Covid-19: tijdschema nieuwe maatregelen Jean Castex zijn reactie op 5e golf

Jean Castex, heeft gisteravond 6 december verschillende maatregelen aangekondigd om de hervatting van de epidemie van de 5e golf in te dammen.
Deze maatregelen betreffen scholen, discotheken, vaccinatie…

Donderdag 9 december
Vanaf donderdag 9 december wordt het protocol van niveau drie van kracht op de lagere scholen. Dit nieuwe protocol versterkt de preventie tegen de overdracht van het virus. Vanaf deze datum moeten de kinderen maskers dragen, zowel op de speelplaatsen als in de klaslokalen.
De beoefening van teamsporten zal worden beperkt, buitenlessen voor lichaamsbeweging zullen worden bevorderd en als het onmogelijk is om buiten te sporten, zal de voorkeur worden gegeven aan lichaamsbeweging ‘met een lage intensiteit’ omdat dit gecombineerd kan worden met het dragen van het masker.

Vrijdag 10 december
Sluiting discotheken en nachtclubs. Vanaf deze vrijdag sluiten de clubs hun deuren voor vier weken. Jean Castex heeft de sector financiële steun toegezegd.

Maandag 13 december
Een nieuwe fase van het niveau drie protocol voor scholen is van toepassing vanaf maandag de 13e. Het zal veranderingen meebrengen in ‘de catering’ van leerlingen.
Wat de schoolkantines betreft, moet de vermenging tussen leerlingen beperkt worden om besmetting te voorkomen. Er moet dus op worden toegezien dat de verschillende klassen tijdens de lunchpauze, wanneer het onmogelijk is een masker te dragen, niet door elkaar heen gaan lopen. Daarom wordt geadviseerd over te gaan tot “groepsstabiliteit” tijdens de lunch, d.w.z. de leerlingen “elke dag aan dezelfde tafel in de eerste klas te laten lunchen, met een afstand van ten minste twee meter van de leerlingen van de andere klassen”.

Woensdag 15 december
Kinderen die tot een risicogroep behoren, kunnen vanaf deze datum een vaccin tegen Covid-19 krijgen als ze ten minste vijf jaar oud zijn. Het gaat om een groep van 350.000 kinderen. Met deze aankondiging volgt de regering de aanbevelingen van de Hoge Autoriteit voor de Volksgezondheid.
Deze aanbevelingen betreffen kinderen met chronische ziekten zoals hartaandoeningen, hartafwijkingen, ernstige longaandoeningen en ernstige vormen van astma.

Maandag 20 december
De datum is nog niet bevestigd, maar als de gezondheidsautoriteiten groen licht geven, kan de vaccinatie op dat moment worden opengesteld voor alle kinderen vanaf 5 jaar, op vrijwillige basis. Voorlopig kunnen alleen personen ouder dan 11 jaar worden gevaccineerd.

Stimulering van telewerken, zonder verplichting.
Jean Castex heeft de bedrijven gevraagd “waar mogelijk” meer over te schakelen op telewerk.

Verwante berichten