Een auto importeren kan zonder homologatieverklaring (CoC conformiteitscertificaat)

Nieuwe regel voor het invoeren van een auto.

Een auto importeren kan zonder homologatieverklaring!!

Tot nu toe was dit een onvermijdelijke en kostbare stap voor iedereen die een nieuw of tweedehands voertuig uit een land van de Europese Unie wilde laten registreren.
Het decreet van 9 februari 2009 “betreffende de wijze van inschrijving van voertuigen” eiste onder meer de aanwezigheid van een conformiteitscertificaat, het beroemde CoC (Certificate of Conformity): een document dat door de fabrikant wordt geproduceerd en dat certificeert dat het voertuig in overeenstemming is met een Europese typegoedkeuring. Dit A4-formaat blad, waarop de technische kenmerken van het voertuig staan vermeld, kost bi Volkswagen € 100, bij BMW en Renault € 170, Mercedes vraagt je € 200 en Porsche, Citroën en Peugeot durven zelfs € 220 te vragen. En wil je het “gemakkelijk” doen, dan doen de particuliere aanbieders er nog een flinke schep bovenop.

Maar het punt is dat deze CoC vaak overbodig is. De informatie die op het buitenlandse kentekenbewijs staat is meestal voldoende om een Franse carte grise te maken. Toch eiste de overheidsdienst altijd het A4-tje en werd een registratieaanvraag zonder het document domweg afgewezen. Dit misbruik irriteerde Fuel Motors, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de verkoop van buitenlandse voertuigen, zozeer dat het in 2018 de Franse Raad van State om een uitspraak vroeg. In september 2019 besliste de raad in het voordeel van Fuel Motors, waardoor de Franse overheid de overlegging van een conformiteitscertificaat naast een kentekenbewijs niet langer mag eisen. Op 7 december 2019 werd deze uitspraak bekrachtigd door een decreeet, waardoor het CoC sinds die datum niet langer verplicht is. Tenminste bij de invoer van een nieuw of recentelijk gebruikt voertuig. Voor oudere modellen, of als het buitenlandse kentekenbewijs niet de informatie vermeldt die nodig is voor registratie in Frankrijk, zal het conformiteitscertificaat nog steeds een vereiste zijn.

Welke informatie moet op het kentekenbewijs staan?
Het gaat met name om de punten D.2 (Type) en K (Typegoedkeuringsnummer) die moeten zijn ingevuld. Is dat het geval, dan kan een CoC achterwegen blijven.

Verwante berichten