De gezondheidspas (info en sancties)

Welke sancties als ik de presentatie of de controle ervan niet respecteer?

Er zijn verschillende sancties voorzien: Het niet tonen van uw pas kan resulteren in een boete van minimaal € 135. Als binnen 15 dagen een tweede overtreding wordt geconstateerd, kan de boete oplopen tot € 1.500. Als dit meer dan 3 keer in 30 dagen gebeurt, zijn de straffen 6 maanden gevangenisstraf en een boete van € 3.750. Het gebruik van een pas van een derde of het voorstellen van frauduleus gebruik wordt bestraft met een boete van € 750,-, vastgesteld op € 135 bij snelle betaling. In het geval van overlegging van een nieuwe gezondheidspas die niet van hem is binnen 15 dagen na de eerste verbalisatie, bereikt het bedrag 1.500 €. Als deze overtreding meer dan 3 keer wordt geconstateerd in 30 dagen, wordt de opgelegde straf verhoogd tot 6 maanden gevangenisstraf en een boete van € 3.750. Het plegen van geweld tegen personeel dat verantwoordelijk is voor het verifiëren van de pas wordt, afhankelijk van de ernst, bestraft met gevangenisstraffen en boetes tot € 75.000,- bepaald door het Wetboek van Strafrecht. Handelaren en professionals die de pas niet onder controle hebben, krijgen een aanmaning en eventuele tijdelijke sluiting van de vestiging, vervolgens bij 4 verbalisaties binnen 40 dagen tot een gevangenisstraf van een jaar en een boete van € 1.000 en hoger tot € 45.000 voor rechtspersonen vanaf de 5e verbalisatie.
Bovendien zijn er sancties op frauduleuze vaccinatiecertificaten tegen Covid-19: Het produceren of gebruiken van een vals document kan leiden tot maximaal 3 jaar gevangenisstraf en een boete van € 45.000. Het frauduleus verkrijgen van een document dat door een openbaar bestuur aan anderen is afgegeven, wordt bestraft met 5 jaar gevangenisstraf en een boete van € 75.000. Het frauduleus invoeren van gegevens in een geautomatiseerd verwerkingssysteem wordt bestraft met 5 jaar gevangenisstraf en een boete van € 150.000.👮🏻‍♂️
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15095


Nog even als ‘geheugen opfrisser’. Met ingang van 1 juli vervangt de Europese Gezondheidspas de Franse Gezondheidspas: een eenvoudige QR-code, op papier of digitaal.

Er zijn nu verschillende manieren om uw Europese gezondheidspas te verkrijgen, zowel op papier als in digitaal formaat. Het kan gebruikt worden voor reizen, maar ook voor toegang tot grote evenementen in Frankrijk. Deze Europese versie, die voor dezelfde doeleinden kan worden gebruikt als de tot nu toe geldende gezondheidspas in Frankrijk (om naar bepaalde evenementen te gaan, zoals beurzen of stadions), is nu geharmoniseerd met die van de andere landen van de Europese Unie. Het doel is de controles op reis te vereenvoudigen.

De Franse en het Europese gezondheidspasje beide de vorm van een QR-code. Ze kunnen gemakkelijk van elkaar worden onderscheiden. De Franse versie (die niet langer nodig is) gaat vergezeld van de woorden “2D-DOC”, een verwijzing naar een certificeringssysteem dat op nationaal niveau wordt gebruikt. De vermelding “Certificat COVID Numérique UE” wordt weergegeven onder de QR-code van de Europese gezondheidspas.

Als u al een Franse gezondheidspas heeft.
Als u uw Franse ziekteverzekeringspas al in TousAntiCovid hebt geïmporteerd, zal een voor 1 juli geplande update van de applicatie u voorstellen deze automatisch om te zetten naar het Europese model.

Als u TousAntiCovid niet wilt gebruiken, kunt u toch uw gezondheidspasje op uw smartphone opslaan en gebruiken. U kunt via een sms of een e-mail verbinding te maken met een platform genaamd Sidep, waarmee u het gezondheidspasje kunt downloaden. Het document zal rechtstreeks in Europees formaat worden aangeboden.

Na vaccinatie hoeft u alleen maar het vaccinatiebewijs opnieuw te downloaden van het platform van de ziektekostenverzekering. Ook hier is het document nu in Europees formaat. Bij de controle kan het PDF-document of zelfs een eenvoudige schermafdruk van de QR-code worden getoond.

Beide documenten kunnen ook op papier worden bewaard en getoond, voor degenen die geen smartphone hebben of deze niet voor dit doel wensen te gebruiken.

Om uw Europese gezondheidspas naar TousAntiCovid te importeren, verloopt de procedure precies hetzelfde als bij de import van de Franse gezondheidspas: u hoeft alleen maar naar het speciale platform van de ziekteverzekering te gaan om het PDF-document te downloaden.
Naast de QR-code die als gezondheidspas wordt gebruikt, wordt een tweede QR-code getoond die met de overheidstoepassing moet worden gescand.

Als u TousAntiCovid niet heeft
Zowel in het geval van een test als in het geval van een vaccinatie is de werking identiek aan wat hierboven is vermeld: u hoeft alleen maar naar het Side-platform te gaan in het geval van een test of naar de website van de ziekteverzekering in het geval van een vaccinatie om het document te downloaden, rechtstreeks in Europees formaat.
https://www.bfmtv.com/…/sur-smartphone-ou-sur-papier…

 

Verwante berichten