Pay-pal account aangeven jaarlijkse belastingaangifte?

Onder bepaalde voorwaarden moeten inwoners van Frankrijk die een Paypal-account hebben, dit aangeven op hun jaarlijkse Franse belastingaangifte.

Paypalrekening
Er zijn tegenwoordig maar weinig huishoudens die geen PayPal-rekening hebben, een elektronische betalingsdienst die geldoverdrachten mogelijk maakt voor transacties tussen individuen, voor betalingen op eBay of andere online verkoopsites.

Aangezien PayPal Europe een in Luxemburg gevestigde financiële instelling is, wordt een PayPal-rekening wettelijk beschouwd als een rekening geopend in het buitenland, die in principe moet worden aangegeven bij de Franse belastingdienst.

Code général des impôts
Dit vloeit voort uit artikel 1649 van de Code général des impôts , waarin staat:
‘Les personnes physiques […] domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos’, indique l’étranger’ artikel 1649 A du CGI .’
Doet u dit niet, dan riskeert u mogelijk een boete van € 1.500,- per jaar dat de rekening wordt aangehouden. Dus als de rekening 4 jaar wordt aangehouden, zou de totale boete € 6.000 zijn. Verdere boetes zijn van toepassing als de op deze rekeningen ontvangen belastbare inkomsten niet worden aangegeven.

Vanwege zijn status is Paypal Europe wettelijk verplicht om de Franse belastingdienst op de hoogte te stellen als u een rekening bij hen heeft, dus ook al geeft u dit niet aan, de belastingdienst zal er waarschijnlijk van op de hoogte zijn.

Voorwaarden voor vrijstelling
De belastingdienst heeft echter onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van deze meldingsplicht voorzien, die van toepassing is op de meeste in Frankrijk woonachtige PayPal-rekeninghouders.

Volgens de Franse administratieve fiscale doctrine is de meldingsplicht niet van toepassing mits aan drie voorwaarden wordt voldaan:
het account wordt gebruikt om online aankopen of verkopen te doen in verband met de verkoop van goederen;
de rekening wordt gedekt door een andere rekening geopend in Frankrijk;
het totale bedrag van de verrichtingen door de houder ervan bedraagt ​​niet meer dan € 10.000 per jaar.
Dienovereenkomstig zijn bedrijfseigenaren die verkopen via internet en bonnen maken op een Paypal-account daarom verplicht om dit te melden wanneer het bedrag aan bonnen meer dan € 10.000 bedraagt.
Als u de rekening echter voor zakelijke doeleinden gebruikt, moet u deze zakelijke inkomsten aangeven in uw belastingaangifte, ook al zijn de bonnen mogelijk onder de limiet van € 10.000.
Ze zijn ook verplicht om ze te melden als de rekening niet wordt gedekt door een andere bankrekening die in Frankrijk is geopend.
Als u de rekening moet aangeven, moet u dit doen op formulier 3961 ( Déclaration par un résident d’un compte ouvert, détenu, utilisé ou clos à l’étranger ), dat een bijlage is bij het hoofdformulier voor belastingaangifte, wanneer u moet gegevens verstrekken over de houder van de rekening, de datum van opening (of sluiting) van de rekening en het rekeningnummer. U hoeft geen details van de transacties of het bedrag op de rekening te verstrekken.

Andere online bankrekeningen
De algemene regel van de aangifte van buitenlandse bankrekeningen is van toepassing op elke buitenlandse online rekening die u aanhoudt, inclusief Transferwise (nu ‘Wise’), N26, Revolut en Monese.

Verwante berichten