Nieuwe brandstof aanduidingen aan de pomp

Binnenkort, vanaf half oktober, worden in de EU brandstoffen aangegeven met nummers aan de pomp.
Elke nieuw geproduceerde wagen zal een sticker krijgen aan de tankdop die overeenstemt met de geschiktheid van de brandstof.
Je kan maar beter weten welk nummer je nodig hebt 🙂
Let op: ook voor elektrische wagens komt er een nieuwe aanduiding.

 

 

Op dit moment kan u in Nederland kiezen tussen Euro 95 of Euro 98. Die krijgen nu labels E5en E10 (in Frankrijk heb je ook nog E85).
De letter “E” verwijst naar ethanol en het cijfer slaat dan weer op het percentage:
E5 is dus benzine met maximaal 5 procent ethanol, E10 met 10 procent…
De nieuwe labels voor de benzinevarianten worden telkens in een cirkel geplaatst.

 

 

Wat is de huidige diesel?

De huidige diesel beantwoordt aan de dieselnorm NBN EN 590, met maximaal 7% biocomponenten / FAME (diesel B7).

Wat is FAME?

FAME staat voor “Fatty Acid Methyl Esters”. Dat zijn vetzuren die ontstaan door een chemisch proces van plantaardige en dierlijke oliën (door transesterificatie) om biodiesel te maken.
Hiervoor kunnen gebruikte frituurolie (UCO, Used Cooking Oil) of dierlijke vetten (niet voor dierlijk of menselijk gebruik geschikt, Tallow of talg) als basisgrondstof worden gebruikt.

Wat is diesel XTL?

Diesel XTL is paraffinische synthetische diesel geproduceerd op basis van aardgas, plantaardige oliën of dierlijke vetten of waterstofbehandelde plantaardige olie.
Paraffinische diesel heeft een lagere densiteit, een lager zwavel- en aromatengehalte, en het type A heeft een hoger cetaangetal dan diesel EN 590.

Wat is diesel B10?

Diesel B10 is een nieuwe dieselbrandstof die tot 10 % biocomponenten bevat (FAME).

Wat is het verschil tussen B7 en B10?

Diesel B10 beantwoordt aan een andere norm dan de huidig gangbare diesel. Diesel B10 beantwoordt aan de norm NBN EN 16734. Het maximale percentage FAME bedraagt 10 % i.p.v. 7 % in de huidige diesel (EN 590).
De regels voor gebruik in voertuigen zijn dan ook verschillend.

Vervangt de B10 de huidige diesel (EN 590)?

De bestaande diesel (EN 590) is algemeen aanvaard door alle automobielconstructeurs. Voor de B10-diesel moet de fabrikant aangeven of deze compatibel is met uw voertuig.
De nieuwe producten kunnen voortaan op de markt gebracht worden naast de bestaande diesel.
De beschikbaarheid van de producten aan de pomp is afhankelijk van de individuele beslissing van elk brandstofverkooppunt.

Wat zijn diesel B20 en B30?

De nieuwe diesel B20 bevat maximaal 20 % biocomponenten FAME, de diesel B30 maximaal 30%.
Deze producten zijn enkel bestemd voor gebruik in bedrijfswagenparken (een gedefinieerde groep voertuigen die op een gecontroleerde manier deze brandstof gebruikt). Bijvoorbeeld een vloot bussen of vrachtwagens van een transportbedrijf dat beschikt over eigen bevoorradingsstations en onderhoudsinstallaties.

Waaruit bestaat diesel XTL en bevat het ook biocomponenten?

Diesel XTL kan gemaakt worden uit uiteenlopende basisgrondstoffen (en soms ook uit biocomponenten), elk met hun eigen procestechnologie: met aardgas (GTL of “Gas To Liquid”), biomassa (BTL of “Bio To Liquid”) of via het hydrogeneren van plantaardige olie (HVO of “Hydrogenated Vegetable Oil”).

Was er reeds biodiesel aanwezig in de huidige diesel?

Ja. De diesel B7 (EN 590) mag volgens de norm biocomponenten bevatten, voor FAME is dit maximaal 7 %.

Welk biocomponenten worden er gebruikt in de biodiesels B10, B20 en B30?

De biocomponenten in de diesel B10, B20 en B30 zijn dezelfde die in de huidige diesel B7 (EN 590) worden gebruikt. Enkel de verhoudingen verschillen.
De componenten die hiervoor in aanmerking komen, worden bepaald door de Europese richtlijnen en hun omzetting in de Franse wet.
Deze componenten zijn van verschillende oorsprong zoals bv. zaden of noten. Ze worden, net zoals bij diesel B7, verwerkt en gebruikt als FAME (“Fatty Acid Methyl Esters”). Dat zijn vetzuren die ontstaan door een chemisch proces om van plantaardige en dierlijke oliën (door transesterificatie) biodiesel te maken. Daarvoor kunnen gebruikte frituurolie (UCO, used cooking oil) of dierlijke vetten (niet voor dierlijk of menselijk gebruik geschikt, Tallow Oil of talg) als basisgrondstof worden gebruikt.

 

De verschillende types gassen worden voortaan aangeduid met een afkorting en worden in een ruit geplaatst. H2 staat voor waterstof, CNG voor gecomprimeerd aardgas, LPG voor vloeibaar petroleumgas en LNG voor vloeibaar aardgas.