de gezondheidspas

04 05 21

Er is de afgelopen week oa door Macron breed gesuggereerd dat deze pas al beschikbaar zou zijn wanneer zgn. ‘toeristen’ op 9 juni weer welkom zijn.
Dat is gebaseerd op pure speculatie, die op niets gebaseerd is. Die pas bestaat op dat moment nog helemaal niet en zal er ook zeker niet zijn op 9 juni. Dat zal u duidelijk worden uit onderstaand bericht. Het vervelende is dat Belgische en Nederlandse media dit al op grote schaal overgenomen hebben, waardoor er veel verwarring ontstaat. In de link een voorbeeld.

Hoe staat het er nu op dit moment voor met de Franse ‘Gezondheidspas’
Fransen die vanaf 3 mei volledig zijn gevaccineerd, ontvangen een elektronisch gewaarmerkt document om fraude te voorkomen. De informatie die daarop staat kan worden geupload naar de TousAntiCovid app. Dit is een nieuwe stap in de invoering van de gezondheidspas, die vanaf 30 juni door reizigers en/of bezoekers in sommige grote openbare plaatsen moet worden gebruikt.

Uw ziekteverzekering stelt dat vanaf deze maandag, 3 mei, alle Fransen die hun laatste dosis vaccinatie krijgen, een gecertificeerd vaccinatiebewijs zullen krijgen.
In tegenstelling tot de documenten die werden verstrekt aan patiënten die sinds het begin van het jaar zijn gevaccineerd, is dit document beveiligd tegen fraude.

“Dit gecertificeerde vaccinatiecertificaat zal twee zichtbare elektronische stempels bevatten: een Datamatrix (een soort QR-code) die het document authenticeert via de 2D-DOC-norm, die door de Franse overheid wordt gebruikt om haar documenten te certificeren, en een QR-code die de gebruiker die dat wenst in staat stelt zijn of haar gescande certificaat op te slaan in de TousAntiCovid Carnet-functie”, stelt de Assurance Maladie.

Gevaccineerde Fransen die geen gebruik wensen te maken van de app. zullen het papieren document kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot alle plaatsen – en landen – waarvoor de gezondheidspas vereist is.

Met deze door de regering geplande gezondheidspas kunnen onder drie voorwaarden bepaalde openbare plaatsen worden betreden, zoals stadions, tentoonstellingen of beurzen:
-negatief getest zijn op Covid-19 gedurende minder dan 72 uur
-natuurlijk geïmmuniseerd zijn (met een positieve test van meer dan twee weken en minder dan twee maanden)
-gevaccineerd zijn.

Het gezondheidspasje kan niet worden gebruikt voor “dagelijkse” activiteiten (restaurants, bars, sporthallen, theaters of bioscopen).

Net als voor de PCR- en antigenentests, zal de TousAntiCovid-applicatie een QR-code weergeven. De scanner zal een groen of rood licht zien, maar geeft niet aan of de persoon gevaccineerd is, of dat hij een Covid-19-test heeft gedaan. De ziekteverzekering zal eind mei ook een nieuw platform ter beschikking stellen zodat iedereen zijn certificaat van gecertificeerde vaccinatie kan downloaden.

Het aantal haken en ogen is groot. Zo geldt bijvoorbeeld dat gevaccineerden pas na hun ‘booster’ hun vaccinatiebewijs kunnen krijgen. Voor ‘Astra Zeneca’ gevaccineerden wordt op dit moment een termijn van 10 weken! gehanteerd tussen de eerst en tweede vaccinatie. U kunt zelf uitrekenen wat dat betekent. Mensen die nu gevaccineerd worden met Astra Zenaca zouden dan pas in week 28 (12/18 juli) effectief een ‘paspoort’ kunnen krijgen.
Op basis van de vaccinatieschema’s kunt u op uw vingers natellen dat het tot ver na de zomer zal duren voordat de grote groep vakantiegangers, gezinnen met hun niet gevaccineerde kinderen een werkbaar gezondheidspaspoort zouden kunnen overleggen op basis van hun vaccinaties. En zo zijn er nog wel wat… laten we zeggen ‘praktische problemen’ !


