Laatste ontwikkelingen Covid-19

Nationale maatregelen die van toepassing zijn in de Lot bij het uitroepen van een noodsituatie op het gebied van gezondheid (op zaterdag 17 oktober 00h)
Het dragen van een masker verplicht in alle instellingen die ontvangen openbaar (ERP), behalve uitzonderingen voor sportieve en artistieke activiteiten.
Verbod op bijeenkomsten, vergaderingen of activiteiten van meer dan zes personen op de openbare weg of op plaatsen die open zijn voor het publiek (parken, tuinen, stranden), behalve:
-markten (open of overdekt), rommelmarkten, rommelmarkten, garageverkoop, kermissen
-protestdemonstraties (na voorafgaande verklaring aan de prefect)
-bijeenkomsten, -vergaderingen of activiteiten van professionele aard
-instellingen voor personenvervoerdiensten
-waar de ontvangst van het publiek niet is verboden en waar de receptie niet mag worden geopend met inachtneming van de gezondheidsmaatregelen
-begrafenisplechtigheden
-rondleidingen georganiseerd door personen met een beroepskaart.
Versterkte maatregelen voor restaurants en drankgelegenheden:
-één meter afstand tussen de stoelen van verschillende tafels
-een beperking van groepen tot maximaal zes personen, kinderen inbegrepen
-een maximale capaciteit getoond en zichtbaar vanaf de openbare weg
Versterkte regels voor ontvangende etablissementen van het publiek met staande en circulerende ruimtes (musea, beurzen en tentoonstellingen, winkelcentra, enz.):
-instelling van een meter van 4 vierkante meter per bezoeker
-macht van de prefect om een ​​meter in absolute waarde vast te stellen.
Versterkte regels voor instellingen die open zijn voor het publiek met zitplaatsen, of ze nu gesloten zijn (bioscopen, theater, enz.) Of in de open lucht (stadia, enz.)
-Een zitplaatsafstand tussen twee personen of groepen van minder dan 6 personen ,
-respect voor de maximale capaciteit van 5000 personen.
Vanaf maandag 19 oktober om middernacht, verbod op alle feestelijke evenementen in voor het publiek toegankelijke instellingen:
-verbod op evenementen zonder permanent dragen van het masker (verbod op evenementen met drankjes, maaltijden, feesten zoals bruiloften of feesten)
-Autorisatie van zittende evenementen met permanent masker (conferenties, algemene vergaderingen, shows).
Aanvullende maatregelen voor het departement Lot vanaf dinsdag 20 oktober middernacht
Verlenging van het verplicht dragen van een masker
-Elke bijeenkomst van meer dan zes personen op de openbare weg
-Open markten, overdekte, rommelmarkten, rommelmarkten, garageverkoop.
-Kermissen, recreatiecentra
-Omgeving kinderdagverblijven, scholen, instellingen voor hoger onderwijs
-Omgeving sportinstellingen
-Omgeving culturele instellingen (theaters, bioscopen, musea, serres)
-Omgeving bus- of treinstations, haltes openbaar en schoolvervoer
-Omgeving Commerciële ruimtes en aangrenzende parkeerplaatsen
Verbod op de meest risicovolle evenementen en activiteiten
Feestelijke en familiefeesten georganiseerd in openbare gebouwen
Feestelijke bijeenkomsten van muzikale aard zoals raves-feesten of tecknival
Herinnering aan het verbod op staande consumptie voor restaurants en bars
Herinnering aan het verbod op dansactiviteiten in openbare gebouwen en openbare plaatsen
Maatregelen voor gesloten en buitensportinrichtingen
-Sluiting van clubhuizen, eetstalletjes en staande cateringpunten
-Verplichting van de afstand van één zitplaats tussen elke toeschouwer of groep toeschouwer
-Verplichting om een ​​masker te dragen voor de kroeg lic.
Versterkte maatregelen voor restaurants en drinkgelegenheden:
-klantenregister verplicht (naam, telefoonnummer).

