EDF ENEDIS RTE ENGIE hoe zit het?

Met alle overnames, fusies en naamswijzigingen wordt het er niet duidelijker op. We proberen in dit artikel uit te leggen wie wat is.

EDF

EDF is de afkorting van Électricité de France. Het bedrijf is gespecialiseerd in het gehele productie- en distributieproces van elektriciteit, van het ontwerp van elektriciteitscentrales tot en met de distributie aan particulieren.

 

 

EDF is aanwezig in meer dan 30 landen in Europa, Amerika en Azië, in productie en distributie van elektriciteit en in diensten.

Dochterondernemingen van EDF zijn: EnedisRTEDalkiaEDF Énergies Nouvelles en Framatome.

Enedis

Enedis heette vroeger ERDF (Électricité Réseau Distribution France) en is een naamloze vennootschap met een raad van toezicht en raad van bestuur. Het is een volledige dochteronderneming van EDF.
Enedis is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van 95% van het elektriciteitsdistributienetwerk in Frankrijk. Het mag niet worden verward met RTE.

 

 

Enedis werd op 1 januari 2008 opgericht onder de naam ERDF, met als doel de activiteiten van EDF op het gebied van elektriciteitsdistributie op te splitsen in elektriciteitsproductie, -transmissie en -verkoop.
Ook neemt Enedis de activiteiten over die voorheen werden uitgevoerd door EDF Gaz de France Distribution en EDF Réseau Distribution.
Op 31 mei 2016 kondigde de groep de naamswijziging aan in Enedis.

RTE

RTE, het acroniem voor Réseau de transport d’électricité, is de Franse transmissienetbeheerder, d.w.z. een dienstenbedrijf dat het openbare hoogspanningsnet[1] voor elektriciteitstransmissie in Europees Frankrijk beheert. Ook RTE is een dochteronderneming van EDF.

 

 

De Franse laag- en middenspanningslijnen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van RTE. Zij worden voornamelijk beheerd door Enedis, maar ook door andere lokale elektriciteitsdistributiebedrijven zoals Électricité de Strasbourg of Usine d’électricité de Metz.

Engie

Engie heette vroeger GDF Suez en is een Franse industriële energiegroep, gespecialiseerd in transport en distributie van aardgas. De belangrijkste aandeelhouder is de Franse staat, die een kwart van het kapitaal bezit. De groep is op 22 juli 2008 ontstaan uit een fusie tussen Gaz de France (GDF) en Suez.

 

 

In april 2015 kondigde de groep de wijziging van haar commerciële naam aan van “GDF Suez” in “Engie“, de bedrijfsnaam van de groep vanaf 29 juli 2015.