Laatste ontwikkelingen Covid-19

Update vergadering EU leiders 22 jan

Omdat er verwarring bestaat over de nieuwe verordeningen van Macron vannacht aan het eind van de vergadering van de EU leiders een ‘update’.
Ook de nieuwe aanbevelingen en verwachte decreten van Olivier Veran en de Raad voor de Volksgezondheid, zal ik voor u samenvatten.

Covid-19: een negatieve PCR-test zal verplicht zijn voor alle Europese reizigers die in Frankrijk aankomen. Emmanuel Macron heeft donderdagavond 21 januari, tijdens een videoconferentie van de 27 lidstaten gewijd aan het coronavirus, aangegeven dat Frankrijk vanaf zondag een negatieve PCR-test van minder dan 72 uur zal eisen voor reizigers die uit landen van de Europese Unie komen. Grensarbeiders en het vrachtvervoer over land zullen van deze verplichting worden vrijgesteld, stelde het Élysée aan het eind van de virtuele vergadering. Om discussies te voorkomen hier de officiële door het Elysee uitgebrachte tekst “. «Il (Macron) a annoncé l’introduction d’une obligation de présenter un test PCR réalisé 72 heures avant le départ pour l’ensemble des voyageurs européens (hors voyages dits essentiels). Les travailleurs frontaliers et le transport terrestre seront en particulier exemptés de cette obligation»,
Dit besluit ligt in de lijn van de aanbeveling om “strengere gezondheidsmaatregelen in te voeren, waarbij de goede werking van de interne markt blijft gewaarborgd”.

Die PCR test verplichting zal naar alle waarschijnlijkheid gelden voor iedereen ouder dan 11 jaar. Dat is de leeftijdgrens die nu al geldt voor reizigers die van buiten de EU komen.

Tijdens deze zeer lange videoconferentie, die meer dan vier uur duurde, hebben de regeringsleiders de verschillende aspecten van het pandemiebeheer besproken. Aan de orde kwamen oa. de levering van vaccins . De goedkeuring van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het vaccin van AstraZeneca wordt op 29 januari verwacht. Ook is er gesproken over kwesties in verband met de binnen- en buitengrenzen van de EU en het door Griekenland voorgestelde vaccinpaspoort. “De reden waarom de bijeenkomst zo lang duurde, is dat de leiders alle facetten van de pandemie moesten bespreken”, stelde een topambtenaar. “In feite weet niemand echt wat er met de varianten zal gebeuren en vreest men dat de besmetting de pan uit zal rijzen, zoals in Engeland het geval was”stelde hij.

Omdat niemand precies weet wat ‘ons boven het hoofd hangt’, zijn er dan ook geen concrete algemene besluiten genomen. Ursula von der Leyen heeft erop aangedrongen dat “alle niet-essentiële reizen sterk moeten worden ontmoedigd”.
Dat ligt in lijn met de beperkende maatregelen die in de afzonderlijke lidstaten nu al van kracht zijn, zoals bv de avondklok. Volgens een Europees diplomaat trekt de Commissie slechts de consequenties uit de huidige beperkingen. Wanneer er uitgaansverboden of lockdowns worden ingesteld,” zei hij, “is het niet abnormaal om dit te vragen aan mensen die zich binnen de EU van het ene land naar het andere willen verplaatsen”. Von der Leyen stelde daarnaast dat ” het grootste belang is om de interne markt te blijven laten werken”, d.w.z. om het ” verkeer van belangrijke werknemers en goederen over de grenzen binnen de EU vlot te laten verlopen”.
Wat de buitengrenzen van de EU betreft, “zullen wij aanvullende veiligheidsmaatregelen voorstellen voor essentiële reizen naar Europa, bijvoorbeeld door een test vóór vertrek verplicht te stellen”, voegde zij eraan toe na de topontmoeting met de 27 lidstaten.

