Rijbewijs, kentekens etc. voortaan on-line!

Lees onderaan een stappenplan!

In het kader van het Plan Préfectures Nouvelle Génération (PPNG) van de vorige regering sluiten alle (sous-)prefecturen per 1 november 2017 hun deuren, althans voor de aanvraag van rijbewijzen en kentekenbewijzen (alsmede voor het aanvragen van een nieuw frans paspoort of franse identiteitskaart). Deze taken worden overgenomen door 47 gespecialiseerde centra (“plateformes“), verspreid over heel Frankrijk, ieder met een eigen taak en regio. Van deze 47 plateformes bevinden zich er 7 in Île-de-France. Van de overige 40 zijn 17 gespecialiseerd in het afgeven van paspoorten en identiteitskaarten, 18 in het afgeven van rijbewijzen en 5 in het toewijzen van nummers van motorvoertuigen en het afgeven van cartes grises (SIV = Système d’Immatriculation des Véhicules).

Het omwisselen van een buitenlands rijbewijs voor een frans rijbewijs kan alleen nog bij het “plateforme de permis” in Nantes, dat momenteel al actief is. Inwoners van Parijs moeten zich echter wenden tot de Préfecture de Police in Parijs. Zie voor de adressen in Nantes en Parijs deze website.

In Nantes verloopt de gehele procedure per post: alle benodigde formulieren en bewijsstukken moeten aangetekend (met bericht van ontvangst) naar Nantes worden opgestuurd. Zie voor de procedure en de vereiste formulieren en stukken Service-Public;

(NB Sinds 2013 erkennen de lidstaten van de EU elkaars rijbewijzen, op voorwaarde dat het rijbewijs nog geldig is. Omwisselen van een geldig NL rijbewijs voor een FR rijbewijs is alleen noodzakelijk wanneer je in Frankrijk een overtreding begaat waarop minimaal een verlies van rijbewijspunten staat of tegen de tijd dat de geldigheidsduur van het NL rijbewijs is verstreken. Na emigratie naar een andere EU-lidstaat is verlenging van het NL rijbewijs niet meer mogelijk)

De aanvraag van al deze papieren kan per 1 november 2017 alleen nog per internet worden ingediend. Dit was al veel langer mogelijk, maar met ingang van deze datum is de aanvraag per internet verplicht. Voor mensen die daartoe niet de mogelijkheid hebben of het te ingewikkeld vinden bieden speciale door de staat erkende bureau’s hun diensten aan (tegen betaling). Zie bijvoorbeeld hier. De doe-het-zelver vindt de aanwijzingen en de lijst met benodigde papieren op Cartegrise.com. Voor het aanvragen van een frans rijbewijs per internet zie onder andere Permisdeconduire.ants.gouv.fr.

Het doel van deze grootscheepse reorganisatie door de regering Hollande is onder andere het bestrijden van fraude met documenten en controle op de wettigheid ervan. Voor de burger betekent het nieuwe systeem tijd- en geldbesparing. Hij hoeft geen vrije dag meer op te nemen en zich niet meer te verplaatsen en lang te wachten om een paspoort, rijbewijs of carte grise aan te vragen. Van degenen die al eerder vrijwillig een document per internet aanvroegen, vindt 95% het een verbetering. Voor buitenlanders met een tweede huis in Frankrijk, die in een ander land wonen en een franse auto op hun naam hebben staan, zou de gespecialiseerde afhandeling echter kunnen betekenen dat de domiciliecontrole strenger wordt.

Sinds november 2016 is namelijk ook de wet Modernisation de la Justice du XXIème siècle van kracht. Volgens deze wet kun je alleen nog een carte grise voor een auto aanvragen waarvoor je het vereiste rijbewijs bezit. Wanneer dat niet het geval is kun je als eigenaar een “principal titulaire” aanwijzen, die wel over het vereiste rijbewijs beschikt. Deze mogelijkheid is bedoeld voor mensen die geen rijbewijs hebben en bijvoorbeeld een auto erven. De naam van de principal titulaire, met wie de eigenaar niet op hetzelfde adres hoeft te wonen, wordt samen met die van de eigenaar op de carte grise vermeld. Dat heeft tot gevolg dat wanneer de eigenaar van de auto deze wil verkopen ook de toestemming is vereist van de principal titulaire.

Voorheen hadden sommige Fransen de gewoonte om hun auto op naam te zetten van een minderjarig kind om verlies van rijbewijspunten te voorkomen. Het is nu niet meer mogelijk om een motorvoertuig op naam van een minderjarige te zetten, tenzij er ook een principal titulaire wordt vermeld.


Pasfoto’s laten maken bij een fotograaf die op de voordeur ANTS gecertificeerd had staan. Je moet een handtekening zetten voor het digitaal aanleveren van de foto’s en krijg je een envelopje mee met 4 pasfoto’s en daarop een code die je moet invullen op de site van ANTS.

Koste 7 euro, dus voor 2 euro meer heb je een code waarmee je makkelijker foto’s kan aanleveren op de site van ANTS. Aantekenen en opsturen is duurder!

OP de site: Échange d’un permis de conduire obtenu en Europe (EEE) | service-pu…

kan je inloggen op ANTS.

Ze vragen dus:

-code van je pasfoto’s

-kleurenkopie, voor- en achterkant, Nederlands rijbewijs

-geboorteakte, zou een internationale versie met de Franse taal er op doen, aan te vragen bij gemeente van geboorte

-kopie ID of paspoort (zou ik ook voor- en achterkant doen, je weet maar nooit)

-bewijs van wonen in Frankrijk (niet ouder dan 6 maanden): kopie factuur water, telefoon, e.d.

-kopie van resident zijn in Frankrijk: kopie aanslag (geen aangifte) belastingen, attestatie van de securité sociale, arbeidscontract

Alles digitaal aanleveren bij de ANTS en….klaar.