Jean Castex en Olivier Veran lange persconferentie 7 jan

Jean Castex en Olivier Veran hebben zojuist een lange persconferentie gehouden. Dit is een samenvatting wat er gezegd is. Castex opent met de situatie in de ziekenhuizen.

1. “Er is druk op de ziekenhuisopname,” zegt Jean Castex.
“Ook al circuleert het virus in Frankrijk iets minder dan in de meeste van onze buurlanden, de situatie is verre van normaal”, waarschuwt de premier. Er zijn meer dan 15.000 gevallen per dag, drie keer meer dan het doel van 5.000 gevallen per dag dat we hadden gesteld.
Elke dag registreren we bijna 2500 nieuwe ziekenhuisopnames en meer dan 200 opnames op de intensive care, oftewel elke zeven minuten één persoon”, zegt Jean Castex.
Hij uit zijn “bezorgdheid over de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk waar een nieuwe besmettelijker variant is opgedoken. “We hebben onmiddellijk actie ondernomen om de verspreiding van deze virussen op ons grondgebied zoveel mogelijk te voorkomen: we hebben op 20 december besloten de grenzen met het Verenigd Koninkrijk te sluiten en deze maatregel zal tot nader order worden verlengd”

2. Olivier Véran neemt het woord om terug te komen op de ‘Engelse’ variant.
“De Engelse variant is het onderwerp van meer bekende studies en publicaties,” zegt de minister van Volksgezondheid. “Het wordt beschouwd als 40 tot 70% besmettelijker dan de variant die we in Frankrijk kennen. In ongeveer twee maanden tijd is het de dominante variant in Engeland geworden. Omdat het besmettelijker is, is het verantwoordelijk voor een aanzienlijke verergering van de epidemie in Engeland”.

3. Castex stelt “We moeten terug naar een neerwaartse trend,”. Dit is de voorwaarde om de epidemie weer onder controle te krijgen,”
Alle activiteiten en vestigingen die vandaag gesloten zijn, blijven tot het einde van deze maand gesloten”. “Musea, bioscopen, theaters, concertzalen, sport- en vrijetijdsvoorzieningen zullen de komende weken niet heropenen, We zullen op 20 januari de balans opmaken met de cultuursector om te zien of het mogelijk is de activiteit vanaf begin februari te hervatten”, aldus Jean Castex.
4. Bars en restaurants blijven tenminste tot medio februari gesloten, voegde hij eraan toe.
De voorwaarden voor een heropening vanaf begin februari worden overlegd met vertegenwoordigers van deze sectoren. We willen hen zichtbaarheid geven door samen met hen een methode te ontwikkelen om zich op een gestructureerde en progressieve manier te openen”, aldus Jean Castex. De regering is er zich van bewust dat de situatie vandaag de dag zeer moeilijk is voor professionele kunstenaars in de culturele sector. Hetzelfde geldt voor de sportsector. Dezelfde overwegingen brengen mij ertoe dezelfde beslissing te nemen voor de skigebieden waarvan de skiliften niet onmiddellijk opnieuw geopend kunnen worden.

5. Economische steun.
“De regering zal economische steun blijven verlenen aan alle sectoren en actoren die worden getroffen”, zegt Jean Castex.
Gedurende deze periode van sluiting of beperkte activiteit zal de regering economische steun blijven verlenen aan alle sectoren en belanghebbenden die rechtstreeks door onze maatregelen worden getroffen. Of het nu gaat om een gedeeltelijke activiteit, gegarandeerde leningen, het hernieuwde Solidariteitsfonds of diverse sectorale steunmaatregelen:
Al onze maatregelen zullen onder dezelfde voorwaarden worden gehandhaafd en de bevoegde ministers zullen worden geïnstrueerd om samen met de betrokken sectoren de eventuele extra steunbehoeften te onderzoeken, voor sectoren die over een zeer lange periode gesloten zijn.
Voor hulp wordt het formulier vanaf 15 januari online gezet op de website impots.gouv.fr.