Er zal ook een nieuwe kleur aan de ECDC corona kaarten worden toegevoegd, waarmee de incidentiepercentages in de verschillende regio’s van de EU worden weergegeven.
Donkerrood zal worden toegevoegd aan rood, oranje en groen.
Reizigers die uit deze donkerrode gebieden komen – waar de besmettingsgraad erg hoog ligt – kan de verplichting worden opgelegd voor vertrek te worden getest en bij aankomst in quarantaine te worden geplaatst. In Frankrijk geldt dus die PCR maatregel al.

 

Geconfronteerd met de mutatie van het coronavirus hebben de EU- de lidstaten de vaccinatiedoelstellingen van de Commissie onderschreven, die aanbevelen dat 70% van de volwassen bevolking voor de zomer wordt gevaccineerd en 80% van de gezondheidswerkers en mensen ouder dan 80 voor maart.

Vaccin, varianten, reconfinement: Olivier Véran geeft een update over de Covid-19 epidemie in Frankrijk. De epidemische situatie is zorgwekkend stelt hij. Hij sluit een nieuwe lockdown niet uit, mocht de situatie verder verslechteren. Tot op heden registreert Frankrijk ongeveer 300 sterfgevallen per dag, wat veel minder is dan onze Engelse buren die op 20 januari 1820 sterfgevallen registreerden. Dat aantal is veel hoger zelfs vergeleken met de piek die Frankrijk kende in a[pril met 1224 sterfgevallen. De minister hoopt dat tegen eind januari 1,3 à 1,4 miljoen mensen zullen zijn gevaccineerd. Dat is meer dan de oorspronkelijk geplande 1 miljoen. Hij verwacht ook dat tegen eind maart 4 miljoen mensen zullen zijn gevaccineerd, 9 miljoen rond eind april en tot 70 miljoen tegen eind augustus. Dat hangt echter af of de vaccins die nu nog goed gekeurd moeten worden, gevalideerd worden door de Europese en wereldgezondheidsautoriteiten. Olivier Véran stelde dat voor zover de kennis nu gaat de vaccinaties ook doeltreffend zijn voor de zgn ‘nieuwe varianten’. Wat betreft de ‘Engelse variant’ stelde Olivier Véran dat deze nu aangetroffen wordt bij 1 tot 1,5% van de positieve PCR-tests, d.w.z. 200 tot 300 gevallen per dag. “We doen alles wat we kunnen om de verspreiding van deze variant in te dammen”, stelde hij.

‘Twee meter’ en het einde van de ambachtelijke Maskers:
Om de overdracht van de meer besmettelijke varianten van het virus te beperken, heeft Veran gewaarschuwd dat zelfgemaakte maskers niet langer volstaan om een collectieve bescherming te waarborgen. Bovendien zal de vereiste fysieke afstand tussen de Fransen worden vergroot. De Hoge Raad voor de Volksgezondheid (HCSP) zal vandaag nieuwe aanbevelingen publiceren om de definitie van contactgevallen te herzien. Tot nu toe moest men “direct contact hebben gehad, van aangezicht tot aangezicht, op minder dan 1 meter afstand, gedurende enige tijd” om te worden beschouwd als een contactgeval. Vanaf deze vrijdag is deze afstand 2 meter.
Om de circulatie van het virus te belemmeren, zullen handgemaakte maskers niet langer toereikend worden geacht. “De HCSP beveelt de Fransen aan, om niet langer het artisanale masker te gebruiken dat men thuis heeft gemaakt”, stelde Olivier Véran. Er zal een nieuw decreet worden afgekondigd waarin de aanbevelingen van de HCSP zullen worden opgenomen. Voortaan mogen in de openbare ruimte nog maar drie soorten maskers te worden gedragen. Chirurgische maskers, FFP2 (de meest beschermende) en industriële stofmaskers, bekend als “categorie 1”. Vanaf vrijdag zullen 45 miljoen chirurgische maskers beschikbaar worden gesteld aan ongeveer 7 miljoen allerarmste Fransen . “Dit is de derde zending van dit type,” stelde Veran.

