Gebruik maken van thuiszorg

U kunt thuis op verschillende manieren worden geholpen: tussenkomst van een thuisbegeleider, levering van maaltijden, installatie van een telehulpsysteem… Presentatie van de verschillende soorten interventies en mogelijke financiële steun.

Je hebt regelmatige zorg nodig om in je huis te blijven. Met wie moet ik contact opnemen? Welke organisatie moet er worden opgezet? Hoeveel kost het?
Wat is “thuiszorg”?
De term “thuiszorg” omvat alle verpleegkundige zorg: de zogenaamde verpleegkundige zorg (hygiëne- en comfortverzorging, zoals verzorging, die wordt verstrekt in geval van verlies van autonomie) en de verpleegkundige handelingen (verbanden, injecties, enz.).
Verpleegkundige zorg kan worden verleend door verpleeghulpverleners, onder de verantwoordelijkheid van een verpleegkundige, of door verpleegkundigen, terwijl medisch-verpleegkundige handelingen alleen door verpleegkundigen worden verricht.
Hoe weet je of je thuiszorg nodig hebt?
Het is uw arts die beslist of de zorg die u nodig heeft inderdaad thuiszorg is. Deze dokter kan :
Uw huisarts
of een dokter in het ziekenhuis als je in het ziekenhuis bent opgenomen.
Als deze arts van mening is dat u thuiszorg nodig heeft, geeft hij u een medisch voorschrift waarin, afhankelijk van de aard, techniek en frequentie van de zorg, het gebruik van een SSIAD (service de soins infirmier à domicile), een verpleegkundig gezondheidscentrum of een privéverpleegkundige wordt aangegeven.

U kunt een beroep doen op een SSIAD(service de soins infirmier à domicile)
SSIAD is een thuisverzorgingsdienst. Alleen mensen ouder dan 60 jaar die ziek zijn of hun autonomie verliezen, gehandicapten en mensen met een chronische ziekte kunnen profiteren van de hulp van een SSIAD.
SSIAD’s komen in actie bij ouderen om hen in staat te stellen thuis te blijven wonen na een ziekenhuisopname, om een ziekenhuisopname te vermijden of ook om de opname in een instelling te vermijden of uit te stellen wanneer dit niet hun wens is.
SSIAD komt indien nodig op doktersvoorschrift in actie, 7 dagen per week.

Hoe vind ik een SSIAD?
Als u een beroep wilt doen op een SSIAD, is het aan u om contact op te nemen met de dichtstbijzijnde SSIAD om de interventie aan te vragen.

Als de SSIAD in staat is om in om hulp te verlenen en u beschikt over een medisch voorschrift, zal een verpleegkundige coördinator die verantwoordelijk is voor de dienst, een evaluatiebezoek brengen aan uw huis om de aard en de frequentie van de interventies te bepalen.

De professionals van SSIAD, die afhankelijk van de zorg die u nodig heeft, hulp of verpleger zijn, komen bij u thuis om u te verzorgen.

Hoe lang kan een SSIAD verzorging duren?
Er is geen tijdslimiet voor de interventie van een SSIAD, vanaf het moment dat u een medisch voorschrift ontvangt.

Hoeveel gaat het kosten?
SSIAD-interventies worden rechtstreeks en volledig gedekt door de ziektekostenverzekering. U hoeft dus geen kosten vooraf te betalen.
Bron: CNSA
Foto: Objectif Emploi

Verwante berichten