La Depeche 16 okt 2020: (hier het originele artikel)

verspreiding van het virus versnelt in de Lot

De verspreiding van het virus versnelt in de Lot. De prefect van Lot heeft daarom zojuist een nieuw decreet aangenomen dat met name voorziet in het dragen van een verplicht masker bij evenementen die plaatsvinden in openbare ruimtes.

Niets in de versterking van de sanitaire maatregelen die de prefect deze vrijdagavond aankondigde, is een verrassing, want alles was helaas voorspelbaar. Geconfronteerd met de versnelde verspreiding van het coronavirus, is het departement Lot geen slechte student, maar net als alle andere Franse gebieden zijn de indicatoren verslechterd en moeten ze worden vertraagd.

“We bevinden ons dus nu in de categorie van afdelingen met een noodtoestand maar zonder avondklok”, verduidelijkte Michel Prosic, prefect van Lot, tijdens een perspunt waarin met Julie Senger, afdelingsdirecteur van ARS, onthulden ze de cijfers: een incidentie van 77,4 per 100.000 inwoners (het was 35,2 op 21 september) en een positiviteitspercentage van 7,5% (tegen 2,5% in 21 september) Gezien deze ontwikkeling en de resultaten die

van 5 ziekenhuisopnames, waaronder twee patiënten op de intensive care, en drie lopende clusters (Ehpad van Castelnau-Montratier, IUT van Figeac met 28 positieve gevallen en een associatie van Lot met 7 gevallen), heeft Michel Prosic daarom aangekondigd dat de nieuwe maatregelen verschijnen in het prefectuurbesluit. Hiermee is het regeringsmechanisme voltooid dat zaterdag om middernacht van toepassing zal zijn.

De verplichting om een ​​masker te dragen wordt verlengd

Dus, met het aangescherpte nationale protocol in restaurants dat het maximum aantal gasten per tafel op 6 stelt, het bijhouden van een klantenregister (ter herinnering, het verbod om staand of dansend te eten); de regel van een vrije stoel tussen toeschouwers (behalve groepen van 6) in bioscopen, theaters, concertzalen; of het verbod op privéfeesten (bruiloften, verjaardagen, etc.) in dorpshuizen (vanaf maandag); De nieuwe richtlijnen van de prefect zijn daarom toegevoegd voor de Lot.

Namelijk: de schorsing tot nader order van bijeenkomsten van meer dan 10 personen voor feestelijke lesdonderdagen in Figeac en Cahors (van kracht sinds deze week), een Covid + referent aangesteld in elke sportclub met een procedure voor het opsporen van dossiers mogelijke contacten.

Deze maatregelen omvatten ook de verplichting om een ​​masker te dragen, uitgebreid tot geautoriseerde bijeenkomsten van meer dan 6 personen op de openbare weg: overdekte of niet-overdekte markten, rommelmarkten, beurzen, kermissen, recreatiecentra, garageverkoop. En ook nabij alle onderwijs- en onderwijsinstellingen, kinderdagverblijven, sport- en cultuurinstellingen, stations, openbaar vervoerhaltes, winkelgebieden en parkeergarages. Ten slotte verbood de prefect muzikale feestelijke bijeenkomsten in de buitenlucht van het type rave party of teknival, en besloot clubhuizen en drankjes in alle gesloten en buitensportlocaties te sluiten.

Vanavond verklaarde Michel Prosic dat hij vastbesloten was nieuwe maatregelen te nemen als de incidentie ooit de drempel van 150 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners in de Lot zou overschrijden. “Op dit moment”, concludeerde hij, “zijn we nog steeds het laatste departement in Occitanië met een minimum van 100 gevallen per 100.000 inwoners”.

Merk op dat op scholen de situatie diffuus blijft met hier en daar een paar positieve leerlingen.