Covid-19: 22.848 nieuwe gevallen in 24 uur, meer dan 130.000 mensen gevaccineerd in Frankrijk.
De stijgende trend van ziekenhuisopnames van Covid-19 patiënten zette donderdag door.
In totaal zijn nu 25.735 mensen in het ziekenhuis opgenomen en werden in 24 uur 1.755 nieuwe Covid-19 patiënten opgenomen. Het aantal mensen dat op de intensive care is opgenomen, neemt ook toe, van 2852 de dag ervoor tot 2876 deze donderdag.

130.790 mensen hebben deze donderdag de eerste dosis vaccin gekregen. Volgens de site VaccinTracker zijn nu 823.567 Fransen gevaccineerd, of ten minste één dosis vaccin tegen Covid-19 hebben gekregen. In verscheidene regio’s van Frankrijk moesten vaccinatieafspraken worden verschoven, soms tot in maart. Dit was te wijten aan een onvoldoende aanvoer van doses.
De regering van haar kant geeft de schuld aan een “overboeking” in bepaalde centra. “Ondanks een extra toewijzing van 15.600 doses die deze week op verzoek van de ARS en de regionale prefectuur is verkregen, laat het aantal beschikbare doses” voor januari “niet toe (…) om aan alle afspraken tegelijk te voldoen”, stelde het regionale gezondheidsbureau van Hauts-de-France. In totaal zou het gaan om een dertigtal departementen waar sprake zou zijn van ‘overboeking’.


Vaccinatie centra in de Lot.

Cahors : Centre hospitalier, 355 rue du président Wilson
Figeac : Club house du stade du Calvaire, 7 rue du stade
Gourdon : Centre hospitalier, 35 Avenue Pasteur
Saint-Céré : Avenue du Dr Roux
Coeur de Causse : Maison de santé, 8 rue Saint-Jacques
Limogne-en-Quercy : Salle communale
Prayssac : Maison de santé, 2 rue du Dr C. Blanches
Vayrac : Salle des fêtes
Centres de vaccination ouverts à compter du lundi 25 janvier :
Montcuq-en-Quercy-Blanc Espace animation, rue des Marronniers
Souillac Salle Joachim du Bellay, parvis Saint-Éloi


Alles over vaccineren? Waar, hoe en wanneer.

www.sante.fr

Of via www.doctolib.fr


De nieuwe kaart met de waarschuwingszones en onze 3 departementen in details 18 01 21

De nieuwe kaart met de waarschuwingszones en onze 3 departementen in details 04 01 21


De nieuwe kaart met de waarschuwingszones en onze 3 departementen in details 25 12 20


Covid-19 vaccin: welke vaccinatiestrategie in Frankrijk?

Omdat er nu een vaccin beschikbaar is gesteld in de EU en Frankrijk is het belangrijk om te weten welke fases en strategie Frankrijk voor ogen staat. Wat wordt de vaccinatiestrategie? Welke groepen krijgen voorrang? Waar kan men zich laten vaccineren? Hier een overzicht van wat er op dit moment bekend is.

