Huursubsidies en woontoeslagen

Door: G. D’Olivat. Net als Nederland kent Frankrijk een uitgebreid systeem met huursubsidie en allerlei toeslagen. Er maken veel huishoudens gebruik van. Om u er een idee van te geven. Het gaat om ruim 6 miljoen huishoudens, ongeveer 20% van alle huishoudens en meer dan 40% van alle huurders. De toelage systeem werd in 1948 in het leven geroepen om de gezinnen te helpen het hoofd te bieden aan de problemen die de liberalisatie van de huurmarkt met zich mee bracht. In de vijftiger en zestiger jaren werd er vooral in de bouw van de HLM (habitation à loyer modéré), vergelijkbaar met de sociale woningbouw in Nederland, geïnvesteerd. Iedereen kent ze wel die flatwijken die iedere Franse stad heeft. Net als in Nederland de ‘tuinsteden’ in de naoorlogse stadsuitbreidingsgebieden. Daarna vanaf de 70 er jaren is het toelagesysteem ‘individueel’ geworden en richtte zich minder op de nieuwbouw van hele wijken. De regelingen werden uitgebreid met speciale regelingen voor ouderen, langdurig werklozen en gehandicapten . Bovendien zijn er de laatste tijd speciale regelingen die ten goede komen aan studenten, die maar moeilijk aan betaalbare woningen kunnen komen. In feite zijn er nu drie soorten toeslagen en subsidies. APL( Aide Personnalisée au Logement): woonkostentoeslag, toeslag voor individuele gevallen om huur of hypotheek te betalen. ALF( Allocation de Logement Familiale) : huurtoeslag voor huishoudens bestaand uit een echtpaar met of zonder kinderen ALS( Allocation de Location Sociale) : tegemoetkoming voor alle andere gevallen die financiële hulp behoeven voor het betalen van de maandelijkse huurlasten Het maakt trouwens niet uit of je huurder of beginnende huiseigenaar bent. De hoogte van het bedrag hangt af van het inkomen, de burgerlijke staat en de huur of de maandelijkse aflossing van de hypotheek van de aanvrager. Er zijn bovendien speciale toelages voor ouderen en mensen met een handicap. Het doel van de regeling is om te voorkomen dat uw niet meer dan 19,5% van uw maandelijkse lasten kwijt bent aan ‘wonen’. De woonsubsidies zijn daardoor een van de belangrijkste middelen om de armoede in Frankrijk te bestrijden. En het gaat om veel geld. Afgelopen jaar ruim 13,6 miljard euro. Al deze kosten worden door verschillende instanties betaald oa de kinderbijslagfondsen (CAF) en sociale verzekeringsfondsen (MSA). Maar het meeste geld wordt gefinancierd door de staat. Mocht u problemen hebben met het betalen van uw woonlasten dan kunt u terecht bij de kantoren van de CAF’s. (Caisse d’allocations familiales) Veel mensen zijn zich vaak niet bewust dat ze recht hebben op woonlastensubsidie, zeker als hun situatie opeens verandert door echtscheiding, overlijden of werkloosheid. De CAF’s zijn er zeker in uw departementaal. Voor kleinere plaatsen waar geen vestigingskantoren zijn wordt u door verwezen naar het dichtstbijzijnde kantoor. Net als in Nederland verandert de wetgeving regelmatig, ook al omdat het over veel geld gaat en er regelmatig bezuinigingsvoorstellen op tafel liggen. Ook nu weer onder Macron zijn er voorstellen voor nieuwe bepalingen en zijn er plannen om de maandelijkse toeslagen te verlagen. Het is daarom ingewikkeld om in zijn algemeenheid te bepalen of u wellicht in aanmerking komt voor huurbijstand en hoe hoog die uitkering zal zijn. Mocht u problemen hebben met het lezen van Franse internet teksten dan bieden de ‘vertaal sites’ zoals Google of DeepL Translator vaak uitkomst. Kwestie van ‘Copy and Paste’. De vertalingen zijn vaak heel behoorlijk en ook goed te gebruiken als u zelf een ‘briefje’ moet opstellen.