Het plafond van de populaire spaarrekening verhoogd naar 10.000 euro

De populaire spaarrekening (LEP), gereguleerd door de staat, is gereserveerd voor volwassenen met een bescheiden inkomen. Een besluit dat op 29 september 2023 in het Publicatieblad is gepubliceerd , geeft aan dat het stortingsplafond op een LEP vanaf 1 oktober stijgt van € 7.700 naar € 10.000 .

De populaire spaarrekening kent sinds 1 augustus  2023 en tot 31 januari 2024 een rentepercentage van 6%. Dit tarief wordt vastgesteld door de Staat. (aanvulling: inmiddels gedaald naar 5%)

De rente betaald op een LEP is vrijgesteld van inkomstenbelasting en sociale premies. Deze rente wordt ieder jaar op 31 december toegevoegd aan het bestaande spaargeld, ook als de stortingslimiet is bereikt.

Volgens het jaarverslag 2022 van de Banque de France over gereglementeerd sparen, gepubliceerd in juli 2023, had 47% van de populaire spaarrekeningen het wettelijke plafond overschreden dat destijds op € 7.700 was vastgesteld. Vanaf 1 oktober is  het dus mogelijk om geld in uw LEP te storten, zolang dit nog geen € 10.000 bedraagt .

  Let op:  bij het openen van een LEP dient u minimaal € 30,- op de rekening te storten. Dan zijn opnames zonder beperkingen mogelijk. Betalingen zijn ook gratis.

Een verduidelijking van het begrip plafond

Het decreet van 29 september 2023 verduidelijkte ook het begrip ‘plafond’ voor de populaire spaarrekening. Daar wordt aangegeven dat “de bestaande logica voor het populaire spaarboekje identiek is aan die voor boekje A en het boekje voor duurzame en verenigde ontwikkeling (LDDS): wanneer het saldo van de rekening van het populaire spaarboekje groter is dan of gelijk is aan de wettelijke bovengrens, is iedere aanvullende betaling verboden.”

Bij het bereiken van het wettelijke plafond wordt daarom rekening gehouden met de kapitalisatie van de rente. Dus zelfs als uw LEP door de rentebetaling € 10.000 of meer bereikt, is het voor u niet langer mogelijk om daar geld te storten.

  Let op:  het openen van een populaire spaarrekening is onderworpen aan middelenvoorwaarden.

Een persoon kan slechts één LEP hebben en twee belastinghuishoudens (één boekje voor u en het andere voor uw echtgeno(o)t(e) of PACS-partner).

Verwante berichten