Homeopatische middelen en de vergoeding voor 2020

Homeopathie en terugbetaling: wat verandert er in 2020 voor 1200 producten?

In 2020 zal er veel veranderen bij het vergoeden van tal van homeopathische geneesmiddelen.
Het gaat om zo’n 1200 homeopathische producten, waarvan sommige goed bekend zijn.
In eerste instantie zullen de vergoedingen van die homeopathische geneesmiddelen die onder de sociale zekerheid vallen teruggeschroefd worden tot 15%. Dit was tot dit jaar 30%, een halvering dus.

Het zal de opmaat zijn tot het volledig schrappen van de vergoedingen in 2021. Dat besluit is in oktober en november vorig jaar bekrachtigt bij verschillende overheidsdecreten. Aan deze besluitvorming is een langdurige discussie vooraf gegaan.
Je kan zeggen dat het het slotakkoord is van de jarenlang voortslepende controverses tussen de ‘reguliere’ en ‘homeopathische’ geneeskunde.
Volgens Agnes Buzyn , de minister van volksgezondheid is er gekozen voor een overgangsperiode om gebruikers en producenten van homeopathische geneesmiddelen te laten ‘wennen’ aan de nieuwe situatie.
Het gaat om zo’n 1200 homeopathische producten, waarvan sommige goed bekend zijn, zoals bv. Gelsemium, die worden voorgeschreven om angst te bestrijden. De lijst is te lang om met u door te nemen, maar uw apotheek kan u zonder enige twijfel voorlichten of de door u gebruikte homeopathische medicijnen op de lijst voorkomen.

Agnes Buzyn heeft zich bij haar besluit gebaseerd op een rapport van eind juni 2019 van de HAS, Haute autorité de santé, vergelijkbaar met de Gezondheidsraad in Nederland.
De raad was tot de conclusie gekomen dat homeopathische producten “niet wetenschappelijk voldoende werkzaam zijn gebleken om de vergoeding te rechtvaardigen”.
Het onderzoek van de HAS was mede tot stand gekomen na verhitte debatten in 2018 tussen voor en tegenstanders van homeopathische behandelingen.

De laboratoria en producenten van de homeopathische producten lijken of kunnen niet voldoen aan de nieuwe regels die er gesteld zijn in de verordeningen.

Twee van hen, de Franse Boiron (wereldleider) en Lehning, hebben inmiddels beroep aangetekend bij de Raad van State. De discussie zal dus ongetwijfeld nog wel een vervolg krijgen, maar voorlopig worden de ‘decreten’ gewoon uitgevoerd.

Zoals al opgemerkt is de lijst lang en zal uw farmacie die over het algemeen een groot assortiment aan homeopathische middelen verkoopt u verder bij uw specifieke vragen kunnen helpen.

Verwante berichten