Hogere belastingaanslag voor tweede huis?

Hebt u een vakantiehuis, een voor uw studerende kinderen aangeschafte woning of een vastgoedportefeuille in box 3? Ons advies is bezwaar te maken tegen enorme belastingaanslagen die u in de loop van 2024 kunt verwachten. De wetgeving is voor bezit in box 3 dusdanig veranderd, dat u rekening moet houden met een aanzienlijk hogere belastingaanslag dan u gewend was.

Fictief rendement

Vanaf 2023 is de zogenaamde “nieuwe spaarvariant” van toepassing; goed voor vermogende mensen met veel spaargeld, maar vele malen slechter voor beleggers en vastgoedeigenaren. Dit komt doordat de belastingdienst vanaf 2023 uitgaat van een fictief rendement van 6,17 procent op belastbare beleggingen. Dit geldt onverkort ook voor beleggingen die slecht, niet of zelfs negatief renderen.

Rekenvoorbeeld

Wij lichten dit toe aan de hand van een voorbeeld. Stel, u hebt in box 3 een tweede woning die een vermogen vertegenwoordigt van € 300.000. In 2022 bedroeg de vermogensbelasting € 2.975.  In 2023 kan dit oplopen tot € 4.798 en in 2024 zelfs tot € 4.990,-  U kunt zelf berekenen met welke belastingaanslag u rekening moet houden.

Verpachter van landbouwgrond?

Deze nieuwe regeling pakt ook bijzonder nadelig uit voor verpachters van landbouwgrond. De pachtinkomsten voor reguliere pacht zijn verbonden aan een jaarlijkse maximale pachtprijs, maar het kabinet houdt vast aan het vastgestelde forfait van 6,17%, onder verwijzing naar het indirecte rendement door de waardestijging in de afgelopen tientallen jaren. Dit rendement is echter niet liquide met als gevolg dat andere vermogensbestanddelen te gelde gemaakt moeten worden om de belasting te kunnen betalen.

De Hoge Raad?

De Hoge Raad heeft in december 2021 een vernietigende uitspraak gedaan over belastingheffing over spaargeld, waarvoor ook uitgegaan werd van een fictief rendement. Daarvan heeft de Hoge Raad gezegd dat spaarders veelal helemaal geen rendement behalen met hun spaargeld en dat de belastingdienst aansluiting moet zoeken bij een daadwerkelijk rendement.

Door die uitspraak loopt de belastingdienst heel veel geld mis en is bedacht om beleggers dit gat te laten vullen door middel van een overbruggingsregeling. Het kabinet zegt namelijk voorlopig niet in staat te zijn om belasting te heffen op basis van werkelijk rendement, zoals dit volgens de Hoge Raad wel zou moeten. Dit zou te maken hebben met IT gerelateerde problemen die aldus voor rekening van de belegger komen.

Bezwaar aantekenen met een professionele belangenbehartiger!

Wij zien goede gronden om met succes bezwaar te maken tegen deze aanstaande belastingaanslagen.

Als het gaat om het indienen van bezwaar, is het belangrijk om het juiste advies en de juiste expertise in te winnen. Hoewel een boekhouder en of accountant mogelijk bekend is met financiële zaken en administratie, is het indienen van een bezwaar een juridisch proces waarbij kennis van wet- en regelgeving en juridische procedures vereist is. Om de navolgende redenen is het raadzaam om een advocaat in te schakelen voor het indienen van bezwaar:

www.bezwaarbox3.nl

Verwante berichten