1. Een vaccin is niet verplicht in Frankrijk.

Terwijl de race om een vaccin tegen Covid-19 voortduurt en sommigen de laatste fase van de klinische proeven zijn ingegaan, gaf Emmanuel Macron in zijn toespraak op 24 november 2020 een update over de Franse vaccinatiestrategie. “Ik wil duidelijk zijn, ik zal vaccinatie niet verplicht stellen,” stelde hij. Hij gaf aan dat “onze strategie gebaseerd is op verschillende vaccins. Een aantal zal beschikbaar zijn vanaf eind december, begin januari, en een tweede generatie vaccins zal in het voorjaar geleverd worden. ”
Er zijn vooralsnog verschillende redenen voor het besluit van de regering om het Covid-19 vaccin niet verplicht te stellen. In de eerste plaats een gebrek aan inzicht in de werkelijke doeltreffendheid en de mogelijke bijwerkingen. In een voorlopig document, stelt de Franse Hoge Gezondheidsautoriteit (HAS) dat “het besluit om vaccinatie verplicht te stellen uit ethisch oogpunt niet gerechtvaardigd is omdat de kennis over toekomstige vaccins en hun vermogen om de besmetting van het virus in te dammen nog onvoldoende is”.2. Scepsis over het vaccin.Aangezien Frankrijk volgens enquêtes een van de meest vaccinsceptische landen ter wereld is, wil Emmanuel Macron zo “transparant mogelijk zijn” met de vaccins, “door in elke fase alle informatie te delen, zowel wat we weten als wat we niet weten”. Hij hoopt op die manier te bereiken dat iedereen zich vrijwillig zal laten inenten.3. Welke strategie is de regering van plan in te voeren.Macron stelde dat “we zullen beginnen met het vaccineren van de meest kwetsbare en dus oudste mensen”. “Het eerste doel van het vaccin is de gezondheidsimpact van Covid-19 te verminderen”.
Wat dit vaccin rechtvaardigt, is het feit dat niemand immuun is en dat men dus veel meer kans heeft om ziek te worden. Bovendien is er sprake van een ernstiger en dodelijker ziektebeeld dan bij ‘de griep’. De Gezondheidsraad stelt dat “het evenwicht tussen de risico’s en de voordelen zeer belangrijk is voor de ouderen en de zwakkeren.
De minister van Volksgezondheid Olivier Véran stelde dat als “toekomstige gegevens” aantonen dat “deze vaccins effectief zijn bij de meest kwetsbare mensen”, Frankrijk zal overstappen van een “strategie gericht op het terugdringen van ernstige vormen naar een strategie voor de bestrijding van de epidemie bij de bevolking in het algemeen”.4. Doel en fases van deze inentingsstrategie.

De HAS stelt dat de vaccinatiestrategie een tweeledig doel heeft: het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen verminderen en de essentiële activiteiten van het land in stand houden.
-Fase 1: Bewoners van EHPAD of andere collectieve accommodatie voor ouderen en professionals die in deze instellingen werken. Dit wordt ingegeven door het feit dat “er een beperkt aantal doses beschikbaar zal zijn aan het begin van de vaccinatiecampagne”;
– Fase 2: personen ouder dan 75 jaar, dan personen van 65-74 jaar met co-morbiditeit (onderliggende ernstige problemen). Dan andere personen van 65-74 jaar gevolgd door gezondheids- en medisch-sociale professionals ouder dan 50 jaar en/of met comorbiditeit;
– Fase 3: alle mensen boven de 50 of onder de 50 met comorbiditeit. “Bovendien zou in dit stadium van de toename van het vaccin aanbod, naast de vaccinatie van alle beroepsbeoefenaren in de gezondheids- en de medisch-sociale sector ook de vaccinatie van beroepsbeoefenaren uit sectoren die essentieel zijn voor het functioneren van het land, zoals de veiligheids- of onderwijssector, kunnen worden uitgevoerd”, stelt de HAS;
– Fase 4: mensen die vanwege hun beroep bijzonder kwetsbaar zijn en mensen met een onzekere baan.
– Fase 5: mensen ouder dan 18 jaar zonder co-morbiditeit, mits er voldoende vaccins beschikbaar zijn.

5. Verdere uitwerking van drie eerste fases.

Op 3 december, tijdens een persconferentie, stelde premier Jean Castex dat er drie hoofdfasen zullen zijn, afhankelijk van de levering van de vaccindoses. Op 16 december is dat samen met Olivier Véran, verder uitgewerkt:

Fase 1: personeel en bewoners van EHPAD’s en bejaardentehuizen, ziekenhuizen. Dat zijn ongeveer een miljoen mensen. “Deze eerste fase zal worden gespreid over een periode van zes tot acht weken, om rekening te houden met de vertraging van 21 dagen tussen de eerste vaccinatie en de tweede.
Fase 2: mensen met een risicofactor (leeftijd of chronische ziekte) en bepaalde gezondheidswerkers. Dit betreft ongeveer 14 miljoen mensen. Deze tweede fase zal worden gespreid “volgens het tempo van de levering van de verschillende vaccins” en volgens leeftijdscategorieën, te beginnen met “de 75-plussers, dan de 65-plussers en ten slotte de 50-plussers met gezondheids- en medisch-sociaal personeel als ze 50 jaar en ouder zijn”. Het zal gaan om “vooral mensen die thuis wonen”.
Fase 3: geleidelijke uitbreiding van de vaccinatie tot de gehele populatie. “Mensen tussen 50 en 64 jaar, d.w.z. een aanzienlijk deel van de bevolking”. Vervolgens “professionals in sectoren die essentieel zijn voor het functioneren van het land tijdens een epidemieperiode”, met name de “veiligheids-, onderwijs- en voedselsector”.

