Het paddenstoelenseizoen is er weer, maar pas op!!

Dit jaar is het paddenstoelenseizoen vroeger begonnen dan verwacht. Normaal is dat pas later in de herfst. Maar deze wat koelere en nattere zomer is dat allemaal wat eerder .
Als gevolg daarvan zijn volgens informatie van het Franse nationale agentschap voor gezondheid en voedselveiligheid (ANSES) sinds 1 juli nu al 330 gevallen van vergiftiging gemeld, alsmede drie sterfgevallen.
De Anses waarschuwt de plukkers daarom in een persbericht aan de gevaren van het plukken.
1.Elke goede plukker moet een paar regels in acht nemen.
De eerste aanbeveling is om “alleen paddenstoelen te plukken die je perfect kent”. “Bij de geringste twijfel, eet de oogst niet voordat u deze door een specialist hebt laten controleren”.De ‘herkennings’ apps zijn in veel gevallen niet betrouwbaar genoeg.
2.Pluk alleen exemplaren in goede staat en pluk geen exemplaren die zich aan de rand van wegen, industrieterreinen of stortplaatsen bevinden.
3.Doe de geoogste paddenstoelen niet in een plastic zak, want dan kunnen ze gaan rotten. Ze moeten in de koelkast worden bewaard en binnen twee dagen na het plukken worden gegeten. “Het is belangrijk ze goed te koken en ze niet rauw te eten,” stelt het gezondheidsinstituut.
4.Wat zijn de symptomen van vergiftiging?
|Vergiftiging uit zich in de vorm van verschillende symptomen: diarree, braken, misselijkheid, trillen, duizeligheid, gezichtsproblemen, enz. De tijdspanne voor het optreden van de symptomen varieert. “Meestal een paar uur na consumptie, maar het kan langer duren soms zelfs meer dan 12 uur”. ANSES beveelt aan foto’s te nemen van de oogst vóór het koken, zodat de toxicoloog in geval van vergiftiging snel kan beslissen over de juiste behandeling.
5. Elk jaar registreren de antigifcentra vele gevallen van vergiftiging. Tussen 1 juli en 31 december 2020 zijn ongeveer 1300 gevallen gemeld. De meeste vergiftigingen hielden verband met geplukte paddenstoelen. Slechts in 4,5% van de gevallen waren ze gekocht op een markt of in een winkel.
Mensen werden meestal vergiftigd na een maaltijd. Maar in 3% van de gevallen was echter het gevolg van het eten door een kind of volwassene met ‘cognitieve’ problemen van oneetbare paddenstoel die in de tuin of op het schoolplein waren gevonden.
Voorzichtigheid is dus geboden! stelt de Anses en waarom ook niet….

Verwante berichten