6. Avondklok vanaf 18.00 uur: 10 extra departementen kunnen worden getroffen.
Jean Castex stelt dat er morgen vrijdag een besluit zal worden genomen over een uitbreiding met 10 nieuwe departementen die onder het regiem van de avondklok vanaf 18 uur zullen worden geplaatst. Deze avondklok is nu al van kracht is in 15 departementen.
“De laatste cijfers brengen ons ertoe tien extra departementen aan te wijzen”, stelt Casex, die uitlegt dat “de besluiten vrijdagavond zullen worden genomen en op zondag in werking zullen treden”, na overleg met de prefecten van de betrokken gebieden. “We moeten op onze hoede blijven,” herhaalt de premier…
“De sterke aanwezigheid van de epidemie en de huidige en toekomstige klimaatomstandigheden herinneren ons eraan dat we, ondanks de vooruitzichten op vaccinatie, onze waakzaamheid niet mogen laten verslappen. We moeten de remmaatregelen handhaven, de barrièremaatregelen te allen tijde blijven respecteren. We moeten ook onze ‘test, alert, bescherm’ strategie voortzetten en versterken,.

7. De minister-president prijst de kwaliteit van de screening in Frankrijk
“Vandaag hebben we een bijzonder ontwikkeld screeningsapparaat. De tests zijn in Frankrijk voor iedereen volledig gratis, het is volstrekt uniek in Europa. Voor een a-symptomatische persoon, die zich wil laten testen, kost het bijna 100 euro in Duitsland of Spanje, tot 350 euro in het Verenigd Koninkrijk, en zelfs een loting in Griekenland”, stelt Castex.
In september werden 1 miljoen per week uitgevoerd, 2 miljoen in november en in de week voor Kerstmis voerden we 3,5 miljoen tests uit zonder enige toename van de wachttijden. 86% van de resultaten zijn bovendien in minder dan 24 uur geleverd”.

8. Arret de travail.

Een ‘onmiddellijke werkonderbreking’ die zonder wachtdag wordt gecompenseerd door registratie op de site van Medicare. “Vanaf 10 januari, zodra je symptomen hebt of een zaak hebt, hoef je je alleen nog maar te registreren op de website van Assurance Maladie om een onmiddellijke gecompenseerde werkonderbreking zonder wachtdag te krijgen”, kondigt Jean Castex aan.
“Iedere positief verklaarde persoon krijgt vanaf 20 januari een huisbezoek aangeboden door een verpleegkundige”, stelt de minister-president.
“Maar we kunnen nu rekenen op een nog krachtiger wapen, het vaccin, dat onze belangrijkste bron van hoop is om uit deze crisis te komen. De vaccinatiecampagne tegen Covid-19 begon op 27 december en zal in de komende maanden worden voortgezet”, voegde hij eraan toe.

9. Vaccinatiecampagne.

Jean Castex verdedigt de in Frankrijk toegepaste vaccinatiestrategie
“Ons inentingsprogramma is trager van start gegaan dan in andere landen: deze discrepantie wordt verklaard door onze keuze om de principes en prioriteiten die de Hoge Gezondheidsautoriteit voor ons heeft vastgesteld, te respecteren”, zegt de minister-president.
“Deze principes, dit schema, deze prioriteiten waren aangekondigd, gedeeld, gecoördineerd met de gezondheidswerkers, met verenigingen van verkozenen tijdens vele vergaderingen, ook op mijn niveau. Ze waren hier op 2 december aan u gepresenteerd, ze werden op 15 en 16 december in het Parlement uitvoerig behandeld”

10. Vaccinatiecampagne.

De minister-president wil “sneller” gaan met de inenting…
Zoals Macron aangaf, moeten we tijd winnen en sneller handelen. Eerste principe: iedereen die dat wil, moet toegang hebben tot het vaccin. Dit gebeurt op vrijwillige basis, uiteraard kosteloos en met inachtneming van strikte garanties met betrekking tot het verzamelen van de toestemming en het toezicht op mogelijke schadelijke effecten.
Frankrijk meer dan 200 miljoen vaccins besteld die in 2021 aan ons zullen worden geleverd. Niet iedereen zal meteen gevaccineerd kunnen worden, in Frankrijk. Ons doel is duidelijk en is altijd duidelijk geweest: de 15 miljoen ouderen en chronisch zieken zo snel mogelijk vaccineren.

11. Fases van vaccinatiecampagne..

Eind januari zullen de ontvangen aantallen vaccins in de loop van de maand ons in staat stellen om te minste 1 miljoen mensen te vaccineren, wat hetzelfde aantal is als onze Europese buren in verhouding tot onze bevolking. De Hoge Gezondheidsautoriteit (HAS) heeft ons gevraagd om te beginnen met het vaccineren van mensen in EHPAD en in afdelingen voor langdurige zorg, omdat zij degenen zijn die de zwaarste prijs hebben betaald voor de crisis. Hoewel zij slechts 1% van de bevolking vertegenwoordigen, zijn zij verantwoordelijk voor een derde van de sterfgevallen in de Covid.