6. Hoeveelheid bestelde vaccins.

Jean Castex gaf aan dat Frankrijk 200 miljoen doses vaccin had besteld. Genoeg om “100 miljoen mensen” te vaccineren (het vaccin is een dubbele injectie), waardoor er een “veiligheidsmarge” overblijft. In een persbericht dat op 18 december 2020 werd gepubliceerd, verklaarde de HAS dat het op grond van de huidige wetenschappelijke gegevens niet mogelijk is om te weten “of het raadzaam is om mensen te vaccineren die al met SARS-CoV-2 zijn geïnfecteerd”. Vooralsnog stelt de HAS “dat het in dit stadium het niet nodig is om routinematig mensen te vaccineren die al een symptomatische vorm van Covid-19 hebben ontwikkeld. Maar overeenkomstig de voorlopige aanbevelingen van 30 november moeten deze mensen desgewenst gevaccineerd kunnen worden, na overleg met hun behandelend arts”. Voor mensen die geïnfecteerd zijn en die zich willen laten vaccineren, adviseert de HAS een periode van 3 maanden in acht te nemen na de eerste besmetting.

7. Rol van uw huisarts, apotheek en uw gezondheidswerkers.

Emmanuel Macron zei dat er een snelle en massale inentingscampagne zal worden georganiseerd “zo dicht mogelijk bij de mensen”. Om dit te bereiken, benadrukt de HAS de rol van de gezondheidswerkers in uw buurt, te beginnen met de behandelende artsen: “We willen echt dat de behandelende arts betrokken wordt bij de vaccinatie om te controleren en te bepalen wie moet worden gevaccineerd,” Uw behandelende arts kent u en kan bevestigen dat de persoon in kwestie inderdaad tot de risicogroepen behoort. En hij kan het vaccin ook zelf toedienen. Dat wordt gezien als een vertrouwenwekkende maatregel. ” Dat zelfde geldt voor de medewerkers in de ‘thuiszorg’ en de bedrijfsgeneeskundige diensten. Ook zij moeten deel nemen aan screeningsoperaties en toekomstige vaccinatie campagnes.

Ook apothekers zouden een rol moeten spelen, “zowel bij de opslag van vaccindoses als eventueel bij de uitvoering van de vaccinatie”.

8.Wanneer begint de campagne?
Met betrekking tot de startdatum van deze vaccinatiecampagne heeft Jean Castex aangekondigd dat de eerste fase van de vaccinatie zal beginnen ” in de laatste week van december, als aan de voorwaarden is voldaan”. De tweede fase vindt plaats “van februari tot het voorjaar” en de derde fase begint aan het einde van het voorjaar.
Emmanuel Macron stelde dat er begin 2021 “een eerste zeer gerichte vaccinatiecampagne zal worden gevoerd, met vaccins van de eerste generatie”. Dit zal worden gevolgd door “een tweede vaccinatiegolf die ergens tussen april en juni van start zal gaan en die zal leiden tot een strategie van vaccinatie van zo veel mogelijk mensen”. Jean Castex stelde dat de inenting “gratis voor iedereen” zal zijn, met de financiering door de staat voor een bedrag van 1,5 miljard euro.

