KBB’er discussie nederlanders.fr

We wonen officieel in Frankrijk en hebben ons voor de Nederlandse belasting opgave (alleen inkomen uit Nederland) aangemeld als kwalificerende buitenlands belastingplichtige KBB)

De huidige inspecteur van belasting heeft ons afgewezen als KBB, voor 2021, met als argument dat het verdrag het mogelijk maakt dat Frankrijk zelf de inkomsten belasting kan heffen

Quote 

Kwalificeren: Het klopt dat u in een aangewezen land om te kwalificeren woont. Tevens heeft u een inkomensverklaring vanuit Frankrijk overgelegd. Deze hebben een verklaring met nul afgegeven, vermoedelijk, omdat u in Frankrijk geen aangifte doet. Dit is naar mijn mening niet juist.
Aan de voorwaarden dat u over 90 % of meer van uw wereldinkomen in Nederland belasting betaald wordt echter niet voldaan. Er is wel belasting ingehouden door de uitkerende instanties maar het Belastingverdrag tussen Nederland en Frankrijk bepaald dat Nederland niet mag heffen over deze uitkeringen. U heeft dus recht op teruggave van de ingehouden belasting.
U (en ik) hebben hierin geen keuze !!! Ondanks de vele administratieve rompslomp die het met zich mee kan brengen. Wij moeten volgen wat het Verdrag bepaald.
Als u van mening bent dat ik het Verdrag niet juist heb toegepast en u van mening bent dat het Verdrag bepaald dan Nederland niet mag heffen, dan verzoek ik u mij aan te geven op basis van welk artikel van het Verdrag u van mening bent dat Nederland over een of alle inkomsten belasting mag heffen.

 

Ik doe als KBB-er aangifte in Nederland ( belasting wordt in Nederland ingehouden) Ik ga naar de Franse belastingdienst en doe aangifte als KBB-er, geen inkomen in Frankrijk, (met pensioen) Simpel te volgen.

In de voorgestelde situatie moet ik aangifte doen bij de Franse Belasting dienst, u kunt uw lol op. Ben geen deskundige op dit gebied maar ik vrees dat ik met deze beslissing van de belastinginspecteur het Boze Belastingbos ingestuurd zal worden.

antw: Je schrijft in Nederland belasting te betalen, op welke grond? ABP-pensioen of wat anders?

Als je in Frankrijk woonachtig bent, moet je hoe dan ook aangifte inkomstenbelasting doen, of je nu in Frankrijk belasting moet betalen of niet.

Bijna alle inkomens afkomstig uit Nederland (AOW, WAO, WIA en private pensioenen) worden in Frankrijk belast, dit inderdaad volgens het belastingverdrag dat tussen beide landen gesloten is.
Alleen inkomsten afkomstig van het ABP die zijn opgebouwd in overheidsdienst als zuiver ambtenaar mogen in dit geval in Nederland mogen belast.

Mocht je volledige inkomen inderdaad in Nederland belast worden dan moet je inderdaad als ingezetene van Frankrijk dit inkomen opgeven, maar wel in de juiste rubriek waardoor je niet ook nog een keer in Frankrijk belast wordt over dit inkomen. Je doet dan dus wel aangifte maar betaalt geen belasting.

Je geeft aan met pensioen te zijn, mag ik dan concluderen dat je AOW + pensioen ontvangt? Welk pensioenfonds keert dit uit? Hoe is het pensioen opgebouwd? Ben je ambtenaar geweest?

De brief lijkt mij duidelijk; over je inkomen mag Nederland niet heffen, Frankrijk mag hierover heffen, zo is de mening van de ambtenaar.

antw: Het is me niet duidelijk uit het verhaal of je nu wel of niet aangifte in Frankrijk doet. Zoals bovenstaander en de Nederlandse ambtenaar al terecht aangeven is dit hoe dan ook verplicht. Dan is het een kwestie van wat het belastingverdrag zegt over wie belasting mag heffen over welk inkomen. Maar nogmaals: Je woont in Frankrijk dus in eerste instantie ben je in Frankrijk belastingplichtig.

antw: Ik denk dat de vraag niet zo heel erg complex is, vraagsteller denkt zeer waarschijnlijk ten onrechte dat hij in Nederland belasting moet betalen over zijn inkomsten.
De ambtenaar is hier duidelijk over, hij moet aangifte doen in Frankrijk en de onterecht in Nederland betaalde belasting terugvorderen.

