reizen naar Nederland

19 maart: Frankrijk zet vaste en mobiele controles op aan de grens die het met België deelt om de stroom van mensen die het nationale grondgebied binnenkomen en verlaten tot een strikt minimum te beperken.

Zo is het land invoeren in België zijn slechts toegestaan aan Belgische burgers in België woont, geaccrediteerde diplomatiek personeel, grensarbeiders met een bewijs van adres en een certificaat van de werkgever of personen rechtvaardiging van “oorzaak van overmacht” .

De tochten over de weg van België naar Frankrijk worden alleen toegestaan voor Franse burgers, inwoners van Frankrijk, de geaccrediteerde diplomatiek personeel en grensarbeiders met hun thuis of op het werk in Frankrijk .

 

18 maart: Dit meldt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken:
Reizigers die naar- of door Frankrijk reizen wordt aangeraden het formulier attestation de déplacement dérogatoire (verklaring reden tot plaatsing) in te vullen (of over te schrijven) en daarin de reden van de reis aan te geven (4e hokje aankruisen – déplacements pour motif familial impérieux – en handmatig toevoegen: retour aux Pays-Bas).

 

17 maart: het reizen naar en van Nederland (over België) is misschien al weer strenger. Zodra het definitief is zal ik het hier vermelden, op dit moment is alles onzeker. Alleen goederenvervoer ondervindt geen hinder. Men verwacht dat eind deze week de regels duidelijk zijn en definitief!!
IN PRINCIPE mag je nog wel TERUG naar je officiële woonland! Maar het kan dus elk moment weer veranderen. Met de auto is dus een risico dat je bij de Belgische grens ineens niet meer door mag…

 

Coronavirus Covid-19 (17-03-20) Bron: gouv.fr

Op 11 maart noemde de WHO de Covid-19-coronavirusepidemie een ‘pandemie’. Tot op heden zijn wereldwijd tienduizenden gevallen bevestigd (zie lijst van betrokken landen en cijfers via de website van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding ). In dit stadium worden enkele duizenden doden geregistreerd, de balans neemt toe.

Het zoveel mogelijk beperken van reizen is de enige manier om de snelle voortgang van de epidemie te vertragen en te vertragen, in Frankrijk, in Europa en in de wereld.

De sluiting voor 30 dagen, aangekondigd op 16 maart 2020 door de president van de Republiek, van de buitengrenzen van de Europese ruimte, dat wil zeggen van de Europese Unie, het Schengengebied en het Verenigd Koninkrijk , resulteert in de onmogelijkheid voor onderdanen van landen die er geen deel van uitmaken om Frankrijk de komende 30 dagen binnen te komen, behoudens uitzonderingen – bijvoorbeeld als ze hun vaste verblijfplaats in Frankrijk hebben. Franse onderdanen en Europese onderdanen van een van de genoemde landen mogen, met hun gezinsleden, het nationale grondgebied blijven binnenkomen en hun woonplaats bereiken.

In deze context en rekening houdend met de beperkende maatregelen (onderbreking van de luchtverbindingen, inreisverbod, verplichte isolatie, enz.) Die door veel landen met vaak zeer korte termijn worden genomen, is het raadzaam:

  • om een ​​reis of reis naar het buitenland uit te stellen.
  • Fransen maken momenteel tijdelijke reizen naar het buitenland buiten Europa om de nodige maatregelen te nemen voor een terugkeer naar Frankrijk, zolang de commerciële banden open blijven.
  • Fransen die hun gewone verblijfplaats in het buitenland hebben, om internationale reizen zoveel mogelijk te vermijden, en in het bijzonder om te proberen terug te keren naar het nationale grondgebied, tenzij er dwingende redenen zijn. Personen die het nodig achten naar Frankrijk terug te keren, in het bijzonder met betrekking tot hun sanitaire omstandigheden, worden verzocht zich bekend te maken bij de consulaten en ambassades van Frankrijk.

Het Ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken, evenals in het gehele diplomatieke en consulaire netwerk, is in Frankrijk volledig gemobiliseerd voor het beheer van deze complexe crisis en zet zich zoveel mogelijk in om de Fransen te steunen in het buitenland, met name door contacten met reisorganisatoren en lokale autoriteiten.

De Ministère adviseert reizigers zodra er betrouwbare informatie beschikbaar is en verspreidt deze op de Reisadviespagina voor het betreffende land. Nuttige informatie en aanbevelingen over de situatie in een bepaald land zijn dus te vinden in de Last minute-sectie van elk landenbestand. Het is ook raadzaam om je te abonneren op de Ariane-thread om waarschuwingen te ontvangen als de situatie verandert of aanbevelingen.

Bij terugkomst in Frankrijk wordt aanbevolen:

  • Neem barrièremaatregelen en goede hygiënepraktijken: was regelmatig uw handen; hoest in zijn elleboog; gebruik wegwerpdoekjes.
  • Houd u strikt aan de door de regering aangekondigde inperkingsmaatregelen;

In geval van koorts, hoesten, ademhalingsmoeilijkheden, moet u niet rechtstreeks naar de dokter of naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis gaan, maar neem voor degenen die in Frankrijk zijn snel contact op met het SAMU-centrum 15 Volg bij het melden van uw reis of voor degenen die in het buitenland zijn de instructies van de lokale autoriteiten.

Meer informatie op de pagina

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.