 

9. Het belang van de controle op de vaccinatie.
De president van de Republiek heeft erop aangedrongen dat “om de veiligheid van de gezondheid te garanderen, een wetenschappelijk comité wordt belast met het toezicht op de vaccinatie en dat er een burgergroep wordt opgericht om de bevolking er meer bij te betrekken”. De gevaccineerde personen zullen worden gecontroleerd in het kader van een versterkt geneesmiddelenbewakingssysteem. De directeur-generaal van het Nationaal Agentschap voor de Veiligheid van Geneesmiddelen (ANSM) legt uit dat er wekelijks een bulletin over meldingen van bijwerkingen zal worden gepubliceerd. Dat geeft zekerheid, stellen zij.
De HAS stelt duidelijk dat “de verplichting om te vaccineren alleen moet worden overwogen wanneer de overtuigingsinstrumenten het niet mogelijk hebben gemaakt om voldoende vaccinatiegraad te bereiken om de bevolking te beschermen”. “De aanpak van de verplichting is eerder genomen, zoals het geval was bij het mazelenvaccin”, “Daarom is het uiterst belangrijk om te controleren wat er gebeurt op het gebied van naleving, vaccinatiegraad, effectiviteit, etc., met een regelmatige evaluatie,” stelt de HAS. Als we in het voorjaar zien dat mensen zich niet aan de regels houden, kunnen we de verplichtstelling opnieuw bespreken. Jean Castex gaf aan dat “het begin van de vaccinatiecampagne niet het einde van de epidemie zal betekenen” en dat de testcampagnes zullen worden voortgezet.


De avondklok wat betekent dat!
1. Na een lockdown van anderhalve maand mogen de Fransen vanaf vandaag 15 december opnieuw reizen tussen 06.00 en 20.00 zonder kilometerbeperking, departementale- en regionale grenzen enz. en zonder attest.
Tussen 20.00 uur en 06.00 uur is er een avondklok van kracht en dient u dus ‘binnen’ te blijven.
De enige uitzondering die hierop gemaakt is geldt voor kerstavond 24 december. Voor oudejaarsavond 31 december geldt deze uitzondering dus niet!2. Wat betreft de avondklok zijn er een aantal ‘uitzonderings gevallen’ waaronder u wel uw huis kunt verlaten. In dat geval dient u een attest in te vullen en mee te nemen. Onder aan het bericht treft u de site aan die u kunt downloaden.
Wat betreft het ‘verplaatsingsattest’ dat van kracht is tijdens de ‘avondklok’ (couvre feu), dient u dit verplaatsings document in te vullen in het Frans of in het Engels. Op het formulier wordt u vervolgens gevraagd om uw naam, voornaam, geboortedatum en -plaats, volledig adres in te vullen, vervolgens een reden aan te geven en ten slotte te ondertekenen.
3. Net als tijdens de lockdown is het mogelijk om een smartphone-certificaat te gebruiken die u kunt vinden op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook dan wordt u gevraagd om uw naam, voornaam, geboortedatum en -plaats, volledig adres in te vullen en vervolgens de reden en het tijdstip van de geautoriseerde reis aan te geven.
Zodra deze stappen zijn voltooid, kunt u via de site uw certificaat downloaden, dat op uw smartphone of computer wordt opgeslagen als een PDF-bestand met de verstrekte informatie.
Onderaan de pagina staat een QR-code: een barcode die al uw gegevens bevat, met de datum en het tijdstip waarop het document is bewerkt (om fraude te voorkomen). Dit wordt gescand door de politie tijdens een eventuele controle. Deze pagina is offline toegankelijk, vanaf alle terminals: smartphone, tablet en computer.
4.Zorg ervoor dat u uw identiteitskaart/paspoort meeneemt, die ongeacht de versie – digitaal of op papier – van uw certificaat wordt gecontroleerd.
5 .Reiscertificaat op gewoon papier.
Het is ook mogelijk om dit certificaat op gewoon papier in te vullen. “Natuurlijk kunnen we altijd schrijven (de reden van de reis, enz.) op gewoon papier. Dit geldt vooral voor oudere mensen of mensen die geen printer of fotokopieermachine beschikbaar hebben”, stelde minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin.
5. Wat zijn de (uitzonderings)redenen om wel te mogen reizen?
Mensen die terugkeren van hun werk of naar hun werk gaan, als ze een gezondheidsprobleem hebben, een afhankelijk familielid moeten bezoeken of hun huisdier moeten uitlaten, zullen zich met dit certificaat kunnen verplaatsen tijdens de avondklok.
Hier zijn de details:
-Reizen tussen thuis en de plek van het werk, onderwijs en opleiding.
-Consulten en zorg die niet op afstand kan worden verleend en niet kan worden uitgesteld.
-Consulten en zorg voor patiënten met langdurige ziekten en de aankoop van geneesmiddelen.
-Reizen om dwingende gezinsredenen, voor bijstand aan kwetsbare en zorgbehoevende personen of voor de kinderopvang.
-Reizen voor personen met een handicap en hun begeleiders.
-Gerechtelijke of administratieve dagvaarding.
-Deelname aan missies van algemeen belang op verzoek van het bestuursorgaan.
-Transit-gerelateerd vervoer voor lange afstandsreizen.
-Korte uitstapjes binnen een straal van maximaal een kilometer van huis voor de behoeften van huisdieren.
6. Boetes voor niet-naleving
Elke overtreder krijgt een boete van 135 euro en vervolgens, in geval van een dubbele overtreding (drie fraudegevallen in totaal), 6 maanden gevangenisstraf en een boete van 3.750 euro.
In geval van een recidive binnen de komende vijftien dagen wordt de boete verhoogd tot 1.500 euro. Na drie herhalingsdelicten kan een gevangenisstraf van 6 maanden en een boete van 3.750 euro worden opgelegd.
7.Bewijs voor zaken/werkreizen
Daarin verklaart de werkgever dat “de reizen van de volgende persoon, tussen zijn of haar woning en de plaats of plaatsen waar hij of zij zijn of haar beroepsactiviteit uitoefent of ter gelegenheid van de uitoefening van zijn of haar functie noodzakelijk is.”

