Fiscale aftrekbaarheid van CAK- zorgbijdrage in Frankrijk

Rubriek Juridisch-Fiscaal:

In tegenstelling tot het Nederlandse belastingstelsel wordt in Frankrijk de inkomstenbelasting vastgesteld op basis van het inkomen waar de zorgpremie reeds van is
afgetrokken. Dit geldt slechts voor premies die van overheidswege verplicht moeten worden afgedragen, dus niet voor aanvullende verzekeringen die vrijwillig zijn afgesloten.
Verdragsgerechtigden kunnen dus de door het CAK opgelegde inhoudingen zorgpremie op
AOW, uitkeringen en pensioenen in de jaaropgave van de Sociale Verzekeringsbank (SVB),
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en pensioenfondsen direct in mindering brengen op het door SVB, UWV en pensioenfonds opgegeven bruto jaarbedrag. Aan de aftrekpost kunnen navorderingen zorgbijdrage van het CAK over voorgaande jaren worden toegevoegd.
In dit artikel kunt U lezen hoe U dit moet doen!
Lees verder op de FANF website

Verwante berichten