12. Fase 2.

Het gaat er niet om onze strategie aan te passen, maar wel om te anticiperen en te optimaliseren, om de uitvoering en de inzet ervan te vereenvoudigen. Daarom hebben we besloten om fase 2 van onze vaccinatiestrategie, die pas in februari van start zou gaan, te vervroegen. Professionals in de gezondheidszorg en thuisbegeleiders boven de 50 jaar kunnen vanaf maandag gevaccineerd worden.
De tweede ontwikkeling is dat mensen boven de 75 jaar vanaf maandag 18 januari gevaccineerd kunnen worden. Deze vaccinaties zullen plaatsvinden in vaccinatiecentra, er is al één centrum per departement geopend, dat wil zeggen 100 in het land. Vanaf komende maandag zullen er 300, dan 600 geleidelijk aan tot eind januari.
Tegelijkertijd vereenvoudigen we de procedures: de verschillende fasen die in december waren gepland voor zeer kwetsbare mensen met HPAE, zullen worden vereenvoudigd voor minder kwetsbare bevolkingsgroepen.

13. Veiligheid van het vaccin.

Olivier Véran neemt het woord om ons gerust te stellen over het Covid-vaccin.
“Het vaccin is veilig, ernstige bijwerkingen zijn uiterst zeldzaam, in de orde van ongeveer één patiënt per 100.000 gevaccineerde. Dit zijn in wezen allergische reacties die zich voordoen bij mensen die bekend staan als zeer allergisch”, zegt de minister van Volksgezondheid.
“De logistieke circuits hebben aangetoond dat ze volledig operationeel zijn en dat er op elke afdeling vaccins zijn of worden geleverd”, voegt hij eraan toe.

14. Aantal inentingen in januari.

Olivier Véran zegt dat hij ernaar streeft om eind januari een miljoen mensen te vaccineren.
Eergisteren hebben we zo’n 5.000 mensen laten vaccineren, gisteren waren het 12.500 mensen. We hebben de definitieve cijfers voor vandaag niet, maar het zullen minstens 25.000 extra mensen zijn die vandaag gevaccineerd worden, met een toename die dag na dag zal doorgaan tot we de kruissnelheid bereiken die we willen van enkele tienduizenden gevaccineerde Fransen per dag.
We richten ons op een miljoen mensen die eind januari gevaccineerd zijn.
De Franse gezondheidsautoriteiten hebben bovendien zojuist een belangrijk principe ontdekt.
Het mogelijk is om zonder risico en zonder verlies van effectiviteit de tweede injectie tot zes weken uit te stellen in plaats van drie.

15. Welke vaccins.

Olivier Véran geeft het aantal bestelde (of ontvangen) dosissen Pfizer en Moderna®-vaccins aan.
In totaal zijn er op dit moment 1.046.000 doses Pfizer-vaccin beschikbaar, minus de geïnjecteerde doses, en elke week krijgen we nog eens 500.000 doses van dit vaccin tot eind februari. In maart zal het tempo verdubbelen tot ongeveer een miljoen doses vaccin per week als er nieuwe productielijnen worden geopend.
Bovendien heeft het Europees Geneesmiddelenbureau gisteren een ander RNA-vaccin van, Moderna, onder dezelfde gebruiksvoorwaarden toegelaten en zullen er maandag al zo’n 50.000 eerste vaccins worden geleverd. In totaal verwachten we voor januari meer dan 100.000 vaccins van Moderna, nog eens 500.000 in februari, iets meer dan 1 miljoen in maart en april en meer dan 2 miljoen in mei en juni.
16. Lijst van mensen die in aanmerking komen voor het vaccin.
De tijd is gekomen om ons voor te bereiden op het uitbreiden van de lijst van mensen die kunnen profiteren van vaccinatie. Het gaat om ongeveer vijf miljoen Fransen van 75 jaar en ouder. Als u zich in deze situatie bevindt, kunt u vanaf volgende week een afspraak maken om u te laten vaccineren en kan de vaccinatie beginnen op 18 januari. U kunt op twee manieren een afspraak maken om u te laten vaccineren: er is een telefoonnummer dat u binnenkort wordt meegedeeld en dat u naar de dichtstbijzijnde centra zal doorverwijzen. Er zal ook een website zijn, Sante.fr, die u zal vertellen hoe u een afspraak kunt maken. Wij willen u aanstaande donderdag 14 januari toegang geven tot deze telefoonlijn en website.

Verwante berichten