Carte Vitale voor (verdragsgerechtigde) Nederlanders in Frankrijk

Bron: Fanf.fr (De FANF (Fédération des Associations Néerlandaises en France) heeft als doel de belangen van Nederlanders in Frankrijk te behartigen door middel van het verstrekken van informatie, het geven van advies en het lobbyen bij overheidsinstanties.)

Carte Vitale voor (verdragsgerechtigde) Nederlanders in Frankrijk

Hoe deze te verkrijgen voor naar Frankrijk geëmigreerde Nederlanders die hun wettelijke pensioen of wettelijke uitkering vanuit Nederland ontvangen, de zogenaamde verdragsgerechtigden.

De nationale verplichte basiszorgverzekering, l’Assurance Maladie, wordt als onderdeel van de Sécurité Sociale (Sécu) uitgevoerd door de Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM). De CPAM verzorgt de inschrijving bij de l’Assurance Maladie en betaalt aan u de vergoedingen die gelden voor de door u genoten zorg. Wilt u meer weten over deze basisverzekering lees dan op onze website het artikel daarover van Prof. Dr. Guido Smoorenburg.

De CPAM verstrekt aan de bij de l’Assurance Maladie ingeschrevenen de Carte Vitale. Deze kaart is voor de zorgverlener het bewijs dat u staat ingeschreven bij de nationale verplichte basisverzekering.
De premie van deze verplichte basisverzekering wordt door het CAK betaald. Daarvoor wordt door het pensioenfonds een bijdrage ingehouden.

De Carte Vitale is een plastic kaartje -formaat credit card- met uw naam, pasfoto, het 13-cijferige Numero de Sécurité Sociale en een chip waarin de persoonsgegevens en gecodeerde medische gegevens worden opgeslagen. Uitsluitend de gecodeerde en gedepersonaliseerde medische gegevens worden weer doorgegeven aan de nationale medische databank.
Bij elk bezoek aan een medische voorziening wordt de Carte Vitale gevraagd.

Hoe kan een naar Frankrijk geëmigreerde verdragsgerechtigde deze Carte Vitale verkrijgen?

Voor aanmelding bij Caisse Primaire d‘Assurance Maladie (CPAM) is het S1/121 formulier van het CAK nodig.
Dit kunt u hier downloaden.
Vul dit formulier volledig in.

Vermeld indien gewenst bij het invullen van dit formulier onder 5. de gegevens van uw partner of ander gezinslid. Deze wordt  dan mede ingeschreven bij de CPAM.
Verzamel de bewijsstukken (bijvoorbeeld kopieën van uw maandafrekening of jaarafrekening), van uw wettelijke pensioen(en), zoals AOW, of wettelijke uitkeringen.

Stuur het ingevulde formulier en de bewijstukken naar:
Vanuit Nederland: CAK, Regeling Buitenland, Antwoordnummer 91041, 2509 VC Den Haag
Vanuit  Frankrijk: met het adres-etiket dat u kunt verkrijgen onder kopje +Zorgverzekering en buitenland op de volgende link:
illustratie
U ontvangt na 4 weken het door het CAK goedgekeurde S1/121 document.

Neem in de 4 weken wachttijd alvast contact op met het voor u meest nabij gelegen CPAM kantoor en maak een afspraak voor uw inschrijving bij de l’Assurance Maladie. Verzamel ook de documenten die u moet overhandigen bij de inschrijving – zie hieronder.

Open een Franse bankrekening, waarnaar de CPAM de vergoedingen kan overmaken. Vraag uw bank dan ook naar een Relevé d’Identité Bancaire* (RIB).

Ga op de afspraak datum naar het CPAM kantoor en neem het van het CAK ontvangen S1/121 document, uw identiteitsbewijs, een bewijs van wonen in Frankrijk -recente factuur van nutsbedrijf: gas, energie, water of telefonie-, een kopie van de RIB en een recente pasfoto mee.

Na inschrijving krijgt u een voorlopig bewijs van inschrijving en ontvangt u na een aantal weken per post de Carte(s) Vitale(s).

Voor het afsluiten van een aanvullende ziektekostenverzekering (Mutuelle) verwijzen we u naar de voor Nederlanders ontworpen collectieve NEDEXPAT verzekering. Deze verzekering biedt een aantal voordelen. Meer daarover kunt u lezen op de website van de CMUnf (Collectieve Mutuelle voor Nederlanders in Frankrijk).

* De Relevé d’Identité Bancaire (RIB) bevat je precieze bankgegevens. Dit betekent dat je ze zonder risico op fouten kunt doorgeven om rekeningen te betalen of om betaald te worden. 

Verwante berichten