Het verdrag maakt het niet alleen mogelijk dat Frankrijk int, het verdrag bepaalt dat Frankrijk mag innen en Nederland zich terugtrekt.

Er wordt gesproken over “uitkerende instanties” maar wat er wordt uitgekeerd wordt niet nader aangegeven.

antw vraagsteller: ik begrijp goed dat je belasting moet betalen. Vanaf 2018 heeft de belasting dienst KBB aangehouden maar dit blijkt niet juist. Er is in Nederland (blijkbaar ten onterechte) loonbelastingen ingehouden op een tweetal aanvullende pensioenen) De belastingdienst heeft daar (ook na twee controles) niet eerder op gereageerd.Het is natuurlijk vestzak broekzak of ik nu betaal in NL of FR. Ik vroeg me alleen af of meerdere mensen op dit forum vallen onder het KBB regime.

antw: De belastingdienst houdt niet in, dat doet je pensioenuitvoerder als je geen vrijstelling hebt aangevraagd. Afgezien van een eventueel ambtenaren pensioen ben je in Frankrijk belasting plichtig over je wereldinkomen omdat je daar woont. Een KBB regime lijkt me dan ook onmogelijk conform het FR-NL belastingverdrag.

De belastingdienst controleert alleen steekproefsgewijze. Je was kennelijk nu aan de beurt en moet nu de situatie vanaf 2018 terug draaien. De in Nederland betaalde de belasting terug vorderen en in Frankrijk alsnog een correcte aangifte doen.

Een dergelijke situatie is op dit forum eerder aan de hand geweest, maar toen was het de Franse belastingdienst die aan de bel trok en niet akkoord ging met het betalen van inkomstenbelasting in Nederland in plaats van in Frankrijk.

antw: De eerste stap is dus vrijstelling aanvragen voor de pensioenen die de blasting inhouden.
Dat doe je als volgt:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaov…

Bij elk pensioenfonds moet je het L(oonheffingen)nummer opvragen. En in Frankrijk aangifte doen, dat kan nog over 2022 met het formulier 2042 en 2047. Belasting terug vorderen in Nederland, dit kan niet van heel veel jaren terug, dus ga niet nu voor 3 jaar aangifte doen in Frankrijk, dan loop je het risico dubbel te betalen.

Antw: Indien Nederland ten onrechte loonbelasting heeft ingehouden (bijv. over AOW en bedrijfspensioenen), omdat geen vrijstelling loonheffing is aangevraagd, kan dat bij aangifte ib in Nederland gecorrigeerd (teruggevraagd dus) worden, niet bij aangifte ib in Frankrijk. Frankrijk verleent weliswaar voorkoming van dubeele belasting, maar niet met een verrekenmethode, maar de vrijstellingsmethode. Daarbij wordt via een voorkomingsbreuk de aan Frankrijk te betalen belasting berekend. In de teller staat het door Frankrijk te belasten inkomen, in de noemer het (met Franse aftrekposten al gecorrigeerde) wereldinkomen. In die noemer kan dus ook het ABP overheidspensioen voorkomen, dat naar Franse wetgeving netto moet worden aangegeven, d.w.z. onder vermindering van evt. ingehouden buitenlandbijdrage aan  CAK en aan Nederland betaalde loonbelasting, evenals de 10% abattement.

Zie over de aftrekbaarheid van de CAK-bijdrage onder het Franse belastingstelsel, wat zowel geldt voor de hiervoor genoemde teller van de voorkomingsbreuk als de noemer ervan:

https://vbngb.eu/2022/08/01/aftrekbaarheid-van-de-cak-bijdragen-ond…

Daaruit blijkt ook dat er qua details soms keuzes gemaakt moeten worden in verband met rechtstreeks door het CAK opgelegde (positieve of negatieve) aanslagen. En ook de geminimaliseerde en gemaximeerde 10% abattement voor gepensioneerden brengt complicaties met zich.


 

Verwante berichten