Feitjes en weetjes 2022

Het jaar 2022 is het warmste jaar ooit gemeten
Volgens Météo-France is het jaar 2022 het warmste jaar ooit gemeten sinds 1900, de datum van de eerste metingen. Het vorige record dateerde van 2020. Alle maanden van het jaar waren warmer dan normaal, met uitzondering van januari en april, benadrukt Météo-France. Deze buitengewone temperaturen gingen gepaard met veel extreme gebeurtenissen, zoals een “historische droogte”, bosbranden, vooral in de Gironde en in regio’s die gewoonlijk weinig of niet vatbaar zijn voor dit soort fenomenen, zoals Bretagne, oceaanhittegolven in de Middellandse Zee en hevige stormen zoals die op Corsica op 18 augustus, waarbij vijf doden vielen. De maand mei was een record met een neerslagtekort van 60%, en erger voor de maand juli met een neerslagtekort van 85% in vergelijking met normaal.

Het Franse stokbrood staat officieel op de lijst van “Patrimoine Immatériel de l’Humanité” van Unesco
Het Franse stokbrood met zijn knapperige korst en zachte kruim is het stokbrood, dat in het begin van de 20e eeuw in Parijs verscheen. Er komen jaarlijks meer dan zes miljard baguettes uit de bakkerijen. Deze erkenning door Unesco, de organisatie, die bovenal tradities in ere wil houden, is bijzonder belangrijk gezien de bedreigingen voor deze knowhow, door de industrialisatie en de afname van het aantal bakkerijen, vooral op het platteland. In 1970 waren er zo’n 55.000 ambachtelijke bakkerijen tegenover 35.000 vandaag de dag (één op 2.000 inwoners), dwz een gemiddelde verdwijning van 400 bakkerijen per jaar gedurende de laatste vijftig jaar.

In de Dordogne blijft de wolf terrein winnen
De préfet van de Dordogne heeft een besluit uitgevaardigd dat de Dordogne classificeert in zone 3, dat wil zeggen als een mogelijke uitbreidingszone van de wolf. Het doel van deze beslissing is om zo te kunnen anticiperen op de komst van de wolf in de Dordogne. Hierdoor kunnen financiële steunmaatregelen worden geactiveerd. Dit alarmniveau maakt het mogelijk om geld vrij te maken om fokkers te helpen hun kuddes te beschermen.

De kosten voor het niet hebben van een Linky-meter in 2023 kunnen oplopen tot € 50,- per jaar!
Linky is de slimme meter die sinds 2015 door Enedis France is geïnstalleerd en waarmee energieleveranciers het elektriciteitsverbruik op afstand kunnen uitlezen. Op 31 december 2021 waren er 34 miljoen meters geïnstalleerd, dat wil zeggen bij 90% van de Enedis-klanten. Vanaf 2023 moeten huishoudens die de plaatsing van de Linky-meter hebben geweigerd en die in 2022 niet minstens één stand hebben doorgegeven, een vergoeding betalen van €8,30 per twee maanden (zijnde €49,80 excl. btw per jaar).

Ketelinspectie en onderhoud
het controleren van de thermostaat wordt verplicht Bij de verplichte jaarlijkse controle van de staat van de cv-ketel hoort nu ook het controleren van de aanwezigheid van een thermostaat en de goede werking ervan. Dit staat in een besluit gepubliceerd in het Staatsblad van 25 november 2022. Deze voorziening maakt deel uit van het “Plan d’Austérité énergétique” dat op 6 oktober 2022 door de regering is gepresenteerd. Deze nieuwe bepaling heeft betrekking op alle ketels, ongeacht de verbruikte energie (gas, stookolie, hout, kolen of multifuel). Warmtepompen, kachels met ventilatie zijn ook betrokken. Verwarmingsapparatuur die niet is gereviseerd en slecht afgesteld, leidt tot meer verbruik van energie. Bovendien produceert een ketel die niet regelmatig wordt onderhouden meer broeikasgassen en verontreinigende stoffen. De vakman die verantwoordelijk is voor de controle en het onderhoud van de ketel moet nu controleren of het toestel al dan niet is uitgerust met een automatisch temperatuurregelsysteem (thermostaat) en of het goed werkt. Hij moet ook controleren of de verwarmings- of koelnetten goed geïsoleerd zijn. Heeft u een gas-, olie-, hout-, kolen- of multifuelketel met een vermogen tussen de 4 en 400 kilowatt, dan bent u verplicht uw apparatuur jaarlijks te laten controleren en onderhouden. Bij vervanging of plaatsing van een cv-ketel dient het eerste onderhoud uiterlijk in het daaropvolgende kalenderjaar te worden uitgevoerd.

