 1.210 gevallen en 21 extra sterfgevallen in het land geregistreerd.

2. Macron heeft een nieuwe reeks maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het virus op het grondgebied zoveel mogelijk te beperken. Drastische vermindering van het aantal reizen en contacten, sluiting van de grenzen bij de binnenkomst van de Europese Unie en binnen het Schengengebied, steun voor zorgverleners en bedrijven…

3. Macron wijst erop dat de maatregelen noodzakelijk zijn omdat de oproep tot sociale afstand en onthouding massaal in de wind zijn geslagen….” Je loopt het risico je vrienden, je ouders en je grootouders te besmetten”, waarschuwde Emmanuel Macron op een ernstige toon.
Om die reden is vanaf dinsdagmiddag 12.00 uur voor een periode van 15 dagen reizen en contacten alleen maar toegestaan indien strikt noodzakelijk. Dus geen familie/vrienden etentjes en bijeenkomsten.
….”Alleen de noodzakelijke verplaatsingen om te gaan winkelen (…) om voor zichzelf te zorgen, om naar het werk te gaan als werken op afstand niet mogelijk is”, of “om wat lichaamsbeweging te doen, maar zonder familieleden te ontmoeten” zijn toegestaan en “elke overtreding van deze regels zal worden bestraft”

4.Tweede ronde van de gemeenteraadsverkiezingen uitgesteld
Deze beslissing “werd unaniem goedgekeurd”. Eerder op de dag had premier Edouard Philippe voorgesteld de tweede ronde uit te stellen tot 21 juni. De resultaten van de eerste ronde worden gerespecteerd, evenals de uitslag van de reeds op zondag gekozen burgemeesters.

5.”Vanaf woensdag zal in de ministerraad een wetsvoorstel worden ingediend om de regering in staat te stellen te reageren op de noodsituatie en, indien nodig, bij verordening noodwetten te maken op gebieden die verband houden met crisisbeheer”.
“Dit wetsvoorstel zal donderdag aan het Parlement worden voorgelegd” en hij heeft de voorzitters van de Nationale Vergadering en de Senaat opgedragen om ervoor te zorgen dat er “over deze noodverordening zo snel mogelijk wordt gestemd

6. Beschermingsmaskers.

De president kondigde de verdeling aan van de beschermingsmaskers met als prioriteit het ziekenhuispersoneel, stads- en plattelandsartsen in de “25 meest getroffen departementen”.

Sinds het begin van de coronavirus epidemie heeft de Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) de diefstal van duizenden beschermingsmaskers uit haar vestigingen gemeld.

In totaal zijn er meer dan 11.000 maskers en 1.400 flacons met hydro-alcoholische oplossingen gestolen van PA-HP bedrijven. Op 4 maart heeft de regering in de Staatscourant een besluit genomen over het opeisen van voorraden beschermingsmaskers.

7. De installatie van een veldhospitaal in de Elzas

Een veldhospitaal van de legergezondheidsdienst “zal de komende dagen worden ingezet in de Elzas”. Het leger “zal ook helpen om de zieken uit de meest getroffen gebieden te vervoeren,” zei hij. Volgens de gegevens van het Franse agentschap voor de volksgezondheid waren de twee regio’s die het meest door het virus zijn getroffen, op 16 maart Ile-de-France (1.762 bevestigde gevallen) en de Grand Est (1.543).

8. Vanaf Dinsdag, ,,kunnen de taxi’s en de hotels worden gevorderd voor medisch en verzorgend personeel. “De staat zal de kosten betalen,” zei hij.

9. De sluiting van de grenzen van de Europese Unie

De “grenzen aan de ingang van de Europese Unie en het Schengengebied zullen vanaf dinsdagmiddag gedurende 30 dagen gesloten zijn”, met uitzondering van “Fransen die momenteel in het buitenland verblijven”, die zullen naar Frankrijk kunnen terugkeren.

Concreet worden alle reizen!! tussen niet-Europese landen en EU-landen voor 30 dagen opgeschort.

10. Alle lopende hervormingen opgeschort
In het licht van deze ongekende gezondheidscrisis zullen “alle huidige hervormingen” worden “opgeschort”, stelt Emmanuel Macron op maandagavond, “te beginnen met de pensioenhervorming”. De regering en de parlementariërs zullen hun handen vol hebben aan de strijd tegen de epidemie.

11. Het staatshoofd kondigde een “uitzonderlijke regeling aan om de belasting- en sociale lasten uit te stellen, de looptijden van banken te ondersteunen of uit te stellen en staatsgaranties te verlenen tot 300 miljard euro voor alle bankleningen die bij banken zijn aangegaan”.

“Voor het midden- en vooral kleinbedrijf geldt dat zolang de situatie voortduurt en zij in acute betalingsproblemen komen zij noch de voorheffingen noch de sociale premies hoeven te betalen. Emmanuel Macron wees er ook op dat “de werktijdverkortingsregeling massaal zal worden uitgebreid”. Emmanuel Macron heeft beloofd dat “geen enkel bedrijf failliet hoeft te gaan door de economische schokgolf die het land nu teistert.

“Degenen die moeilijkheden ondervinden, hoeven geen belastingen of sociale premies te betalen”, benadrukte hij in zijn toespraak, waarbij hij ook verwees naar de “tijdelijke opschorting van de water-, gas- of elektriciteitsrekeningen en de maandelijkse huurlasten”.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.