Rijbewijspunten: intrekking en herstel

Het op punten gebaseerde licentiesysteem is van toepassing op alle rijbewijzen in Frankrijk. Het maximale aantal punten is 12 . Wanneer u de licentie krijgt, heeft uw licentie 6 punten (proeflicentie). Als u een overtreding begaat die resulteert in een intrekking van punten, kunt u deze terugkrijgen, behalve in geval van ongeldigheid (nulsaldo). Je verzamelt automatisch punten als je een bepaalde tijd geen overtreding begaat of door deel te nemen aan een bewustwordingscursus.

Het op punten gebaseerde licentiesysteem is van toepassing ongeacht de datum waarop uw licentie is verkregen en de categorie ervan.
Als u een overtreding* begaat, kunnen er punten van u worden afgenomen .
*overtreding: handeling bij wet verboden en strafbaar met strafrechtelijke sancties
Een simulator toont u het aantal ingetrokken punten volgens de gepleegde overtreding:
https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/Infraction

Het aantal ingetrokken punten gaat van 1 tot 6 .
Als u meerdere overtredingen tegelijk begaat , kan deze maximaal 8 punten worden ingetrokken .

Voor een overzicht hiervan raadpleeg de bijgaande afbeeldingen.
Waarschuwing: als u zich in een proefperiode bevindt, onder toezicht staat of onder begeleiding bent, is het maximaal toegestane alcoholgehalte 0,2 g/l bloed (d.w.z. 0,10 mg/l lucht).

Met welke datum wordt rekening gehouden voor het intrekken van punten?
De punten worden van uw rijbewijs gehaald wanneer de overtreding is vastgesteld.
Het strafbare feit wordt vastgesteld door de betaling van een forfaitaire boete of de afgifte van een uitvoerbare titel** van een verhoogde forfaitaire boete , de tenuitvoerlegging van een strafrechtelijk akkoord of door een definitieve veroordeling.
**uitvoerbare titel: Schriftelijk document waarmee de schuldeiser de gedwongen inning van zijn schuld kan verkrijgen (inbeslagneming van goederen)
De termijn voor het terugvorderen van de punten gaat in op de datum waarop de overtreding is vastgesteld.

Hoe word ik geïnformeerd over het intrekken van punten?
U ontvangt een enkele brief ( brief 48 ):
In geval van radarcontrole, op het adres vermeld op het kentekenbewijs!
Bij controle door de politie, op het door u opgegeven adres
Het adres dat op uw kentekenbewijs staat moet geldig zijn .
Denk eraan het adres te wijzigen bij een verhuizing.
Als u bent verhuisd zonder dat het adres op uw kentekenbewijs (carte gris) is gewijzigd, kunt u de intrekking van punten niet betwisten door te beweren dat er geen informatie is.
Om het aantal resterende punten op uw rijbewijs te achterhalen, kunt u de Telepoints-teleservice gebruiken .
Raadpleeg uw punten en afschriften (Telepoints)
Met de teleservice van Telepoints kunt u het aantal punten op uw rijbewijs raadplegen.
U kunt ook informatie raadplegen over de geldigheid en categorieën van uw rijbewijs ( verklaring met beperkte informatie )
Met FranceConnect*** heeft u toegang tot de teleservice .
***FranceConnect: verbinding met de gebruikersnaam en het wachtwoord van een van de volgende accounts: Impots.gouv, Ameli, Iidentitenumerique (laposte), Mobileconnectetmoi.fr, MSA of Alicem
U hebt er ook toegang toe met uw NEPH-bestandsnummer en uw vertrouwelijke code van Telepoints .
https://tele7.interieur.gouv.fr/tlp/
Indien nodig kunt u met de teleservice uw vertrouwelijke Telepoints-code per sms opvragen .

Het NEPH dossiernummer staat vermeld op het rijbewijs en op uw volledige informatieverklaring .
De vertrouwelijke Telepoints-code staat vermeld op de begeleidende brief bij het rijbewijs in beveiligd ” creditcard “-formaat of op een brief waarin u wordt geïnformeerd over het intrekken van punten (48N, 48M, 48SI). De vertrouwelijke code van Telepoints staat ook vermeld op uw volledige informatieverklaring.

Hoe krijg ik mijn punten terug?
Je punten recupereren op 2 manieren: ofwel automatisch als je een bepaalde tijd geen overtreding begaat, ofwel door deel te nemen aan een puntenherstelcursus.
Zie de afbeelding: Tijd om rijbewijspunten te recupereren
De vertragingen kunnen cumulatief zijn.
Als u uw punten niet kunt recupereren omdat u elke keer binnen de toegestane tijd een nieuwe overtreding begaat, krijgt u ze na 10 jaar terug .
Er moet echter aan de volgende 3 voorwaarden worden voldaan:
De ingetrokken punten moeten betrekking hebben op 1e , 2e , 3e of 4e klasse
U mag geen nulsaldo hebben bereikt
U mag niet zijn teruggekeerd naar 12 punten (geen volledig herstel sinds deze overtreding)
Let op: het recupereren van punten is onmogelijk als uw licentie ongeldig wordt verklaard door een administratieve of rechterlijke beslissing of wordt ingetrokken.

Verlies van alle punten
Als u al uw punten verliest (nulsaldo), wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard. Je mag niet meer rijden.
Beroep
De beroepsmogelijkheden staan vermeld in de brief waarin u in kennis wordt gesteld van de intrekking van punten.
U kunt een administratief beroep instellen bij de prefect
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2474
en/of het ministerie van Binnenlandse Zaken en een contentieus beroep bij de administratieve rechter.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2026

 

Verwante berichten