Reizigers van binnen de EU/Schengen moeten negatieve COVID-19-testuitslag tonen

Alle reizigers vanuit een hoog-risicogebied van binnen de EU/Schengen moeten vanaf 29 december 00.00 uur een negatieve COVID-19-testuitslag laten zien wanneer zij naar Nederland reizen per vliegtuig, schip, internationale intercity en internationale bus op meer dan 30 km van de grens. Dit geldt dus ook voor Nederlanders en andere EU/Schengenburgers. Kan een reiziger geen negatieve testuitslag laten zien? Dan mag de reiziger het vliegtuig niet in en mag hij niet naar Nederland reizen. Reizigers per internationale intercity of bus worden of bij het instappen of tijdens de reis, maar altijd vóór de eerste stopplaats in Nederland, gecontroleerd. Als zij geen recente negatieve testverklaring kunnen laten zien worden zij bij de eerste stopplaats na grensovergang verzocht het vervoersmiddel te verlaten.

Verplichte gegevens op testuitslag

De negatieve testuitslag moet in het Engels, Duits, Frans, Spaans of Nederlands zijn. Het document wordt op 5 punten gecontroleerd:

 • Type test: dit moet een moleculaire PCR-test zijn en een test op Sars-Cov-2/COVID-19. Een ander type test, inclusief een sneltest, is niet geldig;
 • Testresultaat: moet negatief (of niet gedetecteerd) zijn;
 • Voor- en achternaam: overeenkomstig met het paspoort;
 • Datum en tijd van afname van de test: De test is maximaal 72 uur oud bij aankomst in Nederland;
 • Gegevens instituut of laboratorium dat de test afnam.

Reizigers van binnen EU/Schengen hoeven alleen de testuitslag te kunnen tonen. En niet de zelf ondertekende testverklaring die reizigers van buiten de EU/Schengen wel moeten kunnen tonen bij aankomst in Nederland.

Belang van negatieve testuitslag

Reizigers vanuit hoog-risicogebieden vormen een risico op verspreiding en import van het coronavirus. Om dit risico te beperken moeten zij een negatieve testuitslag hebben.

72 uur: moment van testafname of moment van testuitslag?

De tijd tussen het moment van afname van de test en de aankomst in Nederland, mag maximaal 72 uur zijn. De testuitslag moet wel bekend zijn voordat iemand naar Nederland vertrekt.

Reizigers die een negatieve COVID-19-testuitslag nodig hebben

Reizigers moeten vanaf 29 december 00.01 uur, een negatieve COVID-19-testuitslag tonen als zij:

 • uit een land dat niet op de lijst van veilige landen staat komen;
 • uit een land van binnen de EU/Schengen (met uitzondering van IJsland) naar Nederland reizen met het vliegtuig, schip, internationale intercity en internationale bus op meer dan 30 km van de grens;
 • 13 jaar of ouder zijn;
 • niet onder een uitzonderingscategorie vallen die hieronder staan.

De negatieve testverklaring is voor reizigers uit hoog-risicogebieden. Reizigers uit veilige landen hoeven dus geen negatieve testverklaring te tonen.

Reizen per schip

Ook voor internationaal vervoer van passagiers die per schip vanuit hoogrisicogebieden naar Nederland reizen, zal de eis van een negatieve PCR test gelden. Naast de veerdiensten vanuit het VK geldt dit ook voor reizen per schip wanneer dat in de toekomst weer zou kunnen worden.

Negatieve testuitslag op doorreis via de luchthaven

Reizigers die op de luchthaven in Nederland aankomen en per vliegtuig direct doorreizen, hebben ook een negatieve testuitslag nodig.

