De ecologische bonus die wordt toegekend bij de aankoop van een elektrisch voertuig verandert

Gepubliceerd op 26 september 2023 – Directoraat Juridische en Administratieve Informatie (premier)

De lijst met elektrische automodellen waarmee particulieren en professionals kunnen profiteren van staatssteun, bij aankoop of huur, zal worden bijgewerkt. Vanaf 10 oktober 2023 wordt de ecologische bonus voor nieuwe elektrische auto’s afhankelijk gesteld van het behalen van een minimale milieuscore. Dit zal met name worden berekend door rekening te houden met de milieueffecten van de productie van het voertuig.

Een decreet dat op 20 september 2023 in het Publicatieblad werd gepubliceerd , voegde criteria toe om in aanmerking te komen voor de ecologische bonus voor nieuwe personenauto’s. Op 15 december wordt een eerste lijst gepubliceerd van automodellen die, rekening houdend met de nieuwe voorwaarden, in aanmerking blijven komen voor de ecologische bonus.

  Let op:  de ecologische bonus is staatssteun, bestemd voor particulieren en professionals, voor de aankoop of huur van een elektrisch en/of waterstofvoertuig, nieuw of gebruikt (in dit laatste geval enkel voor particulieren). Voor een nieuwe auto kan de ecologische bonus niet worden toegekend als de aankoopprijs hoger is dan € 47.000.

Het bedrag van de bonus kan voor de meest bescheiden huishoudens oplopen tot €7.000 voor een auto en €8.000 voor een bestelwagen. Het wordt vastgesteld op basis van de prijs van het voertuig, de aard van de aanvrager (individu of rechtspersoon) en, in het geval van een individu, zijn referentiebelastinginkomen per aandeel.

Wat zijn de nieuwe criteria?

Tot nu toe werd voor de milieu-impact alleen rekening gehouden met de uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door het voertuig op de weg.

Vanaf 10 oktober zullen autofabrikanten een gedetailleerd dossier moeten indienen bij het Agentschap voor Milieu- en Energiebeheer (Ademe), per automodel en per versie, waarbij hetzelfde model bijvoorbeeld verschillende soorten batterijen kan hebben. Ademe zal vervolgens een milieuscore aan de auto’s toekennen, waarbij met name rekening wordt gehouden met:

  • de gebruikte materialen (staal, aluminium, ferrometalen enz.) voor de vervaardiging van het voertuig;
  • CO2-emissies gekoppeld aan de energie die wordt gebruikt voor tussentijdse transformaties en de assemblage van voertuigen;
  • CO2-uitstoot gekoppeld aan de productie van batterijen;
  • de levering van de auto, door de verschillende gebruikte transportmiddelen (boot, trein, vrachtwagen, enz.) van de montageplaats naar de distributieplaats in Frankrijk te onderzoeken.

Het besluit specificeert dat, indien van toepassing, de aanwezigheid van gerecycleerde en biologische materialen in het voertuig, evenals de repareerbaarheid van de batterij, in aanmerking zullen worden genomen bij de berekening van de milieuscore.

  Opgelet:  Het decreet van 20 september 2023 specificeert dat de vroegere geschiktheidscriteria blijven gelden voor nieuwe auto’s “besteld of waarvoor het huurcontract werd ondertekend vóór 15 december 2023, op voorwaarde dat de facturatie ervan of de betaling van de eerste huurprijs vindt uiterlijk op 15 maart 2024 plaats.”

Verwante berichten