De nieuwe kaart met de waarschuwingszones 17 10 20

Toespraak Macron. 14 okt 2020
Macron heeft vanavond een toespraak gehouden. Dit is in samenvatting wat hij gezegd heeft.
1. Over het virus stelt Macron ons gerust” We hebben de controle niet verloren, hoewel het virus overal in Frankrijk aanwezig is en we “in een tweede golf beland zijn”. Maar stelt hij “We hebben geleerd van de eerste golf”.
2.Dan komt hij direct met het ‘hoofdgerecht’ .De invoering van de Avondklok tussen 2100 uur ‘s avonds en 0.600 s’morgens. Emmanuel Macron stelt dat een ‘avondklok’ voor minstens vier weken in Parijs en acht andere grote steden wordt ingevoerd. Macron beschouwt het als een proportionele maatregel voor een aantal grote steden. De avondklok zal van toepassing zijn op de regio Ile-de-France en acht grootstedelijke gebieden: Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Rouen, Toulouse, Montpellier en Saint-Etienne. Maar er zijn uitzonderingen.
“Voor degenen die na 21.00 uur thuiskomen van hun werk, is er een vergunning. Voor mensen in nood zullen er vergunningen zijn. Er komt geen verkeersverbod maar wie de weg opgaat moet een goede reden hebben”, stelt Macron. En daar vallen restaurants, feestjes ed. niet onder.
Om de avondklok af te dwingen, “zullen er controles en boetes van 135 euro zijn. Bij recidive kan dat oplopen tot 1500 euro,”. De avondklok zal aanstaande zaterdag om middernacht ingaan en zal in eerst instantie vier weken duren” Hij voegde eraan toe: “We zullen met een voorstel naar de Assemblee gaan om het te verlengen tot 1 december”. “Zes weken is de tijd die ons noodzakelijk lijkt.
3.Dan wat betreft de economie “We moeten blijven werken, dat is noodzakelijk voor de maatschappij. Hij stelt dat hij blij is “dat we een succesvolle start van het schooljaar hebben gemaakt. Zo moeten we doorgaan stelt Macron. Hij stelt dat “de gedeeltelijke werkloosheid, verlengd wordt voor sectoren zoals hotels, restaurants, evenementen, cultuur bioscopen en theaters…” Bovendien komt er ook “een nieuwe termijn voor staatsgegarandeerde leningen (PGE)”, In de steden die door de avondklok getroffen worden stelt hij dat ” we vanaf vrijdag met deze steden gaan overleggen om specifieke problemen aan te pakken. |
Hij doelt daarmee vooral op ” alle restauranthouders en café-uitbaters”. “We gaan aanvullende maatregelen nemen omdat ik niet wil dat onze zelfstandigen, VSE’s en KMO’s failliet gaan vanwege de avondklok en de lockdown”. Hij aangeeft dat voor deze sector de steunmaatregelen verruimd worden.
4.Er komen geen beperkingen op het verkeer tussen de regio’s, zei Macron.
Emmanuel Macron verzekert dat er “geen vermindering van het verkeer tussen de regio’s zal zijn”. We verhinderen de mensen niet om op vakantie te gaan, maar we vragen hen om de regels in de komende weken en maanden te respecteren”.
