Een (vakantie)huis in Frankrijk ? Houdt rekening met het Franse erfrecht en de Franse erfbelasting.

Door: Peter Gillisen
■ Bent u in Frankrijk ingezetene, dan is Frans erfrecht van toepassing, tenzij u in een testament kiest voor het Nederlandse erfrecht.
■ Keuze voor het Nederlandse erfrecht kan van groot belang zijn, omdat het Franse erfrecht nogal afwijkt van het Nederlandse.
■ Kinderen zijn in Frankrijk namelijk altijd erfgenaam. In het Nederlandse erfrecht kan de langstlevende huwelijkspartner beschermd worden en komen de kinderen later aan bod.
■ De langstlevende samenwonende partner heeft in Frankrijk geen enkele wettelijk erfrechtelijke positie, omdat de kinderen van de eerst overleden partner hun legitieme portie in natura en in volle eigendom kunnen opeisen. Hierdoor kan de langstlevende partner slechts het beschikbaar deel in volle eigendom krijgen (1/2, 1/3 of ¼). Het beschikbare deel is afhankelijk van het aantal kinderen).
■ In Frankrijk is een handgeschreven testament rechtsgeldig. In Nederland niet. Het is verstandig om een handgeschreven brief/laatste wil te deponeren bij een Franse notaris, als bewijs.
Fiscale aspecten
■ Als ingezetene van Frankrijk is het Frans fiscaal recht van toepassing op uw nalatenschap. Het vermogen wordt in Frankrijk belast voor de erfbelasting.
■ Bent u korter dan 10 jaar geleden vanuit Nederland naar Frankrijk geëmigreerd dan behoudt ook de Nederlandse fiscus het recht om erfbelasting te heffen. U krijgt dan te maken met dubbele belastingheffing over de nalatenschap; hiervoor wordt wel een vermindering toegepast ter voorkoming van dubbele belastingheffing.
■ Bent u ingezetene in Nederland, maar heeft u een vakantiehuis in Frankrijk, dan wordt dit vakantiehuis in Frankrijk belast bij overlijden, omdat het onroerend goed in Frankrijk is gelegen. Ook hier kan dubbele belastingheffing ontstaan.
■ Bedenk ook dat een Nederlands samenlevingscontract in Frankrijk niet fiscaal wordt gelijkgesteld met een Frans samenlevingscontract (PACS). Dit betekent, dat in dit geval de langstlevende (samenwonende) partner niet als partner wordt gezien en wordt aangeslagen tegen het hoge derdentarief.
■ Vergeleken met Nederland hebben kleinkinderen in Frankrijk slechts een kleine vrijstelling voor de erfbelasting.
■ Als er sprake is van een samengesteld gezin, dan is het van belang te weten, dat stiefkinderen of schoonkinderen in Frankrijk tegen het hoge derdentarief worden belast. In Nederland worden stief- of schoon kinderen gelijkgesteld met de eigen kinderen.
Voorkeur vastleggen
Het is verstandig om uw voorkeuren vast te leggen. Zo voorkomt u dat nabestaanden bij de rechter uw verblijfsplaats moeten vastleggen en heeft u zelf invloed op het gekozen recht bij de verdeling van uw erfenis. Als er geen keuze is vastgelegd geldt in Nederland en de EU standaard de Europese erfrechtverordening.
Wilt u meer weten over erfrechtelijke kwesties, successierechten, overdragen van uw huis aan uw kinderen ?
Lees er alles over in het handboek: Franse nalatenschappen
Alles wat u wilt en moet weten !
(ISBN: 978-90-74646-88-8 / ook te bestellen via de boekhandel of bol.com)
Vorig artikel

Verwante berichten