Let op Phishingmail zogenaamd van de Franse belastingdienst!

Let op Phishingmail zogenaamd van de Franse belastingdienst!
De e-mail – ogenschijnlijk verzonden door de Franse belastingdienst – is een oplichterij om bankgegevens te verkrijgen. De timing valt samen met de belasting teruggaven in de zomer in Frankrijk.
De opening van het bericht dat naar persoonlijke e-mailadressen wordt gestuurd luidt: “Bonjour, après les dernier calculs de l’exercice de votre activité, nous avons déterminé que vous êtes admissible à recevoir de notre part d’un montant de…”
(Hallo, onze laatste berekeningen van uw beroepsactiviteit tonen aan dat u in aanmerking komt voor een terugbetaling van…)
Daarna volgt een link naar een webpagina die lijkt op de officiële Franse belastingsite (www.impots.gouv.fr), waarop de ontvanger gevraagd wordt zijn naam, geboortedatum, kaartgegevens en een persoonlijk wachtwoord op te geven.
De zwendel is zo getimed dat deze samenvalt met de komst van avis d’impots (belastingaankondigingen) in Frankrijk. Belastingberichten informeren degenen die hun inkomen hebben aangegeven of ze nog belasting moeten betalen, of dat ze in aanmerking komen voor een belastingteruggave.
In Frankrijk worden de inkomensaangiften in juni online, per post of – vanaf 2020 – automatisch gedaan. Dit jaar worden de belastingaangiften per post verzonden of vanaf 31 juli online beschikbaar gesteld op de fiscale website van de overheid.
Op de officiële Franse fiscale website staat echter dat de belastingteruggaaf altijd automatisch wordt gedaan op een bankrekening die al bekend is bij de belastingdienst, of per cheque naar een bekend adres wordt gestuurd.
Niemand die in aanmerking komt voor een terugbetaling zal ooit!! gevraagd worden om zijn of haar bankgegevens of andere persoonlijke informatie online in te voeren.
In een tweet addressing e-mail scams adviseerde de fiscus Finance Publique iedereen die online fiscale transacties wil uitvoeren dit te doen via zijn of haar persoonlijke ruimte op de website www.impots.gouv.fr.
Iedereen die de hierboven beschreven e-mail ontvangt, of een bericht over belastingen die hij/zij verdacht vindt, wordt geadviseerd om dit online of telefonisch te melden bij het dichtstbijzijnde belastingkantoor op 0809 401 401.

Verwante berichten