Persconferentie Jean Castex 18 mrt

1.De situatie verslechterd! 16 departementen zullen op nieuw te maken krijgen met een ‘lockdown. Voor de rest van het land geldt dat de avondklok zal worden verschoven van 18.00 uur naar 19.00 uur vanaf zaterdag, met name om rekening te houden met de overgang naar de zomertijd.

2. De epidemie is duidelijk aan het versnellen”, stelt Jean Castex. Gisteren 30.000 nieuwe besmettingen vandaag 35.000. “Deze toename lijkt op een derde golf”.
Dit kan worden verklaard door de komst van varianten, met name de Britse variant, die besmettelijker is en goed is voor driekwart van de nieuwe besmettingen.”De situatie verslechtert,” De resultaten van de ‘weekend lockdown’ in PACA en in het Noorden zijn “onvoldoende”,stelt Castex. “Er moeten direct nieuwe maatregelen worden genomen in de zwaarst getroffen gebieden”. Om welke departementen gaat het? Deze 16 departementen zijn: Parijs; Seine-et-Marne; Yvelines; Essonne: Hauts-de-Seine; Seine-Saint-Denis; Val-de-Marne; Val-d’Oise; Aisne; Nord; Oise; Pas-de-Calais; Somme; Alpes-Maritimes, Seine-Maritime en Eure.

3. In deze 16 departementen zullen nieuwe maatregelen worden genomen “vanaf deze vrijdagavond om middernacht en gedurende 4 weken”. Dat is de tijd die nodig is om ze voldoende effect te laten sorteren. Het is ook mogelijk om in die tijd de vaccinatie van de meest kwetsbare personen te realiseren”, stelt Castex.

4. In deze 16 departementen zullen de scholen open blijven. “Scholen en hogescholen zullen normaal functioneren. Maar de middelbare scholen zullen overschakelen op een 50% systeem. kondigde Jean Castex aan. Buitenschoolse activiteiten voor minderjarigen zullen worden toegestaan.. Verplaatsingen in deze departementen zijn toegestaan binnen een grens van 10 km, zonder beperking van de duur. “Het zal mogelijk zijn om van huis weg te gaan om te sporten, om een frisse neus te halen, zonder tijdslimiet, maar met!!! een certificaat, binnen een grens van 10 km van huis.” Bovendien zullen “interregionale reizen verboden zijn, behalve om dwingende en professionele redenen”.”Het gaat erom dat men wel buiten kan zijn, maar niet naar vrienden kan gaan buiten de regio” stelt Castex. “De spelregels zijn duidelijk” en zijn gebaseerd op “gezond verstand”. De premier vraagt om “hyper strikt te zijn op privé bijeenkomsten”.

5. Alleen essentiële winkels mogen open in deze 16 departementen
“Alleen winkels die eerste levensbehoeften verkopen, zullen worden toegestaan te openen,” zei de heer Castex. Boekhandels en muziekhandels worden hieraan toegevoegd.
“Het is noodzakelijk om de contact risico’s besloten ruimten te verminderen,” legde hij uit.
Jean Castex roept bedrijven in deze departementen op “maximaal gebruik te maken van telewerk”. De doelstelling, “ten minste 4 van de 5 dagen” is “nog lang niet bereikt”, stelt de premier.

6. Dan de vaccinatie.
Voorafgaand aan de persconferentie heeft het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zijn oordeel geveld over het vaccin van AstraZeneca. Zij kwam tot de conclusie dat de voordelen van het vaccin zwaarder wogen dan de risico’s. Het EMA beschouwt het vaccin als “veilig en doeltreffend”, maar verklaarde dat het van essentieel belang is “de mogelijke bijwerkingen te blijven volgen”. Het agentschap kan namelijk “niet definitief uitsluiten” dat er een verband bestaat met zeldzame bloedingsstoornissen. Met dit besluit sluit het EMA zich aan bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die donderdag opnieuw heeft aangedrongen op voortzetting van het gebruik van het AstraZeneca-vaccin Covid-19.

7. Castex neemt dit verdict over en stelt. “Morgenochtend zal de Hoge Gezondheidsautoriteit (HAS) haar aanbeveling over het AstraZeneca-vaccin bijstellen, zodat we de vaccinatiecampagne onmiddellijk, vanaf morgenmiddag, kunnen hervatten. Ter geruststelling kondigt Jean Castex aan dat hij morgen gevaccineerd zal worden met Astrs Zeneca.
Hij verzekert dat de vaccinatiecampagne in een stroomversnelling komt: “Tot nu toe zijn 5,7 miljoen mensen gevaccineerd. We hebben een vaccinatiegraad bereikt die tot de hoogste in de EU behoort. “Wij zullen ons houden aan de doelstellingen die wij ons hebben gesteld”, verzekerde Castex, namelijk: 10 miljoen mensen gevaccineerd tegen half april, 20 miljoen mensen tegen half mei, 30 miljoen in mei-juni.
“De verwachte leveringen zullen ons in staat stellen de doelstellingen te halen, vooral omdat wij tegen half april doses van een nieuw vaccin zullen ontvangen, afkomstig van Johnson & Johnson,” s “We zullen deze race tegen de klok winnen,”.

8. Het ‘reis attest’ zal vanaf zaterdag 20 maart opnieuw vereist zijn om in 16 Franse departementen te reizen. Dankzij dit document zal het mogelijk zijn om een medische afspraak bij te wonen, een familielid te helpen of “noodzakelijke” boodschappen te doen. Het zal mensen ook in staat stellen om zonder tijdslimiet naar buiten te gaan om frisse lucht te halen, binnen een limiet van 10 km rond hun huis.
10 Hoe verkrijg ik een reiscertificaat voor de 16 departementen?
Op de website van de regering, Op de Tous Anti Covid app. Wat zullen de redenen zijn voor toegestane uitjes?
Het afwijkende reiscertificaat stelt negen redenen voor om de woning te verlaten, zoals reizen “tussen de woning en de plaats van het werk of een onderwijs- of opleidingsinstelling, zakenreizen die niet kunnen worden uitgesteld, reizen voor een vergelijkend onderzoek of een examen”, “voor de aankoop van goederen die noodzakelijk zijn voor het bedrijf, eerste levensbehoeften in instellingen waarvan de activiteiten toegestaan blijven, het afhalen van bestellingen en leveringen aan huis”, “om dwingende familieredenen, om kwetsbare en precaire personen bij te staan of om voor kinderen te zorgen”.
Inbegrepen zijn ook “verplaatsingen binnen een straal van maximaal 10 kilometer van de woning, die verband houden met hetzij de individuele fysieke activiteit van de personen, met uitsluiting van elke collectieve sportbeoefening en elke nabijheid van andere personen, hetzij met wandelingen met alleen die personen die samen in dezelfde woning verblijven, hetzij met uw huisdieren”.
U wordt verzocht de identiteit, het adres, de datum en het tijdstip van het uitstapje te vermelden om in geval van vrijstelling van reis het certificaat te kunnen waarborgen.
Wat het bewijs van de dienstreizen betreft, moeten ook de aard van de beroepsactiviteit, de plaats van uitoefening van de beroepsactiviteit en de wijze van reizen worden vermeld.
Ten slotte moeten op het reisdocument voor school de naam, het adres en het stempel van de school van het kind worden vermeld.

Verwante berichten