5.Er komt geen nationale regel over telewerken, zegt Macron. Telewerk is leuk, als je een tweede huis hebt. Als je een appartement hebt en de kinderen zijn thuis, wordt het moeilijk. Het stelt dat het mensen ‘isoleert’. Bedrijven heb je nodig om te werken net als leraren die les geven in een klas. Maar waar het kan zullen we mensen aanmoedigen om twee tot drie dagen per week te telewerken om de collectieve druk te verminderen.
6. Over het beperken van sociale contacten tot zes mensen rond de tafel.
“Voor zover mogelijk, moeten we dit doen,” zegt Macron. Hij roept op tot “collectieve mobilisatie!” en het dragen van het masker “zelfs in de privésfeer”. Hij geeft aan dat hij begrijpt dat dit vooral voor jongeren een moeilijke opdracht is “Ik zal niemand zich schuldig laten voelen, maar toch “ moeten we erin slagen om niet strikt noodzakelijke bijeenkomsten te beperken en toch een sociaal leven te blijven leiden” Hij wijst er in dit verband op het belang om “zeer strikt te zijn met betrekking tot de quarantaine van zeven dagen bij het vermoeden van besmetting met Covid 19”.
7. Macron erkent de mislukking van StopCovid en kondigt op 22 oktober een nieuwe versie aan.
Emmanuel Macron stelt . Iedereen moet de app downloaden! “Dan weten we hoe het virus circuleert, waar er getest moet worden en waar “.”We moeten tenminste tot de zomer van 2021 met dit virus leven. Als we niet in lockdown willen moeten we het aantal besmettingen verminderen”. Hij wijst hierbij op de nieuwe anitgeentesten, die binnen 15 tot 30 minuten resultaat opleveren. Wij gaan in de richting van ‘zelf-tests’ vergelijkbaar met zwangerschapstests.”
8. Armoede bestrijding: Macron kondigt een steun van 150 euro aan, en 100 euro per kind, voor de begunstigden van de RSA en APL. Emmanuel Macron erkent dat “in termen van gezondheid, het virus meer de armen treft. Ook in economisch en sociaal opzicht treft deze crisis deze groep het zwaarst . Zonder een directe steun te geven aan de oproep van de CFDT-ambtenaren om de uitkeringen te verhogen,belooft Emmanuel Macron dat “de begunstigden van de RSA en APL, die alle jongeren treffen, de komende zes weken een eenmalige steun zullen ontvangen van 150 euro, plus 100 euro per kind” net zoals dat dit voorjaar gold. Hij geeft aan dat” de strijd tegen de armoede alleen gewonnen kan worden door weer aan het werk te gaan. Hoe meer we onze sociale minima verhogen, hoe meer we het traject naar werk bemoeilijken”.
9. Is er reden tot hoop? Dat is waarmee Macron besluit. “De reden tot hoop is dat we bezig zijn om volledig te leren hoe we een natie kunnen zijn.”We hebben elkaar nodig. We kunnen hier alleen doorheen komen door een veerkrachtigere natie te zijn die zich laat zien hoe ze zichzelf kan beschermen en hoe ze deze crisis kan overwinnen. We zullen hier sterker en meer verenigd uit komen”, besluit hij.

