Reizen naar Frankrijk als NL ingezetene

Ik ben een Nederlandse ingezetene. Kan ik naar Frankrijk reizen?
De Franse autoriteiten beschouwen het reizen naar een tweede huis als een niet-noodzakelijke verplaatsing en dit is dus niet toegestaan.
U kunt Frankrijk alleen binnenkomen als :
-uw hoofdwoning zich in Frankrijk bevindt;
-u door Frankrijk reist om naar uw hoofdwoning te gaan.
-u werkzaam bent in de zorg en naar Frankrijk gaat in het kader van de strid tegen Covid-19
-u beroepsmatig goederen vervoert;
-u deel uitmaakt van een bemanning die of personeel dat zich bezighoudt met het vervoer door de lucht van passagiers en vracht of als u een passagier bent die met een dergelijke vlucht terugreist naar het vertrekpunt;
-u personeelslid bent van een diplomatieke missie, een consulaire missie of een internationale organisatie die haar zetel of een vestiging heeft in Frankrijk en, voorts, houder bent van een speciale verblijfsvergunning van het type Promae;
-u een grenswerker bent.
U dient de verklaring met betrekking tot reizen naar Frankrijk (Franstalige versie / Engelstalige versie) bij zich te dragen.
De volgende motieven zijn GEEN geldige redenen voor een reis naar Frankrijk door een Nederlandse ingezetene :
-reizen naar een TWEEDE woning;
-toerisme.
Kan ik, als Nederlandse ingezetene naar Frankrijk gaan om bijstand te verlenen aan een kwetsbare persoon?
Nee, u dient zich te wenden tot de dienst voor maatschappelijk werk van de gemeente waar die persoon woont om te zorgen dat die persoon de benodigde bijstand ontvangt.
Personen die reizen naar Franse overzeese gebieden zullen bij aankomst een gezondheidscontrole moeten ondergaan die ertoe kan leiden dat men in quarantaine moet, thuis of op een speciaal daarvoor ingerichte locatie.
* Frankrijk = “La France métropolitaine”, het gedeelte van Frankrijk dat in Europa ligt.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.