Tol op Franse wegen wordt vanaf februari 4,75 procent duurder
Vanaf 1 februari 2023 stijgen de toltarieven op de Franse wegen met gemiddeld 4,75%. Dit is verreweg de grootste stijging ooit geregistreerd. Vanaf 1 februari 2023 kunnen automobilisten die gebruikmaken van de Vinci Autoroutes, APRR en Sanef profiteren van 40% korting op de tol (tegenover 30% momenteel) bij 10 retourritten per maand op hetzelfde traject. Eigenaren van een elektrische auto kunnen gedurende het jaar 2023 profiteren van een korting van 5% van PRR en Sanef op al hun reizen. Dit komt voor elektrische auto’s neer op het compenseren van de stijging van de tolheffing.

Robert Merle’s “Fortune de France”-saga wordt in het voorjaar van 2023 opgenomen in de Dordogne
De roman speelt zich af tussen 1547 en 1661 en vertelt het verhaal van het lot van een familie De Siorac tijdens de godsdienstoorlogen. De held, Pierre de Siorac, is een jonge protestantse edelman uit de streek van Sarlat. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de camera’s in de Périgord komen filmen. Het is een productie van France Télévisions. Het is de eerste keer dat “Fortune de France”, geschreven door Robert Merle, wordt aangepast voor televisie. De schrijver is in 2004 overleden. Er worden acteurs/figuranten gezocht voor de opnames van de historische serie die zal bestaan uit twee seizoenen van zes afleveringen van elk 52 minuten.

Vogelgriep in de Dordogne:
Er had geen slechtere week kunnen zijn 15 dagen voor Kerstmis werden gevallen van vogelgriep vastgesteld op drie eenden- en ganzenfokkerijen in Saint-Geniès in de Périgord Noir. Deze fokkers zullen hun pluimvee niet kunnen verkopen voor de feestdagen.

“Chèque énergie bois”
Om de stijging van de prijs van pellets en brandhout op te vangen, wordt een uitzonderlijke steun van €50,- tot €200,- betaald, onder voorbehoud van inkomenstoetsing, aan huishoudens die hout gebruiken voor verwarming. Deze “chèque énergie bois” is vanaf 22 december aan te vragen op de site “checkenergie.gouv.fr”. Na de steun voor de meest bescheiden huishoudens die met olie verwarmen, is het nu de beurt aan de huishoudens die met hout stoken om steun te krijgen in verband met de prijsstijging (+ 30% in één jaar). Met deze steun is het arsenaal aan overheidsmaatregelen ter ondersteuning van het energieverbruik voor de winter van 2023 compleet. De door het parlement aangenomen steun van €230 miljoen voor huishoudens die stoken op hout is opgenomen in de wet van 1 december 2022 tot wijziging van de financiën voor 2022. Deze uitzonderlijke steun wordt inkomensafhankelijk toegekend aan huishoudens die houtblokken of pellets als verwarmingsbron gebruiken. Le ministre des Comptes Publics kondigde aan dat de steun “énergie bois” zou worden toegekend aan mensen die tot €2.260 verdienen voor een alleenstaande en tot €4.750 voor een gezin met 2 kinderen. Om deze “énergie bois” aan te vragen, kunt u de website “checkenergie.gouv.fr” raadplegen. Het bedrag van deze “chèque énergie bois” ligt tussen € 50 en € 200, afhankelijk van uw inkomensniveau en het type brandhout dat u gebruikt (blokken of pellets). Woningen die verwarmen met pellets (pellets) krijgen recht op: €200,- voor de huishoudens met een laag inkomen €100,- voor huishoudens met een iets hoger inkomen Huishoudens die stoken met houtblokken hebben recht op: €100,- voor huishoudens met een laag inkomen €50,- voor huishoudens met een iets hoger inkomen

Le Gouffre de Padirac
Le Gouffre de Padirac is op zoek naar 130 seizoensmedewerkers (kassamedewerkers, obers, verkopers en natuurlijk bootgidsen) en organiseert daarom op 10 januari 2023 een vacaturedag.

Einde van plastic verpakkingen voor groenten en fruit
is door de Raad van State nietig verklaard bij besluit van 9 december 2022 (en is gepubliceerd op 15 december 2022). Er komt zo spoedig mogelijk een nieuw besluit.

Verwante berichten