Dit verandert er per 1 juli 21

Stijging gasprijzen
Het gereguleerde verkooptarief voor aardgas verkocht door Engie zal op 1 juli fors stijgen, met bijna 10%. Met name de stijging van de wereldprijzen, volgens “La Commission de Regulation de l’Energie” (CRE). De stijging bedraagt 9,96% exclusief belastingen, waarvan 7,8% het gevolg is van de stijging van de gasprijzen op de wereldmarkt in verband met het economisch herstel”, legt de toezichthouder uit. Wetende dat 99% van het gas dat in Frankrijk wordt verbruikt, wordt geïmporteerd. En iets meer dan 2% van deze stijging is te danken aan de deelname van gas ten gunste van de energietransitie.

Gedeeltelijke werkloosheid
Het systeem van gedeeltelijke werkloosheid verandert vanaf 1 juli: de vergoeding die de betrokken werknemers ontvangen gaat van 84% van het nettoloon naar 72%. Werknemers van bedrijven in de sectoren die het hardst door de crisis zijn getroffen en die van gesloten bedrijven worden niet geraakt door deze teruggang, meldt de overheidssite. Zij krijgen tot 31 augustus 2021 nog een vergoeding gelijk aan 84% van het nettosalaris.

Verlenging vaderschapsverlof
Vanaf 1 juli verandert het vaderschapsverlof. Het gaat naar tot 25 dagen voor de geboorte van een eerste kind, vergeleken met 11 opeenvolgende dagen eerder. En gaat van 18 naar 32 dagen vanaf de geboorte van een tweede kind. Het is van toepassing op kinderen geboren vanaf 1 juli 2021 of eerder geboren maar van wie de geboorte vanaf die datum had moeten plaatsvinden. Het verlof moet binnen 6 maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen, stelt de overheid.

Verwante berichten