De avondklok wat betekent dat!

1. Na een lockdown van anderhalve maand mogen de Fransen vanaf vandaag 15 december opnieuw reizen tussen 06.00 en 20.00 zonder kilometerbeperking, departementale- en regionale grenzen enz. en zonder attest.
Tussen 20.00 uur en 06.00 uur is er een avondklok van kracht en dient u dus ‘binnen’ te blijven.
De enige uitzondering die hierop gemaakt is geldt voor kerstavond 24 december. Voor oudejaarsavond 31 december geldt deze uitzondering dus niet!

2. Wat betreft de avondklok zijn er een aantal ‘uitzonderings gevallen’ waaronder u wel uw huis kunt verlaten. In dat geval dient u een attest in te vullen en mee te nemen. Onder aan het bericht treft u de site aan die u kunt downloaden.

Wat betreft het ‘verplaatsingsattest’ dat van kracht is tijdens de ‘avondklok’ (couvre feu), dient u dit verplaatsings document in te vullen in het Frans of in het Engels. Op het formulier wordt u vervolgens gevraagd om uw naam, voornaam, geboortedatum en -plaats, volledig adres in te vullen, vervolgens een reden aan te geven en ten slotte te ondertekenen.
3. Net als tijdens de lockdown is het mogelijk om een smartphone-certificaat te gebruiken die u kunt vinden op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook dan wordt u gevraagd om uw naam, voornaam, geboortedatum en -plaats, volledig adres in te vullen en vervolgens de reden en het tijdstip van de geautoriseerde reis aan te geven.
Zodra deze stappen zijn voltooid, kunt u via de site uw certificaat downloaden, dat op uw smartphone of computer wordt opgeslagen als een PDF-bestand met de verstrekte informatie.
Onderaan de pagina staat een QR-code: een barcode die al uw gegevens bevat, met de datum en het tijdstip waarop het document is bewerkt (om fraude te voorkomen). Dit wordt gescand door de politie tijdens een eventuele controle. Deze pagina is offline toegankelijk, vanaf alle terminals: smartphone, tablet en computer.
4.Zorg ervoor dat u uw identiteitskaart/paspoort meeneemt, die ongeacht de versie – digitaal of op papier – van uw certificaat wordt gecontroleerd.
5 .Reiscertificaat op gewoon papier.
Het is ook mogelijk om dit certificaat op gewoon papier in te vullen. “Natuurlijk kunnen we altijd schrijven (de reden van de reis, enz.) op gewoon papier. Dit geldt vooral voor oudere mensen of mensen die geen printer of fotokopieermachine beschikbaar hebben”, stelde minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin.
5. Wat zijn de (uitzonderings)redenen om wel te mogen reizen?
Mensen die terugkeren van hun werk of naar hun werk gaan, als ze een gezondheidsprobleem hebben, een afhankelijk familielid moeten bezoeken of hun huisdier moeten uitlaten, zullen zich met dit certificaat kunnen verplaatsen tijdens de avondklok.
Hier zijn de details:
-Reizen tussen thuis en de plek van het werk, onderwijs en opleiding.
-Consulten en zorg die niet op afstand kan worden verleend en niet kan worden uitgesteld.
-Consulten en zorg voor patiënten met langdurige ziekten en de aankoop van geneesmiddelen.
-Reizen om dwingende gezinsredenen, voor bijstand aan kwetsbare en zorgbehoevende personen of voor de kinderopvang.
-Reizen voor personen met een handicap en hun begeleiders.
-Gerechtelijke of administratieve dagvaarding.
-Deelname aan missies van algemeen belang op verzoek van het bestuursorgaan.
-Transit-gerelateerd vervoer voor lange afstandsreizen.
-Korte uitstapjes binnen een straal van maximaal een kilometer van huis voor de behoeften van huisdieren.
6. Boetes voor niet-naleving
Elke overtreder krijgt een boete van 135 euro en vervolgens, in geval van een dubbele overtreding (drie fraudegevallen in totaal), 6 maanden gevangenisstraf en een boete van 3.750 euro.
In geval van een recidive binnen de komende vijftien dagen wordt de boete verhoogd tot 1.500 euro. Na drie herhalingsdelicten kan een gevangenisstraf van 6 maanden en een boete van 3.750 euro worden opgelegd.
7.Bewijs voor zaken/werkreizen
Daarin verklaart de werkgever dat “de reizen van de volgende persoon, tussen zijn of haar woning en de plaats of plaatsen waar hij of zij zijn of haar beroepsactiviteit uitoefent of ter gelegenheid van de uitoefening van zijn of haar functie noodzakelijk is.”
In dit geval is het nodig om een bewijs van de bedrijfs- of beroepskaart te overleggen, bijvoorbeeld in het geval van personen die niet in dienst zijn, maar ‘freelance’ werken voor het bedrijf.

https://static.lefigaro.fr/…/15-12-2020-attestation-de…

Verwante berichten