Reizen en Lockdown

De regels wat betreft de verplaatsingen die zaterdag om 19.00 uur van kracht worden, zijn niet eenvoudig te begrijpen. Hier nog even een samenvatting.

Om het hoofd te bieden aan de derde golf van het coronavirus, heeft Emmanuel Macron aangekondigd dat de beperkende maatregelen die tot nu toe alleen golden in de 19 departementen onder verscherpt toezicht, tot het hele land worden uitgebreid. Vanaf deze zaterdag, 3 april om 19.00 uur, en voor een periode van 4 weken, zullen dus reisbeperkingen van kracht worden.
Het principe is eenvoudig: alles hangt af van uw bestemming, het tijdstip van vertrek en uw redenen om te reizen.

Minder dan 10 km: geen certificaat nodig.
Reizen binnen een straal van 10 km van uw woning is toegestaan van 6 tot 19 uur (wandelen, lichaamsbeweging). In dit geval is het reiscertificaat niet nodig. U moet echter wel een bewijs van uw adres en een identiteitskaart bij u hebben. Als u niet over een bewijs van adres beschikt, kunt u een reiscertificaat voor overdag invullen en vakje 1 aankruisen.

In uw departement.
Reizen verder dan 10 km, maar zonder het departement van uw woonplaats te verlaten, zijn toegestaan om de volgende redenen: noodzakelijke aankopen of het opnemen van bestellingen, het vergezellen van kinderen naar school en voor buitenschoolse activiteiten, culturele instellingen (bibliotheken, mediatheken, enz.) of een plaats van eredienst, en administratieve of gerechtelijke procedures. In deze gevallen is een reiscertificaat verplicht.

De 30 km regel
Boodschappen doen, school- en buitenschoolse activiteiten, administratieve procedures… om deze redenen kunt u deze, naast de limiet van uw departement, uitvoeren binnen een straal van 30 km rond uw woning, zelfs als dit gebied buiten uw departement ligt.
Even een voorbeeld. U moet dat zelf maar extrapoleren naar uw eigen woonplek.
Als u bijvoorbeeld in Fronton woont, kunt u overal in de Haute-Garonne een basisaankoop doen, maar ook binnen een straal van 30 kilometer, dus ook in een klein deel van de Tarn-et-Garonne en de Tarn. Wanneer u daarentegen in Auch woont, en dus meer dan 30 kilometer van een grens van een naburig departement verwijderd bent, is dat niet toegestaan.

Reizen zonder geografische beperkingen.
Om tussen 6 en 19 uur buiten uw eigen departement! te reizen, moet u een van de volgende redenen hebben: beroepsactiviteit, onderwijs en opleiding, dienstreizen van algemeen belang, reizen in verband met de gezondheid (raadplegingen, onderzoeken, aankopen bij de apotheek), dwingende familieredenen (om een kwetsbaar persoon te helpen, om voor een kind te zorgen, enz.), reizen in verband met een handicap, administratieve oproep, of zelfs verhuizing.
Vergeet niet om naast uw naar behoren ingevulde certificaat ook een bewijs van uw situatie en de reden(en) van uw reis (dagvaarding, factuur, enz.) en een identiteitsbewijs mee te brengen, dat zal worden gevraagd in geval van een controle door de politie.

Reizen tijdens het paasweekend.
Emmanuel Macron en Jean Castex waren zeer duidelijk in hun laatste verklaringen: reizen van de ene regio naar de andere zal voor minstens 4 weken verboden zijn, behalve om dwingende redenen of beroepsredenen. Maar voor het paasweekend zal een “tolerant beleid” gelden. Op de website van de regering staat dat “na maandag 5 april geen interregionale reizen meer zijn toegestaan, behalve om dwingende redenen”.
Het is uiteraard niet raadzaam om tijdens het paasweekend naar grote familie/vrienden bijeenkomsten af te reizen. Net als bij de aanbevelingen die voor Kerstmis zijn gedaan, doen de autoriteiten een beroep op de Fransen om zich verantwoordelijk op te stellen. Maar tot maandagavond zullen de regels flexibel worden geïnterpreteerd. Daarna vanaf dinsdag zullen er strenge controles van toepassing zijn.

De avondklok tussen 19.00 en 06.00 uur blijft in heel Frankrijk van kracht.
Reizen tijdens deze uren is dus verboden, behalve om dwingende redenen: beroepsactiviteit, onderwijs en opleiding, overleg en verzorging, dwingende familieredenen, kwetsbare of precaire personen of kinderverzorging, invaliditeit, gerechtelijke of administratieve oproep, dienstreizen van algemeen belang, en doorreis en langeafstandsreizen.
Korte uitstapjes binnen een straal van maximaal een kilometer van de woning met huisdieren worden eveneens getolereerd.
In al deze gevallen is een attest waarin van de ‘spertijd’ wordt afgeweken, verplicht.

En de grenzen?
Franse burgers/ingezetenen die in het buitenland verblijven, zullen naar Frankrijk kunnen terugkeren. Grensarbeiders mogen ook reizen.
Reizen naar Frankrijk bv. om naar uw tweede huis te gaan of familie te bezoeken zijn niet toegestaan. Deze reizen zijn wel toegestaan in uitzonderlijke gevallen, zoals het overlijden van een familielid in eerst lijn en administratieve decreten, die vereisen dat u in persoon aanwezig bent en niet per videoverbinding ‘op afstand’ kunnen worden geregeld.

bereken hier je 10 km grens: klik

De formulieren:

Certificaat voor internationaal reizen (Engelse versie) HIER.

2021-03-19-justificatif-de-deplacement-scolaire

2021-03-19-justificatif-de-deplacement-professionnel1

2021-03-04-attestation-de-deplacement-derogatoire

Verwante berichten