De mutuelle zal in 2023 met gemiddeld 4,7% stijgen

De koopkracht zal in 2023 waarschijnlijk opnieuw op de proef worden gesteld. Nu de inflatie in december 2022 5,9% bedroeg over het afgelopen jaar, zou de nieuwe verhoging van de tarieven van de onderlinge verzekering uw huishoudbudget onder druk zetten. Volgens informatie van Le Parisien en France Info zullen de kosten met gemiddeld 4,7% stijgen, volgens cijfers van de Mutualité française.
Het zou een lastenverzwaring betekenen van ongeveer 49 euro per verzekerde. Dit is meer dan de stijgingen van 2,6% in 2021 en 3,4% in 2022.

De ziekenfondsen hebben het afgelopen jaar 10% meer zorg vergoed dan in 2019.
Het aantal consulten bij de huisartsen is na de gezondheidscrisis toegenomen en ook ook omdat de kosten door de 100% vergoeding van brillen, tandzorg en gehoorapparaten voor de minderbedeelden toenam.
In detail zal deze prijsstijging de werkenden meer treffen dan de gepensioneerden: de zogenaamde “collectieve” contracten (van bedrijven of beroepstakken) zullen gemiddeld met 5,7% stijgen, terwijl de bijdragen van individuele contracten met 4,1% zullen stijgen
Dat blijkt uit een enquête onder 35 onderlinge verzekeringsmaatschappijen, die 18 miljoen polishouders vertegenwoordigen. Slechts 2,2 miljoen mensen, vooral jongeren, zullen niet worden getroffen door de prijsverhogingen.

De onderlinge verzekeringsmaatschappijen hebben ook de Covid-belasting moeten betalen en dit jaar zullen zij meer dan 300 miljoen euro aan terugbetalingen van de sociale zekerheid ontvangen. De Mutualité française benadrukt dat de stijging van de ziekenfondspremies nog steeds lager is dan de inflatie, die vorig jaar 5,9% bedroeg.

Verwante berichten