24-09-2020
Covid-19: De minister van Volksgezondheid Olivier Veran heeft gisterenavond nieuwe maatregelen aangekondigd in verband met de snel verslechterende situatie mbt. de Covid-19 epidemie.
Hij presenteerde ook een nieuwe kaart met een overzicht van de stand van zaken rond de epidemie. Op deze kaart zijn nieuwe categorieën ingevoerd waarbij verschillende grote steden in de categorie “alarmerend”, “versterkt alarmerend” of “maximaal alarmerend” werden geplaatst.
Dit is in samenvatting wat hij gezegd heeft.
Na de zomer heeft de regering een “actieve viruscirculatie” kaart ingevoerd op basis van vier criteria:
-de incidentiegraad (het aantal positieve gevallen per 100.000 inwoners per week),
-de positiviteitsgraad (het percentage positieve tests van alle uitgevoerde screenings),
-de R factor (het aantal mensen dat een geïnfecteerde persoon vervolgens zal besmetten)
-de bezettingsgraad van bedden op de intensive care door Covid-19-patiënten, waarbij ook rekening wordt gehouden met de beschikbaarheid van de IC bedden in de afzonderlijke ziekenhuizen.
Tot nu toe werd de beslissing om een afdeling “in het rood” te plaatsen genomen als de incidentie graad boven de 50 per 100.000 inwoners lag.
Het besluit om een departement bij regeringsdecreet “rood te markeren” geeft de prefecten van de betrokken departementen meer bevoegdheid om beperkende maatregelen te nemen.
Volgens Olivier Véran zullen er vanaf zaterdag 69 departementen in die rode zone terechtkomen. Dat wil zeggen dat in al die departementen de prefecten specifieke beperkende maatregelen kunnen afkondigen, die echter van departement tot departement kunnen verschillen.
Olivier Véran heeft bovendien aangekondigd dat van de departementen die in het rood zijn ingedeeld, er drie alarmniveaus zullen worden ingevoerd. De alarmniveaus zullen onderverdeeld worden in drie schakeringen rood (licht rood, donkerrood en scharlaken rood) om de mate van ernst van de situatie nog eens extra te kunnen accentueren. Inmiddels zijn enkele vooral grote steden donkerrood gekleurd namelijk waar “de circulatie van het virus bijzonder sterk is”.
Voor elk van deze zones kunnen specifieke maatregelen worden genomen die zullen gelden voor een periode van 15 dagen.
Lichtrood zijn gebieden waar de incidentie meer dan 50 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners bedraagt. “In al deze gebieden kan de prefect alle maatregelen nemen die voor hem relevant lijken”, zei de minister. De enige bepaling die overal wordt opgelegd heeft betrekking op feesten, bruiloften en evenementen. Hierbij geldt de algemene restrictie dat bijeenkomsten beperkt worden tot een maximum van 30 personen.
Donkerrood zijn de gebieden waar de incidentie meer dan 150 per 100.000 inwoners bedraagt. Het betreft met name de groten steden: Bordeaux, Lyon, Toulouse, Nice, Saint-Etienne, Rennes, Montpellier, Lille, Parijs en de departementen in grootstedelijk Parijs, Rouen en Grenoble.
De maatregelen die daar vanaf zaterdag gelden, zijn :
-Beperking van grote openbare evenementen (stadions ed.) tot 1000 personen vanaf zaterdag.
-Verbod op grote evenementen zoals lokale feesten en of studentenfeesten.
-Verbod op bijeenkomsten van meer dan 10 personen in de openbare ruimte.
-Vervroegde sluiting van de bars vanaf maandag!
-Sluiting van sportruimtes en gymnastiekzalen.
-Sluiting van de feest- en multifunctionele zalen (Salle Polyvalente), ook vanaf maandag.
Er zal overleg plaatsvinden tussen de prefecten en de plaatselijke verkozenen, met name om de bars in deze donkerrode gebieden uiterlijk om 22.00 uur te sluiten.
En dan de beperkingen in de scharlakenrood gekleurde zone waar het “maximale waarschuwings niveau geldt”. Dit zijn de gebieden waar de incidentiegraad boven de 250 gevallen per 100.000 inwoners ligt en de incidentiegraad bij ouderen boven de 100 gevallen per 100.000 inwoners ligt. Het zijn bovendien de gebieden waar op de IC’s meer dan 30% van de bedden bezet worden door Covid-patiënten. In de Hexagone gaat het hier om de agglomeratie /metropool Aix en Provence-Marseille. Ze zijn op de kaart scharlakenrood gekleurd.
In deze scharlakenrode gebieden worden de volgende extra beperkingen ingevoerd.
Let wel het gaat om maatregelen die nog bovenop de maatregelen komen die gelden voor de ‘donkerrode’ gebieden.
-Totale sluiting van de bars en restaurants vanaf zaterdag en voor een periode van 15 dagen.
– Sluiting van alle inrichtingen die voor het publiek toegankelijk zijn, tenzij er een strikt hygiëneprotocol is. Dat wil zeggen dat Musea, theaters en bioscopen voorlopig open zullen blijven. -Dit verbod heeft geen betrekking op winkels. Het ministerie van Gezondheidszorg verzekert bovendien dat er vooralsnog geen gebedsplaatsen worden genoemd en dat de beslissing aan de prefect zal worden overgelaten.
8. Als deze scharlaken rode gebieden er niet in slagen de hervatting van de epidemie tegen te houden, zullen deze gebieden in een “«état d’urgence sanitaire” terechtkomen stelde Olivier Veran. Hij gaf echter niet aan wat dat precies zou inhouden. (Gedacht kan worden aan een ‘reconfinement’ zoals die bijvoorbeeld nu geldt voor bepaalde wijken in Madrid).
“Het is de bedoeling dat deze maatregelen die nu afgekondigd zijn niet langer dan twee weken zullen duren”, waarna er een evaluatie zal plaatsvinden stelde Olivier Véran. “Alle betrokken bedrijven die financieel getroffen worden door de nieuwe beperkingen zullen financieel worden gesteund.” stelde hij tot slot.