Uitzonderingen verplichting negatieve testuitslag

De volgende mensen hebben geen negatieve testuitslag nodig:

 • Personen onder de 13 jaar
 • Reizigers uit IJsland
 • Reizigers uit veilige landen
 • Grenswerkers, grensstudenten en grensscholieren;
 • Houders van een door het ministerie van Buitenlandse Zaken verstrekte diplomatieke identiteitskaart;
 • Houders van niet-Nederlandse diplomatieke paspoorten;
 • Houders van Nederlandse diplomatieke paspoorten, als zij in uitoefening van hun functie reizen of als zij van of naar hun werkzaamheden reizen.
 • Staatshoofden en leden van een buitenlandse regering:
 • Personen werkzaam in het transport van goederen en ander transportpersoneel voor zover noodzakelijk, zoals bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs. Hieronder vallen ook personen die werken op containerschepen, bulkschepen (bijvoorbeeld erts of steenkool), tankers (brandstoffen en chemicaliën), visserij. En ook personen werkzaam in de energiesector, dus olie- en gasplatformen en windmolenparken, offshorebedrijven die diensten verlenen aan deze sector, en air-, cruise- en ferrycrew als zij in uitoefening van hun functie reizen;
 • Zeevarenden in het bezit van een zeemansboekje als zij in uitoefening van hun functie reizen of als zij van of naar hun werkzaamheden reizen. De uitzonderingen gelden niet voor zeevarenden op commerciële jachten en pleziervaart;
 • Passagiers op een vlucht die Nederland niet als eindbestemming hebben, maar wegens onvoorziene omstandigheden naar een Nederlandse luchthaven moeten uitwijken.
 • Passagiers met een NATO Travel Order of een NATO-2-visum.

Situaties waarin geen testuitslag nodig is

Negatieve testuitslag niet voor auto

Tot 29 december 00.01 uur hoeven reizigers die reizen met de internationale intercity en internationale bus (op meer dan 30 km van de grens) nog geen negatieve testuitslag te laten zien, daarna wel. Op dit moment geldt nog geen negatieve testuitslag voor reizigers die met de auto Nederland inreizen.  Houd er wel rekening mee dat in ieder land maatregelen zijn tegen verspreiding van het coronavirus, dus misschien wel in de landen waar u met de auto doorheen reist.

Negatieve testuitslag en aankomst in Nederland

Door vertraging is het afnemen van de test meer dan 72 uur geleden

Heeft een reiziger buiten zijn schuld om vertraging? Dan mag de testafname maximaal 96 uur oud zijn bij aankomst in Nederland. De reiziger krijgt dus 24 uur extra. Het is aan de reiziger om te bewijzen dat de negatieve testuitslag is verlopen door vertraging buiten zijn schuld om.

Reiziger zonder negatieve testuitslag

Toont een reiziger bij reis per vliegtuig voor vertrek van het vliegtuig geen negatieve testuitslag? Dan mag de reiziger het vliegtuig niet in en mag hij niet naar Nederland reizen. In Nederland controleert de veiligheidsregio of reizigers in het bezit zijn van een negatieve testuitslag.

Als reizigers per internationale intercity en internationale bus op meer dan 30 km van de grens, geen recente negatieve testverklaring kunnen laten zien worden zij bij de eerste stopplaats na grensovergang verzocht het vervoersmiddel te verlaten.

Thuisquarantaine

De negatieve test is geen vervanging voor thuisquarantaine. Ook bij een negatieve test blijft u 10 dagen thuis.

Niet naar Nederland bij positieve uitslag test

Hebben reizigers een positieve uitslag van een coronatest? Dan mogen zij niet reizen. Dus ook niet naar Nederland. Zij moeten in dat land blijven tot de klachten over zijn. Zij volgen de adviezen van de lokale gezondheidsdiensten op. Dit geldt ook voor Nederlandse reizigers.

Pas als zij geen klachten meer hebben en negatief testen op corona, mogen zij naar Nederland reizen.

Negatieve testuitslag is geen gezondheidsverklaring

Reizigers moeten ook een gezondheidsverklaring hebben ingevuld als zij met het vliegtuig Nederland binnenkomen.

Verwante berichten