Jacht op energie inefficiënte huizen

 

Bron: quest-france.fr

De huurprijzen voor energie-inefficiënte woningen worden vanaf vandaag bevroren.

De eigenaars van een zeer energie-intensieve woning (d.w.z. ingedeeld in klasse F of G) kunnen de huur van hun woning niet langer verhogen. Dit is de eerste fase van de wet “Klimaat en Veerkracht”, die verhuurders dwingt energierenovatie uit te voeren. Met inbegrip van tweede huizen en leegstaande woningen schat het Ministerie voor Ecologische Transitie dat er in Frankrijk 7,2 miljoen “energieverspillers” zijn.
De “klimaat- en veerkrachtwet” heeft tot doel verhuurders aan te moedigen en vervolgens te verplichten renovatiewerkzaamheden uit te voeren aan woningen die volgens de energieprestatiediagnose (DPE) als F of G zijn geclassificeerd.

Het is nu onmogelijk voor verhuurders van huurwoningen met een energieprestatie van F of G om de huurprijs van hun woning te verhogen. Deze bevriezing geldt voor nieuwe huurovereenkomsten en voor lopende, verlengde of stilzwijgend verlengde overeenkomsten.
Het betreft zowel gemeubileerde als ongemeubileerde woningen.
Dit is de eerste stap in het tijdschema waartoe de wet “Klimaat en Veerkracht” heeft besloten om verhuurders ertoe aan te zetten deze woningen, die de bijnaam “energie zeven” hebben gekregen en die veel energie verbruiken door een gebrek aan isolatie en een ontoereikend verwarmingssysteem, te renoveren. Om een huurverhoging te rechtvaardigen, zal de verhuurder moeten aantonen dat de woning als E of beter is geclassificeerd.

Volgens recente statistieken van het Ministerie van Ecologische Transitie zijn er van de 30 miljoen hoofdwoningen 5,2 miljoen woningen die als F of G zijn ingedeeld (d.w.z. 17% van de hoofdwoningen). Inclusief tweede woningen en leegstaande woningen is het aantal door het ministerie zelfs naar boven bijgesteld tot 7,2 miljoen. “En ongeveer 500.000 van deze woningen zouden zeer energie-intensief zijn, met een jaarlijks eindenergieverbruik van meer dan 450 kWh/m²/jaar,” aldus het rapport. Wat deze laatste betreft, zal de verhuur ervan vanaf 1 januari 2023 verboden zijn. “Naar schatting zijn er 140.000 zeer energie-inefficiënte woningen in de particuliere huursector en 50.000 in de sociale huursector. In totaal zijn er 1,7 miljoen woningen met een rating F en G die momenteel in de particuliere huursector worden verhuurd.

Verhuurders met een G-klasse huurcontract krijgen veel problemen, vooral als het totale energieverbruik van het pand hoger ligt dan 450 kWh/m2 per jaar. Hun eigendom zal vanaf 1 januari 2023 niet langer als ‘verhuurbaar’ worden beschouwd. Dit betekent dat ongeveer 190.000 woningen niet meer mogen worden verhuurd. Op 1 januari 2028 worden alle woningen met een F-rating verboden en op 1 januari 2034 worden alle woningen met een E-rating verboden.

“Huisbazen zullen hun huurverhogingen bevroren zien. Veel mensen zullen er door overrompeld worden. Sommigen hebben al geanticipeerd en hun eigendommen verkocht. Sommige verhuurders beschikken niet over de middelen om energierenovatiewerken uit te voeren en komen in een lastig parket terecht,” stelt Éric Allouche, directeur van het Era Property Network, uit. Een mening die wordt gedeeld door Arnaud Couvelard, jurist bij Unpi, vereniging voor de verdediging van onroerende goederen. “Het is niet makkelijk om renovaties uit te voeren als er al een huurder is. We zien veel gedesillusioneerde verhuurders.

Wat riskeert een verhuurder als hij zich niet aan de wet houdt?

“Als de verhuurder de huur toch verhoogt voor een woning die is ingedeeld in klasse F of G, kan de huurder zich beroepen op artikel 20 van de wet van 6 juli 1989, dat bepaalt dat hij de zaak kan voorleggen aan de departementale bemiddelingscommissie”. In geval van onrechtmatige huurverhoging kan de huurder terugbetaling van het te veel betaalde bedrag eisen.

DPE, energieprestatiediagnose uitvoeren?

Hier een artikel.

Verwante berichten