30 04 21

Gezondheidspas: Dit is wat er op dit moment bekend is.

De gezondheidspas in Frankrijk krijgt steeds duidelijker contouren. In een interview met de regionale pers heeft Emmanuel Macron gisteren nieuwe informatie gegeven over de gezondheidspas die in juni naar verwachting in Frankrijk algemeen zal worden ingevoerd. Het was aanvankelijk de bedoeling dat dit pasje alleen zou worden gebruikt om te reizen. Nu wordt echter duidelijk dat dit pasje wel degelijk vereist zal zijn om deel te nemen aan bepaalde activiteiten in Frankrijk op plaatsen waar grote aantallen mensen aanwezig zijn. De Franse gezondheidspas zal geïntegreerd worden in de TousAntiCovid-app in digitale versie maar ook beschikbaar komen in een ‘papieren’ versie .

De app ‘Tousanticovid’ is door de Franse regering opgezet tijdens de pandemie van het coronavirus. Het verschaft informatie over de situatie, maakt het mogelijk reiscertificaten te downloaden en bovenal contactgevallen op te sporen.
De instelling van dit soort apps roept echter veel vragen op, zowel praktische, ethische als technologische. De invoering ervan zal dan ook pas kunnen plaatsvinden na discussie en stemming in de Assemblee en de Senaat.

Aanvankelijk was de regering van plan het systeem voor andere doeleinden dan alleen reizen te gebruiken, met name om toegang te verlenen tot bepaalde plaatsen zoals bars, restaurants, musea, bioscopen, vrijetijdscentra, enz. Gabriel Attal, woordvoerder van de regering stelde dat dat ‘een oplossing zou zijn die “normaal leven” mogelijk moet maken ondanks de circulatie van het virus. Daar kwam veel verzet tegen onder andere van de minister van Cultuur Bachelot, maar dat verzet lijkt inmiddels gebroken.

Duidelijk is wel dat de gezondheidspas niet mag worden gebruikt om de toegang tot bars, restaurants, bioscopen en andere plaatsen “van het dagelijks leven” voor te schrijven.
Maar Emmanuel Macron heeft gisteren bevestigd dat de gezondheidspas vanaf 9 juni nodig zal zijn om toegang te krijgen tot bepaalde grote culturele en sportieve evenementen die veel mensen samenbrengen, met name in “stadions, festivals, beurzen of tentoonstellingen”.
Vanaf 30 juni zal het gebruik van de gezondheidspas worden uitgebreid tot alle evenementen waarbij meer dan 1000 personen aanwezig zijn.

Hoe gaat het in zijn werk? Na elke PCR- of antigenicatest of na uw vaccinatie kunt u uw gecertificeerde resultaat of uw vaccinatiecertificaat downloaden op het platform sidep.gouv.fr. Nieuw aan deze documenten is dat ze nu een QR-code hebben ( Data Matrix) om hun echtheid te verifiëren. Hiermee kan de politie of bevoegd personeel al in luchthavens scannen met behulp van een speciale app. U hebt verschillende opties: u kunt het ontvangen PDF-bestand afdrukken, of importeren in TousAntiCovid. Mensen die niet vertrouwd zijn met digitale technologie kunnen hun testresultaten of vaccinatiecertificaat opvragen bij de gezondheidsdienst die hen heeft behandeld. Deze zal het document voor hen afdrukken. Het zal dan dienen als een papieren gezondheidspasje.

In de TousAntiCovid-applicatie krijgt de ‘gezondheidspas’ een nieuwe functie, “Carnet”, die al uw documenten centraliseert. U kunt hierheen vanaf 29 april de documenten van uw keuze importeren: PCR-testresultaten, antigeniciteitstestresultaten of vaccinatiebewijzen.
Als u een document op papier hebt, kunt u de camera van uw telefoon gebruiken om de QR-code te scannen en deze in TousAntiCovid te integreren.