In dit geval is het nodig om een bewijs van de bedrijfs- of beroepskaart te overleggen, bijvoorbeeld in het geval van personen die niet in dienst zijn, maar ‘freelance’ werken voor het bedrijf.

https://static.lefigaro.fr/…/15-12-2020-attestation-de…

 


De gezichtsmaskers:

Lees HIER alles over het gezichtsmasker


De formulieren

16-10-2020-attestation-de-deplacement-derogatoire1(pdf)

16-10-2020-attestation-de-deplacement-derogatoire1(doxc)

Online versie is er, klik hier!!


App Android en Iphone   >> hier<<

Met deze app kun je checken of je in contact bent geweest met een besmet iemand.
Je hoeft hem echter niet te ‘activeren’ maar dan geeft hij wél info én een digitale versie van het ‘attestation de deplacement‘. (ook makkelijk, hij onthoud al je gegevens dus éénmalig invullen!)


Digitaal uitzonderlijk reiscertificaat (is geen gewoon certificaat voor verplaatsing)

Het uitzonderlijke reisbewijs is digitaal te downloaden . Eenmaal voltooid, maakt de generator een pdf-bestand met uw informatie en de reden van uw reis.

Digitale versie

Download het reiscertificaat in digitaal formaat

Uitzonderlijk reiscertificaat

Het kan hieronder worden gedownload, in .pdf- formaat , of kan op gewoon papier worden geschreven . Voor een betere toegankelijkheid is het uitzonderlijke reiscertificaat nu beschikbaar in .txt , .docx  en in het  Engels.

vlag-fr
Download het uitzonderlijke reiscertificaat in pdf-formaat
Download het uitzonderlijke reiscertificaat in DOCX-formaat
Download het uitzonderlijke reiscertificaat in TXT-formaat
Download het uitzonderlijke reiscertificaat in FALC-formaat
vlag-uk
Download de Engelse versie van het uitzonderlijke reiscertificaat in DOCX-formaat

Bewijs van zakenreis

Het kan hieronder worden gedownload in .pdf- indeling . Voor een betere toegankelijkheid is er nu bewijs van zakenreizen beschikbaar in .txt- en .docx- indeling .

vlag-fr
Download het bewijs van zakenreis in pdf-formaat
Download het bewijs van zakenreis in DOCX-formaat
Download het bewijs van zakenreis in TXT-formaat