Het is niet toegestaan ​​een ongebruikt voertuig op uw terrein te houden, verzekering enz

Deze wrakken die onze landschappen vervuilen

Een betreurenswaardige situatie voor de Lot, aangezien al deze wrakken onze landschappen vervuilen, zelfs als de wet dat verbiedt…

Nadat garage-eigenaren verplicht waren hieraan te voldoen, zijn de nieuwe wetten nu van toepassing op individuen.
Nadat garage-eigenaren verplicht waren hieraan te voldoen, zijn de nieuwe wetten nu van toepassing op individuen.

Elk jaar worden in Frankrijk ongeveer 1,3 miljoen voertuigen vernield, waarvan de helft afkomstig is van particulieren. De afdeling Lot blijft niet gespaard van deze manie van bepaalde eigenaren om autowrakken op hun terrein te houden om onderdelen terug te halen. Heeft u het recht om autowrakken op uw perceel te houden? En wat moet je doen om ervan af te komen?

Het onderhouden van afgedankte voertuigen (ELV’s) op uw perceel is om twee redenen niet langer wettelijk toegestaan. In de eerste plaats omdat het een verstoring voor de buurt oplevert en de regelgeving spreekt van “visuele schade”. De tweede reden is dat zelfs als de wrakken zich op privéterrein bevinden, ze een vervuilingsrisico vormen dat nu wordt bestraft door de wet van de lokale autoriteiten en de milieuwet.

Maar zelfs in slechte staat kan een voertuig niet als afval worden beschouwd als de eigenaar niet kenbaar maakt dat hij het wil weggooien en thuis bewaart. Het recht op eigendom is immers een beginsel van grondwettelijke waarde dat alleen kan worden geschonden om redenen van algemeen belang en op voorwaarde dat deze reden en de voorwaarden door de wet zijn bepaald. Het is dus mogelijk dat eenvoudige overlast niet wordt gezien als een voldoende reden om de verwijdering van het voertuig toe te staan.

Maar deze wrakken kunnen op verschillende manieren snel vervelend worden:

– Allereerst visueel kunnen buren enig ongemak ervaren.

– Vloeistoffen in het voertuig kunnen op de grond terechtkomen en deze, evenals het grondwater, vervuilen. Bovendien kan de carrosserie door oxidatie ook vervuilend worden.

– Plaagdieren kunnen zich er vestigen, wat niet geruststellend is voor de buurt.

Op de oude weg naar Parijs, voor een aantal maanden.
Op de toeristische weg van Cahors (voormalig Nationale 20) ligt al enkele maanden een auto op zijn kant, die uit een bocht komt.

Een autowrak wegdoen, een wettelijke verplichting

Volgens artikel R543-162 van de milieuwet is elke eigenaar van een autowrak (ELV) verplicht om zich ervan te ontdoen in overeenstemming met de wet. Elke eigenaar die deze bepalingen niet naleeft, riskeert een strafrechtelijke sanctie van maximaal 2 jaar gevangenisstraf en een boete van € 75.000. Opgemerkt moet worden dat de eigenaar om aan deze wettelijke bepalingen te voldoen alleen contact moet opnemen met een door de staat goedgekeurde autosloperij. Dit is de enige wettelijke procedure voor het opruimen van een wrak.

Hoe verder te gaan ?

De verkoop aan een particulier van een voertuig dat niet meer rijdt, al dan niet gesloopt verklaard, is ten strengste verboden, zelfs als het om reserveonderdelen gaat. Vooral als hij volledig kapot is en niet meer loopt, moet hij worden doorverkocht aan een autoprofessional. Als u een voertuig bezit dat door een deskundige als ELV is erkend, bent u verplicht dit over te dragen aan een door de prefectuur goedgekeurde professional.

In alle gevallen vereisen de administratieve procedures voor het overbrengen van het wrak naar het erkende centrum:

– het kentekenbewijs (of kentekenbewijs);

– een verklaring van niet-pandrecht van minder dan 15 dagen;

– een door beide partijen opgestelde verklaring van overdracht met afgifte van een certificaat van overdracht.

Vervolgens overhandigt de professional aan de voertuigeigenaar een certificaat van vernietiging van het overgedragen voertuig.

Als u de aanwezigheid van wrakken bij het huis van uw buren heeft opgemerkt, moet u eerst met hen spreken. Als je met harde woorden wordt begroet en een dialoog al snel onmogelijk blijkt, wend je dan tot de burgemeester die verantwoordelijk is voor de verspilling, en vervolgens tot de justitiebemiddelaar.

De burgemeester kan immers de eigenaar of huurder van het perceel in gebreke stellen om binnen de 15 dagen een einde te maken aan deze overtreding. Als hij zich hier niet aan houdt, kan hij een boete van € 50,- per dag betalen. De limiet bedraagt ​​in totaal € 1500,-, wat overeenkomt met één maand. Vervolgens kan de burgemeester het wrak laten verwijderen op kosten van de bewoner van het pand. Maar als deze laatste het kentekenbewijs niet heeft, kan hij zich vervolgens tegen de eigenaar van het voertuig keren om de verschillende gemaakte kosten vergoed te krijgen.