Is de gezondheidspas veilig?
In de ‘gezondheidspas’ staan gevoelige medische en persoonlijke gegevens. Volgens de regering zijn de gegevens versleuteld en blijven ze ‘lokaal’ op de telefoon van de gebruiker. Dankzij het gebruik van de QR-codes hebben de autoriteiten alleen toegang tot informatie die voor hen nuttig is. Maar, gecodeerd of niet, de testresultaten en andere certificaten, zijn hoe dan ook gecentraliseerd op het platform sidep.gouv.fr, en hoe veilig het ook is, geen enkel computersysteem is onfeilbaar.

Zal het verplicht zijn?
Volgens Thierry Breton de EU commissaris zal de digitale versie van de pas nooit verplicht worden. De papieren versie zou echter op termijn verplicht moeten worden, aangezien de meeste Europese landen PCR-testresultaten verplicht stellen om hun grondgebied te mogen betreden (dit is ook het geval voor Frankrijk). Bovendien zal vanaf 9 juni 2021 een digitale of papieren PCR-test of vaccinatiecertificaat vereist zijn om toegang te krijgen tot grootschalige evenementen in Frankrijk. De gezondheidspas zal echter geen voorwaarde zijn voor de toegang tot plaatsen uit het “dagelijkse leven”, zoals restaurants, supermarkten, cafés of bioscopen.

En voor reizen buiten Europa?
Het systeem wordt momenteel getest op bepaalde vluchten naar Corsica en zal binnenkort worden uitgebreid tot vluchten naar de Franse overzeese departementen en gebiedsdelen, en vervolgens in juni tot reizen naar of vanuit andere Europese landen. Maar het is heel goed mogelijk dat het systeem op de lange termijn wordt uitgebreid tot reizen van of naar andere continenten. Dit is in ieder geval wat de Franse regering wil, maar het zal zeker meer tijd kosten.

Gebruiken andere landen soortgelijke systemen?
Sommige landen hebben al uitgebreidere gezondheidspassen ingevoerd die de toegang tot bepaalde plaatsen regelen. Dit is het geval in Israël, waar al meer dan 50% van de bevolking is gevaccineerd, dat een “groen paspoort” heeft ingevoerd dat toegang geeft tot bijvoorbeeld restaurants of culturele plaatsen. Ook andere landen hebben soortgelijke initiatieven genomen, zoals IJsland, waar zij “vaccinatiecertificaten” afgeven, of Denemarken met “coronapaspoorten”. New York City in de Verenigde Staten heeft ook zijn eigen versie van de gezondheidspas enz enz.

In de Eu heeft het parlement ingestemd met de invoering van een EU-breed, reiscertificaat.
In het certificaat bewijst de houder dat hij tegen COVID-19 is ingeënt, recent negatief is getest op het coronavirus, of is hersteld van COVID-19 en voldoende antilichamen heeft. Met het bewijs moet vrij reizen binnen Europa in coronatijd gemakkelijker worden.
De EU-lidstaten moeten zich nog over het voorstel buigen. Het ligt in de lijn der verwachting dat ze binnen enkele maanden hun standpunt innemen. “Anders schiet het voorstel zijn doel voorbij”.
Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen is bij met het resultaat. “Dit is een belangrijke stap richting vrij en veilig reizen in de zomer”, twittert ze. Het Parlement, de lidstaten en de Commissie gaan nu onderhandelen over de details van het ‘coronapaspoort’. Volgens Von der Leyen moet het systeem eind juni operationeel zijn.

Als samenvatting kun je stellen dat de invoering in enigerlei vorm in Frankrijk en de EU onafwendbaar lijkt. Vooralsnog lijkt het echter op dat er, net als met andere ‘covid maatregelen’, weinig coordinatie en afstemming is en dat ieder land druk is met zijn eigen ‘oplossingen’ .
Het valt te hopen dat dit niet tot veel onduidelijkheid en ondoorzichtigheid gaat leiden de komende maanden.

Verwante berichten