Een nieuwe verordening

De AGEC-wet (Anti-Waste Circulaire Economie) van 10 februari 2020 regelt de oprichting van een sector met uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR) voor particuliere auto’s, met name om het herstel ervan op het hele nationale grondgebied te garanderen.

De Milieuwet reguleert strikt de inzameling van onherstelbare voertuigen op autosloperij. Als het om een ​​auto gaat, kan alleen een auto-expert die op grond van een autoverzekeringscontract is gemachtigd, beslissen over de classificatie van uw auto als wrak. Maar zelfs zonder dat ze door een deskundige als wrak worden herkend, worden afgedankte voertuigen (ELV’s) nu als gevaarlijk afval beschouwd. Daarom moeten personenauto’s en bestelwagens worden ingeleverd bij een erkend ELV-centrum voor recycling en sloop. Deze erkende centra voeren de volledige depollutie van het voertuig uit. En autosloperijen ontmantelen bepaalde onderdelen die worden gereviseerd, beveiligd en getraceerd om te worden doorverkocht in de circulaire economie. De wrakken worden vervolgens naar goedgekeurde brekers gestuurd voor totale vernietiging.

En voor degenen die autowrakken op hun terrein stallen zonder zich zorgen te maken over de risico’s voor het milieu of de visuele overlast die wordt veroorzaakt, is het goed om te weten dat, na van garagehouders te hebben geëist dat zij hieraan voldoen, dit nu de individuen zijn die het doelwit zijn. Daartoe voert de rijkswacht regelmatig controles en helikoptervluchten met luchtopnamen uit die het mogelijk maken de wrakken, en dus de daders, nauwkeurig te lokaliseren.


Moet een voertuig verzekerd zijn, zelfs als het niet wordt gebruikt?

Geverifieerd op 18 oktober 2023 – Directoraat Juridische en Administratieve Informatie (premier)

Einde van de groene verzekeringskaart

Gepubliceerd op 15 december 2023

Het verzekeringsbewijs en het verzekeringsbewijs zijn vanaf 1 april 2024 niet meer nodig als verzekeringsbewijs . Om de situatie van voertuigen vanaf deze datum te controleren, zullen wetshandhavers het dossier van verzekerde voertuigen raadplegen.

Deze hervorming is voorzien bij decreet van 8 december 2023.

In de tussentijd blijft de informatie op deze pagina geldig.

Ja, voor het voertuig dat u niet meer gebruikt, is een verzekering verplicht. Er bestaat echter een uitzondering als het voertuig niet rijklaar is.

Beantwoord de opeenvolgende vragen en de antwoorden worden automatisch weergegeven

  • Voertuig in rijklare staat

    Ja, u moet het voertuig dat u niet meer gebruikt, verzekeren, zolang het rijklaar is.

De verzekering moet minimaal de burgerlijke aansprakelijkheid dekken .

De verzekeringsplicht geldt voor elk gemotoriseerd landvoertuig dat in het verkeer mag zijn:

  • Privéauto, zonder rijbewijs of bedrijfswagen
  • 2 of 3 wielen (motorfiets, scooter)
  • Quad, zelfs niet-goedgekeurd (zoals een mini-motorfiets bijvoorbeeld)
  • Maar ook een zelfrijdende maaier (met een zitje waar de bestuurder mee kan manoeuvreren).

Als u wordt ingecheckt in een voertuig dat niet verzekerd is, of als uw geparkeerde voertuig onverzekerd blijkt te zijn, riskeert u een boete van maximaal € 3.750 .

U kunt ook worden veroordeeld tot een of meer van de volgende aanvullende straffen:

Noteren

Verzekeringsmaatschappijen bieden over het algemeen contracten aan met lagere tarieven voor een voertuig dat slechts incidenteel wordt gebruikt.


  • Voertuig dat niet meer rijklaar is

    Als uw voertuig niet meer rijklaar is, hoeft u deze niet te verzekeren.

Maar let op: het voertuig dat niet meer rijklaar is, is niet alleen het voertuig dat kapot is gegaan. Dit is het voertuig dat de essentiële elementen mist om te kunnen rijden, namelijk de wielen, de accu en de brandstoftank.

Als u uw ongebruikte voertuig niet verzekerd heeft en er vindt een politiecontrole plaats, moet u een bewijs overleggen dat het voertuig niet meer rijklaar is.

Anders riskeert u een boete van maximaal € 3.750 en een of meer van de volgende aanvullende boetes:

In alle gevallen bent u verantwoordelijk voor de schade die uw voertuig, dat niet meer rijklaar is, aan anderen kan toebrengen.

Verwante berichten